Tag: integriteit

Oprecht echt

Wat we doen en hoe we het doen is het plaatje wat anderen van ons zien. Wanneer we ons leven leiden vanuit oprechtheid, waarachtigheid, een goed moraal dan zien anderen waar we voor staan. Andersom is dat natuurlijk ook zo. Wanneer we onoprecht zijn, het niet zo nauw nemen met de waarheid en principes laat dat ook zien waarvoor we staan. Lees galaten 5 maar eens hierover.

Integriteit laat dus zien waarvoor je staat. We kunnen zeggen dat een integere houding Zegent. God ziet je hart. hij weet het of je werkelijk oprecht bent. Ook als anderen niet doorhebben wanneer je doet alsof, hij ziet het. Hij ziet je gewoonten en fouten, maar ook de serieuze en oprechte houding om te veranderen, te zoeken.

Onze woorden en daden lopen synchroon met wat er speelt in ons hart. Onze werkelijke diepe waarden. Veel mensen spelen graag voor uberchristenen, ze willen laten zien hoe goed ze zijn in wat ze doen en zeggen. Jezus noemt zulke mensen witgekalkte graven. Ze zien er misschien mooi uit, maar het blijven graven. Een plaats waar geen leven is.

Het is goed om je woorden en wat er in je hart omgaat acceptabel te houden en oprecht te zijn. Integriteit is dus een keuze van onze wil, maar we hebben daarbij wel hulp nodig. We zullen in verbinding moeten leven. Met wie? Met God, met anderen en met onszelf.

Wanneer we de verbinding loslaten met God hebben we niet werkelijk iemand aan wie we werkelijk onze integriteit kunnen meten. God deVader stuurde Zijn Zoon om te laten zien hoe we werkelijk met zaken om zouden moeten gaan. Van andere integere mensen mogen en kunnen we leren. We kunnen in gesprek zijn hoe integer te worden, discipelen te zijn. Ook de verbinding met onszelf is belangrijk. We mogen ontdekken dat wanneer we integer zijn we onszelf meer gaan waarderen.

De zegen van integriteit is groot. Laten we het zoeken met alles wat in ons is. Het beschermen met ons hele hart en iemand die niet alleen maar spreekt over God, maar ook doen wat Hij van ons vraagt. Met hem in contact zijn en ontdekken en doen om te groeien in navolging. Niet foutloos misschien, maar wel oprecht, echt. Bid er om en vraag God om een integer hart en richt je er op.

Becoming A person of integrity means ” deciding to integrate my heart’s values into my daily actions.” -John Maxwell-

Wat je zegt zou congruent moeten zijn met wat je doet. Het laat zien waarvoor je staat. Wie je werkelijk bent! Het is onze eigen keus! Wat kies jij?

Integere papegaai

Heb niet veel geschreven de laatste tijd. Beetje druk gehad. Wel wat verschillende onderwerpen waar ik over zou willen schrijven, maar komt er niet echt van.
Op dit moment ben ik bezig met “our core values”, een boek van Jerry Nance over een aantal waarden waar teenchallenge voor staat.

Heb afgelopen week hier een study over gegeven. Tenminste over de eerste waarde . Integriteit. Wat me daarbij vooral is bijgebleven is dat we daarin een rol kunnen spelen, net doen alsof , maar dan zijn we het niet. Klinkt als een raadseltje als we niet zouden weten waarover het gaat.

In ieder geval is het onmogelijk integriteit te faken. Je bent dan niet integer. We kunnen ff doen alsof, maar dit gaat opvallen. Echte integriteit ook. Iemand die werkelijk integer is is recht door zee, transparant, eerlijk, waarachtig.

Wie is er altijd integer? Ik probeer het te zijn, maar moet toegeven dat me dat niet altijd lukt. Ik ken wel iemand die werkelijk integer is. Hij is eerlijk, open, luistert zonder veroordeling en heeft je lief. Je raad misschien al over wie ik schrijf. Jezus.

Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Willen wij integer zijn zullen we bereid moeten zijn Hem na te volgen. Aha zul je misschien zeggen of denken, zijn er dan geen integere mensen die Jezus niet kennen?

Weet je? Als we gaan spelen met de definitie van integriteit dan kun je iedereen integer noemen. Ik bedoel daarmee dat wanneer we zeggen integer te zijn omdat een leugen om bestwil wel zou kunnen, dan verlaag je daarmee de standaard. Als je zegt ik ben integer , maar kijkt rustig porno op tv met als excuus dat je tenminste niet vreemd gaat, is dat dan wel of niet integer.

Ik geloof dat wij als mens allerlei achterdeurtjes hebben. We zijn vaak niet zo integer als we denken, maar ik geloof dat we kunnen groeien in integriteit wanneer we werkelijk bereid zijn om Jezus Heer te laten zijn over ons leven. Integriteit, werkelijke integriteit hangt samen met de mate van discipelschap.

Quote: “lead your life so you won’t be ashamed to Dell The family parrot to the town gossip.”