Tag: kracht

Onbaatzuchtige liefde

Wat geeft jou kracht als het leven niet mee zit? Wat motiveert en stimuleert je om toch door te gaan als het donker lijkt, het moeilijk is? Hoe kom je er weer bovenop na diep pijnlijke momenten?  
De vraag klinkt redelijk helder volgens mij, maar is het antwoord dat ook voor jou? Waar ligt jouw kracht, je moed? Wat is je bron? 

Ik moet denken aan wat pittige momenten uit mijn eigen leven. Ik heb ze nog redelijk scherp op mijn netvlies staan. Momenten dat ik dacht dat ik het allemaal zelf wel onder controle had. Niet dus!
Niemand kan het helemaal alleen. We hebben allemaal iets of iemand nodig die groter is als wij zelf. Ik zelf heb enkele malen de controle verloren. Momenten die dusdanig zwaar waarden dat ik het niet kon handelen. 
Ik kwam tot besef dat liefde en genade de bron is om vanuit en voor te leven. Niets heeft en geeft meer houvast dan onbaatzuchtige liefde. Ken je dat?
Onbaatzuchtig? Wie is dat nu helemaal? Ben jij dat ? Of ik? Kunnen wij dat zijn? Kunnen we dat leren? Ik heb in ieder geval ontdekt dat liefde de bron is en dat ik niet onbaatzuchtig ben, maar wel vanuit de bron van onbaatzuchtige liefde wil drinken om van daaruit zelf meer onbaatzuchtig te zijn in het delen van liefde. 
 

God is de sterkste

Psalm 91 vers 1 t/m 16

Mijn vader is de sterkste logo

God is de allersterkste. Op hem vertrouwen geeft ons kracht, rust, en de moed om door te gaan. Hij is het op wie we kunnen bouwen.

Wat kan een mens soms bang zijn. Bang voor van alles: om alleen te zijn. Bang om niet gezien en gewaardeerd te worden. Bang om genegeerd te worden.

Angst laat zien dat we God nodig hebben. Het toont echter ook aan dat we Hem onvoldoende vertrouwen. Immers als weten dat hij de sterkste is, waarom zouden we dan nog angstig zijn.

God is Heer! Echter om hoeverre laten wij Hem Heer zijn over ons leven ? De mate van angst zegt ons iets over de mate van vertrouwen. Veel angst is een geringe mate van vertrouwen . Weinig angst geeft aan dat we een bepaalde mate van vertrouwen hebben.

De vraag is waarop we vertrouwen. Sommige mensen hebben een behoorlijk portie zelfvertrouwen al kennen ze God niet. Hun vertrouwen bouwen ze dan op iets anders. Wellicht op iets wat ze zelf “gebouwd” hebben. Op wat ze hebben aan goederen of op dat wat ze gepresteerd hebben.

Waarop bouw jij je leven? Ben je bang? Waarop vertrouw je ? Zou je dat wat je hebt los kunnen laten in vertrouwen aan God? Durf je je geld los te laten en uit te delen van wat je hebt? Durf je je huis, je werk, je aanzien, je carrière los te laten en God je leven werkelijk over te geven?

Ik geloof dat we vaak angstig zijn. Vaker dan we denken. Pas als we in situaties komen waarop we afstand moeten doen, we zaken niet meer in de hand hebben word duidelijk waarop ons vertrouwen werkelijk gesteld was.

Wellicht is het daarom dat we soms opnieuw bepaalde zaken moeten overgeven. Wellicht daarom worden we soms op de proef gesteld. Durf je los te laten en jezelf te laten zien?

Wat is er nog wat losgelaten zou moeten worden? Je geld? Je kinderen? Je werk? Je huis,auto, tv,pc? Je seksualiteit? Je gedachten? Je verleden? het heden, de toekomst?

Misschien iets om over na te denken?

genieten of voorbij schieten?

“you never win your enemies to Christ, only your friends.”  

Rick Warren 

Kunnen wij mensen voor Christus winnen?  Hoe doe je dat dan?  Het vreemde is dat gelovigen veelal wel spreken over een relatie met Christus, maar tegelijk niet die relatie  laten zien in hun eigen handelen naar de ander toe. veelal lijkt het er meer op dat de regels en de afspraken die mensen gemaakt hebben  boven  de relatie zijn komen te staan.   

Persoonlijk geloof ik zoals de titel van mijn weblog het al zegt in ontmoeting. Ontmoeting is meer dan  gewoon elkaar even goede dag zeggen. het is meer dan; “hoi hoe gaat het? het gaat goed en met jou? ook prima, lekker weer. Ja lekker weer. “  hier gaat het eigenlijk over niets.  Ik bedoel duidelijk te maken dat we ook  dieper met mensen om kunnen gaan.

Mensen maken zich  niet alleen  maar sterk voor hun eigen regels en wetten (waar ze die dan ook vandaan hebben), maar tegelijk stellen ze deze soms zo enorm hoog dat  er werkelijk geen ontmoeting meer mogelijk is.

Durven wij werkelijk te gaan leven vanuit de relatie met Christus in ons leven? de ervaring van geliefd zijn door Christus mogen we doorgeven aan anderen. op de een of ander manier lopen we  vaak vooral vast om werkelijke relaties aan te gaan  door de regels die wij onszelf hebben opgelegd en die we ook anderen  zouden willen opleggen omdat we ze op de een of andere manier zo enorm belangrijk vinden voor ons eigen leven.

Regels  zijn ook niet verkeerd.  Wanneer echter de regel boven de relatie komt hebben we een probleem.  We hebben immers niet allemaal hetzelfde referentie kader.  Ik heb niet hetzelfde kader als jij en jij niet hetzelfde als ik. we kunnen daar over spreken en misschien komen we daarin  wat meer tot elkaar door gesprek, maar wanneer ons referentie kader totaal  verschillend is en we de regel boven de relatie stellen  lopen we pas werkelijk tegen problemen aan. we worden dan werkelijk fundamentalisten. Mensen maken zich  niet alleen  maar sterk voor hun eigen regels en wetten (waar ze die dan ook vandaan hebben), maar tegelijk stellen ze deze soms zo enorm hoog dat  er werkelijk geen ontmoeting meer mogelijk is. het hek gaat op slot.

Wanneer we echter ruimte  creëren om te ontmoeten, bij elkaar te zijn, relaties te ontwikkelen betekent dat  we oog hebben voor de ander en ervaart de ander dat hij geliefd is. hij wordt als mens erkend in wie ij is ook al mis zijn mening, inzicht, visie , geloof, totaal anders.  Wanneer we het gevoel hebben welkom te zijn,  ontstaat  er  het gevoel dat we welkom zijn.

Oprechte  relaties geven  ruimte  om de angst aan de kant te zetten en jezelf te openen voor werkelijk gevoelens, gedachten en ideeën.

Wanneer  er geen ruimte is om te ontmoeten, we vasthouden aan de regel, dan  dienen we in wezen niet God of de ander maar de wet. wanneer we relatie op oog hebben dienen we God die ons  de meest prachtige relatie aanbied ever.  In relatie wijst hij ons de weg naar hoe we elkaar kunnen dienen.  In relatie wordt ons duidelijk wat er werkelijk leeft aan gedachten gevoelens en waarom mensen  tot bepaalde keuzes in hun leven zijn gekomen.  we zien de zwakheden en de kracht van anderen.

Wat zou het geweldig  zijn wanneer we niet slechts bezig zijn met slechts regels, maar dat we vooral ook de relatie met God en de medemens op het oog hebben.  dat we in relatie met de ander een plek creëren om  zichzelf te zijn. een plek waar men zelfs anders mag zijn.  een plek waar het veilig is om een bepaalde mening te uiten, zich uit te spreken van wat er op het hart ligt.

Oprechte  relaties geven  ruimte  om de angst aan de kant te zetten en jezelf te openen voor werkelijk gevoelens, gedachten en ideeën.  Dit vraagt echter meer van ons dan we  op dit moment  misschien beseffen . we kunnen ons gemakkelijk verschuilen achter allerlei regels, maar om werkelijk  jezelf te zijn betekent dat we ons  zelf ook veilig moeten weten. Dit kan alleen wanneer we ons werkelijk veilig voelen in de ontmoeting met God. wanneer wij ons zelf geliefd weten, hoeven we immers niet meer bang te zijn geoordeeld of veroordeeld te worden door de God, de ander.

 Ik heb de hoop dat anderen in mij een stukje van christus mogen ontdekken. dat anderen in mij zien dat ik in relatie leef met Jezus.  Dat ik niet naar de pijpen dans van wat anderen verwachten, niet regels en wetten  in mijn leven het belangrijkste zijn, maar dat Hij in mijn leven nummer  1 is.

Regels  kunnen soms een last zijn om werkelijk in relatie te kunnen staan. Niet omdat deze niet goed  zou zijn, maar omdat  we ze de ander veelal al opleggen alvorens de ander de regel ook werkelijk begrijpt. Wanneer we vooral bezig zijn met het uitleggen van regels gaat de relatie veelal verloren. We staan dan immers al vaak tegenover elkaar en hebben een verschil van mening, wanneer we echter de liefde van de ander hebben gewonnen kunnen we die ander  meenemen naar de regel om ze daar over te vertellen .  niet om ze door de strot te duwen, maar om ze er vertrouwd mee te maken.

wellicht kiezen ze zo voor dezelfde regel of misschien zullen we soms tot de erkenning komen dat we zelf de regel eigenlijk niet  meer willen gebruiken.  Iedereen is vrij om  zijn leven zelf in te vullen. Ik zou willen dat ik de regel (wettisch als ik soms ook ben) wat meer naast me neer kon leggen en Gods liefde voor de ander meer en meer de ruimte durf te geven om werkelijk ontmoetingen aan te gaan met  de ander. niet om de ander  in een vangnet van het christendom te drijven , maar om de ander vrij te laten om zelf keuzes te maken om hun eigen weg te kiezen. Zonder de verwachting dat de ander dat moet doen of geloven wat ik geloof.

wanneer we elkaar in de ogen kijken, gaat het dansen misschien niet altijd goed ,maken misschien soms een mistap, maar er ontstaat er wel relatie en oprechte interactie.

Ik lees net in een blog van stella over verwachting. Groteen kleine verwachtingen. we hebben allemaal natuurlijk bepaalde verwachtingen, maar ik wil de verwachting aangaande ontmoeting omzetten in hoop. Ik heb de hoop dat anderen in mij een stukje van christus mogen ontdekken. dat anderen in mij zien dat ik in relatie leef met Jezus.  Dat ik niet naar de pijpen dans van wat anderen verwachten, niet regels en wetten  in mijn leven het belangrijkste zijn, maar dat Hij in mijn leven nummer  1 is.  ik verlang er naar dat mijn relatie met Hem meer en meer de brug zal zijn naar het  hart van de ander.

dansen is hier een mooi metafoor. wanneer we dansen naar de pijpen van de ander  is er geen relatie. we zijn constant bezig  te kijken naar onze voeten. “oei, maak ik geen verkeerde beweging, stap ik niet op de ander zijn  tenen?” wanneer we elkaar in de ogen kijken, gaat het dansen misschien niet altijd goed ,maken misschien soms een misstap, maar er ontstaat er wel relatie en oprechte interactie. we  ervaren elkaar. we voelen aan en zal de dans  voor het oog misschien niet de mooiste zijn, maar  met elkaar dansen is dan wel  de dans waar het in wezen omgaat qua dansen. genieten van de ontmoeting  met elkaar.

Vriendschap, Ontmoeting, Relatie!

Ik heb in mijn leven gemerkt hoe belangrijk  vrienden zijn.  persoonlijke vindt ik dit een van de belangrijkste dingen in het leven .  voor mij geld niet zozeer hoe veel gezamenlijke interesses dat er zijn of wat je samen hebt meegemaakt, al spelen deze dingen vaak wel een enorme rol in vriendschappen.

Ik kan niet zonder vrienden.

Mensen kunnen niet zonder vriendschappen.  Natuurlijk  zijn er mensen die zonder vrienden leven, maar uiteindelijk geloof ik dat mensen zonder vrienden niet werkelijk geleefd hebben.  hoe zou je immers  kunnen delen als je niemand hebt? Delen is een van de elementen die vriendschappen belangrijk maken. wat een relatie überhaupt belangrijk maakt.

Vrienden doe je in je leven ergens op. soms op plaatsen waar je ze verwacht en soms  zomaar ineens  zijn ze er . je ontmoet ze ergens en ze gaan nooit meer weg. Niet meer uit je leven tot een van de beide overlijdt of je ontmoet elkaar  uiteindelijk misschien niet meer zoveel, maar ze blijven altijd in je gedachten tot  het moment dat het er op aan komt. immers dan zijn je vrienden er voor je.

Je leert je vrienden kennen als het moeilijk wordt.

Er wordt wel gezegd dat je je  vrienden leert kennen  wanneer het  moeilijk wordt in je leven. ik geloof dat dat waar is.  als het donker is in je leven ontdek je wie je vrienden werkelijk zijn.  ik heb persoonlijk ontdekt dat je soms mensen om je heen hebt van wie je verwacht dat ze je  bij zullen staan als je dreigt te stikken in de een of andere situatie die je niet onder controle hebt. Veelal staan dan juist je ware vrienden op. 

Bij mij  waren het  vaak mensen van wie ik het niet had verwacht en die er toch voor me waren. Die het vaak ronduit met me oneens waren in keuzes die ik heb gemaakt en desondanks mij hebben geaccepteerd zoals ik was/ben.  anderzijds heb ik ontdekt dat  veel mensen vriendschap een andere inhoudt geven.  wanneer mensen het met elkaar oneens worden in zaken vallen veel zogenaamde vriendschappen uit elkaar.

De kracht van ontmoeting

Juist dan in is  het nodig om met elkaar in gesprek te blijven en elkaar te ontmoeten op een dieper niveau. Ik bedoel daarmee niet dat we elkaar  met Bijbelteksten om de oren moeten slaan, maar dat we zouden kunnen proberen ons in te leven in de situatie waarin de ander zich bevind en hem of haar de ruimte  te geven om zich uit te spreken zonder daarbij een veroordelende houding  aan te nemen. Tegelijk zou je misschien jouw verhaal kunnen vertellen zonder daarbij veroordelend te zijn.

Ik geloof in de kracht van relaties. Mijn persoonlijke relatie met God  door Jezus is voor mij enorm belangrijk natuurlijk, maar ook de relatie met vrienden die ik  ook heb.  mijn vrienden  hebben niet altijd mijn moeilijke moment op kunnen lossen voor me, ze hebben het soms zelfs niet  lichter gemaakt  toen het donker was, maar ze waren in het donker wel bij me en lieten zo nu en dan even horen dat ze er waren.

 Welk een vriend!

Ik heb de afgelopen jaren door omstandigheden ook veel mensen verloren die ik als vrienden heb gezien. Jammer. Misschien ben ik  zelf ook niet zo’n goede vriend geweest voor sommige en andersom er zijner bij die ik op enorm heb gemist als vriend.  Voor wie ik er gewoon nog altijd zou willen zijn, maar waarmee het contact verbroken is dor omstandigheden. Toch geloof ik dat vriendschap iets bijzonders is en dat echte vriendschappen zullen blijven. Niet direct altijd aanwezig , maar als er nood is en we zouden een beroep doen op bepaalde mensen  zullen ze er  zijn.

Ik geloof  dat wij  mensen vaak enorm falen in het werkelijk een vriend zijn voor de ander.  ik moet denken aan het oude lied: welk een vriend is onze Jezus. Die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik vrij tot God  mag gaan. hierbij een prachtige versie van kraayenoord

Zegening van oprechte vriendschap.

ik wil vrienden met je worden/zijn.  gebrekkig uiteraard. Ik ben slechts mens, maar wil wel met je delen waar ik dat kan.  Wanneer ik tekort geschoten ben in je richting, mag je het me  zeggen . ik wil graag met je in gesprek daarover.  Wanneer we elkaar op de en of andere manier zijn misgelopen  en we zijn uit elkaar gegroeid, weet dan dat ik  er naar uit zie  om weer contact te bouwen.  afgelopen  paar jaar  een aantal mensen  gemist, misschien jij mij ook.  reageer gewoon op mijn blog, mail me, bel me, ik kijk er naar uit jouw te  (opnieuw) ontmoeten. ook mag je me naatulijk volgen op de social media.(hyves, twitter, facebook )leuk omje ook daar tegen te komen en je evt. toe te kunnen voegen.

Tegelijk enorm veel nieuwe vrienden gemaakt het afgelopen jaar.  mensen jullie zijn naast mijn gezin de grootste zegen die God me heeft  geven in het afgelopen jaar. ik heb gemerkt dat ik steeds meer lucht krijg om weer te doen waar ik voor geroepen ben. dat ik weer  kan doen waar ik jarenlang reeds naar verlang. Dank voor de ruimte en geduld. Ik ben God enorm dankbaar  voor de gave van vriendschap. Ik ben hem dankbaar voor de vrienden die ik heb in mijn leven.  Ik ben dankbaar voor Zijn liefde die ik oa door  mijn vrienden ontvang.

 

 

 

 

 

Wanneer ik tekort geschoten ben in je richting, mag je het me zeggen .ik wil graag met je in gesprek daarover. Wanneer we elkaar op de en of andere manier zijn misgelopen en we zijn uit elkaar gegroeid, weet dan dat ik er naar uit zie om weer contact te bouwen. afgelopen paar jaar een aantal mensen gemist, misschien jij mij ook?

vertrouw op de kracht in je

lezen: 2 corinthe 4:7-10

Het kan enorm beangstigen zijn om toe te geven dat je de touwtjes allemaal niet in handen hebt.

Hoogmoedig zijn lost je problemen zeker niet op, maar de vraag is of het toegeven dat we het zelf allemaal niet kunnen wel helpt. wat  lost het op wanneer we  de problemen toegeven?

kracht vinden

Zijn we  niet totaal overgeleverd ? dat we zo af en toe zullen vallen , oké, maar de vraag is of we ook de kracht kunnen vinden om opnieuw weer op te staan.trouwens waar haal je de kracht vandaan als je gevallen bent, maar niet meer terug kunt vallen om de touwtjes allemaal weer in handen te nemen?

Dit lijkt op het moment misschien een onoplosbaar probleem, maar Paulus verteld ons over de schat in aarden vaten. op dit moment zie je het misschien niet, maar je mag weten dat het er is.

contrast

Het contrast mag duidelijk zijn. Een geweldige schat, in een eenvoudige plek om het in te bewaren, een aarden vat. De kracht van God zal ons van bovenaf vullen, dat is de schat in ons, het aarden vat is ons lichaam.

Als mens zijn we niet perfect. Dit gewoon te erkennen zal je opluchten. Je hoeft niet langer op je tenen te lopen, niet altijd maar sterk te zijn of perfect.

je hebt kracht

Ook al wordt er constant aan je getrokken of geduwd… ook al is het moeilijk staande te blijven… je bent nog steeds niet gebroken.. je hebt kracht in je. nog meer wanneer je God toelaat om je te helpen.

Heer leer me te vertrouwen op de kracht die U in mij heeft gelegd. Leer mij hoe ik deze kan en mag gebruiken. Open mijn ogen opdat ik niet slechts zie op mijn buitenkant, maar dat ik ook zie op U, die in mij leeft.

dit was stap 1, we zullen vanaf nu verder gaan met stap 2.