Tag: loslaten

Loslaten en zegen ontvangen

Soms kunnen mensen zichzelf zo enorm belangrijk vinden. Ze denken na over zaken vanuit hun eigen referentiekader. Dit kader is gevormd door opvoeding, persoonlijke ervaringen, keuzes en hun eigen verlangens.

Als deze je uitgangspunt zijn dan is het onvermijdelijk dat je ergens gaat vastlopen in het leven. Het kan niet anders omdat veel zaken in het leven niet zo goed waren. Je opvoeding bijvoorbeeld is nooit perfect geweest. Je ervaringen zijn de jouwe, maar ook die waren niet altijd goed te noemen. Je hebt niet altijd de juiste keuze gemaakt en je verlangens zijn niet altijd zuiver.

Vechten tegen onmogelijkheden?

Veel mensen zijn eigenlijk altijd in gevecht. Ze strijden als Don Quichot tegen zaken die ze niet in de hand hebben. Je kunt je opvoeding als uitgangspunt nemen en er van uitgaan dat je ouders zaken niet goed hebben gedaan en het dus anders proberen te doen, zelfs beseffen dat het je nooit echt helemaal gaat lukken en toch zo enorm je best doen om de ideale vader of moeder te zijn dat je daarin uiteindelijk vast zult lopen.

Je kunt persoonlijke ervaringen meenemen in je leven en ze voortdurend ophoesten en ze je laten beïnvloeden door voortdurend te proberen het anders te doen, beter zelfs, maar uiteindelijk knap je af. Je bent namelijk ook niet perfect en kunt niet alles al doe je nog zo je best. Je kunt je helemaal kapot werken, om kenteken bewijzen maar uiteindelijk eindig je overspannen en lukt het niet meer.

Het gaat niet over jou en overbesteding jij wil!

Misschien probeer je om de juiste keuzes te maken op basis van wat je hebt gezien en heb je nagedacht over veel zaken. Je zult gaan merken dat je niet alles weet over het leven. Noch over je zelf, noch over anderen. Je kunt een mening hebben, maar uiteindelijk zul je merken dat het daar niet over gaat in het leven.

Je hebt natuurlijk verlangens. Deze zijn er nu eenmaal. Het bijzondere van verlangens is dat ze nooit ophouden tenzij je ze laat roven door mensen en gebeurtenissen. Je kunt zo bezig zijn met allerlei zaken in het leven waarvan je denkt er naar te verlangen, een huis, voldoende geld, een man of vrouw, kindjes, etc… maar als je het hebt is de roep nog steeds naar meer en het vult niet.

Waar gaat het dan om?

Waar gaat het dan om in het leven? Het gaat niet om de vervulling van jouw verlangen. Je mag nadenken over zaken, maar jouw mening is slechts de mening van velen. Jouw keuzes zijn de jouwe en soms goed en soms minder goed, soms zelfs ronduit slecht. Jouw manier van omgaan met zaken kan in je leven gevormd zijn en je kunt van daaruit op een goede en minder goede manier met zaken omgaan. Zelfs waar je denkt te kort te hebben gehad proberen te compenseren in je gezin, naar je kinderen en partner, maar je zult niet perfect zijn net als jouw ouders dat niet waren.

Ik geloof dat al probeer je het nog zo goed, het zal je niet lukken. Misschien ben je een sterke persoonlijkheid , maar je leven is niet in jouw handen. Je kunt sterke overtuigingen hebben, maar het gaat er om of ze de juiste zaak dienen. Je kunt krachtig zijn in wat je wil. Wilskracht is een sterk punt en kan mensen ver brengen, maar het is niet per definitie dat wat je geluk brengt.sterker nog soms kan wilskracht ons zelfs totaal onderuit halen. We willen dan van alles maar omdat het onhaalbaar is gaan we er uiteindelijk aan kapot.

Het is aan jou en mij waar we voor leven. Wat de basis is van je leven. Als de basis van je leven je zelf bent of dat wat van jou is, is dat best betrekkelijk. Sommige zaken zijn zeker de moeite waard, maar altijd tijdelijk. Als echter wat je doet, de keuzes die je maakt, de inzet die je doet komt vanuit geloof, dan zul je misschien de zeilen moeten bijzetten. Anders met dingen moeten omgaan.

Wie ben je?

In de bijbel was daar Petrus. Hij werd de rots genoemd. Eerst was hij Simon, maar hij stond z’n mannetje als volgeling van Jezus. Toch moest Hij leren dat niet zijn afkomst bepaalde wie hij was. Jezus haalde hem weg uit zijn omgeving en weg van zijn inkomstenbron. Dat kon Petrus redelijk handelen. Jezus werd hem terecht dat zijn manier van leven meer afhankelijk mocht zijn. Afhankelijk van Vader God ipv afhankelijk van mensen of van eigen kracht en inzet. Petrus moest leren dat niet hij de controle had over gebeurtenissen in het leven en dat ook erkennen. Hij had verlangens om gezien te zijn en geliefd. Wie kon hem dat geven?

Jezus liet hem weten, dat niet Petrus in controle was, maar dat Jezus de controle had. Hij liet zien dat Hij in staat was de dood te overwinnen en daaraan voorbij te gaan. Hij kan meer dan Petrus, ook meer als jij . Al wil je nog zo graag en bedoel je het goed, je bent beperkt in eigen kracht en leven.

Veranderen in Jezus naam.

Ik geloof echter dat er kracht is in de naam van Jezus, dat er Leven is in overvloed bij Hem. Dat wat we doen in Zijn naam eeuwigheidswaarde heeft.

Misschien wil je het op jouw manier proberen. Dat kan je keuze zijn. Misschien zijn je ouders, familie, mensen om je heen niet altijd de juiste voorbeelden geweest. Jezus is dat wel. Wat zou het prachtig zijn als je jouw kracht en inzet, jouw overtuigingen los zou willen laten en overgeven aan God om ze in Jezusnaam terug te ontvangen in kracht van de Heilige Geest. Je leven zal dan een andere inhoudt krijgen. Niet het negatieve is dan de krachtbron om het beter te doen, maar God zelf zal in je werken en de bron zal Leven zijn. Liefde en Waarheid zullen de basis zijn vanuit Jezus.

Sommige mensen zitten zo vast in eigen denken en menen het ondanks alles dat zelfs in het geloof het zelf te moeten doen, het voor God te moeten, zich te moeten bewijzen voor mensen of God zelfs. Dat is iets wat onmogelijk is. Je kunt niet je eigen heil bewerken. Je zult moeten toegeven dat je imperfect bent. Door het voortdurend zelf op te pakken zeg je eigenlijk dat jij de regie hebt. Dan is niet God de regisseur van je leven, maar ben je het zelf. Dan kan je zelfs in de kerk zitten of je christen noemen, maar de vraag is of dit dan waar is.

De regie uit handen geven.

Soms zullen we de regie over ons leven uit handen moeten geven en je verlangens in handen moeten leggen van Hem die je kent en begrijpt. Die het beste met je voorheeft. Hij is de Koning van Liefde, Leven en Hij is de enige Weg om relaties inhoudt te geven, je inzet de moeite waard te naken, je de erkenning te geven die je toekomt. Durf het oude los te laten en Zijn zegen te ontvangen.

Nieuw koers uitzetten.

Sommige zaken in het leven lukken niet zoals jezelf wellicht voor ogen had. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Goed om weer tot bezinning te komen over datgene waar het werkelijk om gaat in het leven.

Waar gaat het ook al weer om in het leven? Wie was ik ook al weer? Waar ben ik voor geroepen?


• Het leven draait niet om mijzelf, maar om God te dienen. Het dienen van God is geen bijkomstigheid, maar hoofdzaak. In alle drukte van de dag en de werkzaamheden die het voortbrengt kunnen we dat gemakkelijk vergeten.

• Ik ben niet geboren als iemand die er niet toedient. Ik ben waardevol, gewild, geroepen om Gods werk te doen. Ik ben geliefd, gezien en God laat ons niet aanmodderen. We zijn kinderen van God de Vader. Dat maakt dat we er mogen zijn. Dat we autoriteit hebben. Dat Hij aan onze kant staat.

• We zijn allen geroepen om hem te dienen. Niet enkel als opdracht, maar vanuit liefde voor Hem. Het eerste gebod zegt dat we Hem moeten liefhebben boven alles en het tweede gebod zegt dat we onze naaste lief moeten hebben als onszelf. Het eerste en tweede gebod hangen aan elkaar. Het een kan niet zonder de ander. Dus dat is telkens weer de basis en het uitgangspunt.


Wanneer het niet loopt zoals je had gedacht, gehoopt, gepland kan dat best frustrerend zijn. Je dacht immers dat je het goed had ingezet. Toch moeten we soms bijstellen. De koers wijzigen. Jezus deed dat soms. Ging weg als bepaalde mensen Hem iets wilden aandoen of als er ongeloof was bijvoorbeeld.

Iig is het goed om soms het roer om te gooien. Niet wat effect je eerste roeping om God lief te hebben of je naaste, maar om te kijken waar moet ik gaan, wat moet ik doen.

Stappen te zetten zijn:

• Bid, spreek God en vraag om leiding. Welke weg je moet gaan. Je zal wellicht geen directe stem horen, maar ik geloof dat Gods Geest ons de weg wijst. Dus zullen we open moeten staan voor zijn instructie. Dat betekent ruimte creëren om met Hem in gesprek te zijn en te blijven

• Maak een nieuwe start. Je kunt ooit ergens begonnen zijn met het wandelen in Zijn bestemming. Alleen misschien of met anderen. Gaande weg raak je soms ff het spoor bijster. Vergeet je soms door alle bijkomende zaken of taken waar het ook al weer om ging. Goed om dingen te overdenken, te bespreken, te herzien waar nodig. Soms zelfs dusdanig dat het roer om moet of juist te laveren. Belangrijk is het doel niet uit het oog te verliezen bij de keuzes die je maakt.

• Zeg dan ook nee tegen zaken waarvan je weet dat ze niet horen bij waarvoor je geroepen bent. Anders stroom je vol met randzaken. Ze lijken belangrijk en kunnen het ook zijn, maar is het jouw ding om te doen? Of misschien kun je het als volgt bekijken scheid de hoofdzaken van de bijzaken. Neem verantwoording en bewaak je grenzen.

• Zoek de ruimte om creatief/anders te kunnen zijn. Dat lijkt dan weer op iets nieuws wat er bij zou kunnen komen naast dat wat je al deed, maar dat is niet de bedoeling. Wees creatief in datgene wat je doet en doe meer in dezelfde tijd door andere manieren te bedenken. Nieuwe wegen leiden naar nieuwe plaatsen, naar mogelijkheden die anderen nog niet ontdekt hebben. Maar blijf luisteren, zoeken naar Gods wil in deze.


Gods plan voor ons leven is onveranderd. Gods plan staat vast. We hebben zelf een keus wat we al dan niet doen, maar Zijn wil voor ons leven is Zijn uitgangspunt. Dit kan je ontlopen. Denk maar eens aan Jona. Hij zal ons voortdurend weer terugbrengen naar datgene waar Hij ons heeft gepland, bedacht.

Weet je waar je geroepen bent? Dan is het zoeken met bovenstaande als uitgangspunt. Dus betekent ben je bereid om te doen wat nodig is? Ben je bereid te luisteren. De Bijbel geeft ons handvatten,Jezus weg laat ons zien wat Gods wil is. Hij geeft aan dat Zijn weg niet gemakkelijk is. Het is anders dan wat de wereld verwacht. Het is echter wel de verandering die nodig is.

Durf je te erkennen dat het niet gaat om wat wij willen, maar dat we mogen doen wat God wil en als je eigenlijk eerlijk kijkt naar wat dat is, dan zal je ontdekken dat het diep van binnen juist is wat je ten diepste wil.