Tag: i need you so much closer

ik heb je werkelijk nodig!

Iedereen heeft God nodig natuurlijk, maar we hebben ook mensen nodig die we kunnen vertrouwen. Mensen die  je liefhebben en je de waarheid vertellen.  Werkelijke veranderingen kun je niet alleen.  We hebben mensen nodig  die eerlijk naar ons zijn . authentieke, eerlijke mensen.

Wees eens even eerlijk

Natuurlijk zijn er  dingen in je leven gebeurt waarover je liever niet met anderen wil spreken, maar de dingen allemaal voor je houden heeft  je niet de verandering gebracht die je zocht. wanneer we werkelijk ons leven helemaal alleen zouden kunnen veranderen, dan hadden we dat toch wel gedaan? 

Laten we eerlijk zijn naar onszelf en toegeven dat we anderen nodig hebben in ons leven. we hebben iemand nodig met wie we kunnen delen, die voor ons klaar staat. Die naar ons luistert, die bereid is ook zichzelf te laten zien.

Je bent gemaakt om in relatie te leven

Misschien ben je nog niet overtuigd van het feit dat je anderen nodig hebt, maar  God heeft ons geschapen voor relaties.  Hij verlangt er naar met ons in relatie te leven, maar ook dat we in relatie met anderen leven. en dat we die relaties ook ontvangen in ons leven door Hem en  mensen om ons heen. 

Wanneer  we christenen zijn hebben we anderen nodig. We hebben  het lichaam van Christus, de gemeente nodig en de gemeente heeft jou nodig. We kunnen enorm veel voor elkaar betekenen wanneer we elkaar werkelijk ontmoeten. ik schrijf bewust werkelijk ontmoeten. ik begrijp en weet ook uit ervaring dat het niet altijd gemakkelijk is om  je te geven wanneer je  gekwetst en beschadigd bent in relaties met anderen. toch is het goed onszelf werkelijk te laten zien.

Laat je zelf zien.

Echter wanneer we serieus onszelf openstellen voor relatie en onze angst durven overwinnen om te delen en eerlijk te zijn, dan lucht dat enorm op. we hoeven dan immers niet langer een  masker ophouden over  degen die we niet zijn. we hoeven dan niet langer een rol te spelen.  we hoeven dan niet langer  onze fouten en gebreken te verbergen of op de tenen te lopen, maar we kunnen gewoon onszelf zijn.

Het mooiste aspect daarin is : wanneer wij onszelf werkelijk openstellen, onszelf laten zien, dat de ander ook de ruimte krijgt zichzelf te zijn .  we zullen ontdekken dat de ander  in wezen niet zoveel anders is als wij.  Misschien hebben we bepaalde mensen nogal op een voetstuk gezien, maar als we werkelijk de ander ontmoeten in wie ze zijn, dan zullen we ervaren dat ook deze mensen  hun eigen problemen, hun tekortkomingen, hun zonden, hebben waarmee ze worstelen.

Stel je niet boven God!

Wanneer je denkt het toch allemaal alleen te moeten doen, is dat een keus die je kunt maken, maar een keus die je ver houdt van anderen en ook ver van God.  je laat  je immers niet raken en stelt je daardoor boven de ander. wanneer je denkt dat anderen misschien anderen nodig hebben , maar jij kunt en wilt het allemaal alleen doen zeg je in wezen dat je boven God staat.   wanneer we in oprechte relatie leven  met God dan verlangen we ook dat hij  Heer is in ons leven. hoe zit dat bij jou?