Het komt goed wanneer je Jezus ontmoet!

We weten dat God alles ten goede zal gebruiken voor de mensen die van Hem houden en die Hij volgens zijn plan geroepen heeft [ om bij Hem te horen ] .
ROMEINEN 8:28 BB
https://bible.com/bible/1276/rom.8.28.BB

Voor een ieder die gelooft dat Jezus Heer is en het plan van God uiteindelijk ten volle uitgevoerd zal zijn is er hoop. Niet een hoop in die zin van twijfelachtig, maar hoop vanuit geloof dat Hij alles doet meewerken ten goede.

Ieder mens is geroepen om vrij te zijn. Niet ieder mens kiest er voor om in vrijheid te leven met God helaas. Ik begrijp dat soms. vele gelovigen leggen anderen immers onvrijheid op. Je moet dit en je moet dat doen. De bijbel zegt echter dat dit:

Het klinkt allemaal wel erg wijs en mooi, maar toch is het een zelfbedachte godsdienst. Het heeft helemaal geen zin om overdreven nederig te zijn en om hard te zijn voor je eigen lichaam. Mensen die daarmee bezig zijn, willen alleen maar laten zien hoe geweldig godsdienstig ze zijn.

KOLOSSENZEN 2:23 BB

https://bible.com/bible/1276/col.2.23.BB

Moeten is een vies woord in onze maatschappij. In ieder geval willen we nietsverplicht worden. Zelf kan ik er ook niet goed tegen als men wil dat ik iets doe en dat dwingend zegt. Ik moet niets zeg ik dan.

Toch is het niet verkeerd om daar zo nu en dan eens over na te denken. Natuurlijk zijn we vrij om keuzes te maken. Idd moeten we niet geloven. Anderzijds is het maar hoe je interpreteert. Er klinkt toch ook een moeten door als we Gelovig worden.

Je moet bij Hem willen horen. Je kan niet zeggen ik ben Christen, maar je wil niet bij Christus horen. Je kan niet zeggen ik ben gelovig, maar geloof niet in Gods bedoelingen. Je kan niet zeggen ik ben geroepen en luister niet naar Gods stem in mij, naar Zijn woord.
Je kan niet zeggen ik geloof, maar doe niets met de Bijbel. Je kan niet zeggen gelovig te zijn en dan zeggen dat je anderen niet nodig bent. Dat zou een contradictie zijn.

God is nooit met zichzelf in tegenspraak. Mensen wel, ook wat mensen doen in geloof is feilbaar. Daarom soms ook zoveel strijd. Wat zou het mooi zijn wanneer we zouden beseffen dat wij als gelovigen anderen geen nieuwe wetten op zouden gaan leggen, maar de ander, gelovig of niet, zouden willen ont-moeten.

Vanuit ont-moeten wordt zoveel meer mogelijk dan met moeten. Oprechte relatie is de basis van geloven. Gods basis is ten alle tijde relatie. Christus kwam vanuit zijn relatie met de Vader naar ons om lief te hebben. Gaf de Geest om lief te hebben. Lief hebben betekent relatie. Dus ook in contact zijn. Is ont-moeten. Ruimte voor de ander.

Niemand had meer ruimte voor de ander dan Jezus. Hij had beide armen gespreid tot aan het einde en daarna. Jezus opende Zijn hart, Zijn leven te volle en zelf zover dat we uiteindelijk met Hem mogen leven in eeuwigheid.

Mooi verhaal? Nee hoor. Werkelijkheid. We weten het omdat het waar is. Jezus heeft ons de waarheid niet slechts verteld, Hij is de Waarheid gebleken. Hij heeft het ons verteld. In levende lijve. En na Hem waren er nog veken die Hem hebben ook ontmoet in hun leven. Het bewijs? Een leven in vrijheid omdat Hij hen veranderd heeft.

Voor wie wil is er verandering mogelijk. Hoe? Door je aan de regels te houden? Nee door Jezus te ontmoeten, relatie met Hem aan te gaan. Relaties bouwen kost tijd. Je mag gaan ontdekken Wie Hij is en jij mag hem gaan ervaren als je Hem de ruimte geeft in je leven.

Zijn er regels? Och… Ik zie ze niet zo, maar dat ligt er ook aan hoe je er tegenaan kijkt misschien. Wel goed om vanuit een relatie dingen af te spreken toch? Het kan niet zo zijn dat je er maar op los leeft in een relatie. Vanzelfsprekend houdt je rekening met elkaar. Vanuit ont-moeten is er zoveel meer mogelijk dan je ooit had gedacht. Maar zonder ont-moeten is relatie onmogelijk. Dan is het geen relatie, maar meer weten over of gehoord van. Dat is geen relatie. Dat is kennis.

Veel mensen hebben we bepaalde kennis over geloven, over God, over Jezus en de Bijbel, maar daarmee kennen ze nog niet Zijn Hart. Begrijpen ze nog niet wat het hart van geloven is. Die proef je pas werkelijk als er een gesprek plaats vindt van hart tot hart met Jezus zelf. Mooi als je Hem ontmoet. Als je Hem nog niet kent, spreek je een keer aan. Ik zou je graag voorstellen.

Advertenties

Verstoppertje of gezien worden?

Maar de Heer God riep Adam en zei: “Waar zit je?” Adam antwoordde: “Toen ik uw stem in de tuin hoorde, werd ik bang. Want ik ben naakt. Daarom heb ik me verstopt.” De Heer zei: “Wie heeft jou verteld dat je naakt bent? Heb je van de boom gegeten waarvan Ik had gezegd dat jullie daar niet van mochten eten?”

GENESIS 3:9‭-‬11 BB

https://bible.com/bible/1276/gen.3.9-11.BB

Hey Mens,waar ben je? Ik ben er hoor. geen gehoor…

Ik geloof dat er veel mensen zijn die God niet kennen. Misschien geloven ze wel dat er iets is,maar nemen niet de moeite om Hem te leren kennen.
Is dat angst? Misschien. Ik geloof dat er in ieder geval dat er terecht ook wel enige angst aan ten grondslag ligt. Immers het kennen van God is niet zonder consequentie.

Het kennen van God houdt nog meer in en dat is dat Hij ons ook kent en als hij God is dan weet Hij ook wie wij zijn. Dat we mens zijn en dus ook eigen keuzes maken. Foute keuzes wellicht. Keuzes waar we niet trots op zijn misschien. Of Hij ziet wat er zoal is gebeurt in ons leven. Zaken die ons gevormd hebben, waar we ons voor schamen.

God ontmoeten is niet zonder consequentie zei ik al. Hij kent ons als geen ander. Doordat we uitgaan van wie er zelf zijn en hoe wij denken en handelen, denken we ook dat God op die manier handels ,denkt en doet. Dat is echter een totaal misverstand.

Wij kunnen God niet plaatsen met ons verstand. Hij is niet als wij. Hij is boven me dingen. Wij zijn Adam, mens, mensen naar zijn beeld gemaakt, maar slechts een kleine afspiegeling van wie Hij in wezen is. Ik schrijf dit nu alsof ik het wellicht zou begrijpen, maar dit is veel te klein voor wie God is.
Elke gedachte, elk idee, elk beeld, ieder woord wat we van hem hebben doet te kort aan wie hij is.

We zijn als mens niet op zoek naar Hem omdat we angstig zijn of ons schamen. Natuurlijk is er in ons altijd het verlangen naar meer, naar ontmoeting, gezien willen worden, erkenning, liefde, geborgenheid, maar we verstoppen ons zo gauw als er iets in ons leven gebeurt. We trekken ons zo gemakkelijk terug van juist degene die ons zo enorm liefheeft.

God houdt van ons, maar gaat niet voorbij aan wat we verkeerd hebben gedaan, wat ons is overkomen, waar we over de grens zijn gegaan. Hij confronteert ons er mee. Hij spreekt ons aan op wie we zijn en wat het met ons doet. Hij gaat de confrontatie niet uit de weg. Hij is immers niet als mensen. Hij is God. Zuiver in zijn handelen.

Prachtig eigenlijk als je er zo over nadenkt. God kijkt naar ons en stelt de retorische vraag; waar zit je? Wat heb je gedaan?
Hij legt device het op de zere plek en bespreekt het met ons. Hij laat ons er echter niet mee zitten.

Hij wil ons helpen. Niet door ons in een keurslijf te persen zoals veel mensen denken, maar door ons bewust te maken en een nieuwe Weg bekend te maken. Die weg is Jezus.

Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is God zelf als mens gekomen. Heeft zichzelf klein gemaakt om in Zijn oneindige liefde te laten zien wat het antwoord is op ons gedrag, onze keuzes. Hij wil ons bevrijden van angst en schaamte. We hoeven ons niet terug te trekken. We mogen God zien als onze Vader. Jezus is gekomen om ons daarvan op de hoogte te brengen. En sterker nog om onze last van ons af te nemen.

Daarvoor is geloof nodig. Zonder geloof lukt het niet. Dat is eigenlijk best logisch. Immers als we het niet geloven blijven we voortdurend meezeulen wat onnodig is. Hij heeft onze last gedragen zeggen we, maar wanneer we het voortdurend zelf blijven oppakken dan kunnen we ook niet loslaten. Blijven we angstig,blijven we ons schamen,blijven we boos, teleurgesteld,opstandig, vielen we afwijzing, neerslachtig, …

Mens, waar ben je? Hij zoekt je. Geef je Hem antwoord of blijf je nog verstopt?

God zoeken in de nacht.

Soms veranderen er zaken, en weet je ik kan daar niet zo goed tegen. Ik heb graag de controle over zaken, mensen, omstandigheden. Herken je dat? Of heb jij dat juist helemaal niet? veranderingen maken mij vaak juist wel scherp. Het helpt me met de vraag: wat nu verder?

Ik maak grote lijnen qua planning en de lijn daarin is waar roept God mij persoonlijk, waar ligt mijn roeping en wat is mijn rol? Dat betekent voor mij: wat zegt God me persoonlijk, waar moet dat zijn en met wie en hoe doen we dat dan?

Mijn persoonlijke roeping heb ik helder, mijn rol grotendeels en waar en met wie dus evenzo en hoe we dat doen is vaak ook wel helder. Soms echter blijken de zaken anders uit te pakken dan verwacht.

Een collega stapt op. Cliënten die andere keuzes maken dan verwacht. Het land wat je hebt past niet helemaal zo goed, geld is een issue, collega’s die andere ideeën hebben, kortom ff nieuwe input die ik op dat moment ff lastig vindt.

Het vraagt om flexibiliteit. Dat ben ik niet altijd. Ik vindt van mijzelf van wel, maar merk dat ik het lastig vindt dat zaken soms anders lopen dan in mijn gedachten en gevoelens passen. Mij helpt het om te zoeken naar openbaring. Een woord van God.

Dat klinkt zweverig. Dat klinkt alsof er een zware stem uit de hemel zou moeten donderen die me een speciaal antwoord zou moeten geven of zo. Nu ja zeg,… Dat is dus totaal anders voor mij in de praktijk. Ik zoek en kijk naar wat God me zegt op een moment als deze. Door te schrijven, te denken en te zoeken in Gods Woord . De Bijbel en te overdenken, te bidden over wat God me zeggen wil. Zijn principes in te passen in de situatie.

Vandaag lees ik dit:
Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten , en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen , en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.
1 Korinthe 13:1‭-‬3 HSV
https://bible.com/bible/1990/1co.13.1-3.HSV

Ik lees daarin dat God me zoiets zegt als: Erik, doe wat je moet doen. Blijf bij je roeping. Dat is: heb mensen lief. Blijf bij ze in de buurt en doe wat je kan vanuit mijn liefde. Doe dat echter door zelf dicht bij Mij te blijven. Immers je kan doen wat je wil,.maar vanuit eigen kracht en vanuit eigen inzicht gaat het allemaal niks opleveren wat werkelijk waarde heeft. Je kan je kapot werken, je suf piekeren, het helpt niets. Blijf bij Mij, strek je uit naar Mij en doe wat Ik je zeg te doen. Heb lief met Mijn liefde. Deel uit van Mijn hart. Dan zal Ik zegenen wat je doet. Laat de dingen los die vanuit jezelf komen en blijf dicht bij mijn Hart.

Je hebt geloof nodig. En je mag daarin de hoop ontvangen, maar vooral uitdelen van de liefde die je in Mij hebt ontvangen. Dat is het grootste wat je hebt en waarvan je deel mag uitmaken om er van te delen aan hen die dat nodig hebben.

Dit is hoe ik daar mee om ga en daarin vindt ik rust. Krijg ik adem. Hierin wil ik rusten. Letterlijk. Ik ga slapen. Deze woorden neem ik mee in de nacht. Ik wens een ieder Gods zegen in Zijn Woord.

Gesproken woorden

Het is niet moeilijk om woorden te spreken.
Harde veroordelingen te preken.
Anderen te confronteren of neer te halen,

maar om iemand de weg te wijzen wanneer hij die is verloren,
Vraagt om oren die willen begrijpen wat ze horen.

Door woorden gezegd in koude waarheid,
Raken veel mensen de Waarheid, de Weg soms kwijt.

De waarheid is waar, dat is zeker.
Echter woorden zonder hart gesproken
Heeft reeds menig hart gebroken.

De Here liet ons echter weten
Dat we Hem niet moeten vergeten.

We zullen wat we willen zeggen met oprechte liefde moeten uiten,
Vanuit oprechte liefde sluiten we niemand buiten.

Woorden zijn krachtig in een mensenleven,kunnen positiviteit meegeven.

Wel is de juiste hartsgesteldheid noodzakelijk wanneer we spreken, we kunnen met onze woorden immers harten laten opbloeien, maar ze ook gaan breken.

De barmhartige Samaritaan 2

…gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon.

Psalm 97:2b HSV

Het koninkrijk van God is een koninkrijk van liefde, waarheid, goedheid, genade. Zomaar woorden die mij te binnen schieten als ik deze woorden overdenk in het licht van het koninkrijk van God.

Wat is er veel onrecht, onechtheid, wettisistme, onreinheid in de wereld. God heeft het allemaal zo niet bedoeld. God verlangt er naar dat wij Hem zoeken. Met Hem leven.

Jezus laat zien in Mattheüs 21:1-11 dat Gods koninkrijk helemaal anders is. Geen machtsvertoon. Geen nadruk op macht , geld, grootsheid. De nadruk ligt duidelijk op de relatie tussen God en mens.

Hoewel God alle macht heeft, ligt de nadruk daar bijna nooit op. De nadruk ligt op liefde, relatie, er zijn voor de ander, goed doen, de mindere zijn, herstel, overgave.

Als we kijken naar het verhaal van de barmhartige Samaritaan dan zien we dat Jezus duidelijk wil maken dat niet onze vroomheid, niet ons kerkelijk of geestelijk aanzien, niet onze verschijning, of welke functie we bekleden maakt dat we belangrijk zijn.

Het gaat om de binnenkant

Het is het hart wat oprecht openstaat voor wat God er in wil leggen. Iets wat onze menselijke natuur niet zelf voort kan brengen. Nml herstel. Herstel van relatie met Hem, anderen en onszelf. Dat we vanuit dit herstel mogen uitdelen van Hem. Van zijn liefde, trouw en aanwezigheid.

Henk Stoorvogel schrijft: Hij herstelt wat kapot is gemaakt, hij zorgt voor de genezing van de gewonde, hij onderbreekt waar hij mee bezig was om voorrang te geven aan datgene dat prioriteit had.

Dat is het hart van God. Dat is mijn Jezus!

Een nieuw jaar geconfronteerd met onmogelijkheden.

Een nieuw jaar. Velen denken aan een nieuw begin. Nieuwe start en mogelijkheden. Vandaag was een dag waarbij ik werd geconfronteerd met de gedachte dat dit vaak juist niet zo is.

Keuzes maken

Iedere dag van ons leven maken we keuzes. Soms goed en soms fout. De vraag is niet zozeer het moment dat je bepaalde keuzes maakt, maar vaak veel meer in het proces dat er aan vooraf gaat.

Ik werd vandaag oprecht geconfronteerd met de kracht van verslaving. Nu werk in een instelling waarbij ik veel te maken heb met oa verslavingen, dus dat zou niet zo raar moeten zijn wellicht. Maar soms zijn er specifieke momenten die je extra raken en vandaag extra geraakt.

Het ontglipt je

Wat nu als je jarenlang gedacht hebt dat je je leven wel onder controle hebt, maar langzamerhand lijkt het je te ontglippen. Je weet niet of je er wel toe doet. Of je de moeite waard bent. Je probeert zo verschrikkelijk hard je best te doen, maar … Het lukt allemaal niet.

Je lijkt te stikken in eenzaamheid, gevoelloosheid, machteloosheid, persoonlijke teleurstelling of juist die van de ander, angst, biterheid,…wat dan ook.

Het nieuwe jaar is dan wel nieuw, maar misschien benauwd het je juist vanwege de onmogelijkheden die wederom op je af lijken te komen. Je leest het goed. De onmogelijkheden!

Onmogelijkheden

Voor veel mensen zijn nieuwe kansen de confrontatie met onmogelijkheden. Immers ze hebben zo veel geprobeerd. Zo diep gegaan. Zo hard kapotgeslagen, versplinterd, teleurgesteld dat het moeilijk is te hopen. Zelfs maar te durven hopen.

Hoop doet leven zegt men, maar voor velen is de hoop zo vaak kapotgeslagen dat ze niet meer durven hopen, geloven dat ze er toe doen. Door wat er in hun leven is gebeurd heeft hen van binnen verscheurd. Ze durven zich niet meer te geven, te laten zien, te worden,..

Negatieve spiraal

Satan gebruikt jouw negatieve spiraal om jou vast te houden, neer te slaan, wanhoop te creëren. De vraag is niet zozeer of jij gelooft, of je hoop hebt. De vraag is of God jou hoop mag brengen? Niet of jij geloof hebt, maar of Hij je geloof mag schenken waar het jou zelf niet pakken kunt. Dat hij je mag liefhebben, ook als je zelf liefde nog niet goed begrijpt.

Gebed

Een nieuw jaar,… Ik bid dat voor al mijn vrienden het een jaar van geloof, hoop en liefde zal zijn.

Weet je…? Je hebt het misschien moeilijk gehad en zult het wellicht nog een poos heel lastig hebben, maar ik wil je vragen om ruimte te maken voor liefde. Als liefhebben lastig is,… Dan bid ik je toe dat Gods liefde je hart mag raken. Dat je hierdoor weer hoop zult krijgen en geloof.

Dat je zult gaan beseffen dat je niet hopeloos bent. Dat als jij niet in je zelf kunt geloven Jezus in jouw geloofde, daar waar jouw hart de liefde niet kon delen Jezus liefde genoeg is voor zowel jou als voor degene die je lief en dierbaar zijn.

Ik bid jullie, lieve vrienden, een jaar van verandering toe. Een jaar vol geloof, vol hoop , vol liefde van de Vader. ik spreek zegen uit over je uit en een overvloedig leven in Jezus naam.

Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten , en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen , en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang , zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
1 Korinthe 13:1‭-‬13 HSV
https://bible.com/bible/1990/1co.13.1-13.HSV

Geconfronteerd met de lieve waarheid

De waarheid is vaak confronterend. Vanmorgen nog gehoord dat waarheid zonder liefde hard is. Afgelopen tijd ervaren dat mensen vaak liever de genade horen dan de waarheid. De vraag is of we nu het een of het ander moeten vertellen.

Ik heb gemerkt dat veel mensen zelf willen uitmaken wat waarheid is en wat niet. Hun eigen waarheid verkiezen ook als ze eigenlijk van binnen al weten dat het een leugen is.

De waarheid kan soms hard zijn. Ik lees een mooi boek John Eldredge waarin hij het heeft over Jezus onze niet zo lieve Heer. Hij benadrukt dat Jezus de Waarheid is, maar het soms best shockerend was om te zien wat Hij allemaal zei en deed.

De keiharde waarheid

De waarheid zonder liefde is hard. Ik kan me daar volledig in vinden. Echter soms is de waarheid ook hard in liefde. De vraag is soms hoe zaken gezegd worden, daar kan ik nog veel in leren, maar vooral ook hoe het ontvangen wordt.

Veel mensen houden vast aan eigen waarheden, die eigenlijk geen waarheden zijn, omdat ze eigenlijk niet los willen laten aan wat ze zelf willen, hebben of wat ze doen.

Wanneer we iemand aanspreken op bepaald gedrag of hoe ze met zaken omgaan, dan is de reactie al gauw dat ze zich afgewezen en teleurgesteld zijn. In mijn werk merk ik vaak dat iemand bepaald gedrag heeft en daar hulp bij vraagt, maar zelf wil bepalen hoe hij geholpen wil worden. Zie je de discrepantie hier ontstaan?

In mijn leven heb ik een aantal zaken moeten overwinnen door niet mijn eigen waarheden vast te houden, maar te erkennen dat mijn waarheden in wezen leugens waren of manieren die me niet verder hielpen. Dat betekent nieuwe en echte waarheden toe te laten op die gebieden waar ik fout zat.

Vast in een circel

Veel mensen zitten vast in een circel. Ze lopen vast, vragen hulp aan God of mensen, maar blijven doen wat ze altijd al deden. Het effect? Ze krijgen telkens het zelfde.

Jezus zegt ons dat Hij De weg, De waarheid en Het leven is.De weg die totaal anders is, totaal een andere kant op lijkt te gaan, die niet gemakkelijk is. Tegenovergesteld aan ons gevoel, wat we gedacht hadden misschien zelfs… De waarheid is soms hard en confronterend, maar Zijn liefde rechtvaardige het en als we Hem liefhebben zouden we dan niet bereid moeten zijn deze waarheid aan te nemen, te geloven, Hem te vertrouwen?

Onze eigen gedachten en gevoelens, onze eigen manieren kunnen soms best aardig zijn voor het moment, maar wat brengt het ons op termijn? Een aardig leven volgens eigen verlangens? Misschien zorgt het er voor dat je het financieel aardig doet of dat je zo nu en dan een hoop lol hebt? Maar is dat voldoening?

Confronterend

De Waarheid kan confronterend zijn! Maar feitelijk is het zo dat we zonder de Waarheid verloren zijn. Dat we zonder Waarheid onszelf en God verliezen. We mogen De Waarheid dagelijks ervaren in ons leven. Telkens wanneer we eigen zaken loslaten en Gods zaken omarmen, Zijn Woord laten spreken en er naar luisteren zal het ons stukje bij beetje veranderen. We zullen meer en meer op Jezus gaan lijken.

Misschien wil iemand je vertellen hoe jij er volgens hen uit zou moeten zien, maar dat is slechts hun beeld van wie Jezus is. Waarschijnlijk is dat een stukje van de Waarheid aan hen geopenbaard voor zichzelf. Maar God wil openbaar maken in jou wat te veranderen. Hij gaat door Zijn Geest met je de Weg. Luister naar Zijn Woord, lees het, overdenk het, spreek er met Hem en anderen over. Zijn Waarheid is soms hard, maar in liefde voor Hem en elkaar kunnen we het eenvoudig aanvaarden.

Waar liefde woont gebied de Heer Zijn zegen