Tag: Job

Ik zou…

Als ik jouw schoenen zou staan dan….! Ik denk dat je beter…!
Ik zou als ik jou was…

download

Al lezend in job 5:8 kom je het advies tegen van Elifaz. Hij was een van Jobs vrienden die vanuit een ander perspectief tegen alle onheil,die Job overkomen zijn, aankeek.

Als ik zijn woorden lees dan klinkt in die woorden van deze vriend iets bijzonders. Hij wil job helpen in zijn nood en doet een pastorale poging.

Slaat hij de plank mis? Een beetje. Ik zeg hier bewust een beetje omdat ik het geweldig vind van deze Elifaz hoe hij Job op zoekt. Job die alles heeft verloren. Jij bezoekt hem desondanks nog steeds. Gaat met hem in gesprek.

Misschien dat Hij het in het verkeerde perspectief plaatst , maar hij is er wel. Hij denkt mee. Hij probeert op een pastorale wijze een keer te brengen in de omstandigheden van Job.
Elifaz refereert mede naar dingen die hij zelf meegemaakt of gezien heeft.

Hij vergeet hier echter de medemenselijkheid en zit gelijk op de veroordeling. Hij noemt job indirect een dwaas en zegt eigenlijk dat hij niet goed had geleefd.

images (1)

God straft job omdat God een toornig God zou zijn en Job moest zich maar eens bekeren.
job geeft aan dat elifaz slechts vanuit eigen perspectief kijkt.

Is het niet vaak zo dat wij( ik) met een pastoraal hart toch veelal kijken vanuit ons persoonlijk en vaak geel goed bedoelde pastorale inzichten de ander aanspreken? Als ik jou was… !

Wij zijn de ander niet! De ander is ons niet. Wij kunnen niet het verdiet van de ander wegen of zijn boosheid. We begrijpen nooit helemaal wat de ander beweegt.

Job wordt uiteindelijk in ere hersteld. Zijn vrienden zaten fout. Weinig empathie.

Ik bemerk bij mezelf de schaamte opkomen van hoe vaak ik gezegd heb; ik zou….

Veelal onwaarheid gesproken dus. Immers wat zou ik gedaan hebben in bepaalde omstandigheden?
Hoe zou ik dingen zien?
Ik bid dat God me leert om niet voor anderen te denken. Niet in te vullen wat te doen.

images

Ik bid dat God ons wijsheid geeft naar vrienden in moeilijke tijden. Een hart vol mededogen, liefde zonder veroordeling. Laten we vooral leren luisteren naar het verhaal alvorens in te vullen.

Ik heb hier nog lessen in te leren. Leer me Here God een vriend te zijn met ruimte om te horen wat er werkelijk leeft in de ander. Daar heb ik Uw Geest bij nodig. Leer me opnieuw.

Luister! God spreekt!

Soms heb je mensen die zich afvragen waarom God geen antwoord geeft op hun vragen.  Ik zelf heb ook van die momenten gekend en soms  vraag ik het me  nog wel eens stiekem af moet ik bekennen.  Ik zoek dan op de een of andere manier richting voor mijn leven, in de dingen die ik doe, maar krijg niet het gewenste antwoord op het zelfde moment.

Toch geloof ik te  weten dat God antwoord geeft op vragen. Ik geloof dat God nog altijd tot mensen spreekt en richting wil geven aan  mijn en ook aan jouw leven.

God antwoordt zelfs op meer dan één manier,

maar niemand schenkt er aandacht aan.  Job

ik geloof dat we gemaakt zijn om met God te communiceren. Om in relatie met Hem te leven.  God spreekt op vele manieren. In de Bijbel  kunnen we zien wat Zijn wil is  voor ons leven. De Heilige Geest  wil ons persoonlijk leiden als we zijn woord lezen, maar ook in de dingen die we doen.

God wil ook tot ons spreken door  mensen die jou iets te zeggen hebben en waar je hart door wordt geraakt. Op dat moment spreekt God soms heel direct  tot je.  Andere christenen bijvoorbeeld of door studies van leraren.  Allemaal manieren. Soms door dromen en visioenen.

God wil ook jou en mijn gebruiken om tot anderen te spreken. Wij mogen soms Gods stem zijn in de woestijn van anderen.  wij kunnen soms Gods handen zijn om anderen te omarmen, zijn stem om te zeggen dat Hij van mensen houdt.

Juist wanneer het  moeilijk is laat God zijn stem vaak horen. Wanneer we niet anders meer kunnen dan Hem  aan te roepen is Hij er.  Juist dan, om dat  we dan ook werkelijk op Hem gefocused zijn en ons niet meer laten leiden door allerlei andere stemmen die ook om onze aandacht schreeuwen.

God spreekt ook vandaag de dag nog. En ook jij kunt hem horen. Luister goed en stem op hem af om Hem te ontmoeten.

God is unfair!

Lezen: Job 14:1-6

misschien heb je het gevoel dat het leven oneerlijk is. Het is oneerlijk dat iedereen je op de nek zit. Het is oneerlijk dat iedereen je in de steek gelaten heeft. Het is oneerlijk dat nu juist jij dit allemaal  moet meemaken.

het is Gods schuld!

jouw moeite om God te vertrouwen komt voort omdat je eigenlijk denkt ergens  recht te hebben op een beter leven. je denkt dat het oneerlijk is dat jij op deze wijze bent behandeld. eigenlijk komt het er op neer dat het Gods schuld is dat jij zo bent behandeld.

God zou ons leven een stuk gemakkelijker kunnen maken. we bidden er  regelmatig om. ” Heer geef me dit, geef me dat? Ik kan het toch niet helpen dat ik een gezin groot geworden ben die niet goed functioneert. Ik kan het niet helpen dat ze me aan de kant geschoven hebben. Ik kan het toch niet helpen dat men verkeerde keuzes maakt,dat men mij mishandelt heeft , mij gemanipuleerd, in de steek gelaten, misbruikt, … heb ik deze keus gemaakt?”   We begrijpen het niet. En God…?…..

kwetsbaar opstellen!

Al deze gevoelens maken dat we het moeilijk vinden om ons leven in de handen van God te geven om ons te herstellen. Hij lijkt soms zo onredelijk, zo onverschillig te zijn. Job had dezelfde gevoelens. In het midden van zijn persoonlijke strijd uitte hij zijn teleurstelling naar God en stelde zich kwetsbaar op.

 Wat moet ik nu? Waarom heb ik zoveel verdriet? Het leven is zo kort, waarom krijg ik geen schijntje geluk? Waarom is het zo donker?U hebt ons toch niet gemaakt om even als een lief, klein, puur kindje ter wereld te laten komen en een leven te leiden die vol is van onvrede, boosheid, zonde, pijn, … en dan gewoon ons dood te laten gaan!

vragen, vragen en nog eens …..???

Duidelijke opmerkingen van Job. Vragen die we allemaal hebben, misschien anders geformuleerd, maar in wezen dezelfde. God waar bent U als ik U nodig heb! Job bleef vragen, vragen, en nog eens vragen, omdat hij er diep in zijn hart van overtuigd was dat God goed en eerlijk is.

Job was eerlijk met zijn gevoelens en gedachten, maar hij gaf niet op God te zoeken. Als we blijven zoeken, ons hart blijven openen, onze vragen stellen die ons echt bezig houden, zal hij ons leven binnenkomen.

Be straight!

Een open, oprecht hart dat naar hem verlangt is waar Hij naar verlangt, maar de vraag is of je bereidt bent om door de pijn te gaan en de oneerlijkheid van het leven om Hem te zoeken.

Als je zoekt zul je Hem ook vinden en daar in Zijn armen zul je ook de waarheid vinden op je vragen en je verdriet. antwoord op de zin van je leven. je zult ontdekken dat eerlijk het langst duurt. eerlijk duurt een eeuwigheid!

Kijk voor je!

Lees Job 6:2-13

Soms kun je je zo verward voelen en eenzaam, verdrietig, bang misschien of boos. Al deze gevoelens kunnen je zo enorm in verwarring brengen dat je dingen zegt of doet die je eigenlijk niet zou willen zeggen of doen.

soms luchten woorden even op.

Soms luchten deze woorden of de dingen die we doen ons even enorm op, maar wat we ook doen of zeggen het gevoel van machteloosheid blijft. We weten dat we dat we op de goede weg zijn, maar toch maken we soms fouten.

Het verdriet en de pijn die we mee dragen in ons leven lijkt in sommige momenten ondraaglijk. We praten onszelf moed in, maar wilskracht alleen is gewoonweg niet genoeg.

 Job

Job voelde zich ook zo. Hij had alles verloren wat hem lief en dierbaar was. Ook al leidde Job een leven zoals god dat wilde. Hij had alles verloren. Zijn kinderen waren dood, Zijn bedrijf failliet, zijn geld op, en zelfs zijn gezondheid was hij kwijtgeraakt. En dat allemaal in een paar dagen tijd.

zijn vrouw bekritiseerde hem en ook zijn vrienden gaven hem de schuld voor alles wat er was gebeurt. Eigen schuld dikke bult.Maar Job schreeuwt het uit: oh, als je toch eens wist hoe verontwaardigd ik ben.

onbegrip

 Als je wist waarom ik zo bitter ben over wat me is overkomen dan zou je me begrijpen. Was ik maar dood. Verbrijzeld of ergens vanaf gevallen en omgekomen. Waarom zou ik nog leven. Van mij is niets meer over dan een hoopje ellende.

 Job wist niet dat zijn leven weer in orde zou komen, zelfs beter dan het ooit was geweest. God gaf hem alles terug en hij stierf op een hoge leeftijd. Ook al komen we op een punt dat we niet meer weten wat te doen, en zien we het niet meer zitten, toch is er hoop voor ons.

vooruit kijken

we kunnen  niet meer terug draaien wat er is gebeurt in ons leven, maar we kunnen ook niet in het verleden leven. achteruit leven is een onmogelijkheid. we kunnen enkel leven in het hier en nu en stappen maken op weg naar morgen.

God wil ons leven veranderen. Hij wil ons een  leven gevenwaarin Hij zelf aanwezig wil zijn. . Sterker nog als we zijn weg vervolgen is het leven niet altijd gemakkelijk, maar wel goed, goed omdat er  hoop is. een ander perspectief.  een leven waarnaar we verlangen.  we zien het niet, maar we kunnen er wel naar uitzien.

nieuw perspectief

Gods weg is de best. we kijken soms achterom en blijven hangen, maar wat is het mooi als we opnieuw stappen leren zetten de goede kant op. richting nieuw leven, nieuwe stappen door het met mensen goed te gaan maken die we hebben gekwetst. met vallen en opstaan verder op weg. op weg met God.

 

 

 

 

God manipuleren!

Soms zou ik God wel eens op het matje willen roepen. Ik zou Hem wel eens haarfijn uit willen leggen hoe Hij één en ander zou moeten regelen. Ik zou Hem gewoon wel eens even stevig  toe willen spreken, maar ik begrijp ook wel dat het resultaat niet zou zijn van wat ik eigenlijk zou willen bereiken. Ik zou  willen dat Hij begrijpt dat het er allemaal niet zo eerlijk aan toe gaat en dat Hij mij toch best eens een beetje zou kunnen ontzien in dit leven.

Hoe kan het toch dat bepaalde zaken in mijn leven, en ongetwijfeld zul jij ook zulke ervaringen kennen, zo lopen als ze lopen? Hoe kan het nu zo zijn  dat juist mij dit of dat zomaar overkomt in dit leven? waarom moet ik altijd het onderspit delven en zit mij toch alles tegen? Waarom God doet u er niks aan?

Absurde gedachte!

wat een absurditeit als je dit zomaar in een aantal regels op scherm ziet staan , vind je niet? het klinkt wel erg egoïstisch allemaal, niet dan? Kan en mag ik God terecht wijzen? Het lijkt er misschien op dat we oneerlijk worden behandeld in dit leven en dat al onze teleurstellingen terecht zijn te noemen, maar tegelijk moeten we erkennen dat we enorm veel eisend zijn naar God en schuiven we dingen onterecht in Zijn schoenen. (alsof God schoenen nodig zou hebben, duh!)

zouden wij mensen God moeten of kunnen vertellen wat Hij zou moeten doen? denk je werkelijk dat God zich terecht zou laten wijzen door jou of mij? Door mensen als jij en ik? denk je nu werkelijk dat god zou zeggen; “sorry, hoor, zo had ik de situatie nog niet bekeken, ik heb me vergist.” Zie je de absurditeit van deze gedachte?

Goed en kwaad

Deze houding is waar het bij Adam en Eva al verkeerd ging in de Hof van Eden. Het is zonde! Hoogmoedig! God wil in ons werken, ons leren om op Hem te bouwen, te vertrouwen in iedere situatie, in  alles wat ons overkomt. Hij wil ons leren Hem en onze naaste daadwerkelijk lief te hebben niet ziende op de situatie waarin we ons bevinden. Zelfs in onze meest wezenlijke pijnlijke confrontatie is God aanwezig. Hij is bij ons! We kunnen op Hem vertrouwen, maar we mogen Hem niet terecht wijzen. Dat is van de gekke!

Al denken we het nog zo goed te weten allemaal en het verschil te kennen tussen goed en kwaad, toch zijn we zelfs, of misschien moet ik wel zeggen juist in de meest kwetsbare momenten op ons  zelf gericht. Geen enkele situatie in het leven geeft ons het recht om God voor te schrijven wat Hij zou moeten doen. we zullen tot de erkenning moeten komen dat God God is en wij slechts mensen zijn.

Je wensen bekend maken

Hoe onze ziel ook hongert en dorst naar verlichting van de pijn die ons is aangedaan of overkomen, God laat zich niet gebruiken of misbruiken.  Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niet onze wensen bij Hem bekend zouden moeten  maken. God verlangt er juist naar om met ons in relatie te staan, ons werkelijk te ontmoeten. het gaat er om dat we niet willen proberen om God door vleierij of andere manieren van manipulatie aan onze kant te krijgen. dat gaat je niet lukken. God is niet om te kopen op wat voor manier dan ook.

Gebed is geweldig! Het gaat er in het gebed om dat we niet God zouden moeten bewegen tot verandering, mar dat wij veranderen ten aanzien van God en de situatie waarin we ons bevinden.   Zijn we bereidt om ons zelf open te stellen, ons kwetsbare deel aan Hem te tonen. Te ontmoeten zoals ik dat vaker noem op deze site.  Door  met God te spreken over wat ons werkelijk bezighoudt  leren we meer en meer dat we Hem ook kunnen vertrouwen en dat Hij te vertrouwen is.  we leren ons open te stellen voor Zijn liefde en aanwijzingen voor ons leven. het gaat er niet om dat we iets van Hem eisen, maar dat we Hem dienen met  en in ons leven.

 Conclusie?

wanneer je het verhaal van Job eens zou lezen dan zie je dat Job uiteindelijk  God voor het blok zette. Hoewel God Job enorm had gezegend  kon Job er geen conclusie uit trekken dat Hij  iets in de melk te brokkelen had bij God.  God liet hem dat dan ook duidelijk zien. Job kwam tot de conclusie dat het niet normaal is dat we God ook maar iets van God eisen. Dat is de eerste stap op weg naar  geestelijke volwassenheid en herstel. Niet wij hebben het recht tot het stellen van eisen, maar Hij.  Wij kennen God slechts beperkt, maar Hij kent ons volkomen.