Tag: heerlijk

Verzamelen en tot je zelf komen.

DEEL 3

Wanneer we begonnen zijn te verzamelen van de vaten en alles uiteindelijk bij elkaar gehaald hebben en we de deur uiteindelijk hebben gesloten, dan is de tijd gekomen dat het wonder mag  geschieden.  (Lees de tekst nog eens) Dan zal het gaan gebeuren.  Ik geloof  vast dat wanneer we werkelijk op zoek gaan en bereid zijn onszelf te onderzoeken en de mogelijkheden die we hebben gekregen te  verkennen en te onderzoeken , dat God daar zegen over geeft.

Een beetje olie wordt vaten vol. Een klein talent  wordt waardevol.

Ik had al gezegd dat de olie gaat stromen, de zegen plaats zal vinden van herstel en reiniging. Dat Gods Geest zal komen om te vermenigvuldigen. Een beetje olie wordt vaten vol. Een klein talent  wordt waardevol. Een klein hart wordt groot.  Een mens met verlangen naar MEER , zal MEER ontvangen.

Misschien denk je wel zoiets als; “Ja, dat zal allemaal wel”, of,”dat is  voor anderen misschien , maar n iet voor mij”. Dan zie je hoe gemeen Satan te werk gaat. Hoe hij dat al vanaf het allereerste begin deed bij mensen die God liefhad.  hoe hij al bij Adam en Eva  verwarring probeert te  zaaien, maar dat ook nu probeert.  Mensen geloven de leugens van Satan gemakkelijk.  Daarom  zullen we de  leugens die Satan ons verteld ook los moeten laten.

alles wat je hebt verzameld  en hebt laten vullen zal  gevuld zijn met  Heerlijke olie, zalvend, voedend en geurend.

Jij bent bijzonder verteld God jou.  Jij bent een geliefd kind van God, je bent waardevol, je bent het waard om tot je bestemming te komen. laat je niet misleiden.  Open slechts je hart voor God.  Ik ben nogal van visualisatie. Misschien goed om je voor te stellen hoe God  je hart vult met zijn olie. Ik zing vaak het lied : ik kom in Uw heiligdom binnen het voorhangsel ga ik voorbij… ik stel me dan letterlijk voor  hoe ik dat doe.

je zult gaan merken dat de visualisatie veranderd in een werkelijke ontmoeting met God. hoe hij je hart en leven, je vaten zal vullen , je gaven en talenten gaat gebruiken, alles wat je hebt verzameld  en hebt laten vullen zal  gevuld zijn met  Heerlijke olie, zalvend, voedend en geurend.  Een offer aan god die hij zal beantwoorden door ons te vullen met Zijn Geest. Onze geest  komt in aanraking met Zijn Geest. Wow!

Keep focused!

Veel mensen  zullen tijdens het proces ons willen adviseren en op de deur kloppen en proberen ons af te houden van ons proces. Door te zeggen dat we moeten oppassen  met allerlei zaken waar we ons mee bezig houden. Dat het niet hoort om op je zelf gericht te zijn en  dat dit een vorm van introspectie is.  ze zullen proberen om je tips en adviezen te geven die niet relevant zijn misschien goed bedoeld, maar   de deur is reeds gesloten. Waar waren deze mensen  toen je nog aan het verzamelen was?  nu is het tijd om de balans op te maken en  je te blijven focussen op God en je roeping  helder te krijgen , je talent een plek te geven, er achter te komen waar God  je voor  gemaakt heeft. Wie je bent.

Vergaren van de vaten doe je  tot je alles hebt vergaard wat er te vergaren was. wanneer je de deur gesloten hebt  en het wonder zich voltrekt is afleiding een valstrik  van satan om je van God te houden. Van het doel wat hij je gegeven heeft.  de deur  voor tijds openen zal  het wonder doen stoppen. keep focused!

een ontmoeting met God veranderd een mens dusdanig  dat er  duidelijkheid zal ontstaan

Altijd ligt  verleiding op de loer. Satan wil je afhouden van je bestemming, je kracht, je roeping.  Het is gemakkelijk om verleid te worden. een gedachte een gebeurtenis, een familielid, vrienden, een gevoel,… afleiding volop. Blijf je richten op wat God in je leven wil doen. wie zoekt zal vinden, en als je gevonden hebt  en het wonder wil zien gebeuren, zullen we gericht moeten zijn op Hem die het wonder in ons wil  doen. God zelf.

Denk na en laat je vullen door Het Woord(de Bijbel,  door gebed en wat Gods Geest je zegt). Door je op Hem te richten  zal er een verandering plaatsvinden. Dat is immers altijd zo wanneer we een ontmoeting met God hebben.  een ontmoeting met God veranderd een mens dusdanig  dat er  duidelijkheid zal ontstaan, dat er licht en lucht in ons leven komt.  dat je helder krijgt wie je bent, wat je talent is en waar je gaven liggen en dat god onnoemlijk veel van je houdt.

be filled!

 

Een heerlijke dans

Wat kan het leven gecompliceerd zijn.  ik heb het zelf meegemaakt dat ik niet meer wist waar te zoeken en alle  standaard  antwoorden al wel had gehoord.  Dit inclusief  alle christelijke termen en  antwoorden met de daarbij behorende teksten die mensen voor me hadden opgezocht  of gekregen op de een of andere manier.

Wat kun je vast zitten in gevoelens en gedachten zeg! Nu  denk ik soms waar heb ik me druk om gemaakt, maar tegelijk  weet ik soms nog niet hoe ik met bepaalde situaties aan moet en wordt ik onrustig. Ik ga op zoek naar allerlei oplossingen, maar tegelijk weet ik dat dit niet werkt.

Natuurlijk weet ik gewoon dat je goed moet nadenken en dat dit ook meewerkt aan het oplossen van de problemen, maar waar het om gaat zijn die doordravende gedachten. het niet los kunnen laten van wat je vast houdt. Ken je dat? Of  totaal onherkenbaar voor je misschien?

Waarom  maken we het leven vaak zo gecompliceerd. Ik heb gemerkt dat het leven vaak totaal anders in elkaar zit dan wat wij  ons voor ogen stellen.   we draaien voortdurend rondjes  in ons hoofd zonder tot de kern te komen omdat we niet los willen laten. Loslaten van onze eigen oplossingen. Onze eigen gedachten. omdat we  willen vasthouden aan onze eigen manier van denken.

Leven met God is niet  voortdurend bezig zijn met de vraag leef ik  wel goed?  maak ik de juiste keuzes? Ik moet nu denken aan die armbandjes WWJD (what would Jesus do) . zelfs dat is een vraag die we ons zo vaak kunnen stellen dat we er in vast  lopen.  Ik heb gemerkt dat ik mijzelf mag zijn in Christus.  Dat ik gewoon mag leven in ontspannenheid.  Ik verlang er naar om  te leven zoals Christus en vraag me soms af hoe zou Jezus het hebben gedaan. Maar tegelijk weet ik ook dat ik gewoon mezelf mag zijn en in alle vrijheid mag genieten van een leven met Hem.

Wanneer we  dansen gaat het niet om de regels van het dansen en waar je op de vloer staat te dansen, maar het gaat er om dat je met gevoel en passie je stappen maakt. Dat je geniet van  wat je doet.  Wanneer we met  Jezus dansen zal hij ons  leiden en wanneer we met anderen dansen mogen wij hen weer leiden zoals Jezus ons heeft leren dansen met Hem.

Misschien een beetje vreemde vergelijking.  Toch is het goed om  hierover na te denken. Wanneer het gaat om dansen dan gaat het  niet om stil  staan.  Het leven staat ook niet stil, maar toch mogen we  ook tijdens de dans gewoon tijd nemen om te genieten van wat we doen. van wie we zijn en hoe we het doen. we mogen ook genieten van onze danspartner en van  hen leren. Zoals wij  leren van Jezus, zo mogen wij dat weer doorgeven aan anderen in alle ontspanning. Ervarend leren door gewoon te leven.  te genieten en te ontspannen in je relatie met Hem.

Niet altijd  gemakkelijk. Vooral als je dit nooit zo hebt gedaan. In het begin zal het wennen zijn en zul je geheid iemand eens op de tenen gaan staan. En andersom zal het ook vast nog wel gebeuren wanneer je denkt dat het goed is met een bepaald iemand te dansen.  We blijven altijd leerlingen van de grote danser, maar  laten we het goed hebben van elkaar en van de ontmoetingen die we hebben op deze wijze.