Tag: Johannes

weerspiegelend

walkthetalk


Is Christus zichtbaar door mij? Door mijn leven? Door wat ik doe? Door wat ik zeg? Door waar ik voor sta? Vragen die bij me opkomen op dit moment.

Eerlijk gezegd kan ik het me nauwelijks voorstellen. Ik denk dan aan mijn grote mond . De dingen die ik zeg zijn vaak zo hard en soms zo beschadigend. Anderzijds wanneer ik mijn daden bekijk zijn ze vaak gericht op mijzelf en niet op anderen, laat staan op God.

Toch mag Christus door mij zichtbaar zijn. Het is mijn aller grootste verlangen . Hem dienstbaar te zijn in het dienen van anderen, zonder mijzelf te verliezen.

Ik geloof dat dat werkelijk dienen is. Mensen denken juist vaak een rol te kunnen spelen in het dienen van Christus. Een imitator van Jezus te moeten zijn. Ik geloof dat dit een leugen van Satan is.

Een navolger van Christus zijn is niet een imitator, maar is een nieuw leven met Hem begonnen. Is dood aan zijn oude leven, maar leeft totaal anders als vroeger. Leert opnieuw en stap voor stap hoe God werkelijk oprecht had bedoeld.

Niet meer gericht op wat ik wil, maar op Gods wil. God de eerste plaats en de naaste als onszelf. Dat is de vervulling van wat leven werkelijk inhoudt volgens mij. Dat is leven ten volle.

Hoe wordt Christus dan zichtbaar door mij? Door veranderende liefde. Niet meer ik maar Christus leeft in mij zeggen we dan. Voorin betekent dat zo veel als : Gods liefde wordt zichtbaar door mij heen wanneer ik hem navolg. Doe waartoe hij mij geroepen heeft.

Ik bid dat Hij meer en meer zichtbaar zal worden door het nieuwe leven en het oude wat soms nog naar buiten komt mag je vergeten. Mijn oude op
Mijzelf gerichte leven is niet belangrijk, mijn nieuwe leven gericht op Gods liefde voor anderen mag en zal zichtbaar zijn.

Erik Velema