Tag: identiteit

Tot bloei komen

Er verschillende stadia in ontwikkeling voor mensen werkelijk volwassen zijn te noemen. Veel mensen groeien op in omstandigheden waarin volwassenheid niet altijd werkelijk tot bloei gekomen is. 
Om je te ontwikkelen tot een gezond volwassen individu heb je verschillende stadia nodig. Oa de kind en tienerfase alvorens we tot werkelijke volwassenheid komen en de eigen identiteit te gaan organiseren en beleven. Te ontdekken wie men werkelijk is. 
Een kind wordt verzorgt, een tiener leert voor zichzelf te zorgen, maar een volwassen persoonlijkheid kan ook de zorg voor anderen aan op een manier waarbij hij ziet dat de behoeften van de ander even belangrijk zijn als die van hem of haar zelf. 
Het delen van en leven in gemeenschap met anderen komt tegemoet aan waar het hart van mensen in wezen naar verlangt. Samenzijn, communicatie, liefde, voldoening. 
Wanneer mensen niet tot volwassenheid komen zal er een zoektocht blijven naar wie men is en waar men voor leeft. De zin van het leven, identiteit, de waarheid. 
Soms is duidelijk in gedrag te merken in welke fase iemand zit. Een mens kan een bepaalde fase in de stadia niet overslaan. Men moet ontwikkelen, groeien volwassen worden. Soms zie je mensen wel ten deel ontwikkelen op bepaalde vlakken, maar dan ontstaat er scheefgroei. 
De vraag is hoe ben jij ontwikkeld? Zelf heb ik jarenlang in de tienerfase gehangen. Mijzelf willen bewijzen. Deze fase is inmiddels wel voorbij. Waar sta jij? 

 

Identiteit gezocht!

Als je naar kleine kinderen kijkt kan je hart zo opbloeien. Ze zijn zo direct en Oprecht in wat ze zeggen en doen. Wat is het prachtig als een kind zegt dat je lief bent of mooi. Dat raakt je hart.Vreemd dat volwassenen dat eigenlijk veel minder doen. Zijn er minder mooie momenten? Zijn er geen mooie lieve mensen meer? Ik geloof dat mensen als ze groeien een andere mechaniek krijgen waarbij ze veelal aan het zoeken zijn naar erkenning. 

Een compliment ontvangen is voor veel mensen lastig geworden. Veel mensen kijken naar binnen en zien van alles wat ze eigenlijk niet goed vinden. Dit maakt dat veel mensen kritisch om zich heen kijken naar anderen en proberen van identiteit te wisselen. Ze bekijken allerlei gedrag van anderen en bekritiseren deze waardoor ze zelf beter lijken. 

Dit proces begint meestal in de pubertijd waar men sceptisch is tegen van alles en iedereen. Een periode die we als mensen schijnbaar nodig hebben om onszelf te ontdekken. Veel

Mensen ontdekken echter niet wie ze zijn, maar ontdekken dat ze niet iemand anders zijn. Veel blijven hangen in deze fase van zoeken naar identiteit omdat ze geen goede rolmodellen hebben. Wellicht omdat ook deze niet hun identiteit gevonden hebben. Het is goed anderen te accepteren voor wie ze zijn. Niet te bekritiseren om je zelf beter te voelen . Juist de ander accepteren maakt dat je zelf gemakkelijker geaccepteerd wordt. Je zelf zijn vraagt om actie. Niet jezelf aanpassen aan wat men van je wil of denkt, maar inhoudt geven aan je leven vanuit dat waar je werkelijk in gelooft. 

 

Een kwestie van perceptie

Ik lig nog lekker op mijn bedje. Na te denken over de studie die gisteren gegeven heb op de Spetse Hoeve.

Heb het gehad over een vernieuwing van denken. Dat het nodig is om zo nu en dan eens na te gaan of het niet eens tijd wordt om zaken in je leven te gaan herzien.

Veelal hebben we een bepaalde kijk op zaken die een tijdlang misschien goed zijn geweest, maar niet langer meer passen bij wie je nu bent.

Soms os het nodig om onze oude kijk op zaken te veranderen. Een nieuwe kijk te krijgen.

Ons leven wordt beïnvloed door tal van mensen en gebeurtenissen. De opvoeding en de plaats waar je opgroeide, wat je meemaakt in het leven, hoe je bent opgeleid, of je al dan niet gelovig bent opgevoed , etc… Bepalen hoe je denkt, je manier van kijken , je gevoelens er bij. Kortom je perceptie!

Soms is het nodig deze perceptie te veranderen. Soms denken we dat we niet lekker in ons vel zitten we een andere omgeving nodig hebben. En dat kan ook heel goed helpen voor een korte periode.
Immers een andere omgeving en mensen brengen ons even in een andere modus. Toch zien we dat mensen in no time weer vervallen in het gedrag wat ze eerder ook vertonen.

Wat is nodig om te veranderen als mens? Soms day we veranderen in gedrag, in vaardigheden, overtuigingen, we mogen ontdekken wie we zijn, maar hoe we het ook bekijken het hangt allemaal af van wat ons leven werkelijk beheerst.

Wat ons leven aan de rol houdt, wat het meest belangrijk is in ons leven. Ieder mens heeft zo zijn eigen zingevers. Datgene wat hun leven bepaald. Wie of wat is dat voor jou?

Voor mij is het God die ik bovenaan wil zetten in mijn leven en van waaruit ik keuzes wil maken. Dit beïnvloed mijn identiteit en hoe ik tegen zaken aan kijk en ook wat ik doe en uiteindelijk zelfs waar ik ben.

De vraag die ik stel aan de mannen is wat geeft jou leven Zin. Wat is jou missie of spiritualiteit? Deze mannen weten heel goed waarom het gaat en grapten dat geld een leuke missie zou zijn om vanuit te leven. Anderen hadden het over seks, maar vanuit deze zaken beken wordt je identiteit al gauw iets van geldwolf of pornoster. De gevolgen zijn dan misschien een groot huis of dat je ke leven doorbrengt voornamelijk in bed. De vraag is of dat is waar we werkelijk naar verlangen.

Weet je, veel zaken in ons leven lopen fout omdat we niet op een gezonde manier naar dingen kijken . We denken al gauw dat geld ons gelukkig zal maken of regelmatig seks een oplossing zou kunnen zijn. Drank of drugs of… Vul zelf maar in.

Eigenlijk zijn deze zakenallemaal niks anders als korte vullers voor een moment. De speen in de mond van een baby. Je houdt je gevoelens, gedachten voor een moment onder controle, maar het vult niet je honger.

IMG_0925.JPG

Logisch of niet?

Veranderingen in de mens komen niet zo maar. De vraag is hoe komen ze wel. Als christen zijnde zeg ik dat we bij God zouden moeten beginnen.

IMG_1358-1.JPG

Wanneer we daar beginnen veranderd ons uitgangspunt . We gaan dan vanuit andere waarden denken.

Wanneer je hoogste waarde het geloof in God is zullen alle waarden in je leven daaraan ondergeschikt zijn. Bijvoorbeeld als je gelooft dat God zegt dat je niet moet liegen, dan wil dat niet zeggen dat je het niet direkt meer doet, maar wanneer jij je bewust wordt van het feit dat het jouw connectie met wat jij het belangrijkst vind hierdoor schade ondervind heeft dat gevolgen.

Immers je identiteit wordt namelijk bepaald door waar je in gelooft. Door waar je vandaan komt. Wat je oorsprong is.

Helaas moet ik zeggen dat niet iedereen het zelfde gelooft en dus ook niet dezelfde oorsprong heeft. We hebben dan volgens de bijbel niet God als onze vader.

Wanneer onze hoogste waarde nu niet God is maar geld of aanzien. Wanneer we daar helemaal voor leven. Zal dat gevolgen hebben op alles in ons leven. Wellicht zullen we om aan geld of aanzien te moeten voldoen soms een leugen moeten toelaten.

Zo zijn er allerlei spirituele zaken te bedenken die voor jou belangrijk zijn. De vraag is wie of wat is je hoogste waarde in het leven? Waar leef je voor?

Je hoogste waarde bepaald identiteit. De bron van je leven. Ik moet zeggen dat men daar soms behoorlijk heen en weer geslingerd kan raken. De meeste mensen leven vaak niet direkt uit zo’n waarde. Althans niet bewust.

Veel mensen zijn beschadigd in hun leven waardoor ze zonder dat ze het beseffen de gebeurtenis of trauma tot hun identiteit maken. Ze stellen hun hele leven bewust of onbewust in teken van de pijn.

De vraag daarop is dan ook hoe verander je als mens als je er van overtuigd bent dat je het niet waard bent. Of hoe verander je de overtuiging dat je altijd maar opstandig en boos moet zijn. Dit is toch wat je geleerd hebt? Wat je is aangedaan of zoals het altijd is gegaan?

IMG_1359.JPG

Idd het is waar dat wat je gedaan hebt , wat je geleerd hebt, wat je ervaringen zijn een rol speelt. Je vaardigheden zijn belangrijk voor hoe je in het leven staat. Deze vaardigheden heb enerzijds geleerd in opvoeding, opleiding misschien, maar de grootste vaardigheden komen vanuit het feit dat je weet dat je er toe doet. Dat je de moeite waard bent. Dat er iemand is die om je geeft.

Belangrijk om dat te kunnen en willen geloven. Wat nu als je overtuigingen nu juist tegenovergesteld zijn. Je denkt dat er niemand is voor jou? Dat je niet kunt veranderen? Als je denkt niet de moeite waard te zijn? Je zou niet of in ieder geval onvoldoende gemotiveerd zijn om te laten zien wat je werkelijk in je mars hebt. Je gelooft het namelijk niet echt. Je gedrag zou gebaseerd zijn op wat je over jezelf denkt en derhalve onder de maat zijn. Opstandig, neerslachtig of minderwaardig. Wat ook weer zijn weerslag heeft op je omgeving.

Ik geloof dat wanneer je ontdekt wie je bent en dat je de moeite waard bent dat God van je houdt en je leven zin heeft is dat een geweldig uitgangspunt.
Mi is God het beste uitgangspunt ever! Het beïnvloed je hele wezen, je missie de zin van je bestaan. Je Identiteit, je overtuigingen, je vaardigheden, je gedrag, je omgeving.