Tag: Maker

je hoeft niet overal de hand in te hebben.

Lezen Jeremia 18:1-6

in stap 7 vragen we God om onze tekortkomingen weg te nemen. Dat betekent dat we de controle van ons leven uit handen geven. Dit is moeilijk voor de meesten van ons, maar wannneer we er klaar voor zijn zullen we het ook aan Hem moeten overlaten.

laat God doen at God moet doen en doe jij wat jij moet doen.

We zijn het natuurlijk gewend om zaakjes zelf op te knappen, maar dat had niet altijd het gewenste resultaat, maar we hadden in ieder geval het idee dat we wat konden doen.  Nu echter moeten we met elkaar afspreken om het juist niet meer te doen. We maken de afspraak dat we slechts dat zullen doen wat ook daadwerkelijk kunnen doen en we laten God doen wat we zelf niet kunnen. Om het nog sterker uit te drukken: bemoei je niet met Gods werk, je hebt genoeg aan je eigen werk.

God laat zich niet voor een karretje spannen, daarom speelt nederigheid en overgave ook zo’n rol op deze weg naar herstel en bruikbaarheid. God zei tegen Jeremia om naar een pottenbakker te gaan en daar te leren hoe bepaalde dingen in elkaar steken.

wij hoeven niet overal een hand in te hebben.

Jeremia zag de pottenbakker aan het werk, maar de pot die Hij aan het maken was er niet zo uit zag als de pottenbakker van plan was. Toen nam de pottenbakker de klei opnieuw en  maakte er een totaal andere vorm van als voorheen. Het beeld hierbij is: God kan doen wat Hij wil. Wij zijn als klei in Zijn hand.

Wanneer we ons met Gods werk gaan bemoeien zal de pot niet worden zoals God het had bedoelt. er is geen discussie mogelijk. De pottenbakker bepaald de vorm. Zouden wij tegen God kunnen zeggen wat te doen? Hoe we er uit zouden moeten zien? Zouden we Hem moeten zeggen wat de bedoeling van de pot is?

overlaten aan de Maker

Als we ons leven in de hand leggen van God de pottenbakker, zal Hij ons vormen zoals Hij denkt dat het beste is. Laten we ons in nederigheid laten vormen. Hij is de maker en wij zijn de klei.

Ons leven kan grotendeels hetzelfde zijn of totaal veranderen. Wij kunnen kiezen voor een nieuw leven een leven in afhankelijkheid van de maker.  Wij kunnen Hem vertrouwen . Hij is de ambachtsman en weet wat Hij doet. Hij zal ons vormen, vernieuwen zo vaak als nodig is, maar we moeten weten hoe meer wij ons bemoeien met het werk des te vaker zal het klei opnieuw op de tafel moeten om te worden hervormd.

Wat God doet doet God goed. we mogen weten dat we mooier en beter zullen worden als we hem het werk laten doen. Als God een kan of vaas van ons maakt is het doel van ons leven gevuld te zijn met water. De zegen is dan een bos bloemen of iemand te drinken kunnen geven.

Heer leer me om me niet met Uw werk te bemoeien en de rust die dat geeft te accepteren. Ik ben die vrijheid en rust niet gewend. Heer maar U weet beter als ik wat het beste is en U wilt me vormen. Ik mag tot het doel komen, leer me dat te accepteren . amen