Tag: Hemel en aarde

zie je het Licht of de hiaten van Genesis?

Heel lang geleden heeft God de aarde en de Hemel gemaakt. er is nogal wat onenigheid omtrent het scheppingsverhaal.  Er zijn er die het niet geloven. Anderen geloven het weer wel, maar niet dat het in 7 dagen werd geschapen. Anderen hebben er nog weer allerlei ideeën over.

Mij boeit het eigenlijk niet zo wat anderen  daar nu precies van vinden of denken.  Ik geloof echter ook  dat we de Bijbel serieus moeten nemen.  Voor mij houdt het in dat er best wat hiaten zitten in het geschreven woord en de praktijk.  Dat betekent echter niet dat ik de Bijbel niet geloof, maar dat God bepaalde zaken gewoonweg tot op heden niet heeft geopenbaard.

Zo is het scheppingsverhaal natuurlijk bij overlevering doorgegeven en is er m.i. een vorm gekozen om   te laten weten wie God is en dat hij de schepper is.  het boek Genesis is dan ook niet een geschiedenisboek  als zodanig dat we bepaalde zaken met elkaar kunnen vergelijken en waarbij we datums en dergelijk ons eigen kunnen maken. het blijft soms lastig om te ontdekken hoe bepaalde zaken nu werkelijk in elkaar steken.

Ik geloof echter dat God in het begin de Hemel en de aarde gemaakt heeft, zoals ik geloof dat alles wat in de Bijbel staat ook werkelijk waar is, maar dat we ook de context moeten bezien van de rest van het verhaal van God en mensen.  in het begin was de aarde nog als de dood. Woest en ledig.

God had de aarde gemaakt, maar het zag er nogal woest  uit. Hier zit wat mij betreft al een beetje zo’n hiaat. Ik geloof dat wanneer God iets maakt hij het goed doet. De aarde was er schijnbaar al en  wellicht zit er een hoop tijd tussen  de schepping van de aarde en wat de eerste dag wordt genoemd.

Toch is het bijzonder dat dat wanneer we de Bijbel zien in het licht van wie God is, Hij niet zomaar ergens begon te scheppen, maar  dat Het Woord van God begint met hoe God vond dat zijn creaties licht nodig hadden.

We zien echter ook dat God pas op de vierde dag de lampen , zon maan en sterren maakte. De vraag is dan waar het licht vandaan kwam. God zelf besloot dat er licht moest komen en het was er ook.  Ik geloof persoonlijk dat God zelf het licht was.

Jezus leerde aan zijn discipelen dat ze het licht der wereld waren (Mat 5:14). Waar God is daar is licht.  Licht dat helderheid geeft. Licht  lat ons de ware aard der dingen zien.

Wanneer het donker is kunnen we voelen, maar we  toch zullen we nooit ten volle beseffen hoe iets is.  totdat we dingen ook werkelijk zien zullen bepaalde zaken  een raadsel blijven. Zullen er hiaten zijn in wat we ervaren in ons leven in de dingen die we doen.

We hebben licht nodig. Planten hebben licht nodig om te kunnen groeien.  De wereld heeft licht nodig.  Ik geloof dat God zelf het licht is. prachtig vind ik het dat wij van Jezus de opdracht krijgen om lichten te zijn. 

God wil ons gebruiken om dingen zichtbaar   te maken in deze wereld. hij wil dat we de dingen zien zoals ze werkelijk zijn.

God is een God van licht. Wij zijn Zijn kinderen en dus kinderen van het licht.  We hoeven ons niet te verstoppen.  We mogen zichtbaar zijn. wanneer we ons  durven laten zien zullen we zichtbaar worden en zal ook God zichtbaar worden voor  de mensen.

Wanneer wij in het licht leven zullen mensen onze ware aard ontdekken.  ik geloof dat nu juist de vrijheid geeft die Jezus ons belooft. Dat we ons niet meer hoeven verstoppen. Ons niet meer hoeven  bezig te houden met  ons imago of over wie of wat we nu werkelijk zijn, maar dat we kinderen van hem zijn.

Wanneer we Zijn licht laten schijnen in ons leven brengen wij God de eer die Hem toekomt. Waar het licht komt  groeit iets. Komen dingen aan het licht.  Zaken die er in eerst instantie woest en doods uitzien, maar waar God  mee aan de slag gaat en er iets prachtigs van maakt. Er ontstaat een nieuwe schepping.

rrrroekoe, roekoe,…rrr…

deel 2: de Heilig Geest

Er worden veel beelden gebruikt om het geheim en mysterie rondom  de persoon , welke de Heilige Geest is, uit te leggen of aan te duiden.  Zo wordt de Heilige Geest  een Bron genoemd die nooit opdroogt, die reinigend en helend is, maar ze wordt ook wel aangeduid als wind of adem. (Ruach, Pneuma)

Controle houden?

Wij hebben geen controle over de wind. Je kunt wind ervaren, maar niet pakken. De wind is er altijd,zij het soms  in meer of in mindere mate zichtbaar of merkbaar. Er zijn nog veel benamingen die we voor de Heilige Geest  zouden kunnen noemen zoals , trooster, pleitbezorger, vuur, liefde,…

Het meest bekende beeld die we waarschijnlijk kennen van de Heilige Geest is het wanneer Hij in de gedaante van een duif neerdaalde op  Jezus Christus.  De duif is het symbool van vrede, van hoop.

duif

Deze door God gekozen vorm in de gedaante van een duif zouden we kunnen zien als een  verbinding tussen Hemel en aarde.  Tussen God en het menselijke door Jezus Christus.  Door de heilige Geest kunnen we Gods stem verstaan in ons leven. Hij zegt als het ware ook tegen ons : ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind ik vreugde.’ (Lucas 3:22)

in het gronings raakt het me zelfs nog meer. “Doe bist mien laive Zeun. In die heb ik behoagen.”

Wat is dat een prachtige gedachte nietwaar? Door de Heilige Geest krijgen onze gebeden, gedachten en verlangens  als het ware vleugels die tot de Hemel reiken. Die tot God zelf reiken en weer terug komen op onszelf.

Het koninkrijk

d  laatste is wat mij persoonlijk erg aanspreekt.  de gedachte dat wanneer we Gods Geest toelaten in ons leven en in alle oprechtheid in waarheid proberen te wandelen dit niet slechts reikt tot in de hemel, maar dat het koninkrijk al zichtbaar wordt hier op aarde.

God die ontvangt niet stilletjes al onze gebeden en verlangens op om ze ergens op een mooi plaatsje op te bergen, maar Hij zend ze als het ware opnieuw uit, zodat ze weer kan landen op het leven van de ander.

 uitzending

Zoals de Heilige Geest op het hoofd  van Jezus daalde en in Godsnaam werd uitgezonden de wereld in, zo worden ook wij als gevolg van die uitzending de wereld in gezonden om te delen in de kracht en liefde van de Heilige Geest.

Waar wij God willen dienen daar daalt Gods Geest neer. ze blijft niet stilletjes zitten wachten, maar vervuld, veranderd en hersteld. Ze raakt aan, zet in beweging, in ons, maar God zij geprezen ook door ons.