Tag: hemel

Vastlopen in eigen creatie van hel

Deel 4 in de serie levenslessen van vooraf aan beginnen met de serie? klik hier

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/a69/16408574/files/2014/12/img_1562.jpg
We zullen keuzes moeten maken in het leven. We de keus moeten maken om een totaal ander leven te gaan leiden , zoals eerder genoemd in de vorige blogs van de serie.

Veel mensen zitten in de shit en geven aan te willen veranderen, maar veelal is dat een uiterlijke beweging. Ze ontdekken wel dat zaken niet gaan zoals ze wensen, maar hun innerlijke overtuiging is eigenlijk zoiets als; ik doe het toch eigenlijk zo slecht nog niet. Ze keren zich niet werkelijk af van het oude, maar blijven hangen.

In Joël 2 (Willibrord) staat ‘keer u om naar Mij met heel uw hart, vastend, wenend en rouwend.’ Scheur uw hart en niet uw kleren, keer u om tot de Heer uw God, want Hij is genadig en barmhartig, …

We horen liever de zoetsappige woorden die ons ophemelen

Het is gemakkelijk om dat wat je kent te omarmen, depressief te raken en anderen hiervan de schuld te geven met allerlei dubbelzinnige en abstracte bewoordingen die we ergens hebben opgepikt gedurende onze emotionele zoektocht om af te komen van datgene waar we aan vast zijn komen te zitten in het leven.

Immers, is het niet de ‘maak-je-zelf-krachtiger-industrie’ zoals (Philip C. McGraw dit noemt) die ons als mens domineert, maar eigenlijk grotendeels vaag, gemakzuchtig, (…),politiek correct, maar boven alles verkoopbaar, vaak ten koste van de waarheid aan ons verteld op een positief bedoelde manier.

In de praktijk zien we allerlei bladen in de kiosken liggen over zelfverwezenlijking en ontplooiing met een 5 stappenplan of als het kan in 3 of liever nog in een oogopslag te overziene actiepunt om ons leven in balans te brengen.

We leven in een maatschappij die liever de gemakkelijke bullshit omarmt dan gelooft dat er werkelijk verandering mogelijk is door oude zaken los te laten. We horen liever de zoetsappige woorden die ons ophemelen zelfs daar waar we nog nooit iets hebben gepresteerd, dan de waarheid over waar het werkelijk niet goed is gegaan.

Het lijkt er op dat we liever leven met het compromis en een idee van ik heb het in ieder geval geprobeerd, dan dat we zeggen ik heb mijn issues overwonnen en leef een nieuw leven.

In een preek, anguish, zegt David Wilkerson zoiets dat veel mensen in deze gepamperde tijd niet meer werkelijk de diepe pijn van binnen, dat wat er werkelijk van binnen leeft durft toe te laten. We draaien om de brij heen en lopen vast in onze oneerlijke benadering naar onszelf, naar anderen en God.

Eigenlijk zegt Wilkerson, dat veel mensen hun leven vergooien. Dat ze de keus tussen hemel en hel relativeren en/of ontwijken en zo niet komen tot waar ze werkelijk voor bedoeld zijn.

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/a69/16408574/files/2014/12/img_15501.jpg
Weet je, de vraag is misschien het volgende: waar kies je voor? Kies je voor de hel van je verleden? Veel mensen blijven daar aan vast houden omdat ze niet werkelijk naar zichzelf durven kijken. Niet durven erkennen dat ze fouten gemaakt hebben, teleurgesteld zijn, wrok hebben, vastgelopen zijn.

Durf je het oude leven achter je te laten en oprecht opnieuw te beginnen?

rob bel schrijft in een van zijn boeken zoiets als: dat voor veel mensen nu al in hun eigen gecreëerde hel leven. Ik geloof dat het tijd wordt er verandering optreed. Trots en eigen wijsheid omgekeerd zal worden in een nieuwe toekomst gebaseerd op de Waarheid die we nu in het heden mogen ontdekken.

Misschien vraag je je af of dit werkelijk waarheid is of ben je bang op weer een teleurstelling. Je kan blijven dolen in het labyrint van je eigen manieren en gedachten, de keuzes die je zelf maakt aan de hand daarvan, maar dan blijf je in dezelfde circel. Om uit de circel te kunnen komen is het nodig om te vergeven. Los te laten en je hand uit te steken naar anderen en te ontdekken hoe belangrijk gezonde relaties zijn op alle fronten.

Om vrij te komen van Zonde (zonden , wonden en bonden) hebben we relatie nodig. Met God, de ander en onszelf. Denk er eens over wat je wil. Durf je het oude leven achter je te laten en oprecht opnieuw te beginnen, innerlijke vrede ervaren of, … blijf je vasthouden aan oude patronen het zelfde kringetje, dezelfde pijn, wrok en/of afhankelijkheid?

:-l

De volgende blog (5) in de serie levenslessen zal gaan over fouten die ons zijn overkomen, die we gemaakt hebben en de beschadigen die we hierdoor opgelopen hebben en waardoor we vast kunnen zitten.

God, een gevoelig onderwerp.

They say I’m wrong but they also used to say the world was flat, and how wrong was that?  refuge

Veel mensen gaan af op hun gevoel.  Ik geloof ook dat gevoel enorm belangrijk is in een mensenleven.  Toch kunnen we niet slechts op ons gevoel af gaan.  soms moeten we  dingen feitelijk bekijken en soms moeten we  ook ervaring hebben om dingen te kunnen weten, maar ook hebben we het nodig om dingen voor waar aan te nemen  die anderen ons vertellen.  Niet dat we iedereen maar willekeurig moeten geloven, maar  soms is het goed ook  vertrouwen te hebben dat iets werkelijk waar is.

Ik heb  niet het gevoel dat de aarde rond is. ik loop en  mijn gevoel is dat dat de aarde zo plat is als maar kan. Ik geloof echter dat hij rond is.  niet zozeer omdat ik dit feitelijk  heb ervaren doordat ik een ruimte reis heb kunnen maken en dit heb kunnen zien, maar omdat ik geloof dat dit bewezen is doordat anderen dit hebben onderzocht. Ik heb er wel over gelezen ,  maar of het werkelijk waar is moet ik  dus geloven op grond van de verhalen van ervaringsdeskundigen of mensen  die er verstand van hebben. ik kan op mijn gevoel afgaan en blijven geloven dat de wereld plat is, maar  dat zou eigenwijs zijn.

Wanneer we geloven is dat  in wezen ook zo. We kunnen net doen of God er niet is en onze ervaringen wegredeneren door te zeggen ik geloof er niet in, maar  desondanks  is er  toch bij veel mensen die twijfel . ”Is God er nu wel of niet?”  wanneer we slechts af gaan op ons gevoel, wat overigens veel mensen doen hoor. Dan lopen we ergens een keer vast. Immers   het gevoelsleven hoort bij de mens en zelfs bij geloven, maar ze is niet  maatgevend voor het feit of God nu wel of niet bestaat.  

De vraag is veel meer , wanneer we nu in wezen ervaren dat er meer is tussen hemel en aarde , waarom ontkennen we dan dat dit God is? waarom  durven onze ware gevoelens niet toe te laten en  blijven we hangen in afwijzing van Hem die ons  specifiek op het oog heeft?  Voor veel mensen is het ontastbare het probleem, toch is  wat veel mensen ontastbaar vinden heel erg tastbaar geworden in Zijn Zoon Jezus Christus. 

Heel de wereld is vol van zijn aanwezigheid. Onze jaartelling begint bij Hem . er zijn legio mensen die Hem hebben gezien en ervaren in hun leven.  mensen uit de bijbel, maar ook mensen hier en nu.  Ervaring is  belangrijk voor mensen , maar die ervaring moet niet rusten op een gevoel van blijheid of   een warm gevoel, als kan dat heel er g bevestigend zijn op sommige momenten.

Maak gewoon wijze beslissingen. De Bijbel leert ons dat ook. maak goede keuzes voor je leven.  maak een optel soms van  een leven met God en tel ook op wat het je kost om zonder God te leven.  ik geloof dat wanneer we werkelijk gaan onderzoeken we  ook werkelijk God zullen tegenkomen in ons leven en de keus om in Hem te geloven  gemakkelijker wordt.   kiezen voor iets of iemand die je niet kent is  werkelijk moeilijk en ook gewoon onverstandig.

Onderzoek de Bijbel, leer over wie God is door met mensen te spreken over Hem, maar vooral zoek hem op in gebed. ga in gesprek met Hem. niet om de  gevoelens, maar om Hem te vragen zich aan jou te openbaren. Zich aan jou te laten zien .  zoek mensen op die werkelijk te vertrouwen zijn en die je niets door de strot willen duwen.  Wanneer je het moeilijk vind  ga eens een ALPHA cursus doen. een cursus waar belangrijke aspecten  naar voren komen van wie God is en waar je  in alle vrijheid  vragen mag stellen over  geloven, over God , over Jezus en de Heilige Geest.  Er zijn echt interessante waarheden te ontdekken . zaken over God die je vast nooit eerder hebt gezien of gehoord die gewoon als wetenschap  op zich  al heel interessant voor je zouden kunne zijn, maar ook positief onderbouwen  wie jij bent voor God en dat Hij het goede met je voor heeft.  Ook als dat er soms heel anders uitziet  of  als je af gaat op het  gevoel.

Leven in het koninkrijk van God of in je eigen hel.

 

Wat is waarheid?  bestaat God nu werkelijk? Is er leven na de dood? Wie gaat er naar de Hemel en wie zal er uiteindelijk in de hel belanden? Is er verzoening mogelijk voor iedereen(alkverzoening) of  zijn slechts  zij  behouden die  vooraan in de kerk zitten?

 Enerzijds zegt Jezus ons dat we andere mensen moeten worden( math 5:20) willen we  het Koninkrijk  van de Hemel  kunnen binnengaan, anderzijds  schrijft Paulus ons dat we  de verzoening van God al hebben gekregen. (2 Cor 5:19)

(al)Verzoening ?

De vraag  waar ik over  wil schrijven is of  de verzoening van Christus  nu  geld voor  bepaalde mensen of juist voor iedereen.  Veel gelovigen zeggen  dat men  zou moeten kiezen voor Jezus, gedoopt moet zijn , een keus moet maken voor je sterft, terwijl weer anderen zeggen dat je  in wezen niet echt die keus niet kunt maken , maar dat die keus in wezen al voor je is bepaald. het moet je gegeven zijn. het gaat er in wezen om dat niet wij ons met God kunnen  verzoenen maar dat god ons met  hem heeft verzoend.

Nu is dit een vraagstuk die  mensen  al heel lang bezig houdt en die  op verschillende levels  bediscussieerd kan worden. wie is  er behouden is een vraag  waar ik een eigen visie op  heb, maar waarvan ik tegelijk weer niet de illusie heb dat deze visie door iedereen  zal worden begrepen of dat iedereen het daar mee eens is.  de waarheid ligt niet in het midden zoals veel mensen dat stellen, God is de waarheid en wij/ik interpreteer delen van wat ik van God ken en heb ontdekt als waar. De waarheid is  dus niet zo eenduidig als sommige mensen durven beweren.

De waarheid in het midden.

Veel christenen  zijn echte zwart-wit denkers. Ze beweren dat bepaalde dingen van God zijn en andere dingen juist niet. ze hebben als het ware de  waarheid in hun eigen handen.  Zij kennen de waarheid en wat de waarheid niet is is van Satan.  Waar god is is licht en waar licht is is de duisternis niet.  andere mensen  denken daar juist heel anders over.  Ze nemen de waarheid juist een stuk ruimer. De waarheid ligt ergens in het midden. Een term die me persoonlijk soms best aanspreekt, maar waar ik uiteindelijk niet werkelijk in geloof.  Er is maar een waarheid en dat is DE WAARHEID. God zelf  in Jezus als mens tot ons gekomen.

Er is dus slechts een waarheid, maar  het probleem met die waarheid is dat we  allemaal deze waarheid slechts kunnen interpreteren naar de kennis die we over de waarheid  bezitten.  Bepaalde mensen gaan echter zaken als waarheid claimen. Ze zeggen de waarheid in hun bezit te hebben.  ik ken de Waarheid persoonlijk, maar hij is niet mijn bezit, ik behoor juist hem toe omdat Hij de waarheid is en ik deze slechts bescheiden ken.  

Geclaimde waarheid?

God laat zich niet claimen in die zin dat hij zich voor zijn karretje laat spannen. God is God en weet wat goed is en wat waarheid is.   hij laat zich niet in een hokje plaatsen die wij voor hem hebben gemaakt.  God  is veel groter dan de kaders die wij kennen en dus is ook de waarheid veel breder dan wij zouden kunnen interpreteren.

De vraag is echter wie nu het laatste woord heeft aangaande de waarheid? over het eeuwig leven ? ik vraag me af  dit nu wel de vraag is die we hier in wezen  zouden moeten stellen. voor wie is het van nut om te weten of iemand anders nu wel of niet behouden is? voor wie is het van nut te weten of iemand anders naar de hemel dan wel naar de hel zal gaan? 

Ooit zullen we sterven. Ik hoop dat dat het nog een tijdlang zal duren, maar als de heer niet wederkomt voor ik sterf zal ik gewoon doodgaan.  Dat is een vast gegeven.  (2 Cor 5:1). Ons leven is  niet altijd gemakkelijk. (2 Cor 5 :4). Jezus  zegt dat in Hem het Koninkrijk van God is aangebroken voor een ieder die  in hem gelooft.  Het is nog altijd een groot geheimenis hoe dit nu precies werkt.  De een zegt  er al in te leven en de ander zegt dat  hij er naar uitziet.

Het eeuwige koninkrijk

Gods Koninkrijk is voor Eeuwig! Is dat werkelijk waar? Ik geloof het.  En op de vraag of ook de hel echt bestaat … ook dat geloof ik.  Is God bereid om mensen op te offeren  waar hij zo enorm van houdt om ze uiteindelijk in de hel te laten creperen?  Daar geloof ik eerlijk gezegd weinig van al  is het een feit dat de Bijbel in wezen heel duidelijk is over deze zaken.  geloof ik nu dat de Bijbel onwaar is?  nee werkelijk waar niet. ik geloof dat de Bijbel waar is van kaft tot kaft.  Tjonge jonge, nu wordt het werkelijk een  boeiend blog volgens mij.   Komen we nu ook ergens? Dat is de vraag.

In ieder geval is de gedachte van hel niet een gedachte die me aanspreekt . daarom geloof ik dat God een beter plan heeft. Ik geloof dat er een plan is die  wij niet  helder hebben. we zien  nog in raadselen.  Op een dag zal het duidelijk zijn hoe het werkelijk zit. tot op heden zijn het  vooral mensen geweest die  allerlei uitspraken  gebruiken om de hel te benadrukken ten koste van anderen. ik bedoel dat wij veelal een oordeel klaar hebben over mensen en beweren waar deze wel of niet heen zal gaan. hemel of hel. 

God zelf heeft echter bewezen dat hij  hij ons wil leren  wie Hij is. ik geloof dat hij tot het uiterste zal gaan om ons  te redden. Hij heeft ons verzoening gegeven  en zal wat hij gegeven heeft niet  kapot laten gaan.  Hij verlangt naar ons. Zou zijn arm ooit tekort zijn?  ik geloof het gewoonweg niet. 

Ruimte om werkelijk te leven of te sterven.

Ik zie echter dat veel mensen zich bewust van God afkeren en slechts leven voor zichzelf. Ze leven volgens eigen waarheden en kiezen voor  een leven dat slechts hun eigen eer op het oog heeft.  Ze zijn zelf God geworden over hun leven.  kiezen voor  jezelf maakt dat  mensen eenzaam worden, ik weet dat als geen ander.  ik weet hoe eenzaamheid de hel kan zijn  . ik weet ook dat wanneer we niemand toe laten  dat in wezen geen leven is. dat wanneer we leven en alles uitsluiten wat warm is en liefde brengt we  in wezen kapot gaan van binnen. Dat is de hel.  we worden egocentrische en meer en meer  dwalen we af van wat waarheid is.  we worden boos en opstandig, teleurgesteld en  uiteindelijk is er niet meer de ruimte om  anderen  lief te hebben.  dat is de hel op aarde.

Wanneer we echter leven vanuit Gods liefde en waarheid  voor zover we die kunnen pakken en begrijpen dat er meer en meer iets in ons opbloeit. We worden warm en zien dat er meer is dan slechts regels en wetten.  Ik geloof dat  wanneer we Gods vergeven willen accepteren er ruimte komt voor licht en lucht om te leven. dat er groei en ontwikkeling is te goede.  Dat we leren om vrienden te zijn en anderen leren accepteren zoals ze zijn.  dat is  Gods koningrijk op deze aarde. Jezus zelf heeft die  gebracht.

Open  voor God!

Laten we ons zelf openen voor degene die werkelijk op zoek zijn. laten we delen  met degen die niets heeft om te delen.  Laten we accepteren dat wij  de waarheid  niet  zijn maar dat God  de Waarheid is.  laten we vergeven wie ons iets hebben aangedaan zoals Hij ons vergeven heeft.  Laten we Gods liefde accepteren om van daaruit  ruimer te worden in de waarheid. de waarheid ontdekken  van god in ons persoonlijk leven. niet om de ander er mee om de oren te slaan in de vorm van Bijbelteksten of geleerd gepraat. Laten we er vooral gewoon voor elkaar zijn in woord en daad.  Laat ons hart ruimer zijn voor de ander en kleiner worden voor de negatieve zaken van dit leven. dan is het koninkrijk van God zo ver niet van ons af.

Ik geloof dat God de waarheid is en dat we  uiteindelijk niet om hem heen kunnen.    Ik heb en beetje van God gezien. Ik heb hem ervaren in mijn leven en merk dat wanneer ik mijn leven door Hem laat beïnvloeden het leven leuker wordt. ik bedoel niet gemakkelijker. Wel beter. Intenser.

God houdt van me!

God houdt van zijn kinderen. Van ons allemaal . van jou en mij in het bijzonder.  Weten dat er  iemand is waarop we terug kunnen vallen  maakt het  leven zinvol.  Hij alleen maakt het leven werkelijk zinvol. Natuurlijk heb eik een geweldig gezin.  Een prachtige vrouw en mooie kinderen. Ik geloof dat het de moeite waard is om te leven  en God me rijkelijk gezegend heeft.  Het leven zou echter ondanks deze geweldige vrouw en de mooiste kinderen van de wereld totaal zinloos zijn zonder Gods liefde in mijn  leven.  ik zou in duisternis zitten  omdat ik niet zou weten wat het doel is van mijn eigen leven en dat van mijn vrouw en kinderen.  Nu echter weet ik dat God ze  geroepen heeft  en de schuld reeds betaald heeft. Dat Hij waarheid is en de verzoening  reeds heeft geregeld.  Ik kan daar gelukkig geen enkele invloed op uit oefenen.  Dat maakt vrij.

Natuurlijk is het niet altijd even gemakkelijk om in Gods aanwezigheid te blijven wandelen.  het is zo enorm  gemakkelijk om  de hel in mijn leven toe te laten door verkeerde keuzes te maken. bepaalde keuzes lijken soms  op momenten zo aantrekkelijk, maar tegelijk ontnemen ze soms het zich op de Waarheid.  soms stap ik voor momenten even in mijn eigen gekozen hel.  de hel die me opnieuw brengt bij eenzaamheid en leegte. Zinloosheid.  Zielig doen over wie ik ben en wat ik allemaal heb meegemaakt.  Het niet willen aanvaarden van de waarheid omdat ik  het allemaal gewoon zelf wil doen in mijn leven.

 Niet voor niets zegt God dat we zijn koninkrijk moeten zoeken.  dat we Hem op de eerste plaats in ons leven moeten stellen en ons van daaruit op de ander, onze naaste, moeten richten. God weet wie we zijn en wat we nodig hebben. Hij kent de Waarheid omdat hij de waarheid is.

In waarheid leven

Wanneer ik kies om  een leven te leiden  door de angst van wat anderen ban me vinden of hoe ze over me denken dan is het dat misschien mensen me misschien een tijdlang leuk of aardig zullen vinden. Een  item wat mij persoonlijk na aan het hart ligt, maar de waarheid is dat wanneer ik me laat leiden door hem ik me een geliefd kind van hem mag weten. Dat is een veelgroter doel voor mij en wat me  zin geeft .  Hij maakt me compleet.  Ik wil mijn leven  totaal in de handen leggen van de Liefde die God  mij geeft.  Ik mag  in Jezus christus bij God horen is dat niet awesome?  

Al het andere. Mijn gezin mijn goederen, mijn huis auto’s en wat ik weet mogen ze van me hebben, maar ik wil in waarheid wandelen met Hem die de waarheid in wezen is.

Dit alles is niet altijd gemakkelijk.  Maar zeker  weten dat het een enorme uitdaging is . en ook dit is een aspect wat het leven de moeite waard maakt.   We kunnen alles bezitten en kunnen doen wat we willen maar wat hebben we er aan als we nooit werkelijk tot het doel van ons leven zijn gekomen. ( 1 cor 13:3)

Leven in het koninkrijk van God of in je eigen hel.

Wanneer we nadenken over hemel en hel laten we dan vooral nadenken over hoe je leven nu is. ik geloof dat God een ieder(al) met zich heeft verzoend. leef je je leven in de hel van eenzaamheid , teleurstelling, bitterheid, boosheid, wrok , tegenslagen  of leef je een leven in liefde met God en weet je dat hij er voor je is ?  Ik geloof dat dat het koninkrijk van God is. wanneer je hem leert kennen is  dat een geweldig en positief begin voor de rest van je leven. laten we kiezen voor Gods Koninkrijk in plaats van  te kiezen voor een leven vanuit  eigen belang en  het in stand houden van eigen gedachten en  controle. Uiteindelijk verliezen we dit altijd.

 Ik denk dat we de keus vaak moeilijker maken dan ze in wezen is.  wat heb je te verliezen? uiteindelijk is wat we verliezen de hel en wat we winnen de hemel.  Jij hebt niet de controle. Jij bent de waarheid niet.  In God is eeuwig leven voor jou .  Jezus is de weg de waarheid en het leven.  Halleluja! Amen!

 

 

Het mysterie van zwakheid in relaties.

Ik geloof in oprechte vriendschappen. Relaties met mensen zijn  belangrijk .  ik bedoel daarmee dat we niet slechts invoelende mensen moeten zijn en ons medeleven  tonen, maar dat het dieper gaat dan dat.  We willen er voor de ander zijn en dat in relatie tot mensen. ons hart , ons  leven openstellen voor mensen zoals ze zijn.  (is dit nu wat Roland Ronald van de Oever als zwakgeloven betiteld? het blijft allemaal interpretatie natuurlijk van hoe wij denken dat God in wezen is en schiet daarmee ook  wezenlijk tekort)

invoelen

Wanneer we onszelf  openstellen voor mensen en niet slechts  ons invoelen in de problematiek van deze mensen, maar er daadwerkelijk voor hen zijn en hen accepteren zoals ze zijn, dan betekent dat dat we met hen  mogen delen. Dat we  ook iets van onszelf kwijt kunnen bij hen. Ik geloof dat het daarom gaat als we  samen brood breken in de kerk en de wijn drinken.   Het gaat natuurlijk om wat Jezus voor ons heeft gedaan, maar het gaat vooral om relatie. Delen met elkaar. veelal wordt er  tegenwoordig nog slecht gedeeld van brood, maar wat  hebben wij met elkaar te delen.

gemeenschap

 We spreken over gemeenschap, maar wat houdt die gemeenschap nu werkelijk in?  Is het dat we elkaar  met preken  op het rechte pad moeten houden?  Dat we  met elkaar zingen? Dingen die ik werkelijk prachtig vind, en  ik (s)preek ook graag en zingen evenzo. het gaat echter  allemaal niet om het zingen met  elkaar, niet om de boodschap op zich , maar om de relaties die we mogen bouwen.  de relatie met God en met elkaar.  Jezus gaf zichzelf  aan het kruis niet slechts om onze zonden te dragen en hij stond niet slechts op om zo te laten zien dat wij behouden kunnen zijn, maar opdat wij één zouden zijn in zijn lijden en sterven nu en, Halleluja ook in  het leven hierna.

menselijkheid

Jezus was het toonbeeld van menselijkheid. De mens met zijn verlangens en zijn beperkte kracht, maar tegelijk laat hij ook zien dat wanneer we slechts zien op de omstandigheden en op ons zelf wij menselijk gezien  het leven niet kunnen dragen. dat het uiteindelijk allemaal  eens gebeurd is en wij zullen sterven  wanneer wij God  niet  kennen.  wanneer we slechts leven voor onszelf  en de zegen die we  anderen zouden kunnen schenken  voor onszelf houden dan zijn we slechts gericht op ons zelf en is  de relatie met Jezus  geen werkelijkheid in ons. dan zijn we niet werkelijk Authentiek.

Meestal heb ik een beetje moeite met uitspraken als  wanneer je  dit of dat niet doet dan ben je geen christen, maar  ik geloof dat wanneer wij  niet leven in en vanuit de relatie met God naar anderen toe dat we in wezen dode mensen zijn.  vanaf het allereerste begin was het God er om te doen om met ons in relatie te leven en vanaf het allereerste begin zag God al dat wij anderen nodig hadden om de vrucht van onze relatie  met God te kunnen bevestigen.  

mysterie

Ik besef dat dit best een groot mysterie is. wij mensen hebben elkaar nodig om de vrucht van Gods in ons leven bevestigd te zien worden. Dit kan slechts wanneer  wij leven in afhankelijk van God  door de Heer Jezus . wanneer wij erkennen dat  wij Hem nodig hebben in ons leven, zeggen we als het ware dat het nodig is dat we zijn pad bewandelen en dat we er dus voor anderen moeten zijn.  God  is meest in ons persoonlijk aanwezig als wij  het meest mens zijn. als we onszelf zijn  en niet de rol die we spelen.  dat betekent dat Jezus meer mens was als wij  ooit kunnen zijn, omdat hij zichzelf ook het meest kwetsbaar opstelde ten aanzien van ons mensen in alles en zich liet kennen.  willen wij nu  leven volgens onze bestemming is dat  pas werkelijk mogelijk wanneer wij  in relatie leven met God en de ander. dat we onszelf  laten kennen zoals we zijn ten opzichte van de ander.

zwakheid

Helaas word  dit in deze wereld en maatschappij veelal gezien als zwak , maar tegelijk is dat wanneer wij zwak zijn voor deze wereld dat wij sterk zijn ten aanzien van het koninkrijk van God. Het meest kwetsbare  is ook het meest vertrouwde. We herkennen in het  kwetsbare meer van onszelf dan in het sterke.  We zullen soms moeten toegeven dat we  niet sterk zijn om tot de ware gevoelens te kunnen  komen. wanneer wij werkelijk onszelf ontdekken in zwakheid zien we dat wanneer wij spreken anderen naar ons zullen gaan luisteren. Onze  woorden zullen niet kracht bijzetten, maar onze daden zullen de liefde laten zien die Christus in ons heeft gelegd toen wij in relatie met Hem traden.  Samenkomen in zijn naam betekent dan werkelijk in relatie zijn met Hem en in relatie met de ander door kwetsbaar te zijn en de ander te vertrouwen. 

Liefde tonen

Veelal zijn we bang onszelf te tonen, maar angst houdt ons vast om vooral niet te dienen. Wanneer we angstig zijn gaan we veelal over tot  daadkrachtige zaken die  soms belangrijk kunnen zijn, maar wanneer we  ons laten leiden  uit liefde dan  hoeven we niet meer bang te zijn voor onze persoonlijke zwakheden maar  raken we harten door de liefde die we delen in Jezus naam en zullen mensen hem leren kennen.

 

Hoop

Mijn  hoop is niet fictief

Kan niet gestolen worden door een dief

geen gedachte die zomaar komt en dan weer gaat

die er even is en mij daarna weer verlaat

mijn hoop is de Hemel, mijn God

die heel maakt wat is kapot

meer dan een verlangen of een zucht

meer dan het ademen van lucht

mijn hoop is God zelf in Jezus mijn Heer

waarvan ik weet : hij komt spoedig weer!

5 sept 2011/HV

Jesus is the Rock experience, met Ilse de Lange.

Gisteravond met mijn dochter naar Overschie, Rotterdam geweest. The Rock Experience met Yasmin, Kane, maar waar het ons om te doen was: Ilse de Lange.  Het was een behoorlijke rit om er te komen en de weg terug was niet minder lang. Het regende toen we kwamen en het was droog tijdens het concert.  Het viel me op dat  de mensen daar  veelal verwonderd naar boven keken omdat het  nagenoeg droog was gebleven.  Het leek wel alsof ik bij Opwekking was.  Tijdens meerdere zing-ins heb ik meegemaakt dat het juist tijdens de muziek droog was en de heer er voor geloofd en geprezen werd.  Is er een connectie? Een vraagstuk om in een later blogje nog eens op terug te komen misschien. ik moest er gewoon even aan denken.

Ook moest ik denken aan mijn eigen thema. Ontmoeting. Ilse zong haar prachtige lied: World of hurt. Haar teksten spreken me  heel vaak bijzonder aan, maar ook haar persoonlijke houding  naar mensen toe. ook als ze op het podium staat.  Heel anders als dan bijvoorbeeld Yasmin, die nogal vaak allerlei woorden gebruikt die ik hier liever niet weergeef. ook Kane en liet er zo nu en dan ook nog eens een vloek bij vallen.  Ilse echter zong geweldig maar durfde ook gewoon kwetsbaar te zijn.  kwets baar door te zeggen  dat een bepaald liedje (it stil hurts)van haar  een liedje was waar mensen  even echt over na moesten denken en stil worden. ik denk dat nu juist alles met ontmoeten te maken heeft.  dat was even een Jesus is The Rock experience voor mij.

Al met al een leuke avond, maar nu terug naar  World of hurt. Ergens heeft de tekstschrijver ik weet eigenlijk niet wie dat is geweest, In de gaten dat de mens een diepere laag heeft. Ik geloof ook dat de meeste mensen dat zich eigenlijk ook wel beseffen. Dat dit te maken heft met het aspect  van het geestelijk leven dat we van God hebben ontvangen. daar  zullen waarschijnlijk een hoop mensen niets van begrijpen of zich er niet mee in laten.

De wereld is  een plaats, zingt Ilse waar dingen verkeerd gaan in het leven van de mens, waar niets werkt zoals het zou moeten werken of zoals het was bedoeld.  Over een wereld  modder en stof waarin toch liefde kan bestaan. Hoe is het mogelijk?  Wanneer we elkaar vasthouden dan vind er iets bijzonders plaats.  Iets wat ons zo enorm goed laat voelen.  liefde. Het haalt muren neer.  geweldige woorden als je ze leest of zingt. Mooier  misschien nog als Ilse ze zingt.

Ik geloof dat Ilse hier zingt over dingen die veel mensen niet begrijpen. Helaas ook veel  christenen niet.  liefde doet ons iets begrijpen van wat het koninkrijk van God nu werkelijk inhoudt.  Iedere ontmoeting kan een plaats  worden waarin God zijn koninkrijk zichtbaar laat worden . in a World of hurt, nothing Works, but if I hold you and you hold me , heaven doesn’t seem like such a mysterie.

Ilse Delange
world of hurt

Day one God smiled
gave us all the wisdom of a new born child
but by the time we take our first step
we’ve already begun to forget
what the heart knows the heart sees
we’re just as much the forest as we are the trees
every little seed trying to find
where the light comes from

And it’s a world of hurt
nothing works
it’s a lonely little planet made of dust and dirt
who’d ever thinks that in de midst of all this
something as beautiful as love exists
and when I hold you and you hold me
heaven doesn’t seem like such a mystery
darling in a world of hurt
you make me feel so good

Day one of our love
two heartbroken people scared to trust too much
oh here it’s comes that feelin’ again
what every lover swears will never end
we thought we’d been there, done that,
but when we’ve kissed,
we knew we’d never been her…
we’ve never done this
all the walls comes tumblin’ down
when you love someone