Tag: jij

Geen juk meer!

Het moeilijkste gesprek is het gesprek met je zelf. In mijn begeleidende gesprekken met mensen heb ik wel eens een spiegel gepakt en mensen die voor gehouden. Soms durven mensen fan niet te kijken, praten is helemaal moeilijk soms. Ook persoonlijk merk ik dat eerlijk … Lees verder Geen juk meer!

wat is je zelfbeeld?

spiegelbeeld470

Hoe is je zelfbeeld.  Een vraag die  snel gesteld is , maar het antwoord is vaak veel moeilijker dan men denkt.  Veel mensen hebben een beeld over wie jij bent.  ze zien je op een bepaalde manier en hoe beter ze je kennen des te preciezer is ook het beeld wat ze van jou persoonlijk hebben.

 Gelukkig hangt je identiteit niet af van wat anderen over je zeggen.

low-self-imageEr zijn mensen die een bepaald beeld van je hebben en anderen hebben een ander beeld. Dit heeft veelal te maken met hoe ze je kennen en hoe lang. Ook de omgeving maakt een verschil. Sommige mensen interpreteren hoe jij in je leven staat en denken  dat ze je kennen op basis van enkele woorden die je schrijft en met wie je om gaat.  jouw zelf beeld is echter niet wat anderen van je vinden al zijn er mensen die zullen beweren dat je bent  zoals zij zeggen dat je bent.  er zijn er misschien die een  bepaald karikatuur van jou  en anderen proberen te maken.  een karikatuur is  echter niet wie je bent.  het is zelfs niet wie anderen denken dat je bent, maar wat men vertelt over jou en wat men anderen wil voorhouden om je misschien belachelijk te maken.

ijsbergMensen hebben dus een beeld van je.  Soms een goed beeld , soms een fout beeld en soms  creëren ze een beeld van je welke  onjuist is. Gelukkig hangt je identiteit niet af van wat anderen over je zeggen.  veelal echter  vinden we het belangrijk wat anderen over ons zeggen en we  gaan ons soms  een houding aanmeten die past bij de verwachting van anderen.  Imago dus.  Je zelfbeeld kan hierdoor soms erg in de war raken.  natuurlijk heeft ieder mens een bepaald imago. Toch is dat deel  van de mens slechts een enkeling deel van wie je werkelijk bent. het puntje van de ijsberg zo gezegd. Wie je werkelijk bent is veelal  het grote deel onder water .  wat niet direct gezien wordt, maar die het grotendeels bepalen van wie je werkelijk bent.

We worden gevormd door zowel goede als slechte gebeurtenissen in het leven en ze bepalen ook een beetje wie je bent geworden.

Er zijn veel mensen die alles doen om hun imago hoog te houden soms zelfs ten koste van anderen. soms om hun gelijk te halen op welk punt dan ook. soms omdat ze teleurgesteld zijn in  bepaalde mensen, visies of wat dan ook. soms zelfs terecht, maar veelal zijn mensen dus bezig met de buitenkant van hun leven.  dat wat anderen zien. we doen dit allemaal, maar  wanneer de buitenkant, je prestaties , hoe je er uit ziet, wat je doet, wat anderen van je vinden, zo belangrijk voor je zijn geworden dat je niet goed meer weet wie je werkelijk bent  ontstaan problemen.  Je bent dan nog slechts bezig met de buitenkant, je imago en niet meer  werkelijk inhoudelijk bezig met de waarheid, maar het verbuigen van de waarheid.

Het is belangrijk om een juist zelfbeeld te hebben. te weten wie je bent. niet iedereen heeft een goed of juist zelfbeeld. Niet iedereen weet wie hij is . Sommigen hebben een hoog zelfbeeld. Ze denken dat alles aankunnen, beter zijn dan anderen bijvoorbeeld.  anderen hebben juist een laag zelfbeeld. Je bent erg kritisch naar je zelf en denkt  dat anderen beter zijn dan jij.

hsfile_210282Een goed zelfbeeld is belangrijk. we hoeven ons niet meer te  voelen dan de ander, maar ook niet minder.  Wat anderen over ons zeggen  zou niet bepalend moeten zijn over hoe we ons voelen en hoe we presteren, wat we doen en laten.    Veelal zijn we vooral bezig met het voor anderen zichtbare deel van wie we zijn. dit is  dus vaak en voor een groot deel niet wie we werkelijk zijn. het is houding en  een maniertje om je veilig te voelen. niet per definitie altijd verkeerd. Toch kan het je soms aardig in de weg komen te staan. zo erg dat je niet meer weet wie je nu werkelijk bent.

De vraag “wie ben je” is heel wezenlijk.  weet je wie je bent? heb je een juist zelfbeeld.  Wanneer dat zo is  kunnen anderen over je zeggen of schrijven wat ze willen. ze hebben misschien een verkeerd beeld  of zien alleen een stukje van  jou wat jij ze slechts laat zien.

Wanneer we ontdekken  wat zijn gedachten over ons zijn zullen we ontdekken dat we een geliefd kind  van de Vader mogen zijn

Ik geloof dat er veel mis is met het zelfbeeld van veel mensen. tegenwoordig zijn veel mensen beschadigd geraakt  bijvoorbeeld door  de gebroken gezinnen en de verscheuring die dit met zich mee brengt. Ze weten niet goed meer  wie ze zijn. horen ze nu bij vader of  bij moeder? Er is  boosheid door wat hen is aangedaan en  veel mensen zeggen dat het hen alleen maar gevormd heeft . en dit is ook zo. We worden gevormd door zowel goede als slechte gebeurtenissen in het leven en ze bepalen ook een beetje wie je bent geworden.  Je identiteit ligt echter niet in gebeurtenissen an sich, maar  in de keuzes jij voor je leven maakt.

identity-theft-420Wil je  leven in waarheid, je zelf zijn zoals God je heeft bedoeld of wil je leven naar de verwachting van anderen? in het evangelie van Johannes  zegt Jezus als het ware dat In hem de waarheid zullen kennen en dat deze ons vrij zal maken.  Hij is immers de waarheid en door de Heilige Geest  in ons leven toe te laten wil Hij ons leiden op weg onze bestemming.  Dat is meer dan  een goed leven, meer dan een goede eindbestemming, maar een leven zoals we  werkelijk zijn. niet een leven van een te hoog of te laag zelfbeeld, maar gewoon wie we zijn.  niet op de tenen of gebukt onder wat anderen van ons verwachten. Leven uit het hart. Leven met Jezus is werkelijk Leven. waarachtig Leven. Leven in waarheid . onze identiteit is in de Vader.

Het hart van de Vader  wil niets anders dan ons in onze armen sluiten en ons koesteren. Daar vind onze ziel rust!  Wanneer we ontdekken  wat zijn gedachten over ons zijn zullen we ontdekken dat we een geliefd kind  van de Vader mogen zijn. daardoor veranderen wij en leggen we af wat ons hindert.

Door Jezus is de weg open naar de Vader, zodat wij genezing, liefde, geborgenheid  en vergeving ontvangen. Onze identiteit is in de Vader, bij hem komen we thuis. Vinden we onszelf. (zie Epafras)

Wees stil en luister!

 

Zitten ons denkbeelden niet  vaak helemaal scheef?  Kijken we niet  veel te veel naar de ander om ons er  aan te kunne spiegelen en  onszelf dan het een en ander voor te praten?  Negatief vergelijken lees ik hier.  

We vergelijken ons met anderen en  al gelang het ons past  vinden we de ander beter of juist minder goed dan onszelf. ik heb hierover  in mijn overleven serie al eens in gepost.   

Wanneer we niet weten wie we zijn is dit een manier van overleven. Maar wanneer je ontdekt wie je bent en hoe waardevol je bent  zul je merken dat je je niet hoeft te spiegelen aan een ander. je mag je zelf zijn.

Wanneer je blijft zoeken naar je zelf vergelijkt met de ander om er achter te komen wie je bent , dan  zul je ontdekken dat er altijd iets is om aan te werken . je kijkt  niet objectief naar jezelf, maar vergelijkt je met  dat ene positieve beeld van de ander en gaat voorbij an wat je zelf voor  prachtig  mens bent.  

God heeft je bijzonder gemaakt. je ben wie je bent omdat hij je zo gemaakt heeft. Met de jouw persoonlijke eigenschappen en maniertjes. Misschien kun je  deze maar moeilijk accepteren en  zijn er anderen die  hier moeilijk over doen. 

God heeft er persoonlijk op toegezien hoe alles zo bij elkaar kwam zodat jij jij kon worden.  Al heb jij daar misschien wat moeite mee. Jezelf vergelijken met anderen  zal je nooit  brengen bij wie je werkelijk wil zijn.  wanneer wij ons leven spiegelen aan  het beeld wat mensen , media op ons legt  zullen we falen onszelf te zijn.

Wanneer we echter naar God leren kijken en luisteren wat hij ons te zeggen heeft  zullen we groeien in wie we zelf zijn.  wij mogen kinderen van God genoemd worden.  hij heeft je lief gewoon zoals je bent.  Misschien  zou jij je ogen even moeten sluiten en  proberen te luisteren naar Gods stem.  Luister naar wat Hij je te zeggen heeft.  Lees zijn woord, ontmoet Hem zoals je wil. Maar wees stil en luister.  Hij geeft om jou.

 

 

Welke naam?

Er zijn enorm veel mensen op deze aarde die God nog niet kennen.  wij als gelovigen hebben dan ook een gigantische, maar evenzo geweldige taak om in deze wereld het licht te brengen van God.  wij mogen het  licht van God  laten schijnen in de levens van anderen door onze aanwezigheid.  God wil zijn  kerk bouwen waar wij zijn.  hij wil jou en mij gebruiken gewoon zoals we zijn. 

Getuige zijn?

Veel mensen denken dat we heel geleerd moeten zijn om  anderen te kunnen vertellen over wie God in ons leven is. het is goed dat er mensen zijn die ons bepaalde dingen  zullen leren, maar God zelf  zal in ons hart laten weten wat goed is en wat niet en wanneer we twijfelen  kunnen  we dit ook nog eens toetsen aan wat de bijbel hier over leert.

Laten we net als Jezus een getuige zijn van de ontmoeting die we hebben gehad met onze God. hoe was jouw ontmoeting met Hem? of ben je gewoon gaan geloven omat anderen dat van je verwachten misschien? Dat zou niet vreemd zijn veel mensen doen dat, maar de vraag die bij mij dan opkomt is waar sta jij dan voor? Wie ben jij dan werkelijk?  leef jij je leven  naar wat anderen van je vinden of vanuit  een keus of vanuit een ontmoeting met God. 

De overtuigingen voorbij

De keus om gelovig te zijn is een goed natuurlijk, maar waar en wanneer heb jij God dan ontmoet?   Ik zelf heb  een hele tijd  een leven geleefd vanuit overtuigingen en ik geloofde dat wat sommige anderen mij hadden verteld.  Op zich niets mis mee, maar ik had  niet die ervaring die nodig was om vanuit relatie te leven.  Ik was actief in de kerk en leefde een relatief gelovig leven  voor de buitenwereld, maar van binnen begreep ik niet wie God was omdat ik  hem niet werkelijk had ontmoet.  Ik sprak over hem en bad ook, maar in wezen was het eenrichtingsverkeer van mijn kant.

Ik denk dat het was omdat ik bepaalde zaken niet werkelijk  van God had ervaren, maar ook omdat ik  gewoon door wilde gaan met bepaalde  zonden in mijn  leven hoewel ik wist dat ze fout waren.  ik had vooral op dat moment een relatie met mijn eigen zienswijze en denkbeelden dan dat ik mij door Gods Geest liet leiden.

Heilige Geest

Ik weet nog hoe een vriend me vertelde over de Heilige Geest en  ook met me gebeden heeft om vervulling van Gods Geest.  Dit was voor mij een bijzonder moment, maar tegelijk ook een moment waar moeite kwam. Hier kwam God mij leven binnen en begon aan mij en mijn overtuigingen te trekken en liet me stukje bij beetje  zien waar het mis ging in mijn leven en dat ik enorm gebouwd had op wat anderen van mij vonden. 

Moeilijke beslissingen volgden.  Ik geloof echter dat Gods weg de beste is en mijn keus om hem te dienen en in relatie met hem te leven was niet gemakkelijk en bracht me eigenlijk in een hele diepe put.  God brak mij en bouwde me langzaam maar zeker weer op. 

Afgebroken en weer opgebouwd ten leven

Net al Jezus  hebben we het nodig om afgebroken te worden. God gaat daarin soms erg ver. Zover als nodig is schijnbaar.  We hebben het nodig om  gebroken te worden om van daaruit  opnieuw tot leven te komen en  aan het werk te gaan. 

de essentie van  gelovigen is om er op uit te gaan en  levende getuigen te zijn voor Jezus christus. Dit kan niet anders dan dat we niet  slechts  gedoopt te moeten zijn, maar dat we werkelijk  ook ons oude leven afleggen.   Mijn oude leven is een leven van controle en het  zoeken naar erkenning . 

God wil niet dat we bouwen op onze eigen kracht en de erkenning van anderen, maar dat wij op hem bouwen.  wanneer we leren  werkelijk onszelf te zijn in Christus kunnen we het licht en het zout  der aarde zijn.  dan pas leren we ook dat we er niet zijn  om ons te voegen  in de gemeenschap om daar lekker te zitten met mensen die net zo denken als wij of in dezelfde situatie zitten , maar   dat we  er zijn voor hen die het  minder hebben dan wij. 

Roeping

God roept ons op om  er te zijn voor  de armen en de zwakken . hij roept ons om  hen te  steunen die herstel nodig hebben in hun leven. die honger hebben  en dorsten. Als wij  op weg gaan om  de hongerige te voeden en de dorst van mensen te lessen. mensen te kleden die naakt zijn en  te laten zien wie God is voor wie hem  door de duisternis niet kunnen zien dan zijn we  licht  in deze wereld. 

woorden  zijn krachtig en zijn soms nodig om  onze daden kracht bij te zetten, maar meestal zijn het niet de woorden die anderen in eerste instantie doen overtuigen om een relatie met Jezus aan te gaan, maar wat anderen door Jezus voor hen hebben gedaan.

Geen andere naam

Waar je gaat, waar je bent herinner je dat God ook in Jezus bij jou is gekomen en anderen daar ook voor heeft gebruikt. er is geen naam zo geweldig als de zijne . er is  geen naam krachtiger  en die levens kan herstelen als de naam van Jezus.

 Ik weet echter ook dat zijn naam wat dat betreft vaak ijdel gebruikt word om  tot zelfverrijking  te komen en om eigen eer en doelen te behalen. Ik weet het omdat ik dat zelf ook dikwijls heb gedaan en laten gebeuren in mij leven.

Leef je leven  vanuit liefde voor Hem en geef  je oude leven op  om vanuit een relatie met Hem zelf te gaan leven. een nieuw leven in en met  Hem.