Tag: ik gerichtheid

strijd tussen waan en werkelijkheid?

De Bijbel leert ons dat er behalve de wereld waarin wij leven nog een wereld is .  een wereld die we werkelijk kunnen ervaren in ons, maar  tegelijk  soms ook totaal niet  ervaren. We leven dan gewoon ons leven en de gebeurtenissen van de dag.  natuurlijk zijn er zaken die ons emotioneel  bewegen, maar  watt ik bedoel is  een extra dimensie in het leven van alle dag. Ik heb het over geestelijk leven. anderen noemen dat leven vanuit  het hart of hartstocht. Er zijn nog meer namen te bedenken of te benoemen, maar  deze zijn soms ook weer afhankelijk  vanuit welk perspectief we dit  bezien.

Veel mensen zijn op zoek naar geestelijk, lichamelijk herstel maar willen eigenlijk alleen maar  een beter leven voor zichzelf.

Waar ik het nu over wil hebben is  dat we  zien in deze wereld dat er steeds meer gezocht en gekeken wordt wat gebeurt er op geestelijk niveau. Wat is er innerlijk aan de hand. Wat beweegt een mens. Wat is zijn innerlijke ervaring. Helaas moet ik zeggen dat ik hoewel ik hier  enorm in geïnteresseerd ben en ook in verdiep op een bepaald  niveau, ik me verre wil houden van  de donker kant van dit verhaal. Ik wil me bezighouden met wat God kan doen in levens van mensen.  ik geloof echter dat er zich op geestelijk niveau nogal wat afspeelt bij mensen.

Vanuit mijn rol als begeleider zie ik dat veel mensen slechts keuzes maken op rationeel niveau.  Veel mensen zoeken naar verlichting van hun emotionele psychische klachten door gebruik van middelen. Dit kan  tabak, drank, drugs of alcohol zijn, maar ook door  een dokter voorgeschreven recepten  zoals slaappillen, antidepressiva etc.. .

Toch zijn er steeds meer mensen die  andere wegen onderzoeken lijkt het wel.   Ze ontdekken dat er bepaalde  mensen zijn die hen  iets te bieden hebben waar ze naar verlangen.  ik krijg hier gelijk al een akelig gevoel bij.  Ik geloof dat er een geestelijke wereld is. ik geloof dat er op spiritueel niveau veel gebeurt. ik geloof zelfs dat  er  een verandering plaats kan vinden in een mensenleven vanuit dat  spiritueel besef.  Ik  geloof echter dat  we vaak zoeken  waar we beter  niet zouden kunnen zoeken.

Ik lees nu net een tekst  in Efeziërs  waar het gaat om een totaal veranderd leven.  een veranderd leven door inwoning van de Heilige geest.  Hier staat dat het goed is om steeds weer te ontdekken wat het hart van God vreugde brengt. Veel mensen zijn op zoek naar geestelijk, lichamelijk herstel maar willen eigenlijk alleen maar  een beter leven voor zichzelf.

Wanneer we op weg gaan om de Weg te gaan waar God ons roept. De weg van Jezus Christus gaan,  zullen we ontdekken dat dit helemaal niet zo gemakkelijk is en dat die strijd die we dan te voeren hebben een zware strijd is. Weet je?  de grootste verandering in de mens is als hij leert om niet meer slechts voor zichzelf te leven.  in en om ons heen  , om wie we zijn is een strijd gaande.  Een heftige strijd die we wanneer we ons er in verdiepen ook zullen ervaren. we zullen merken wanneer we  een diepe keus voor God willen gaan maken dat die strijd groter zal worden.

Wanneer we op weg gaan om de Weg te gaan waar God ons roept. De weg van Jezus Christus gaan,  zullen we ontdekken dat dit helemaal niet zo gemakkelijk is en dat die strijd die we dan te voeren hebben een zware strijd is.  waarbij we soms met persoonlijke nederlagen te maken  hebben, maar waarbij we nu al mogen weten dat de overwinning zal komen.

Beetje vreemd om te spreken over strijd als ik hier wil uitleggen en vertellen dat God ons leven wil vullen met  iets geweldigs. Namelijk vrijheid in christus.   Vrijheid in christus word in de kerk  soms afgeschilderd als iets eenvoudigs. Het uitspreken van het zogeheten zondaarsgebed en je leven zal nooit meer het zelfde zijn.  ik geloof dat het goed is om zulke woorden  uit te spreken, maar  een ander leven  betekent niet ook een gemakkelijk leven. een christenleven. Het leven van een oprechte dienaar is een leven dat verlangt. een brandend verlangen om te doen wat God wil.  Ik wil  je vertellen dat God iets in je heeft gelegd. Dat er in jouw  een leven ligt binnen  bereik. Een leven op geestelijk niveau. Een leven dat je hier en nu al kunt leven en straks voor eeuwig bij hem.  een leven waar je voor kunt kiezen met vrije wil.

Het is  een belangrijk gegeven te weten dat het gaat om jouw persoonlijke vrije wil om  te kiezen op spiritueel niveau voor dat wat God wil. Niet  voor je zelf maar om Hem te   dienen dan pas mogen we weten  dat we de strijd zullen overwinnen.  We winnen veldslagen zo nu en dan. We overwinnen tegenslagen en vinden herstel  op bepaalde gebieden. we verliezen misschien een aantal  op het moment, maar langzamerhand zullen we  de overwinning behalen. De vraag is echter of we bereid zijn de strijd te strijden. Of zien we er van af om  met God te strijden en vechten we  de strijd alleen.  De tegenstander van God zal je te allen tijde willen laten geloven dat Jij het zelf wel kunt. Dat jij sterk genoeg bent. dat  je de rust elders kunt vinden.  En soms  is dat ook zo.  Je kunt een stuk ontspanning vinden in sommige zaken van deze wereld. De maatschappij  is er op gericht om je  af te houden van wat werkelijk goed voor je is.

Je kunt je lekker even ontspannen door naar de tv te kijken. De werkelijkheid ontvluchten door  bepaalde dingen te zien of te doen.  in te nemen of wat dan ook.  de pc is ook zo’n afleider van de dagelijkse beslommeringen.  Ik  moet toegeven ook zelf  zulke  zaken te gebruiken. En  soms zelfs te genieten van deze dingen.  Er is zoveel waarin je kunt vluchten. Ik werk met  mensen die  het gezocht hebben  in  roken, drugs en alcohol, seks of gokken.   En zelf weet ik ook het  nodige van verslaving.  Wat heb ik verkeerd gedacht. ik had de ervaring dat seks op internet en tv mij ontspanning gaf. Een grote leugen.  Het gaf juist stress die ik dan weer oploste door bepaalde sites te bezoeken en de  innerlijke strijd werd groter en groter. Ik  leefde in een leugen.

wanneer we echter  werkelijk discipelen willen zijn, navolgers, dan  zullen we ons op gevaarlijk terrein begeven.  Op geestelijk niveau.  De overwinning is reeds in zicht. In feite is hij zelfs al behaald, maar de vijand  is nog ondergronds aanwezig en probeert  nog te verslinden, te vertrappen, mee te sleuren wie hij kan.

Mijn leven werd een leugen  ten opzichte van alles en iedereen. Tegen mijn vrouw, de kerk. maar ook  werd mijn zelfbeeld volledig onderuit gehaald.  Gelukkig  heb ik ontdekt dat God mij wilde herstellen. dat ik de kennis daarvan nu kan gebruiken om anderen te helpen.  God is een geweldige God. hij is niet voor niets El elohim. Heer der heren.  Ik geloof niet in een gemakkelijk christenleven.  Ik geloof dat het kan hoor. Tenminste in zekere zin. Lekker oppervlakkig geloven, het zondaars gebed te bidden , maar niet verder te laten komen dan de oppervlakte. wanneer we echter  werkelijk discipelen willen zijn, navolgers, dan  zullen we ons op gevaarlijk terrein begeven.  Op geestelijk niveau.  De overwinning is reeds in zicht. In feite is hij zelfs al behaald, maar de vijand  is nog ondergronds aanwezig en probeert  nog te verslinden, te vertrappen, mee te sleuren wie hij kan.

Ben je bereid met mij te strijden? Te vechten tegen deze machten.  Vechten tegen Ik-gerichtheid  door samen op te trekken tegen deze vijand? Laten we ons  vrijwillig voegen bij Gods leger. Het leger van de Overwinning door ontmoetingen aan te gaan met mensen die  God nodig hebben in het leven.  door  liefde te geven. door  anders te zijn dan  anderen open en transparant, door  te doen wat Jezus  deed en meer dan dat.  navolgers , discipelen.

Een oud wijf boter aan de kont smeren ???

Ain old wief botter aan de kont smeern en zulf dreuge stoette eetn, dat is zunde!

Een oud wijf boter aan de kont smeren en zelf droog brood eten, dat is zonde!

 

Hierboven een  veelal grappig bedoelde  Gronings gezegde  die je vaak hoort  als het gaat om zonde.  Inderdaad mist de boter zijn doel op het moment dat het ergens gesmeerd wordt  waar het  niet hoort. Boter is er om geconsumeerd te worden, maar of dit  gezegde ook werkelijk iets laat zien  aangaande zonde  laat ik hierbij even in het midden. Wel is het zo dat  het doel missen van ons leven werkelijk zonde is.

je doel missen

Wat is zonde nu werkelijk. Het doel missen is een van de  dingen die ik reeds genoemd heb, in dat opzichte is het gezegde dus waar. Toch geloof ik dat wanneer we spreken over zonder er essentie is  is die nog veel dieper ligt dan het missen van je doel.  Namelijk  het onafhankelijk  willen zijn.  wanneer we onafhankelijk willen zijn van God missen we ons doel automatisch.  Toch is  in deze tijd onafhankelijkheid een groot goed geworden.  we willen  alles zelf in handen houden . we willen zelf beslissingen nemen, zelf keuzes maken.

Op zich is er niet  zoveel mis met  keuzes maken, maar de mens is geneigd om voortdurend  de grens te verleggen. God bied ons de ruimte om zelf keuzes te maken, maar de mens  is geneigd om  de grens van hun verantwoordelijkheid  over te steken en daarmee de plank mis te slaan van wat goed is  voor  zichzelf en de ander.

geestelijke maatjes

God schiep de mens en God en de mens waren  als het ware op geestelijk niveau maatjes. Ze spraken met elkaar, wandelden door de tuin en genoten van elkaars aanwezigheid en de dingen die  God gemaakt had. God schiep ook de vrouw en er ontstond een extra element in de relatie. God had iets geweldigs gecreëerd.  

Eva deed echter iets  waarvan  God gezegd had  dat het niet  mocht. Jammer! Zonde? Natuurlijk, maar  toch wil ik juist  hier nog wat verder over schrijven.  waarom was dit  zonde. Is de zonde nu dus  door de vrouw de wereld in geholpen zoals zo vlen  dat ook durven beweren.  En waarom moesten wij mannen dan ook mede  de gevolgen van haar fout dan ondergaan?

jammer hoor!

Ik geloof  dat het  erg jammer is dat Eva  van de vrucht heeft genomen, maar  de werkelijke zonde ligt  meer in de onderlaag i dan in het nemen van de vrucht.  De mens was  in de daad niet gericht op elkaars welzijn of op God gericht, maar slechts op zichzelf. Ik geloof dat dat de wortel van de zonde is. Eva deed  fout toen ze van de vrucht nam omdat ze er beter van wilde worden. beter dan God. ze wilde net of zelfs groter dan Hem zijn.

Adam deed in wezen niets anders. Toen bleek  dat het allemaal fout leek te lopen nadat ze hadden gegeten schoof hij alle verantwoordelijkheid  van zich af naar Eva.  In wezen  na het eten weer zo’n egoïstische actie.  De mens was op zichzelf gericht geworden.  de men koos er voor om niet in de eerste plaats voor God te gaan, maar in eerste plaats voor zichzelf te kiezen.  Het eten van de vrucht was de daad waarmee het in wezen allemaal mee begon, maar de bevruchting vond al plaats toen de mens  zich inliet met de slang en geneigd was naar hem te luisteren in plaats van naar God  te luisteren.  

beschadigde relaties

De gevolgen was dat  relaties beschadigd raakten.  De  mens was niet langer gericht op  relatie en het er voor elkaar zijn zoals dat  was bedoeld de mens koos  voor zichzelf.   Met de keuze voor zichzelf  verwijderde  de relatie met God en met zijn vrouw.  God  verlangde nog steeds naar relatie en de mens zelf in wezen ook, maar  toch koos de mens in  de  relaties die hij had  voor zichzelf. God bleef  trouw. Hij bleef contact zoeken, maar de mens zocht excuses en verstopte zich voor God.

Alle dingen waarvan de mens eerst enorm had genoten kwam in een ander licht te staan.  In plaats van  een diepe intieme relatie waarin warmte , geborgenheid, openheid en transparantie  was ontstond er  angst, scheiding eenzaamheid. De mens was bang . Ik gericht geworden.

een gat in het leven

Ook nu is er nog altijd dat verlangen naar  intimiteit, naar relatie en geborgenheid. Natuurlijk had de mens zijn vrouw nodig en  bovenal had de mens God nodig, maar er ontstond  een muur, een barrière ,een kloof die niet meer te overbruggen  was.  De mens leefde niet meer in staat van vervulling.  Er was een gat in het leven van de mens geslagen .  hij was geestelijk dood.  Lichamelijk leefde hij nog wel, maar geestelijk was er een leegte die hij zelf niet meer kon vullen.   Het was onmogelijk geworden om op lichamelijk niveau met God in contact te treden. De mens was gemaakt naar Gods beeld, maar God is geestelijk en de mens  was niet meer in staat om geestelijk met God in contact te staan door  zijn eigen gerichtheid. 

De mens kon God niet langer in de ogen kijken. Hij durfde  niet meer en kon het ook niet meer . om nu in relatie met God te kunnen leven is  het nodig dat de mens geestelijk gaat leven.  dat betekent dat de mens  zijn   Ik- gericht leven zoals hij dat gewend was te leven vaarwel moet zeggen en  zou moeten opstaan in een nieuw  geestelijk leven met God.   de mens echter had door de zonde de dood verdient.  Wanneer wij dus zouden sterven en  zouden we de dood  ook in zijn gegaan, ware het niet dat God een prachtig plan bedacht heeft. Een plan  om ons  bij hem terug te brengen.

het codewoord! LEVEN

Het code woord is vergeving.  Vergeving is nodig om  opnieuw te kunnen leven. vergeven van God voor ons, maar ook vergeven naar anderen toe die ons iets hebben aangedaan. Het ontvangen van vergbeving  is  belangrijk , maar ook het  vergeven van de ander.  vergeving is tweesnijdend.  We kunnen  geloven  dat God ons  onze zonde vergeeft in Christus , maar  we zullen ook onszelf en anderen  die vergeving moeten schenken om opnieuw  recht in de relatie te kunnen staan.   Wanneer wij  immers wel Gods vergeving ontvangen, maar niet anderen vergeven of onszelf zal er een blokkade blijven in onze menselijke relaties en zullen we blijven vastlopen in ons leven op relationeel gebied.

Wanneer we ons in ons leven blijven afsluiten  voor Gods vergevende genade, maar ook dat van de mensen om ons heen of we vergeven onszelf niet  blijven we ons  verstoppen en zal het de relatie blijven schaden.  We weigeren dan  ahw om in elkaars  behoeften te voorzien. We  zijn niet  open voor God en de ander en derhalve  zijn we  niet in staat  tot werkelijke ontmoeting.  Dat is pas werkelijk zonde nietwaar?

Dabar! woord en daad

We zijn geschapen om te leven in afhankelijkheid van God en mensen om ons heen. Om van hart tot hart met elkaar  te communiceren. Elkaar te ontmoeten van hart tot hart.  Open  naar en voor elkaar.  dat is geestelijk leven met God.  het is pas mogelijk wanneer we onszelf  zijn en Gods vergeving  accepteren in en voor ons leven. niet slechts geloven dat er vergeving  heeft plaatsgevonden  door Het lijden en sterven van Christus, maar  het ook te implementeren in ons leven en het door te geven aan anderen.

 God zelf is in ons  door zijn Geest.  Door het werk van Christus is de Heilige Geest gekomen. Leef jij je leven  zoals jij dat wil?  Ik- gericht? Of  laat jij je leven leiden door de Geest van God.  ben jij levend geworden om God te dienen en met Hem te wandelen en te genieten van wat Hij je geeft of  wordt jouw leven bepaald door de liefde die God in je heeft gelegd?

Alles heeft te maken met keuzes.  We kunnen luisteren naar het Woord, maar zonder de daad  zeggen we eigenlijk dat we zelf wel bepalen wat we doen.  verstoppen we ons opnieuw wanneer god ons roept of gaan we aan de slag als geestelijke wezens.  DABAR!

 

 

 

 

Gelovig ten helle of ongelovig het koninkrijk in?

Love Wins (3e en laatste)

Wanneer in de Bijbel gesproken wordt over de Hemel dan wordt daar vaak God mee bedoeld. wanneer we hopen op de hemel is  het dan ook dat we hopen om God te ontmoeten? Ik geloof dat de hemel de hoop is die God in ons heeft gelegd. Een hoop die niet slechts fictief is maar die ook werkelijk waarheid is als we God leren vertrouwen in ons leven.  een hoop die we  soms misschien uit het oog verloren hebben, maar toch is het deze hoop  die ons de kracht geeft in moeilijke tijden als we het niet meer zien zitten. Hoop  is het die ons doet verlangen naar het echte leven als alles  niet zo gaat als dat we hadden gehoopt. Als we als het ware in een dal van diepe duisternis zijn.

verlangen naar het Koninkrijk der Hemelen

Wat kunnen mensen enorm gevangen zitten, onder druk staan en enorm verwond geraken en soms zelfs gedood onder  de meest bizarre omstandigheden. Dit is  geen mooie gedachte wat betreft geloven, maar God legt in ieder mens een verlangen naar meer van Hem. wanneer we dat verlangen ontdekken , ontdekken we een stuk van het Koninkrijk van God. vaak is een diep dal nodig om het Koninkrijk te kunnen ontdekken. misschien  kunnen we zeggen dat we soms regelrecht door de hel moeten  om het koninkrijk der hemelen te ontdekken. het lijden in deze wereld  zou wellicht weleens de grootste hoop in deze wereld kunnen zijn omdat het de sterkste kracht in ons teweeg brengt die we nodig hebben om Gods liefde te ontdekken.

We zijn soms gefrustreerd in onze hoop en we verlangen vaak vooral naar rust en , vrede, reinheid, transparantie, oprechtheid, etc…, maar dwars door de frustratie, dwars door de pijn, dwars door de moeite heen, door alles heen bied God ons hoop aan in Jezus Christus. Jezus spoort mensen aan  om te veranderen (Lukas 5:30-32). Mensen die herstel nodig hebben in hun leven. wie zijn  deze mensen die dat herstel nodig hebben? gewone mensen die fouten maken in het leven.

Jezus in de shit!

Ik heb geen idee hoe mijn woorden hier opgevat zullen worden. misschien raakt het je  of misschien wordt e er opstandig door.  Misschien ben ik wel de profeet die niet zo geliefd is bij bepaalde mensen(Lukas 4:24), maar ik geloof dat Gods liefde  geweldig is en zo enorm groot dat het voorbij gaat aan ons menselijk verstand. Het is dieper , het mooier, het groter, breder, wijder dan wij ook maar kunnen bevatten of in woorden  kunnen zeggen.  dat blijkt wel als we proberen te begrijpen hoe groot Gods liefde voor ons is en we zien dan zijn zoon op deze wereld  naar ons toe komen in de shit van een stal . dan begint hier de verbazing al voor vele mensen. en dan ook nog eens dat lijden en sterven aan een kruis. Hier worden veel mensen enorm door geraakt.

Jezus leefde het leven zoals het was bedoeld. Hij sprak woorden met diepe inhoudt . het koninkrijk van God is voor mensen die arm zijn. voor hen die hongeren. Voor mensen die het elders niet meer  te verwachten hebben. mensen in de shit van alle dag.  voor hen die afhankelijk zijn van hem en mensen. Jezus waarschuwt daarbij ook degene die rijk is en die voldoende  hebben op het moment, die altijd  maar schouderklopjes krijgen. het gevaar voor deze mensen is dat deze mensen veelal denken hun eigen leven allemaal in de hand te hebben.  dat ze God daarom niet nodig hebben.

leven volgens God of volgen het instituut!

Het koninkrijk is voor degene die bereid is om alles wat ze zijn en hebben op te geven voor de Allerhoogste Macht, God de Vader van onze Heer Jezus Christus.  Die bereid zijn om het kruis op te nemen en het goed te doen. ik moet daarbij denken aan de barmhartige Samaritaan.(Lukas 10:25-37) het waren niet  de mensen die doorgingen voor Gods mensen  die het goede deden. Niet de priester of de leviet, maar het was degene die door de mensen werd verafschuwd die deed wat goed was. Het gaat er niet om of we de juiste kleding dragen of welke positie we  ons bevinden. Het gaat er niet om of we  een leven leiden volgens de regels van een kerk,  christelijke instelling of instituut in de eerste  plaats, maar het gaat er omdat  we zijn als de Samaritaan, dat we doen wat goed is. dan doen we de wil van de Vader.

Het licht van Gods liefde is geweldig. Zijn licht is sterker dan de zon. Waar de zon komt is het licht, maar waar Gods licht schijnt verdwijnt iedere vorm van duisternis, zelfs de schaduw zal verdwijnen. Laten wij die Zij liefde in  Jezus hebben ervaren op staan en die liefde uitdelen aan de mensen. uitdelen om mensen te redden uit de realiteit van hel waarin ze zich bevinden.  Laten we opstaan en ontwaken, op weg gaan en mensen ontmoeten in hun omstandigheden zoals Jezus dat deed voor ons en zelf meer (veel meer) dan dat, zodat mensen een stukje van Gods Koninkrijk  ontdekken in ons, door ons. Wat zou het geweldig zijn als mensen God ontdekken en liefde ervaren in hun leven en de hoop die in hun ligt opnieuw  weer kunnen zien. dat de hemel realiteit is in hun leven. Love Wins!

egoïsme is de hel!

Wanneer wij zelf die God kennen leven alsof hij er niet is en als het ware alles voor ons zelf houden in wiens koninkrijk leven we dan? in wiens licht staan wij dan?  Is ons geloof dan in wezen niet egoïstisch en dood? Egoïsme  leidt tot eenzaamheid en onze ik gerichtheid maakt dat we niet op God zien maar alles zelf doen. dat kunnen we hel noemen volgens mij.  Veel mensen die zich gelovig noemen leven in deze hel. een hel die ze zelf gecreëerd hebben. veel mensen hebben zich (begrijpelijk)hierdoor van het christendom van vandaag afgekeerd.  Er zijn er ook  die desondanks de Hoogste Macht willen dienen al kennen ze misschien niet zijn naam, ze zijn bereid Gods liefde  uit te dragen in  hun leven al kennen ze de kern niet.

Geloven en handelen  is iets wat hand in hand hoort te gaan. het gaat er niet om dat we nu specifieke regels en wetten volgen. Het gaat God altijd om het hart van mensen. het gaat er om of we de hemel willen dien en de Hemelse liefde van God verkondigen  door het handen en voeten te geven.  immers wie goed doet komt uit God voort; wie kwaad doet heeft God niet gezien.  

aan ieder de keus: Waarheid of waarheid!

Al met al is noch hemel , noch hel goed te beschrijven . natuurlijk zien we in de Bijbel verschillende  dingen hieromtrent en ik geloof dat ze waar zijn. ergens kies de mens uiteindelijk zelf voor de hemel of voor de hel. ik geloof  ook dat Gods liefde groot genoeg is om iedereen lief te hebben en er alles voor te doen om iedereen te benaderen. Elk die wil mag komen. zijn er  mensen die dit werkelijk niet willen? die niet verlangen naar een leven met God in Zijn koninkrijk? ik kan het me persoonlijk niet voorstellen, net zo min als ik me kan voorstellen  dat er engelen zijn die liever het kwaad dienen dan het God, toch moge duidelijk zijn dat het kwade duidelijk aanwezig is in deze wereld. dat er machten zijn die Gods werk maar al te graag saboteren al hoewel ze nu al weten dat ze verloren hebben.

Al met al geloof ik dat Jezus spoedig zal komen en Hij heeft het loon bij zich om een ieder  te belonen naar zijn daden. Love Wins! Geloof en daden  horen bij elkaar, we kunnen  iedere zondag  in de kerk zitten en toch voorbij gaan aan een leven met God. we kunnen echter ons leven geven vanuit liefde  voor die Ene en de naaste. De vraag is niet zozeer of je het zondaars gebed hebt gebeden, maar of je leeft voor de Waarheid! niet jouw eigen waarheid is van belang, maar de Waarheid die Jezus christus is.