Tag: grote oren

laat je geen oor aannaaien!

Er zijn van die mensen die  altijd precies weten wat God bedoeld.  Zo ook afgelopen zaterdag zou volgens Harold Camping ,de dag des oordeels zijn.  de gemeente van Christus zou worden opgenomen. 

Ik wil verder niet zo veel kwijt over de opname of over wie al dan niet behouden zullen zijn. best goed misschien om daar eens over na te denken, maar  waar ik het over wil hebben is dat veel mensen denken Gods wil te kennen.

God zei tegen me…?

ik weet niet of je de uitspraak wel eens gehoord dat iemand zei”God heeft me  gezegd dat…”of  “God zei me dat jij….”.

Laat ik voorop stellen dat Ik geloof dat God spreekt.  Ik geloof dat Hij dat doet op vele wijzen en soms zelf ezels gebruikt om ons bepaalde zaken duidelijk te maken.  toch gaan mij de haren  rechtop staan als iemand met zekere stelligheid bepaalde dingen durft beweren wat God zegt.

Ik geloof in het Woord van God, ook dat niet slechts de Bijbel dat woord is , maar wel dat het daarin toetsbaar moet zijn. ik geloof ook dat anderen  ons mogen aanspreken op zaken met dat als uitgangspunt.

Kapot maken

Wat ik echter  bij ondervinding heb is dat wanneer iemand met  volle overtuiging iets beweert en het komt niet werkelijk uit, dit eigenlijk iets kapot maakt.  Misschien niet in eerste instantie, maar op termijn wel.

Ik bedoel dus te zeggen dat wanneer we met volle overtuiging durven zeggen en beweren dat God  anderen iets te zeggen heeft met onze mond, laten we dan ook zeker zijn omtrent de waarheid.  anders maken we iets stuk.

Veel mensen  die Harold Camping na liepen zijn nu waarschijnlijk  teleurgesteld, verbitterd of  verslagen. Anderen hebben gehoord en er een grap een lachertje van gemaakt. ook daar is iets kapot gemaakt. iets van geloof in de wederkomst van Christus. Zoiets van ; zal het allemaal wel waar zijn?

Er komt meer en meer verdeeldheid als we zaken uitspreken als van God naar anderen toe die uiteindelijk toch niet waar zijn. 

Ik geloof dat we niet te voorzichtig om moeten gaan met Gods woord, maar soms is het beter te zwijgen. 

Een persoonlijk God

Ik geloof dat als God ons iets te zeggen heeft  hij ons ook persoonlijk aanspreekt.  al verstaan we hem niet altijd direct. We weten het zo gauw als bepaalde zaken in lijn gaan lopen. Als  dingen op zijn plaats vallen. Als de tijd rijp is. als God zijn hand in zaken heeft.

God kent ons mensen. Hij weet hoe we het best aangesproken kunnen worden. Hij weet hoe Hij dat het best kan doen en op welk moment. Ik wil niet de woorden van anderen nalopen. Zelfs als Gods Geest ze spreekt tot mensen. Ik zal er misschien wel naar luisteren en er met God over spreken, wanneer  Hij de ander heeft aangeraakt om door die ander tot mij iets te zeggen dan zal Hij zeker  ook tot mij zelf willen spreken. 

God is niet een onpersoonlijk God die bepaalde lievelingetjes heeft.  God houdt van ons allemaal . wij zijn zijn geliefden. Hij houdt van ons en wil ons altijd ontmoeten.   Soms gebruikt Hij anderen om ons iets duidelijk te maken, maar Hij heeft ons ook verstand gegeven en de Bijbel om dingen te onderzoeken.

Laten we daarom  nuchter zijn en waakzaam. En ons geen oor laten aannaaien.