Tag: houden van

hartsverlangen

Wat kost het om christus te volgen is een vraag die we vaak stellen, maar de vraag is misschien niet zo zeer wat kost het ons om Jezus Christus te volgen , maar wat kost het ons als we Hem niet volgen.  We spreken over God en we vragen ons af wat Hij voor ons zou kunnen betekenen, maar  de vraag is hoe zouden we Hem kunnen dienen vanuit ons hartsverlangen. Niet omdat het ons iets oplevert.

God heeft ons niet nodig, maar God wil ons.  Hij houdt van ons en heeft ons gepland

Als ik  dit blog begin  met een titel als “hartsverlangen”, dan gaat het  niet in de eerste plaats om het verlangen naar wat jij van God zou kunnen of mogen ontvangen, maar dan gaat  het bovenal om Gods hartsverlangen naar jou.  God heeft ons niet nodig, maar God wil ons.  Hij houdt van ons en heeft ons gepland. Hij weet wie we zijn. Hij heeft ons gemaakt, bedacht zelfs al voor de grondlegging van de wereld.

Weet je ik geloof dat het niet mogelijk is om zo enorm diep van God te houden als God door ons geliefd zou moeten zijn.  en er is geen  moment zo diep dat wij ook maar zouden kunnen begrijpen  hoeveel God van ons houdt.   God heeft alles bedacht en gedaan om ons hart te raken en Hij zal alles doen om ons te doen beseffen dat Hij van ons houdt.  Jezus is niet zomaar  gestorven om de liefde van de Vader te bewijzen, maar Hij is  aan het kruis gestorven  omdat  er een plan was vanaf het moment dat Hij jou bedacht en wilde .

Zijn wij het waard om Gods kinderen te zijn? vanuit onszelf niet, maar in Christus Jezus worden we het waard.

Zijn wij het waard om Gods kinderen te zijn? vanuit onszelf niet, maar in Christus Jezus worden we het waard. Worden we gerechtvaardigd.  Er vind een  verwisseling plaats ergens in de tijd. Jezus sterft voor de zonde van de mens. Voor jouw zonde, voor de mijne. Hij nam deze op zich en stierf. Hij werd schuldig bevonden van de daden  die wij hebben gedaan.  Hij  nam de consequentie hier van op zich.

Veel mensen willen dit niet aan nemen .  ze willen niets te maken hebben met Hem.  ze kunnen het niet verdragen dat God zelf voor hen stierf. Dat hij voor hen heeft moeten lijden. ze willen zichzelf niet zien als zondig al kunnen ze er niet om heen.  God echter  heeft iets bijzonders in petto voor hen die net als Hem bereid zijn om net als Hij zelf zichzelf  te geven voor Hem zelf.  Die bereid zijn om te leven om Hem en de mensen te dienen.

we zoeken naar liefde en geborgenheid bij van alles en nog wat, maar vinden het niet daar.

Je zelf opgeven is dat een onderwerp voor een blog wat gaat over hartsverlangen?  Ja zeker ! ik geloof dat het niet zozeer gaat om wat er om ons heen gebeurd, wat ons overkomt  of om wat of wie we zijn, maar om Hem zelf die de bron is van alles. ergens in ons ligt een verlangen om anders te zijn en toch  zoeken we in gelijkvormigheid dat gene wat we niet willen. we zoeken naar liefde en geborgenheid bij van alles en nog wat, maar vinden het niet daar. We kunnen slechts dat deel van ons hart vinden bij God zelf. Hartsverlangen? Ik geloof het wel. Het gat van ons leven is het hartsverlangen naar wie God nu werkelijk is. een ontmoeting met Hem zelf.

We kunnen hem ontmoeten omdat Gods hartsverlangen zo enorm was dat Hij zijn Zoon voor ons heeft gegeven.  God de Vader gaf Zijn eigen hart voor ons. Zijn Zoon Jezus zodat we konden leven In hem en Met Hem in ons leven omdat hij de dood heeft overwonnen.  Het hart van Christus overwint de dood. Omdat het Leven in Gods hand is en wij mogen Leven door Hem  en met Hem door de Heilige Geest. halleluja

 

 

 

7 maart 2013 geschreven

het wonder van moeilijke tijden

Wij als gelovigen  lezen  de Bijbel. We geloven er in en we bidden dat allerlei zaken toch maar zullen geschieden in Jezus naam.  Is het uitspreken van wensen hetzelfde als  verwachting hebben.  is het  hetzelfde als het hebben van geloof?

Bidden om geloof.

We bidden om wonderen, verhoring van gebed, maar geloven we in  het wonder?  Geloven we dat God een God van wonderen is?  waar blijven de wonderen van weleer? De vragen die we stellen lijken  niet door te dringen  tot God. blijven ze hangen  in de lucht? We zouden kunnen bidden om het wonder van geloof.

Hoe groot is de verwachting, het geloof? Ik geloof in wonderen. Het  is op zich al een wonder dat Jezus kwam en voor mijn schuld stierf. Dat hij mijn lasten droeg.  Toch geloof ik dat er meer is dan dat. ik geloof dat we het wonder mogen zijn.

Absurd wonder?

Als ik zeg dat ik het wonder  van God ben klinkt dat natuurlijk absurd, maar toch is dat wat ik geloof.  Ik ben Gods wonder voor  de wereld geworden. ik mag anderen  vertellen wie Jezus  is en wat Hij heeft gedaan. Ik  mag grotere wonderen doen zelfs dan Jezus heeft gedaan.  Tja.. waar zijn ze dan?

Waar is het wonder waar mensen  op wachten?  Ik geloof dat mensen niet op wonderen zitten te wachten.  Er gebeuren  wonderen genoeg.  Is het geen wonder dat je leeft?  is het geen wonder dat je  ondanks wat er in je leven is voorgevallen je iedere dag nog gewoon je ding kunt doen?  of zitten deze dingen, de gebeurtenissen je nog altijd dwars. Weet dat God je wil  herstellen genezen en je laten zijn wie je in wezen bent.

Belofte maakt schuld.

Misschien is dat niet iets wat je gelooft.  Misschien geloof je niet dat dit werkelijk mogelijk is. je hebt het wonder nog niet meegemaakt.  Ik beloof je dat het wonder zal geschieden wanneer je oprecht  verlangt Gods weg te gaan. belofte maakt schuld, ik weet het. Gelukkig is deze reeds voldaan.

Veel mensen verwachten vaak  hele andere wonderen van God. ze verwachten een gemakkelijk leven. alles voor de wind.  Maar dat zou geen wonder zijn welke je bij hem zou  brengen. sterker nog we zien dat wanneer God dat doet mensen juist zeggen dat ze er hard voor hebben gewerkt en gedaan. God krijgt niet de eer.

Het wonder van moeilijke tijden

Juist wanneer we het moeilijk hebben en  niet meer weten waar we het moeten zoeken  is God daar.  En we mogen op Hem vertrouwen. Ons leven  in Zijn hand leggen.  Ik geloof en weet uit ervaring dat het  het leven niet gemakkelijker maakt, maar wel dat je zult merken dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn.  dat ze gebeuren waar je bent.  ik noem dat  gemakshalve maar het wonder van moeilijke tijden. God zien in de grootste strijd. Hem ontmoeten waar het onmogelijk leek.

Wat zou het iets geweldigs zijn als jij toe zou  durven laten dat God je geneest en hersteld. Wat zou er  een wonder gebeuren als je los  zou komen van alles wat jou zo  vasthoudt in dit leven . God is er voor jou. Hij luistert naar je. Sterker nog  Hij houdt van je. Ook na alles wat er in je leven is misgegaan blijft hij van je houden.

Herken je het wonder nog?

wat is een groter wonder, iemand  die niemand heeft en alles heeft verloren wat hij had, die geen geluk kent en vrede en dit ontvangt of iemand die alles al heeft en niets en niemand nog nodig heeft? Wat moet je zo iemand nog geven voor wonderen?

Zo zie je dat wij in Nederland  het wonder  ontgroeit lijken  we zijn verwent en zien het wonder  niet meer van  een dak boven ons hoofd en iedere dag te eten. We zien niet meer dat we gezegend zijn met  enorme rijkdom. We ervaren het niet eens als dusdanig. Het wonder is er, maar kunnen we het nog  herkennen?

watch?v=yOAdYF5sQQs&feature=player_detailpage

Ik Ben en jij?

 Ik ben die Ik ben.

Maar wie ben jij?

Ik ken je wel,

Maar ken jij Mij?

Ik ben  je  maker

Vanaf het eerste begin.

Ik ben je bewaker

Ik ben er  altijd.

Toen jij nog een wormpje was

 En in je moeders buik zat

Toen kende ik je al,

 wist ik wat ik met je voorhad.

Ik heb je gemaakt

Gewoon zoals je bent,

bijzonder, mooi mijn lieve kind.

Ik ben die Ik ben.

ik ben er voor jou.

ik ben die Ik ben.

gewoon omdat ik van je hou.

HV/ 17-10-2011

zoete koek van God?

 

Ben ik werkelijk een christen? Een gelovige? Een discipel?  Of is hier onderling nog weer een verschil in
te plaatsen? Ik kan soms enorm met mezelf in gevecht zijn.  wat ben ik? wat geloof ik? wie ben ik? maar
ook vragen als wie is God nu werkelijk voor mij? Wie is Jezus? Wat  en wie is de geest van God?

De gelovige Ins en
Outs

Ik ken inmiddels de Ins en Outs  van geloven wel, maar toch komen ook bij mij
soms die vragen naar boven. Soms dan kan ik zo enorm geraakt worden door het
leed van bepaalde mensen dat ik me afvraag: waarom? Waarom God? tegelijk besef
ik ook de vrijheid van de mens en de hang naar het zelf willen doen.

Wellicht is het de hang naar erkenning of naar een bepaalde
vorm van macht die me daarin stuurt. In ieder geval word ik gaandeweg als
oprecht gelovig christen getriggert  om
ondanks de  moeite die ik soms heb met
God toch steeds verder met hem op weg te (blijven) gaan. dit zal ook wel zo
blijven tot de dag dat ik God werkelijk zal ontmoeten. hoe geweldig fijn zal
dat zijn.

Onvoorspelbare God

Tot die tijd zal ik echter in conflict blijven met God,
mijzelf en anderen.  Ik zal blijven
zoeken en soms denken dat ik de antwoorden heb, maar er daarna  vaak ook gewoon achter komen dat ik maar
slechts een deel heb begrepen van wie God is en sommige zaken zal ik
waarschijnlijk nooit helemaal kunnen bevatten.

Ik wil duidelijk zijn in wat ik zeg: Ik houdt van God! ik
weet dat God goed is! toch heb ik soms moeite om bepalde zaken los te laten en
ze aan Hem uit handen te geven.  alles
overgeven aan God is misschien het goede om te doen, maar sommige zaken worden ook
wel enorm onvoorspelbaar. Ik weet niet of ik daar nu wel op zit te wachten in
bepaalde zaken.

 Tegenspraak?!

Misschien spreek ik mezelf enigszins tegen. Ik weet het,
maar ik besef ook dat het  tijd
wordt  dat we gewoon onszelf tonen zoals
we zijn. dat is in ieder geval dat wat God van ons  vraagt. Dat we onszelf zijn en bij Hem komen.
dat wede ander lief hebben als onszelf en het is goed om je te beseffen hoe
lief je je zelf hebt, maar beter nog om tot het besef te komen dat God ons nog
veel meer lief heeft.

Ik wil christen niet slechts gelovig zijn, maar vooral ook
een discipel van Jezus Christus. Dat betekent dat ook ik onder ogen moet leren
zien hoe de vork in de steel zit. dat God de touwtjes in handen heeft en dat
hij de controle nooit zal verliezen. Maar waarom blijf ik dan moeite houden met
het feit dat ik bepaalde zaken in het leven gewoonweg niet kan overzien?  Ik weet het even niet. weten dat ik geliefd
ben door hem geeft me in ieder geval enige rust, al blijven er  bepaalde zaken knagen.

Zoete  koek

Is dat onbegrip? Ik denk het wel. Mag dat?  Moet ik alles
als  zoete koek accepteren?  Ik geloof het niet. zelf Jezus die zo enorm
close met God de Vader was had vragen, maar wilde wel gehoorzaam zijn. ik
verlang er naar om gehoorzaam te zijn.
maar ik houdt  de vragen vast. Ik wil
ook blijven vragen. Wanneer we geen vragen meer zouden stellen zouden we
misschien denken dat we de antwoorden al zouden weten. Ik weet een hoop niet.
ik wil echter meer en meer leren te vertrouwen op God en zijn goedheid. Loslaten.
Kost me wat , maar ik wil een discipel zijn.

sorry! ik zat fout.

Kom , nu is de tijd.

Lezen 2 cor 2: 5-8

De dingen die we verkeerd hebben gedaan zijn niet goed te keuren en wellicht houden we daardoor niet meer van ons zelf. We hebben echter het idee dat bepaalde mensen  alleen maar van ons houden juist door het gedrag wat we van onszelf af keuren.

We weten niet goed wat te doen.  We zijn bang voor openbare vernedering en het verliezen van degene die we nog om ons heen hebben. We zijn bang om alleen over te blijven.

Juist dit gevoel van afwijzing maakt het nemen van actie vaak ook zo moeilijk. We weten dat we toe moeten geven fout te zijn geweest, maar onze verontschuldigingen aanbieden is vreselijk moeilijk.

In de jonge gemeente  van Corinthe was een man uitgesloten van deelname toen zijn zonde bekend werd.  Toen Hij echter rondging om zijn verontschuldigingen aan te bieden weigerden sommigen dat resoluut en wilden hem niet opnieuw welkom heten in de gemeenschap.

De apostel Paulus zei echter:  de man is genoeg gestraft door jullie oordelen ten opzichte van hem. Nu is het tijd om hem te vergeven en te troosten, anders zal hij waarschijnlijk nooit meer kunnen herstellen door de teleurstelling die hij heeft opgelopen. Laat hem opnieuw zien hoeveel je van hem houdt.

Sommigen zullen het advies van Paulus opvolgen en je een schouder bieden om te huilen, een arm om te steunen en je liefhebben, misschien zelfs meer dan ooit te voren.  Juist deze mensen zijn het die je door God gegeven zijn om je bitterheid en verdriet  te verwerken en je niet langer ontmoedigt te voelen.

Heer, dank U wel voor de mensen die U mij gegeven hebt. Voor degene die me niet hebben laten vallen toen het moeilijk was. Die begrip hebben voor angstige en radeloze situaties. Heer U bent er ook zelf en wil genezing geven en bescherming. Dank U daarvoor. amen

terug naar overlevings pakket stap8, #3