Tag: lezen

schuld of onschuld

Black-Prison-Hands1-400x229

 

 

 

 

 

 

Ik ben een kei in het schuldig verklaren van mensen. van mensen die mij iets hebben aangedaan, maar ook mensen  die anderen iets hebben aangedaan zijn in mijn ogen vaak schuldig bevonden alvorens ik me überhaupt in hen heb verdiept.  En Ik?  was ik mijn eigen handen in onschuld?

 Ik zie gemakkelijk de oneffenheden bij de ander

Mijn oog ziet gemakkelijk van me af. Ik zie gemakkelijk de oneffenheden bij de ander en gericht op die ander lijkt mijn schuld vaak een stuk kleiner. Maar is ze dat ook? ben ik onschuldig als ik naar de ander kijk? Ben ik zelfs ook maar minder schuldig?  Wanneer ik me onthoud van dat wat de ander doet en in praktijk brengt  ben ik dan onschuldig te noemen?  Jezus leert dat we  reeds overspel plegen wanneer we  alleen al kijken.  Dus…?

Wanneer ik niets doe of zeg maakt dat me soms schuldig omdat ik niets heb verteld over wat God zou willen, veroordelen evenzo. Er zal dus altijd in mij een strijd zijn. wat ik niet wil dat  doe ik toch door de ander te veroordelen en als ik me stil houdt en niets doe of zeg, de ander vertel over Gods plan, maakt dat ik even zo schuldig sta. Zo wisselt daar waar ik eerst onschuldig sta in schuld  en daar waar ik de ander oordeel , ik mijzelf veroordeel.

krachtige woorden

Ik besef me dat  woorden als:” Ik hou van je”, of  “je bent mooi of lief”, krachtige woorden zijn. Ik  ontneem haar de kracht vaak door er een “maar” aan te verbinden. eigenlijk is het  gewoon manipulatie en staan ik op zo’n moment  schuldig  naar de ander en God.

Misschien vind je het wat zwaar als je mijn stukje leest. Echter ik geloof dat we schuldbewust moeten zijn.  Ik wil me bewust worden van het feit dat ik vanuit mij zelf niet goed ben en dat ik Gods genade nodig heb. Dat Ik Jezus Christus nodig heb in mijn leven. Hij is in staat de schuld te dragen voor jou en mij en ons gratie te verlenen omdat hij schuldloos stond ten opzichte van God.

Gratie?

chainsOntkennen van mijn schuld, ten opzichte van de ander en van God, maakt niet  dat ik onschuldig ben maar wel dat ik gratie mag ontvangen.  Gods genade is groot.  God wil mensen vergeven. wanneer we ons bewust worden van wat ons is aangedaan in het leven, wat ons is overkomen, maar ook wat we anderen hebben aangedaan is ontkenning  soms  iets wat we gemakkelijk doen door naar de ander te wijzen.

Soms hoor ik mensen zeggen  dat  ze niemand nodig hebben en wijzen dan naar anderen die hen iets hebben aangedaan. Soms zijn de woorden waar en schermen ze zelfs met  het woord van God en  wordt de heilige geest genoemd en gezegd dat deze mensen zich moeten bekeren.  Wellicht is dat waar en de bijbel zegt veel over zonde en schuld, maar Gods Geest leidt me vaak voornamelijk naar Jezus  en mij zelf . Hij opent me de ogen vooral  voor het leed van de ander en niet  over het oordeel. Hij leert me vooral dat ik zelf mijn straatje schoon moet houden en de ander lief te hebben ongeacht hoe hun straatje er uit ziet.  niet voor niets wordt Gods geest de geest van waarheid genoemd. Hij wijst ons de weg naar  binnen en maakt  ruimte voor Hem  en de mensen om ons heen en we ontdekken  dat we geliefd zijn bij hem.

 

(on) gedisciplineerd zooitje.

Gister een gesprekje gehad over discipline, natuurlijk is het goed om een bepaalde mate van discipline te hebben in het leven. maar hoe gedisciplineerd we ook leven ,  we zullen altijd God nodig hebben in het leven.  in de dingen die we doen.  soms zien we dat mensen hun leven niet zo gedisciplineerd en op orde hebben. maar ik zie dat soms ook in mijn eigen leven.  we hebben een groot gezin en dat is niet altijd even gedisciplineerd  zoals ik het zelf of zoals anderen wellicht dat  graag zouden zien.

soms is het gewoon een zootje bij ons thuis.  Zoals vandaag.  Terwijl ik  er over aan het nadenken ben en ik het gevoel heb hier eigenlijk werk van te maken en ik geneigd ben om mijn stille tijd er bij in te laten schieten bedenk ik dat ik nog zo de boel op orde kan hebben, maar wanneer ik mijn leven niet dagelijks bij God breng, wanneer ik dingen op mijn eigen houtje doe dit tot weinig nut is.

ik heb regelmatig gehoord dat de keuzes die wij( Margriet en Ik) maken rare keuzes zijn.  we hebben een groot gezin en soms vragen mensen hoe we dat allemaal voor elkaar  boksen. Eerlijk gezegd vraag ik m e dat soms ook af. ;-P  we werken met z’n tweeën. Dat is best erg lastig plannen en druk, maar we redden het , door (margriets regelfunctie en ) onze gezamenlijke inzet voor de huishouding prima. Al is dit soms echt een druk bestaan.

soms vragen mensen zich af of wij de juiste prioriteiten stellen.  immers ik zou toch ook een goed betaalde functie kunnen zoeken, zodat we het wat gemakkelijker financieel zouden hebben en Margriet iets meer thuis zou kunnen zijn.  ik zou  kunnen kiezen om  constant bezig te zijn met  het opknappen van mijn huis. Ik zou  meer tijd  kunnen besteden aan het werk in de kerk,ik zou moeten ophouden met het studeren zoals ik dat veel doe, ik zou minder kunnen gaan lezen,…. ik zou van alles wel of niet kunnen doen waardoor mijn leven er beter uit zou zien volgens anderen.

Weet je, ik wil mijn leven niet leiden naar wat anderen van mij zeggen. ik wil niet mijn  leven leiden door mijn aandacht te richten op alles wat ik heb aan bezittingen. Ik wil niet dat mensen aan mijn vroomheid in de kerk kunnen zien  dat ik christen ben, maar ik wil graag mensen helpen met woord en daad, ik wil graag studeren met inhoud zodat ik er iets mee kan betekenen in het koninkrijk van God. hier en nu dus!

Ik besteed tijd aan discipline. Ik wil ook best gedisciplineerd leven. ik geloof dat ik dat ook aardig doe. Ik leef er voor om God te dienen. Ik probeer mijn  leven op die manier in te richten dat God de eerste plaats krijgt. Lukt dat altijd ? nee, maar ik weet ook dat als ik me zou richten op dat wat anderen  vinden waar ik meer gedisciplineerd in zou moeten zijn dat dat zeker niet zou lukken. Dus kies ik er voor om niet te zorgen dat alles spik en span is thuis. Ik kies er voor  om niet altijd bezig te zijn, maar wel bezig met waar ik geloof dat God me roept.  Ik kies er voor om te werken aan mijn datgene wat God mij gegeven heeft. Mijn gezin, mijn vrouw en kinderen, mijn vrienden, mijn werk, maar bovenal kies ik er voor om God te willen dienen.

Ik geloof in relaties.  Allereerst is mijn  relatie met God natuurlijk belangrijk, maar van daaruit  ook mijn relaties met anderen. ik besef dat ik daar volgens sommige mensen in faal. Ik schiet tekort in het onderhouden van bepaalde relaties wellicht. Ik  doe daar in tegen juist  te veel naar andere relaties misschien.  Weet je dat ik daar niet echt mee bezig wil zijn?  ik wil niet bezig zijn met  hoe ik voldoe aan wat mensen van mij verwachten en waar ik werkelijk in tekort schiet of geschoten ben.  ik wil gewoon  met mensen leven zoals ik ben. soms  mak ik fouten en als ik me ga vergelijken met anderen dan vind ik mensen genoeg die het veel beter doen dan mijzelf. Ik zie mensen die  alles goed op een rijtje hebben. die  hun hele leven schijnbaar goede keuzes hebben gemaakt, maar ik wil niet zien op mensen. niet op bepaalde mensen, ook niet op wat mensen in hun leven allemaal al dan niet zouden kunnen.

Weet je, ik probeer mijn  leven te leiden met Jezus Christus. Hij was gedisciplineerd in het doen wat de Vader wou. Hij deed wat God wilde om het duidelijker te zeggen.  was hij gedisciplineerd in zijn leven? ik denk dat Jezus zijn leven aardig op orde had. dit was in wezen ook redelijk eenvoudig, hij bezat niks, hij had geen steen om zijn hoofd op te leggen.  Hoeveel moet je daarvoor organiseren?  Ik wil daarmee niets afdoen aan zijn  werk , ik wil juist aangeven hoe we onszelf  gemakkelijk dingen alten opleggen die Jezus voor  minder belangrijk hield.

Mensen denken om dat het voor een christen belangrijk is om goed om te gaan met zijn of haar geld. Ik geloof dat je daar ook wijs mee om mag gaan, maar goed rentmeesterschap wil niet zeggen dat je het  allemaal maar voor eigen gebruik kunt opsparen en er royaal van te leven.  ook het totaal gedisciplineerd geven en het bestuderen van de Bijbel en het werk van Christus zelf brengt ons  niet in het koninkrijk van God om het nu maar eens kort door de bocht te zeggen.

Ons leven kan er van buiten zo mooi uitzien en we kunnen ons aan regels  en gebruiken houden, maar dit is allemaal buitenkant.  Veel mensen leven hun leven om gezien te worden door anderen. om niet door de mand te vallen en met aanzien bekeken te worden.  en misschien kom ik soms wat rebels over en misschien is dat ook wel een beetje wat ik ben geworden en dart wil ik pertinent niet goed praten, maar ik strijd   soms tegen dat wat anderen van mij verlangen. ik strijd soms door bewust voor andere dingen te kiezen dan  anderen  graag zouden zien. ik kies er bewust voor om andere prioriteiten e geven aan mijn  leven dan wat de “wereld” van mij verwacht.

Ik wil God dienen met mijn hele leven.  ik moet zeggen dat ik daar  niet zo best af kom. Dat ik daar regelmatig in faal. Als ik  gewoon in mijn gezinssituatie kijk is dat niet altijd zo als ik dat van Jezus heb geleerd en daar he bik best nog een hoop werk aan te doen. ik doe mijn werk met liefde, maar ook daar laat ik wel steken vallen. Qua kerk(zijn ) daar kan ik ook nog wel leren om (opnieuw) mijn steentje bij te dragen.

ik probeer prioriteiten te stellen, ik probeer  gedisciplineerd te zijn in de dingen die belangrijk zijn voor mij persoonlijk, maar ik wil vooral leven in relatie met de Heer Jezus. Hij ia  alles voor mij. Hij kent mijn leven en mijn verlangen. Ik houd t van hem en alles wat ik doe en laat wil ik geven aan hem. ik schrijf dart nu zomaar  heel gemakkelijk even neer, maar in werkelijkheid is dit een dagelijkse strijd.  Ik kies er echter voor om mijn prioriteit niet  te laten zijn wat mensen van mij verwachten, maar ik wil dienstbaar zijn aan de enige levende Heer.  Gedisciplineerd?  Ach wat kan het mij schelen. Ik kies er voor om elke dag gewoon met Jezus te wandelen. met vallen en opstaan.  😀 ik probeer gedisciplineerd te leven. met andere woorden ik probeer als een discipel te leven. ik wil navolgen. mijn  leven  leven met God.

ontdek je talenten!

DEEL 1

Soms zitten we in een fase  van ons leven dat we ons afvragen;  “wat nu?  Wat moet ik doen? “ je ziet het misschien even niet meer zitten of stelt je gewoon  allerlei vragen. Het is vaak dat we juist op zulke momenten even gaan zitten( niet bij de  pakken )om na te denken en zaken op een rij te gaan zetten.  Vragen  als “wat nu ?” en “welke mogelijkheden zijn er?”  zijn hele goede  vragen. “Wat heb ik in Huis?”

Vaak zijn het juist de moeilijke momenten in je leven die juist zo waardevol zijn. uitstap momenten.  momenten van bezinning.  Geen gemakkelijke momenten , maar wel waardevolle momenten al zie je dat op dat moment vaak niet direct.  Momenten van bewustwording. Weet je?   je hebt heel wat in je mars. Je hebt Het in je.  Dat is wat ik geloof. God heeft het in je gelegd.   Lees dit maar eens. Een gedeelte wat je wellicht op dit weblog vaker hebt  gelezen maar die enorm waardevol  kunnen zijn.

de man zonder ledematen

Ik moet op dit moment denken aan Nick Vujicic de man zonder ledematen. (Zie de film onderaan de pagina) Deze man  zou zich gemakkelijk  terug kunnen trekken uit de maatschappij. Hij had gemakkelijk kunne zeggen dat hij  een hoopje ellende was en er voor hem geen mogelijkheden zouden zijn en iedereen zou dat gemakkelijk aanvaard , gelooft en begrepen  hebben.

God is echter een hele bijzondere God, Hij maakt van de meest onmogelijke situaties  iets wat juist waardevol is.  Hij maakt van datgene wat wij in huis hebben iets wat meer dan de moeite waard is.  de vraag is echter niet wat  heeft Nick of wat heb ik in huis, maar wat  heb jij in huis.

waar bloei jij van op? 

Goedegebuure, de schrijver van het boek Ademruimte stelt in zijn boek de vraag: wat  zou je doen als je een miljoen  zou ontvangen en er mee mocht doen wat je zou willen?  maw wat als er geen obstakels zouden zijn om jouw leven te leven? wat zou je doen?  wat als er mogelijkheden genoeg zouden zijn , wat als er niets meer was wat je in de weg zou staan?  Waar ligt jouw persoonlijk verlangen , wat is je passie, waar bloei  je van op?

Ergens in jouw leven is er een verbinding  te maken tussen je passie, je dromen, je verlangens , wat je hebt meegemaakt, je ervaringen en je talenten. Het vreemde is dat je talent niet altijd datgene is waar je ook erg goed in bent. het is de combinatie van de eerder genoemde factoren.

ontdekken van mijn talenten

Ik persoonlijk vind het  erg leuk om zo nu en dan een bloemstuk te maken. ik kan dat ook erg goed( al zeg ik het zelf) ik kan enorm goed  bruidswerk maken en ben daar ook erg handig in. Ik kan het redelijk nel en maak erg mooie stukken. Is het mijn talent.? Ik geloof het niet. waarom niet? het heeft niet mijn hart. Ik vind het zo nu en dan leuk, maar mijn talenten liggen elders.

 Ik vind het persoonlijk fijn om me enorm in de mens te verdiepen. Relaties aan te gaan. ben ik daar goed in? Nee. Ik heb altijd een bepaalde periode nodig om menen te leren kennen en dat vind ik niet altijd gemakkelijk. Ik ben verbaal soms er ingewikkeld voor de mensen die ik juist graag wil benaderen.  Verdiep me graag inde mens in de context, maar tegelijk ben ik geen therapeut. Dat gaat net te ver voor mij. ik heb ontdekt door vallen en opstaan dat  counseling en coachen meer mijn ding is.

combinatie van zaken

Zo heb ik op de Spetse hoeve dan ook een geweldig e plek gevonden waar ik als  begeleider  op verschillende gebieden kan en mag functioneren. Ik doe groepswerk, maar ook individueel mag ik actief zijn. ik doe studies en  maak plannen… kortom een veelzijdige baan waar ik me thuis voelen waar ik ook zelf in ontwikkeling blijf.

Daarbuiten doe ik nog een aantal zaken die  daar mee te maken hebben.  zoals schilderen , schrijven zoals je ziet en  ik geniet van de combinatie van zaken tussen werk en privé en de afstand daar dan weer tussen.  Een rare  combinatie die  mede door allerlei gebeurtenissen is mijn leven meer  plek hebben gekregen .  verschillende diepe zaken hebben  meegeholpen om mijzelf en mijn talenten te vinden. Zaken als  een burn out, verlies van mensen, teleurstellingen etc…

ervaringen zijn waardevol.

Ik probeer het niet in eerste plaats over mijzelf te hebben, maar wel  uit te leggen hoe dingen kunnen verlopen en je er mee te bemoedigen om ook zaken in jouw leven op een rij te krijgen. zaken waar je wellicht al enorm mee vertrouwd bent, maar waar je zelf nauwelijks of geen waarde aan hecht kan een enorme bron van zegen zijn.   weetje er is niemand zoals jij .

Er kunnen in je leven zaken zijn die je heb of hebt meegemaakt die juist die speciale  combinatie vormen  dat jij daardoor  de meerwaarde krijgt  en dat je dat nooit zo hebt gezien. Ik  hoop dat je de ogen zullen opengaan.  Dat jouw leven zinvol zal zijn en je  plezier zult hebben, gewoon zoals je bent.  God heeft jou persoonlijk op het oog en heeft jouw gegeven  wat je nodig hebt om tot je doel te komen.

wat is jouw olie? 

 Er is olie voldoende, maar nu nog de vraag in welke  vaten  ga je het gieten. Daarover  wil ik het hebben in het volgend blog.  ik zou het voor nu erg leuk vinden als je  het aan zou durven om hieronder minimaal 3 kernwoorden te beschrijven over wat de olie in jouw leven is.  lees daarbij nogmaals dit gedeelte nog eens.

wat heb je in huis?

Veel mensen lezen mijn blogs. Ik vind het geweldig om dat  te zien en te ervaren.  afgelopen  zaterdag tijdens de opendag van Teen challenge,  de Spetse Hoeve heb ik dat ook weer ervaren.  veel mensen kenden me niet persoonlijk maar wanneer ik me voorstelde  dan was er vaak die blik van herkenning en woorden die bevestigden dat ze me kenden via het bloggen en Facebook.  Erg leuk!

uitleg

Ik wil echter vertellen dat ook ik  niet  altijd zo origineel ben en veel van wat ik geschreven heb, komt uit het werk van anderen.  ik schrijf veel maar lees ook erg veel en soms dan  weet ik niet meer precies waar en wanneer ik het gelezen heb, maar gebruik ik het in mijn eigen woorden.  Een andere keer  weet ik het wel en probeer ik ook zoveel mogelijk te vermelden wat mijn bronnen zijn. waar dit niet lukt laat ik ze vaak achterwege omdat het meestal geen directe citaten zijn.  wanneer iemand  denkt dat ik iets van hem of haar geciteerd  heb dan zou dat best eens zo kunnen zijn. je mag me mailen of hieronder reageren en wanneer dit  idd zo is zal ik dit  gelijk gaan vermelden.

Voor alle duidelijkheid  probeer ik een stukje van mijzelf hier te laten zien. mijn persoonlijke interesses, mijn vragen en gedachten, mijn gevoelens, mijn  passies, wat  mij bezighoudt  beschrijf ik, maar ook mijn persoonlijk zoeken.  mijn ontdekkingen en verwachtingen, maar bovenal vind ik de ontmoeting  geweldig.  Vaak gaat het over een vluchtig medium wanneer we speken over internet, Facebook, twitter en bloggers en dat is het natuurlijk  ook. toch kan  de digitale wereld ook een geweldige bron zijn van informatie.  Van ontmoetingen.

benutten van de mogelijkheden

hoeveel mensen kunnen we bereiken door een kerk te vullen .  een gemiddelde kerk heeft  misschien zo’n 200 bezoekers op een zondag . mijn bereik met een blog is  soms een paar honderd  per week. Ik vind dat idee geweldig.  Natuurlijk is de relatie anders en oppervlakkiger en zal het ook nooit in plaats van moeten komen, maar we kunnen soms mensen raken die zoekende zijn . ik hoor veel verhalen van mensen die zich in mijn  blogs herkennen.  prachtig!

Op dit moment  ben ik ook weer bezig met een  geweldig boek. Ik heb het in een eerder blog ook al genoemd. het boek adem ruimte van  Mathijs Goedegebuure.  En erg interessant boek. Ik wil daar de komende tijd wat  over gaan schrijven en  kijken naar  hoe we onze talenten  kunnen gaan benutten. nadenken over dat wat jij persoonlijk  in huis hebt.

openen en ontdekken

Veel mensen lopen in dit leven aan tegen allerlei  zaken . zaken die ze  weerhouden om werkelijk effectief te kunne n leven. ze  zijn beschadigd geraakt of zien  het allemaal niet meer zo helder  en vragen zich misschien af  hoe ze nu effectief kunnen leven. hoe ze zichzelf kunnen zijn en kunnen groeien en ontwikkelen, herstellen, anders kunnen gaan leven, minder afhankelijk zijn.

Ik heb niet  het idee dat ik alle antwoorden kan  plaatsen en ook niet dat  het boek van Goedegebuure dat zal doen, maar wat ik wel weet is dat  wanneer we  beginnen Bij het Woord van God, Hij ons ook de ogen wil gaan openen wanneer we daar werkelijk voor openstaan.

bijzonder kind van God

Wanneer we  ons richten op  God en wie wij mogen zijn in Hem  zal Hij ons  stukje bij beetje laten zien hoe bijzonder we zijn. Henri Nouwen   spreekt over de geliefde. Wij zijn Gods geliefde kinderen.  Ik vindt dat persoonlijk een van de grootste  ontdekkingen. Dat God mij lief heeft omdat ik zijn kind ben. Hij kent ons beter dan een vader.

Ik heb  soms moeite om mijn kinderen te begrijpen. Maar wat ik zeker doe is dat ik enorm veel van ze houdt.  Daarin is geen verschil. Wel spreek ik elk van mijn kinderen ( <3<3<3<3<3<3 ) aan op de mogelijkheden die ze persoonlijk  hebben,  helaas faal ik  als vader soms in hoe ik met mijn kinderen omga. ( dit zullen ze zeker gaan bevestigen ;-D) Maar God, mijn hemelse Vader  faalt niet. Hij kent me van voor de conceptie. Hij had al een plan voor me  toe ik nog niet  geboren was zelfs voor dat ik verwekt was had hij al een plan voor mij en kende hij mij al. Hij wist  wie ik was en welke eigenschappen  hij mij als mens wilde geven.  welke talenten en gaven.  Wat er nodig was om tot volledige bloei te kunnen komen.  daar wil ik in een volgend  blog verder op ingaan naar aanleiding van 2 Kon 4:1-7 en dit vanuit  het boek Ademruimte van Goedegebuure dus.