Tag: mark brown

Druk, druk, druk,…

 Mijn omaatje zei altijd: de wereld is niet razend gemakt, wij maken hem razend.

Wat is leven in deze tijd ingewikkeld geworden . wat moeten we een hoop tegenwoordig. Of ..  we vinden schijnbaar dat we een hoop moeten. zelfs in kerken is het een drukte van belang. We moeten meedoen aan Alpha cursussen,  meedraaien in kringen, samenkomen om te bidden, bijbelstudieavonden, raadsvergaderingen, allerlei vormen van overleg, zaken die allemaal door iedereen erg belangrijk gevonden worden maar die het leven druk maken vol of razend zoals mijn omaatje het noemde.

To live the Godly life

Verlangen we eigenlijk niet naar een leven die een stuk simpeler en minder druk is? misschien moeten we er eens over nadenken om godsvruchtig leven te leiden. Een beetje ouderwets woord wellicht. Ik kwam het tegen nadat ik een artikel las van mark Brown n.a.v. 1 tim 6:6-10.  De Engelstalige versie noemt in  een godsvruchtig leven, een godly life, wat ik eigenlijk mooier vindt.

Waar het om gaat is dat we ons leven niet te ingewikkeld moeten maken. dat is immers wat er gebeurt wanneer we ons laten leiden door materiële zaken. Wanneer we ons laten leiden door wat anderen van ons vinden of door allerlei dingen die anderen zegen die we moeten doen terwijl we vergeten wie nu werkelijk belangrijk is.  mensen doen zichzelf en anderen tekort wanneer ze zich bezig houden met al deze zaken  maar niet met God. zelfs in de kerk kan  het verhaal gaan over God terwijl we eigenlijk veel meer bezig zijn met andere zaken zonder dat we er erg in hebben.

Zit, terug naar rust!

Laten we terug gaan naar een ander, simpele manier van leven. Watchman Nee zegt in een voordracht (welke gebundeld is in het boekje: zitten, wandelen, standhouden) dat we moeten beginnen vanuit  het zitten. Willen we God en de ander werkelijk kunnen dienen moeten we  terug naar af, naar rust, naar de ontmoeting met God. Hij noemt als voorbeeld dat God de mens pas schiep op de 6e dag. de dag voor de rustdag. De mens begon niet gelijk met van alles te doen, maar begon vanuit rust. 

Mensen zijn van goede wil. Ze willen van alles. ze willen God van harte dienen, maar vergeten  om god te ontmoeten in alle rust en lopen eigenlijk God voorbij. Ik moet zeggen dat me dat zelf ook enorm vaak gebeurt. ik probeer God te zoeken , maar voor ik er erg in heb ben ik al weer bezig met allerlei zaken zonder dat ik de rust van god daarin ervaar.  Druk , druk , druk…

Veranderen door ontmoeting

Op zo’n moment zouden we gewoon er voor moeten kiezen om de stilte te zoeken. even terug naar rust. Terug naar af. Terug naar de alpha, het begin. Teug naar god zelf.  Hoe druk we ook zijn en wat er ook in ons omgaat, wanneer we door de bomen het bos niet zien misschien, dan is God er. Hij is de plek om op adem te komen. even rusten en zitten bij hem maakt de dag anders.  We veranderen van iedere werkelijke ontmoeting met hem.