Tag: kierkegaard

Ik ben bang voor intimiteit!

Ik ben soms bang voor intimiteit. Bang om echt gezien te worden.  ik weet echter dat  een werkelijke ontmoeting onmogelijk is wanneer ik mezelf opsluit in mijzelf.  Een beetje cryptisch misschien, ik hoop dat je het herkent.  Als ik bang ben houdt ik me vast aan mijn  bekende patronen, manieren  waarvan ik weet dat wat het me oplevert.  Ik weet echter ook dat er van ontmoeting geen sprake is als ik angst  laat regeren in mijn  leven.

!!! een tipje tussen door: klik hier voor wat informatie aangaande kierkegaard die veel over angst heeft geschreven.

Jezelf opsluiten.

Wanneer we bang zijn voor onszelf of voor anderen , voor wat er in de ander of onszelf leeft, dan ontstaat er een soort van vacuüm.  Een leegte, en afstand van mensen. het tegenovergestelde is echter ook mogelijk . we gaan claimen omdat we bang zijn mensen te verliezen.  We laten de ander dan niet vrij.  Angst is de valkuil in relaties.

Wanneer we bang zijn  voor oprechte ontmoeting met de ander slaan we al gauw een vluchtroute in door ons afstandelijk op te stellen. ons stil te houden.  ons terug te trekken. Stilletjes weg te sluipen. Misschien meer voorkomend is  dat we juist onszelf overschreeuwen.  Te hard lachten om grapjes. Net doen alsof, de ander naar de mond praten.

Verlamt door angst.

Is er herkenning?  Ik wordt regelmatig verlamt. Soms  is er geen ruimte  voor ontmoeting omdat ik me angstig voel. onveilig.  Mijn leven , leef ik dan zeker niet, maar ik bied ook geen ruimte  voor anderen om mij te ontmoeten.  ik doe dan veelal maar wat ik denk dat mensen van me verwachten.  Het rare is  dat ik niet werkelijk kan weten wat de ander van me verwacht als ik hen niet werkelijk heb ontmoet. We negeren of we claimen, maar onze gevoelens komen niet werkelijk ter sprake.  Er is geen echte openheid wanneer we ons door angst laten leiden.

Heel de wereld is angstig. Rondom ons heen zien we  dat er nauwelijks nog sprake is van  oprechte ontmoetingen. De mens  komt meer en meer op zichzelf  te staan door eigen keuzes en de die van jou en mij.  Wie durft er nog werkelijk open te zijn?   wie is er  werkelijk zichzelf?

Veiligheid nodig?

 Het is belangrijk om te weten dat je weet dat je veilig bent en geborgen.. dat je weet dat anderen van je houden. als je dit werkelijk ervaart is er iets om op terug te vallen en hoef je niet meer bang te zijn. angst is te overbruggen. Wanneer we God kennen de enige werkelijk Hogere macht die ons kan helpen, dan is angst overbrugbaar. Dan  kunnen we ons zo nu en dan over angst heen zetten. We weten dat we geliefd zijn, gewoon om wie we zijn. God heeft ons in Christus willen ontmoeten en door de Heilige Geest mogen we in relatie met hem blijven en van daaruit anderen ontmoeten.  We hoeven niet bang te zijn, Jezus heeft de angst voor ons overwonnen.