Tag: kwetsbaar zijn

Onbegrijpelijk afhankelijk

Mensen willen graag onafhankelijk zijn.  onafhankelijk van anderen, van  wie of wat dan ook.  en als we over God speken, het thema in al mijn onderwerpen, dan   zou ik kunnen zeggen dat we  ons afhankelijk moeten opstellen van God en dat is  waar wat mij betreft, maar tegelijk zien we dat we daar enorm veel moeite mee hebben.  ik denk dat ook jij daar moeite mee hebt, maar laat maar horen als je daar anders over denkt.

een fragiel wezen 

Het mooie van het evangelie vind ik niet dat we van God afhankelijk zouden moeten zijn.  dat we in alles wat we doen God zouden moeten betrekken al geloof ik dat dat het beste is wat we zouden kunnen doen. het mooiste is dat God  zich kwetsbaar en afhankelijk heeft opgesteld van ons.  Hij heeft zich afhankelijk van ons mensen opgesteld door In Jezus Christus naar  deze aarde te komen als mens. Gewoon een kleine baby zoals jij en ik . als een fragiel wezen dat gewoon de zorg en geborgenheid nodig had zoals  wij dat ook nodig hadden toen we klein waren .

Het is  juist in die afhankelijkheid dat loslaten van Zijn eigen grootheid en macht waarin hij juist zijn kracht laat zien.  waarin hij  ons toont hoe we door vast houden aan wat we hebben krachteloos worden en zwak. Vasthouden  aan wat we hebben betekent immers dat dat wat we hebben belangrijker is dan wie we zijn. door los te laten  liet God zien hoeveel hij gaf om ons. Door los te laten liet Jezus zien hoeveel zijn Leven  waard was  voor ons.

Gods kracht zat hem niet in de wonderen die Jezus deed

Wij denken dat het vasthouden is  wat ons aanzien en kracht en liefde en geborgenheid geeft, dat we sterk moeten zijn om er  voor de ander te kunnen zijn en voor onszelf op te kunnen komen, maar Jezus laat zien dat het belangrijker is om die macht en kracht los te laten en te gaan dienen om werkelijk een verandering in deze wereld te kunnen zijn. Gods kracht zat hem niet in de wonderen die Jezus deed al waren er velen die hem daarom volgenden waarschijnlijk, maar zijn kracht  zat hem in het dienen van gewone mensen. mensen die niets hadden. het dienen van mensen die  verkeerd waren geweest, zondige mensen zoals wij dat zijn.  de voeten te wassen  van leerlingen zijn handen vuil te maken aan vrouw die verontreinigd was volgens de joodse wetten. Om te gaan met mensen die gestenigd hadden moeten worden. Hoeren, tollenaars, melaatsen, boeven, moordenaars,  etc…Hij was er voor hen.  Hij dacht niet alleen aan hen, maar stak zijn handen uit de mouwen en vertelde  dat  de redding nabij was.  dat het koninkrijk  was gekomen.  In Hem . door Hem.

De kracht die van Jezus  uitging was niet een kracht van op macht belustheid. Niet een kracht van; Ik zal laten zien wat of wie ik ben, maar  een kracht in zwakheid.  Lief te hebben ten koste van zichzelf.  Dit kost ons moeite. We denken vaak eerst aan onszelf. we denken dat we vooral ook aan onszelf moeten denken. We moeten sparen , we moeten  onze kinderen niet te kort doen, we moeten…. Jezus leert ons dat we niets moeten dan Hem te volgen .  dicht bij Hem te blijven.  Zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere wordt ons  gegeven.  God geeft het ons. Hij geeft de mussen te eten, zal hij ons dan ook niet geven wat we nodig hebben?

Hij geeft de mussen te eten, zal hij ons dan ook niet geven wat we nodig hebben?

We hebben Gods liefde en aanvaarding nodig om dat allemaal te kunne begrijpen en tegelijk is het de vraag of we het  eigenlijk wel goed begrijpen of ooit  goed zullen begrijpen wat God ons geeft door ons soms  zelfs dingen te ontnemen.  Mensen die ons lief zijn,  of gebeurtenissen die ons  overkomen waar we geen  kant mee uit kunnen,  dingen die ons pijn hebben gedaan wil Hij gebruiken om ons   te laten zien wat zijn koninkrijk is. Hij wil ons herstellen , niet alleen van onze wonden, de teleurstellingen in ons leven, maar ook van onze hang naar  bezit en ik gerichtheid om te leren om uit te delen in plaats van altijd maar te willen ontvangen. Hij geeft ons Zijn Heilige Geest om ons  bewust te maken zonder allerlei spectaculaire  dingen, maar gewoon door ons hart te raken en heel dicht bij ons te zijn. dichterbij dan we ons ook maar  kunnen beseffen. Hij leeft in ons en door ons , waar we hem toe laten in ons leven met Hem.  waar we onszelf  loslaten en hem vastgrijpen om  anderen te kunnen dienen en de minste te durven zijn. ons leven er voor te geven. Onbegrijpelijk is het niet?

De kerk werkt!

Als we denken aan de kerk , denken we veelal aan grote gebouwen die veelal ook nog een toren hebben met een kerkklok er in.  Hoewel er in veel kerken al lang geen kerkklokken meer zijn  wordt de kerk veelal nog altijd geassocieerd met een gebouw en niet met  mensen  die samenkomen in de naam van God.

De kerk is dus geen gebouw, maar toch heeft de kerk bepaalde eigenschappen. Enkele eigenschappen die we zouden kunnen noemen zijn dat God er centraal staat.  Er wordt over , maar ook met Hem gesproken.  De kerk is een plaats van herstel.  Een plek waar we  met elkaar kunnen delen  en waar we elkaar  mogen ontmoeten.  waar we ingezet worden en gezegend, waar we onze gaven en talenten kunnen ontdekken, waar we aan kunne kloppen als we het moeilijk hebben.

Zomaar een rij van eigenschappen van de kerk.  we zouden er meer kunnen  noemen, maar  het gaat  er  niet zozeer om wat nu precies de eigenschappen zijn, maar dat de kerk overal zou kunnen zijn.  de kerk kan in een gebouw zijn met  een grote kerktoren en een kerkklok, maar kan ook  midden in het bos zijn. de kerk is daar waar mensen samenkomen in Gods naam . 

Persoonlijk geloof ik dat de kerk  vooral ook een plek is waar je kwetsbaar kunt zijn.  ik vraag me af of de kerk ook werkelijk kerk is  als mensen er  niet werkelijk veranderd worden.  Ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken en ik kan ook niet zeggen in die en die kerk wordt een mens niet veranderd.  Ik weet wel wat mij aan het denken zet en wardoor ik  in beweging kom.  Ik houdt er van om de kwetsbaarheid van anderen te zien.  ik wil leren om meer en meer kwetsbaar  te worden. ik geloof  dat er niets mooier is dan de kwetsbare mens.

Mensen die kwetsbaar zijn laten een stuk van zichzelf zien. de meeste mensen  hebben we ergens in hun leven moeite.  Ze verschuilen zich achter woorden of  juist  door er niet over te praten. Wanneer mensen werkelijk kwetsbaar  durven zijn is dat een geweldig  iets. Wanneer we daar dan ook nog eens in mogen delen is dat geweldig.

Ik werk op de Spetse Hoeve te Veelerveen. Een geweldige plek, een gemeenschap waar  kwetsbare mensen zijn, mannen die veel hebben meegemaakt in hun leven en daar in de groep ook over spreken. Dit raakt me altijd en elke dag weer.  Dat is voor mij kerk zijn.  mooi ook dat er werkelijke veranderingen plaatsvinden.  Soms heel praktisch en snel zie j mensen veranderen. bij anderen duurt het wat langer of  lijkt er niets te gebeuren, maar altijd is er interactie tussen mensen en God is  vaak onderwerp van gesprek. Niet altijd  direct in de goede zin. Niet altijd halleluja, soms ook gewoon boosheid naar Hem en de omstandigheden. Maar wel vaak heel eerlijk. vaak  zijn dingen ook gewoo heel praktisch. eer moet gewoon gewerkt worden.  met de handen in de aarde zoals dat op een boerderij hoort.

Ik vind het fijn hier begeleider te mogen zijn. een klein stukje op weg helpen de goede richting op. Ik merk dat ik wordt gewaardeerd.  Op zondag ga ik naar de EGS stadskanaal, de kerk waartoe ik behoor, maar doordeweeks sta ik ook of wellicht meer nog ook in de kerk wanneer ik werk. 

Kerk en werk is een combinatie die dan ook bij elkaar hoort.  Een kerk die niet werkt is geen kerk. zonder daden is ons geloof dood.  Ik wil niet zeggen dat iedereen in een kerk of christelijke instelling zou moeten werken, maar we kunnen allemaal wel werken aan gemeenschap en ontmoeting met anderen vanuit een hart  van liefde voor God. laten we onze handen vuil maken en doen wat we kunnen.

Beren op de weg

maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.  2 Cor 12:9

 

menselijk limit en het onmogelijke

Ik hoor mensen regelmatig zeggen dat ze door God geroepen zijn om bepaalde zaken te doen in dit leven. eerlijk gezegd wordt ik daar altijd een beetje kriebelig van.  Ik geloof ook inderdaad dat God mensen roept  daar niet van, maar tegelijk zie je mensen op de en of andere manier dan druk worden met datgene waar God hen geroepen heeft en gaan ze op eigenkracht allerlei zaken regelen omdat God hen heeft geroepen.

De vraag die ik hier wil neerleggen is of God je inderdaad geroepen heeft als je het zelf zou kunnen.  Waarom zou God je iets laten doen waarvoor je hem helemaal niet nodig hebt? Misschien denk je dat God jou nodig heeft?  ik geloof dat God ons menselijk vermogen niet onderschat, maar hij kent  zeker ook ons limit.  Als God ons roept, roept hij ons voor  het onmogelijke.  Dat is wat ik geloof. Hij roept ons voor datgene wat wij vanuit onszelf  niet kunnen.

Kwetsbaar zijn

Ik bedoel niet dat je niet bepaalde capaciteiten nodig zou hebben of dat God op een bepaalde manier jou lichamelijk overneemt, maar ik bedoel dat God ons  vaak roept  op een manier en op een bepaald gebied, maar waarin Hij je  kan vormen, maar waar ook je verlangens  belangrijk zijn en waar jij jezelf kunt ontwikkelen , groeien. Echter op een gebied waarin je afhankelijk  van hem bent. op een gebied waarin je je kwetsbaar moet opstellen om het doel te bereiken en God ook werkelijk kunt dienen.

In mijn leven heb ik dat ook gezien. Ik geloof dat God een bepaalde roeping op mij  leven heeft gelegd.  Hoewel ik bepaalde talenten heb en ik deze ook inzet, gebruikt God me  juist vaak op de gebieden waarin ik niet zonder Hem kan.  Ik heb allerlei banen gehad, waaronder onderandere bloemist. Ik kan geweldig mooi bloemwerk maken. (klinkt misschien wat  opschepperig) maar ik kan geweldig mooi bruidswerk maken en rouwwerk, mooie boeketten etc…, toch heeft God mij jaren geleden al op het hart gelegd om iets heel anders te gaan doen. iets waarin ik helemaal afhankelijk ben van Hem.

afhankelijkheid

Wanneer we zwak zijn zijn we sterk zegt de Bijbel.  Juist wanneer we onzeker zijn kan Gods kracht zich in ons laten zien.  God weet ook als geen ander waar  we dicht bij Hem blij ven , maar dat kost ons moeite. het kost moeite om datgene te gaan doen waarvoor Hij ons geroepen heeft. Het zou voor mij gemakkelijk zijn geweest om gewoon  bloemwerk te blijven maken en misschien  gebeurt dat ook wel weer eens, maar Hij plaatst ons daar waar wij onzeker zijn. waar we ons niet kunnen verstoppen en afhankelijk blijven .

Misschien vraag je je af of God nu wel werkelijk weet wat goed  voor je is. misschien denk je het zelf te weten.  Misschien twijfel je over  je gaven en talenten, over waar god je geroepen heeft. Welkom dan ben je op de plek van waaruit God je wil leiden naar een bijzondere  plek. Je  roeping.  Misschien dat je denkt dat je te zwak bent en niet capabel voor de dingen die in je hart opborrelen. Nou , dat is dan juist. Wij kunnen zonder God niets doen.  wij kunnen als mensen van alles organiseren, ondernemen, doen, maar uiteindelijk leidt het niet  tot vrucht wanneer we niet in afhankelijkheid leven van Zijn roepstem.

Zet je voet maar op het water

God heeft jou op het oog, maar hij wil ook jou gebruiken om anderen  zijn liefde voor hen te tonen. Jou kracht kan enorm zijn als je God de ruimte geeft om door jou heen zijn werk te doen.  dit kan  beangstigend zijn, maar ook zo enorm bevredigend. Veelal zien wij beren op de weg.  Hoe pak ik het aan? waar  moet ik beginnen? Wat moet ik doen? hoe red ik het financieel? Hoe vertel ik het mijn gezin? Wat zullen aanderen er van vinden? Maar weet dit: God zal bij je zijn, ieder stap die je maakt  om je roeping te volgen. Het is  moeilijk te geloven soms, maar wanneer wij bereidt zijn onze voet op het water te zetten in geloof zal God ons leiden in dat geloof  naar plaatsen die we isschien nog niet kennen, maar in ieder geval naar de plek waar we zijn hand mogen vasthouden en hij ons niet zal laten zakken.  Hij is bij ons in onze kwetsbaarheid.

 

Kwetsbaar zijn!

Wie wil er nu kwetsbaar zijn?

wie wil nu werkelijk zijn diepste ik gaan tonen?

de strijd aan te gaan tegen zijn allerdiepste pijn,

om zo tot werkelijk herstel te komen?

het moeten wel de sterken zijn,

zij  die werkelijk nog durven dromen,

of gaat juist om het volle bewustzijn,

of is hun realiteitszin volledig afgenomen.

Zijn ze gek of is er een steekje los in hun onderbewustzijn?

Kwetsbaarheid is op krachten komen.

Niet meer ontkennen van de pijn,

Maar op de liefde van God naar binnenstromen.

Gewoon jezelf zijn.

HV/15okt2011

Jesus is the Rock experience, met Ilse de Lange.

Gisteravond met mijn dochter naar Overschie, Rotterdam geweest. The Rock Experience met Yasmin, Kane, maar waar het ons om te doen was: Ilse de Lange.  Het was een behoorlijke rit om er te komen en de weg terug was niet minder lang. Het regende toen we kwamen en het was droog tijdens het concert.  Het viel me op dat  de mensen daar  veelal verwonderd naar boven keken omdat het  nagenoeg droog was gebleven.  Het leek wel alsof ik bij Opwekking was.  Tijdens meerdere zing-ins heb ik meegemaakt dat het juist tijdens de muziek droog was en de heer er voor geloofd en geprezen werd.  Is er een connectie? Een vraagstuk om in een later blogje nog eens op terug te komen misschien. ik moest er gewoon even aan denken.

Ook moest ik denken aan mijn eigen thema. Ontmoeting. Ilse zong haar prachtige lied: World of hurt. Haar teksten spreken me  heel vaak bijzonder aan, maar ook haar persoonlijke houding  naar mensen toe. ook als ze op het podium staat.  Heel anders als dan bijvoorbeeld Yasmin, die nogal vaak allerlei woorden gebruikt die ik hier liever niet weergeef. ook Kane en liet er zo nu en dan ook nog eens een vloek bij vallen.  Ilse echter zong geweldig maar durfde ook gewoon kwetsbaar te zijn.  kwets baar door te zeggen  dat een bepaald liedje (it stil hurts)van haar  een liedje was waar mensen  even echt over na moesten denken en stil worden. ik denk dat nu juist alles met ontmoeten te maken heeft.  dat was even een Jesus is The Rock experience voor mij.

Al met al een leuke avond, maar nu terug naar  World of hurt. Ergens heeft de tekstschrijver ik weet eigenlijk niet wie dat is geweest, In de gaten dat de mens een diepere laag heeft. Ik geloof ook dat de meeste mensen dat zich eigenlijk ook wel beseffen. Dat dit te maken heft met het aspect  van het geestelijk leven dat we van God hebben ontvangen. daar  zullen waarschijnlijk een hoop mensen niets van begrijpen of zich er niet mee in laten.

De wereld is  een plaats, zingt Ilse waar dingen verkeerd gaan in het leven van de mens, waar niets werkt zoals het zou moeten werken of zoals het was bedoeld.  Over een wereld  modder en stof waarin toch liefde kan bestaan. Hoe is het mogelijk?  Wanneer we elkaar vasthouden dan vind er iets bijzonders plaats.  Iets wat ons zo enorm goed laat voelen.  liefde. Het haalt muren neer.  geweldige woorden als je ze leest of zingt. Mooier  misschien nog als Ilse ze zingt.

Ik geloof dat Ilse hier zingt over dingen die veel mensen niet begrijpen. Helaas ook veel  christenen niet.  liefde doet ons iets begrijpen van wat het koninkrijk van God nu werkelijk inhoudt.  Iedere ontmoeting kan een plaats  worden waarin God zijn koninkrijk zichtbaar laat worden . in a World of hurt, nothing Works, but if I hold you and you hold me , heaven doesn’t seem like such a mysterie.

Ilse Delange
world of hurt

Day one God smiled
gave us all the wisdom of a new born child
but by the time we take our first step
we’ve already begun to forget
what the heart knows the heart sees
we’re just as much the forest as we are the trees
every little seed trying to find
where the light comes from

And it’s a world of hurt
nothing works
it’s a lonely little planet made of dust and dirt
who’d ever thinks that in de midst of all this
something as beautiful as love exists
and when I hold you and you hold me
heaven doesn’t seem like such a mystery
darling in a world of hurt
you make me feel so good

Day one of our love
two heartbroken people scared to trust too much
oh here it’s comes that feelin’ again
what every lover swears will never end
we thought we’d been there, done that,
but when we’ve kissed,
we knew we’d never been her…
we’ve never done this
all the walls comes tumblin’ down
when you love someone