Tag: lopen

ff op adem komen.

Een mens die niet kan ademen   gaat kort gezegd  binnen no time dood.  Daar is niet aan te veranderen.  hoe we het ook wenden of keren. We kunnen mensen aan een ademhaling machine zetten, maar dan nog heeft de mens  het nodig om te ademen.

Ademen is leven. ademen brengt  zuurstof in het bloed, houdt ons hart op gang. Zonder te ademen leven we niet meer.  we kunnen het  misschien  op een soort van manier simuleren. Een machine op  onze longen aansluiten  die ons helpt met ademen, maar  wanneer deze  wegvalt of er niet is vallen onze lichaamsfunctie binnen  korte tijd weg en sterven we.

Om te leven met God hebben we Gods Geest nodig in ons. Ze houdt ons levend . e zorgt dat ons hart voor God blijft kloppen. Dat het lichaam van Christus warm blijft.  Jezus leeft door de Heilige Geest.  Door de Geest is hij verbonden met Zijn Vader.

Ademen maakt dat we kunnen functioneren, dat we  kunnen  lopen, leven, wandelen, relaties kunnen onderhouden en er op uit kunnen gaan om dingen te doen. Jezus roept ons op om Zijn adem als het ware te ademen en er op uit te gaan , stappen te zetten en  de dingen te doen die Hij ook deed.  Leven met God is Zijn Heilige Geest in ons leven laten  ademen.

Het mooie is dat we hierin exact gelijk zijn als Jezus. We hebben Gods Geest nodig om werkelijk als een kind van God te kunnen leven.   dat is de overeenkomst die we mogen ervaren in Christus.

Soms denken we misschien dat we een goed leven leiden, maar zijn we in wezen dood.  We  leven gewoon ons leven. we  doen onze verplichtingen, maar we hebben allemaal de adem nodig om werkelijk te kunne leven zoals het bedoeld is.  we zijn bedoeld voor meer dan een oppervlakkig leven. we zijn bedoeld voor de eeuwigheid met God.  we zijn er met een doel. Jij en ik.

Ik verlang  er naar om werkelijk spiritueel te leven , dat betekent  dat we iedere dag Gods Geest moeten ademen.  Dit is niet iets wat we ons altijd bewust zijn, niet iets wat ik in ieder geval bewust doe. Ik merk het wel dat ik soms bijna adem te kort kom en dan  moet ik wel even tijd nemen om  op adem te komen.

als ik te hard gerend heb. te hard voor God heb aangelopen, mijn eigen dingen gedaan. Dan raak ik buiten adem. Ik weet dat wanneer ik de rust bij God zoek ik weer lucht zal krijgen en  mijn hart weer  op het juiste ritme komt. dat er weer lucht komt om te doen war hij me voor geroepen heeft.

Neem de tijd om te luisteren

Wat is het vreemd hoe zaken  soms lopen.  Iemand die ik van vroeger ken zei eens toen ik hem vroeg hoe laat het was. ” ik heb een horloge, maar God heeft de tijd”.  het vreemde is dat wij soms  al zo druk zijn met van alles en nog wat  van God te verwachten en dat we daarvoor ook tijd hebben uitgetrokken en dan afwachten wat Hij ons te zeggen heeft.  Helaas  werkt dit niet altijd zo.  Ik zeg helaas, omdat wij dat dan vooral zien als helaas, maar tegelijk mogen we leren dat God in controle is.

” ik heb een horloge, maar God heeft de tijd”.

Ik ben vandaag  opgelopen tegen het feit dat we soms een vreemd gevoel kunnen hebben en niet goed weten wat er mee te doen. we bidden voor  bepaalde zaken, doorbraken, inzichten en tegelijk krijgen we soms allerlei gevoelens en ook gedachten en ontmoetingen die  ergens iets raken wat we ( nog ) niet helemaal thuis kunnen brengen.

Net mailtje gehad waarin ik wel weer eens heel hard de vaart er in probeer te houden en me bewust geworden dat niet iedereen mijn snelheid kan bijbenen.  Ik ben een rationeel gevoelsmens. Is dit een contradictie? Ik denk het niet. ik ervaar iets en vraag me af waar dit vandaan komt.  ik geloof immers dat God door  de Heilige Geest mij dingen probeert duidelijk te maken.  ik weet  uit ervaring dat  er dan vaak meerdere dingen tegelijk gebeuren. Niet op dat moment, maar ik geloof dat dingen die in het geestelijke plaatsvinden  een hele andere uitwerking hebben dan  gewone rationele keuze of  emotionele keuzes.  Gods Woord snijdt gewoon aan meerdere kanten tegelijk.

we willen geen softies genoemd worden

Ik heb gemerkt dat een bepaald gevoel echter ook een bepaalde weerstand kan oproepen. Soms om iets niet te doen. je voelt aan alles dat  je het niet moet doen, maar soms ook omdat je niet weet wat je te wachten staat.  Je wil  op bepaalde zaken af gaan, maar loopt dan aan tegen eigen onvermogen,  of hoe iemand in elkaar zit. de vraag is  niet zozeer of  iemand nu wel of niet geschikt is wat mij betreft, maar  werkt God door iemand heen.  Ik  geloof dat God met een kromme stok  rechte slagen kan maken. alhoewel die stok wat mij betreft niet de meest  mooie term is.

God is niet  een God van slaan, maar tegelijk is God ook niet soft te noemen.  Ik geloof dat  daarin wij als gelovigen nog wel het een en ander te leren hebben.  we willen geen softies genoemd worden  wanneer we zeggen dat de Geest ons iets duidelijk maakt en  gaan we soms direct interpreteren wat God  ons zegt. Wat God ons in alle duidelijkheid zegt vullen we aan met interpretaties van de rest. Hiermee lopen we God soms voor de voeten.  Ja, Ik ook soms.

Tegelijk kunnen we soms  zo enorm stellig en vast zitten in onze eigen overtuigingen, onze eigen waarheden dat we niet meer  zien of iets nu werkelijk  van God is. we  gaan denken dat onze gedachten van God zijn en dat bepaalde gevoelens  van God komen.   de vraag is nu  durven we man of vrouw genoeg zijn en af te wachten in situaties  wanneer we  zaken niet  helder hebben . durven  we de tijd te nemen?  aan de andere kant is het  de vraag durven we  ook stappen te nemen om  te doen wat gedaan moet worden ook als we het hele plaatje nog niet duidelijk hebben.

“ik lijk wel gek om dat te doen”.

Afgelopen week  is me duidelijk geworden dat God mij hier  wel  een leermoment in heeft  gegeven.   stel je zit aan het strand . de winter is voorbij , maar het water is nog steeds enorm koud. God zegt je dat je  je schoenen  uit moet doen en  je sokken om in het water te lopen. Zou je het doen?  ik denk dat veel mensen zich zouden afvragen waar het goed voorzou zijn.  de gedachte zal vaak zoiets zijn van : “ik lijk wel gek om dat te doen”. en er zijn ook nog allemaal mensen die  er iets van zouden kunne zeggen. Wat doe je?

God heeft mij duidelijk gemaakt dat wanneer we het doen Hij zulke stappen zegent. Gewoon  doen wat Hij zegt ook als je de antwoorden nog niet helder hebt.  Een stuk gehoorzaamheid. Aan de andere kant  is het soms ook verstandig om  duidelijkheid als het  anderen betreft.  We willen immers niet iemand beschadigen. Ik geloof dat we moeten leren persoonlijk te vertrouwen op Gods stem in ons persoonlijk leven. God kan spreken  door een ezel heen en ons iets geven uit een vis, maar  tegelijk  doet God de dingen vaak  op een hele normale manier .  gewoon door de omgang met anderen.

vanuit relatie en  communicatie ontstaan de mooiste wonderen. 

vanuit relatie en  communicatie ontstaan de mooiste wonderen.  Mensen die herstel vinden van  hun oude wonden. Mensen die iets van God ervaren door jouw  persoonlijke openheid, mensen die eenzaam zijn en ontdekken dat ze geliefd zijn door  anderen.  ik merk dat ik geen antwoorden geef in deze blog vandaag, maar  ik hoop dat er  ergens tussen de regels door  iets te lezen valt van  hoe God  kan werken.  Dat god er voor je is in kleine dingen.   Vandaag bewust geworden dat relatie de meest kwetsbare vorm is van Gods aanwezigheid. Door  openheid en transparantie  ervaren we  iets van God persoonlijk. Hij spreekt tot ons door de meest  diverse mensen. mensen die je soms  achter het behang wil plakken , maar die zo oprecht zijn en eerlijk dat je niet anders kunt dan ze lief te hebben. 😉

even terug naar het gevoel en de ratio. Ik  geloof dat er iets te gebeuren staat. Ik wil graag grote stappen  maken.  ik wil graag ondernemen , doen, plannen maken, regels stellen, kaders bedenken, maar tegelijk wil ik ook graag  God laten werken. De vraag is wat Gods Geest me zegt. Ik heb dat niet echt helder. Dat hoeft ook niet, maar  ik verlang er naar vooruitgang te zien.  God leert me geduld te hebben. dat is wat ik n u ervaar. Geduld met anderen, maar ook om te groeien.  Geduld om mijn plek precies te  vinden en te krijgen.  ik ben geneigd hier druk op uit te oefenen.  Het is mijn gebed dat God me daarin leert ontspannen en niets  zal forceren.

communiceren in de HEMA

Wat is het vaak moeilijk om open en eerlijk te communiceren in een relatie.  Ik heb  het niet zozeer over  een huwelijks of liefdes relatie, maar ook over  vriendschappen of de relatie met je  kinderen.  Of misschien moet ik het anders zeggen. het is vrij gemakkelijk om  frustratie te communiceren, maar  niet wat ons werkelijk bezighoudt.

Daar waar het gesprek wegvalt  worden de gemeenschappelijke interesses vaag en onduidelijk.

Het is niet zo moeilijk om de ander even precies te zeggen wat jij denkt op een kritische manier, maar  hoe we  de ander  op een positieve manier duidelijk kunnen maken dat we  ons gekrenkt voelen en dat we daar pijn aan beleven is  een stuk moeilijker.  Ik geloof dat we  best tegen iemand  kunnen zeggen dat we van ze houden, maar wanneer iemand ons iets aandoet  is die liefde nog  niet gelijk over, maar we blokkeren wel .

Dit is nu juist waar relaties op stuk lopen.  Niet meer met elkaar kunnen of durven communiceren. Juist dat waar de meeste relatie  u juist  op gebouwd zijn.  ik kan zo goed met hem of haar praten. We hebben iets gemeenschappelijks  zegen we dan. Wat dan? Datgene waarover we gesproken hebben. dit kan van alles zijn, gemeenschappelijke interesses.  Daar waar het gesprek wegvalt  worden de gemeenschappelijke interesses vaag en onduidelijk.

De vraag  die we ons stellen is  vaak : kennen we elkaar  wel.  Of wie is hij. Hij is zo veranderd. Zij is niet meer wie ze was.  dit is natuurlijk niet waar. een leugen. Mensen veranderen in de loop van hun leven. jij bent niet meer  precies zoals vroeger. Je hebt een hoop meegemaakt in je leven. zaken die je veranderd hebben. soms door goede en soms door tegenslagen heen.

ontmoeting is dat we ons blijven openstellen voor  communicatie en relatie.

Ieder mens  veranderd, maar wanneer we niet meer communiceren is er niet de mogelijkheid om die verandering  naar de ander toe  te brengen of van de ander te ontvangen.  Wanneer we onszelf  echter openstellen om te ontvangen van e ander en ook openstellen om te geven  blijft  relatie mogelijk. Zelfs als zaken niet zo lekker lopen.  Wanneer de communicatie  dichtslaat omdat we onszelf niet meer kunnen openen is er geen communicatie meer.

Ware ontmoeting is dat we ons blijven openstellen voor  communicatie en relatie.  Dat we  ondanks  andere meningen, andere visie op zaken , een ander perspectief toch gewoon de ander blijven waarderen en luisteren naar elkaar. niet gewoon tegenover zitten met een kop koffie en maar praten over van alles en nog wat. Ik geloof dat dit  geen communiceren is, communiceren is  dat we werkelijk proeven als er iets aan de hand is.  dat we naar elkaar luisteren  niet slechts met onze oren, maar  naar elkaar kijken, luisteren, voelen met ons hart en ook durven vragen naar pijnplekken.

We hebben het nodig om te communiceren zoals we het ook nodig hebben om te ademen. Het eerste is belangrijk voor de relatie, het tweede voor het lichaam we kunnen niet zonder. Om werkelijk te  kunnen communiceren is  het veilig voelen een belangrijk  onderdeel.  Natuurlijk is het niet zo dat wanneer we niet veilig  zijn we niet kunnen  communiceren, maar onveiligheid is  wel een reden om niet  meer te  gaan communiceren. Onze emoties krijgen dan de overhand over wat we willen zeggen, maar wat we zeggen komt er dan veelal niet juist uit.

Als we bang zijn gaan we  wikken en wegen om de waarheid in te verpakken en  daarmee  zeggen we veelal wel de waarheid, maar  deze is te veel ingepakt . soms in harde woorden om zo onszelf te beschermen tegen de kritische houding van anderen. soms  verzwijgen we dingen of we raken gefrustreerd en  de emotie krijgt  dusdanig de overhand dat de ander  er ook door in de stress schiet.

 de gewone dingen over hoe we ons voelen en de aanraking die er bij horen. De aanraking van erkenning en weten geliefd te zijn.

Ik zelf ben een behoorlijk aangebrand mannetje. (eerlijk is eerlijk)  emoties  en gevoelens spelen een enorme rol in hoe je communiceert, daarom is het belangrijk  de juiste timing te vinden voor wat je zou willen zeggen. ik reageer gauw aangebrand  als ik moe ben. Het is goed om te communiceren, maar  communiceren is een slechte zaak als de ander  te druk is of wanneer iedereen om je hoofd  zeurt.

Veel  relaties komen onder spanning omdat er nooit  tijd is  of rust om werkelijk te kunnen praten. Omdat er altijd kinderen lopen te blèren of omdat we het gewoon altijd te druk hebben met ons werk, ons gezin, ons leven zoals het loopt.  Maken we nog wel tijd om met elkaar  te communiceren. Ik ga soms ff met mijn vrouw naar de HEMA voor een  euro ontbijtje (soms ook   met  vrienden.) . Ik zeg niet eens zo veel, mijn vrouw klets lekker over koetjes en kalfjes en soms  komen er van die  kleine dingen tussen door. Belangrijke dingen die  gewoon genoemd worden. die zo enorm belangrijk zijn. de gewone dingen over hoe we ons voelen en de aanraking die er bij horen. De aanraking van erkenning en weten geliefd te zijn.  een beetje klef misschien, maar handjes die elkaar raken waardoor ik weet dat ik gehoord ben.

Met vrienden is het evenzo, niet die kleffe handjes misschien, maar gewoon even een por, van ik heb je gezien en gehoord. Een knipoog of  even wat contact. Een hugg met de wat closere vrienden en een zoen voor vriendinnen.  Ik  realiseer  me het niet altijd, maar  wat ben ik een gezegend mens met een geweldige vrouw en kinderen, prachtige vrienden en vriendinnen, collegae. Ik houdt van het leven  door de communicatie die God ons mensen heeft gegeven.

God heeft er alles aan gedaan om de relatie te herstellen. Zich totaal  geopend. Met beide armen wijd  om ons in te sluiten  in de relatie met Hem. 

Natuurlijk kan ik het niet laten om God er bij te halen.  Ik geloof namelijk dat dit  nu juist is waarin we op God lijken.  het verlangen om te communiceren  en relatie te hebben met elkaar.  wanneer we ons niet meer openstellen voor God en elkaar  leven we in eenzaamheid.  God heeft er alles aan gedaan om de relatie te herstellen. Zich totaal  geopend. Met beide armen wijd  om ons in te sluiten  in de relatie met Hem.  laten wij onszelf openen, communiceren met die God en de mensen om ons heen.  Soms met woorden, maar misschien vooral door er voor elkaar te zijn en niet  af te wijzen. De ander juist te bevestigen in het feit dat hij geliefd is. door ons en de Vader.

Ik bid dat ik de moed heb om te communiceren en lief te hebben in iedere relatie.ik bid dat ik  mag leven vanuit mijn relatie met Jezus.   ik geloof dat we  in een maatschappij leven die het nodig heeft om in relatie te leven en nieuwe keuzes  te maken. keuzes niet zozeer  voor onszelf, maar juist om de ander  lief te hebben  zoals Jezus dat deed.  dan zal er een verandering plaatsvinden in onze relaties. de vraag is: durf ik de schakel te zijn , durf jij de schakel te zijn om te  veranderen, om de verandering te zijn?

hieronder  clip van Casting crowns

Hier een artikel van Gary Chapman waarop dit  blog mede is  gebaseerd

Vertrouwen in de storm

Vandaag wil ik gewoon even een verslag  uitbrengen van wat ik heb opgepikt  van de de mannendag  van afgelopen zaterdag 24 maart JL. vandaag  begin ik met wat  Jan Pool vertelde over intimiteit.  Dit is geen daadwerkelijk verlag van de dag maar wat ik er uit heb gepikt.  Tevens wil ik je  wijzen op onderstaande clip die ons leert dat we meer dan overwinnaars zijn als we ondanks de moeite van ons leven doorzetten.

waarom kom ik in deze storm terecht?

 Soms komen we zomaar voor moeilijkheden te staan in ons leven. we zijn gewoon onderweg en plotseling pakken donkere wolken zich samen en komen we in zwaar weer. Het stormt.  Er kunnen allerlei redenen zijn waarom we in een storm zijn gekomen. soms is dat omdat Satan ons er in brengt om ons van ons stuk te brengen, soms is  het dat anderen  ons iets aandoen wat we niet hadden verwacht of  hebben gewild,  soms door eigen schuld, verkeerde keuzes, dingen gedaan die niet hadden gemoeten, en soms komen we in  een storm die God  over ons brengt om ons iets te leren.

Ik heb  me dikwijls afgevraagd: waarom kom ik in deze storm terecht? Waaraan heb ik dat verdient. Stromen hoe ze ook in ons leven komen openbaren zaken in ons persoonlijk leven. in de storm komen dingen aan het licht.  wanneer je er over na denkt  zal je ontdekken dat juist in de storm jouw emoties naar boven komen drijven.  Je ware gezicht  wordt juist in de storm gezien. Sla je maar eens op de vinger en je ware gezicht wordt gelijk duidelijk. Hoe ga je om met moeite, pijn, teleurstellingen in je leven?

Wanneer de storm komt komen ook de werkelijkheden van de ziel naar boven

Misschien ben je  redelijk in staat geweest een bepaald masker op te houden in je  dagelijkse leven, maar  wanneer de storm komt komen er ook werkelijke  dingen naar boven. Je emoties, de pijn en teleurstellingen van  het verleden. Zaken die je af had moeten handelen, maar  die je hebt weggestopt, opgekropt en diep van binnen hebt proberen te verstoppen en begraven komen naar boven. Wanneer de storm komt komen ook de werkelijkheden van de ziel naar boven

De pijn van de ziel wordt onder druk die stromen met zich meebrengen  openbaar.  Wanneer we echter afgerekend hebben met die pijn van wat ooit eens in ons leven is  gebeurt, wanneer we God ooit hebben toegelaten in onze pijn zal niet meer  de pijn  naar boven komen , maar zullen we ons in de storm  gaan richten op God.  dan zijn we geen  slachtoffers meer van ons verleden en bepaald  ons verleden  onze toekomst niet meer.  er zullen  altijd stormen komen, maar wanneer we ons bewust zijn van onze relatie met God zullen we weten  welke keuzes we moeten maken. Jezus kon slapen in de storm. Hij vertrouwde op de vader.  Ook wij hebben die keus. De keus om in de storm ons  te laten leiden door ons verleden en daarmee uiteindelijk misschien zelfs mee ten onder gaan o f in vertrouwen  op God dwars door de storm heen  ons oog op Hem te  richten. Onze hand uit  te strekken naar Hem  die de Heer is over de storm.

Hij is immers Heer van iedere storm.

Soms zien we Jezus echter niet in de storm. Soms ervaren we God  totaal niet. we  hebben  geen tijd, we zijn n te druk. Te druk  met overleven. Van relatie is dan geen sprake.  Geen ontmoeting, we ploeteren voort.  We Jezus wil ons echter duidelijk maken dat ook in de storm Hij er is en dat we niet bang hoeven te zijn. Hij is immers Heer van iedere storm.

Vertrouwen is een belangrijke factor als het gaat om overleven in de storm. Wanneer we ons vertrouwen verloren hebben  zijn we gedoemd te verzuipen.  vertrouwen betekent intimiteit. Dat is misschien wel het laatste waar we aan denken in de storm.  Toch is het van het grootste belang dat  we intiem zijn met . wanneer we intiem zijn met Jezus , wanneer er overleg is, wanneer we het gesprek aan gaan, wanneer we  luisteren zullen we ontdekken dat  Hij te vertrouwen is. we kennen  Hem, we weten wat Hij wil omdat we het met Hem bespreken.  we zullen geleid worden omdat Hij ons zegt wat te doen.  we zijn afgestemd al weten we niet precis waar we heengaan, maar we weten wel dat God ons niet in de steek laat en weet waarheen we varen.

Het beste wat wanneer we God de touwtjes laten houden en met Hem meewerken zullen we overspoeld worden door Zijn liefde en  aanwezigheid te midden van de storm.

we kunnen doen in de storm is de situatie in ogenschouw nemen, de rust bewaren en God te zoeken en te vertrouwen dat Hij ons er door heen zal leiden.  Wanneer we ons echter laten bevangen door angst en ons door deze angst alen leiden zullen we bevangen worden en is relatie niet gebaseerd op vertrouwen en houden we zelf de touwtjes in handen.  Wanneer wij niet durven loslaten zal de storm  ons overspoelen , wanneer we God de touwtjes laten houden en met Hem meewerken zullen we overspoeld worden door Zijn liefde en  aanwezigheid te midden van de storm.

wie de schoen past…

Hoe gaan we door het leven?  we hebben ons veelal een bepaalde manier van leven aangemeten die ons in wezen misschien eens niet werkelijk past.   Heb ik al  meerder keren over  wat voor jas draag je, nu wil ik het echter eens een keer hebben over schoenen. het is tegenwoordig natuurlijk de trend om ze ook nog eens via het internet te kopen bij zalando natuurlijk. tenminste  als ik de  reklame mag geloven al weet ik niet of dat nu werkelijk de beste manier is. zonder passen en de kwalitiet te kunnen zien.

 Wat voor schoeisel draag je ?  ik denk dat we veelal aan de schoen wel redelijk kunnen zien welk type mens er in zit. niet altijd . natuurlijk, maar  ik denk als het een stevige lederen herenschoen is dit wel goed zal passen bij een wat meer volwassen man  en dat een paar sneakers  wat meer past bij een wat jonger type. Al hoewel ik mijzelf soms al als 43 jarige al redelijk volwassen beschouw  draag ik  ook nog redelijk wat sneakers, maar nooit het soort wat werkelijk cool is volgen mijn kids.  Dus ook daar zit weer gradatie in.  Zo heb je ook  een bepaald slag mensen die juist graag op pantoffels lopen of de zogeheten Jesusnikes. Sandalen dus. Ook zijn er  nog klompen en laarzen te noemen.

de vraag is welke schoenen draag jij? En zijn jouw schoenen wel werkelijk passend bij jou manier van leven?  heb je de juist emaat , maar ook het type schoeisel is van belang.  ik stel deze vraag duidelijk zo omdat ik geloof dat we veelal de verkeerde schoenen dragen.  wanneer het regent dragen in wezen maar bar weinig mensen  laarzen .  of als je door de modder moet  wie draagt er dan nog klompen? Sport schoenen zijn in wezen voor sporten gemaakt en  ga zo maar door. 

Welke schoen en draag jij?  Hoe ziet jouw leven er  nu uit? In welke fase zit je? Draag jij sandalen of slipper in je drogen periode of banjer jij gewoon met je klompen door je  eigen woestijn?  Ren je  met sprot schoenen door een treurige periode om er maar zo snel mogelijk van  af te zijn of  doe je juist laarzen aan om te voorkomen dat je natte voeten krijgt en er ook nog eens een koutje bij oploopt  en  daarbij met een paar stevige laarzen met profiel voorkom je ook nog eens dat je valt.

Ik vind het fijn te merken dat we meestal gewoon aantrekken wat we nu eenmaal lekker vinden om te dragen op dat moment, maar wanneer we  slippers heerlijk vinden in huis, wil dat nog niet zeggen dat wanneer we ons huis uitstappen en het sneeuwt buiten dat ze nog zo lekker zijn.  we kunnen natuurlijk zeggen dat we het heerlijk vinden om slippers te dragen, maar in wezen liegen we dan natuurlijk en zouden we  als we slim waren geweest  beter een stel snowboots aangetrokken hebben.  

Bind onder uw voeten de bereidheid om de vredesboodschap te brengen