Tag: God kennen

Een idealistische dromer? Niet zuiver op de graad!

 

De wereld  heeft verandering nodig.  er is onvrede op allerlei terreinen ook  van het maatschappelijke leven (zie hier bijvoorbeeld).  Langzamerhand  dreigt  er een grote crisis en dan niet slechts op financieel gebied, bij regeringen en overheden en bij ons, maar de hele aarde  is in sneltreinvaart aan het kapotgaan.  Van ozonlaag tot bodemvervuiling. Van extreme armoede tot wederom extreme rijkdom die zonder schaamte het  uitschreeuwt dat ze het gemaakt hebben  zonder er werkelijk van te delen met hen die van honger sterven en er zelfs niet echt toe bereidt zijn.

Hoe word je genoemd?

Zijn wijzelf daartoe bereid? Wij die in het rijke westen leven?  veel van mijn lezers zijn christenen. Zijn wij daartoe nog bereid? Zijn wij wel werkelijk christenen?  veel mensen noemen zich zelf christenen, toch was het in het begin vooral zo dat  men zich geen christenen noemde maar  zo werden genoemd. een wezenlijk verschil. Ze werden zo genoemd om wat ze uit droegen. Om wat ze deden. Ze hadden alles gemeenschappelijk en deelden uit aan hen die het nodig hadden. Waar is het mis gegaan met de kerk?

De kerk is een instituut geworden die op zichzelf gericht is geworden, in plaats van gericht  op God en de naaste is ze in zichzelf gekeerd geraakt .  natuurlijk zijn er in de kerk ook werkelijk oprechte gelovigen te vinden. Gelukkig zijn er ook  kerken die niet op zichzelf gericht zijn en op de programma’s die ze aanbieden, maar  veel mensen zitten er omdat het hun veilige haven is. een plek waar  ze veel mensen hebben leren kennen en waarvan ze de maniertjes een beetje kennen.  waar ze elkaar de hand schudden of omarmen, maar waar ze slechts van God horen, maar niet  meer leren  om ook daadwerkelijk het lichaam van Christus te zijn in deze wereld  zoals het was bedoeld .

Wat is onze prioriteit?

Natuurlijk veranderen mensen wanneer ze God leren kennen.  wanneer mensen naar de kerk gaan leren ze veel goede zaken ook nu nog, maar tegelijk  wil ik ronduit uitspreken dat er  meer is dan de persoonlijke relaties met God en het ontvangen van zijn genade.  natuurlijk is dat  belangrijk voor ons leven, maar Jezus Christus volgen houdt meer in  dan dat.  Het houdt in dat we God prioriteit geven in ons leven boven alles en de naaste  net zoveel prioriteit geven als onszelf. 

Hoeveel prioriteit geven wij God? hoeveel prioriteit de ander?  hoeveel laten we nu zien van ons geloof? Waar staan we voor?  De Israëlieten  geloofden (in de tijd van JC)in de regel allemaal in God, toch kwam Jezus  en vertelde  van het hart van God. over Gods Vaderhart. Hoewel ze God al kenden leefden ze niet volgens het hart van God.  Wat wisten ze van zijn hart?  Jezus Christus liet  het hart van God zien.  Hij liet zien  dat  een leven met God een leven is niet slechts van woorden, maar ook van daden.

Regel of relatie?

Er is veel terminologie  als het gaat om geloven. Gelovig zijn, geroepen, een leven leiden in aanbidding of  een volgeling zijn , leven in genade … etc.  Mooie termen  en kreten  die mensen  geven aan een bepaald aspect van het leven  met God. soms ook nog aangevuld met prachtige daden, maar  veelal blijven ze in de kerk hangen en komen ze niet naar buiten omdat ze  niet worden begrepen of wel worden begrepen maar niet worden gezien of herkent  door mensen bij wie deze uitspreken.  is het niet zo dat we de wereld wel willen veranderen, maar  dan willen beginnen in de kerk. inderdaad ook daar is verandering nodig, maar tegelijk is het de vraag of  daar ook zouden moeten beginnen?  Blijft het daar niet  hangen?

De kerk wordt veelal gevuld met mensen die  van de ene naar de andere kerk gaan en met elkaar spreken over allerlei onderwerpen, zinvolle onderwerpen zelfs, maar  is het niet zo dat onze deuren veelal gesloten blijven  voor hen die  het juist nodig hebben?  de deur wordt niet op slot gedraaid , maar  gesloten gehouden door  allerlei vreemde terminologie en  regels , zaken die zo belangrijk zijn geworden dat ze voor de mens zijn komen te staan.

Uitdagende navolging?

Wie is bereid te veranderen? wie is bereid om de deur van zijn leven te open voor hen die God werkelijk nodig hebben?  wie wil met de zijn naaste ook opnieuw de deur te openen  en daarmee ook God wederom actief binnen te laten in zijn leven. wie wil het werk doen wat Jezus ons opdraagt te doen. Hem daadwerkelijk na te volgen?  Is dat niet een enorme uitdaging?

Wanneer ik daar zo over nadenk zie ik allerlei mensen zo voor me. Armen, daklozen, verslaafden, hoeren, asielzoekers ,  homofielen,  depressieve mensen,  gewone mensen die gewoon vast lopen in het leven van vandaag.  Durven wij onze armen open te slaan en hen te omarmen en  met hen te delen van onze overvloed of houdt je krampachtig vast aan je meterbrede flatscreen TV,  je twee auto’s op de oprit, je tweede huis , je luxe, je levensstijl en dat in wezen ten koste van de ander?

Delen of  houden wat je hebt?

Durf je nog  te delen, voor anderen op te komen , gemeente te zijn, kerk zijn zoals het is bedoeld. Stel je eens voor zeg! Wat zou er  gebeuren als wij onze  tweede jas zouden wegeven  aan die zwerver die in de buurt rondzwerft. Wat zou er gebeuren als wij  ons brood zouden delen met hen die het nodig hebben. wat zou er gebeuren als we ons huis open zouden stellen voor hen die  geen onderdak  hebben. of vind  je dat te ver gaan misschien?  Vind je mij een dromer, een idealist. Een gek misschien of dat ik gewoon niet helemaal zuiver op de graad ben?

Stel je toch eens voor!dat wederom christenen genoemd werden omdat we ons leven met anderen dele en hen helpen omdat het ons verlangen is om dicht bij God en onze naaste te leven. dat we niet langer hypocriet  of vrome schijters genoemd worden maar  gezien worden als werkelijke navolgers van Christus. Dat  mensen  Christus in ons  herkennen.  ik verlang er naar  en jij? Hoe zou de wereld er dan uit gaan zien?

 

 

kiezen voor de wereld van het licht of voor de wereld van het duister?

love wins (2)

Vandaag las ik in een boek van Larry Crabb  over hoe een mensen leven  soms een bepaalde vlucht krijgt door bepaalde gebeurtenissen.  Ergens gaan er door bepaalde gebeurtenissen ook bepaalde deuren sluiten en misschien daardoor op bepaalde gebieden ook weer open. Hoe we daar mee omgaan is natuurlijk een keus die we  enerzijds zelf moeten maken, anderzijds overkomen ons  bepaalde zaken en  gaan ze zo een eigen leven leiden binnen  het leven van de mens. hoe valt het licht op ons leven is de vraag  die door mijn hoofd speelt.

Ik zal iets concreter zijn in mijn uitleg. Iemand heeft iets heftigs meegemaakt in zijn of haar leven. misbruik, overlijden van een dierbare, een tragedie… , zoals Crabb het stelt. maar ook andere gebeurtenissen zoals een goede financiële situatie, maar ook hoeveel vrienden dat je hebt of… eigenlijk alles wat een mens meemaakt. ieder gebeurtenis heeft natuurlijk een bepaalde impact op een mensenleven.  De vraag is wat doe je er mee? Hoe ga je daar mee om?

Nu kom ik  bij het boek van Rob Bell, Love Wins. Waarin hij zegt dat de keus die we daarin maken als het ware  de keus is hoe we omgaan met hemel en hel.  wanneer we als het ware onze slechte gebeurtenissen kunnen ombuigen tot iets goeds ( met behulp van God) dan zien we een stukje hemel. wanneer we  bijvoorbeeld veel geld hebben maar slechts met dat geld omgaan om onszelf te verijken en het niet werkelijk los kunnen laten en er dus zo vast  aan zitten ten koste van anderen die het eigenlijk nodig zijn, zitten we als het ware in onze eigen hel.

Hoewel ik m het boek van bell een mooi  boek is wat degelijk onderbouwt is, maar tegelijk is het de vraag of je bepaalde gebeurtenissen je inderdaad  de hemel doet ontmoeten. (God is hemel) of dat je door bepaalde gebeurtenissen juist de hel ontmoet.  Ik moet denken daan de gebeurtenissen in afrika. Enorme hongersnood. Brengt dit een mens dichterbij God of juist er verder vanaf.

Wellicht zullen er mensen zijn die dit als hel ervaren, anderen ontmoeten juist  echter God in de ontmoeting  omdat ze hem als  er g dichtbij ervaren.  Wat we hier ervaren is dat tekenend voor de toekomst ?  is hoe wij hier met onze boosheid of teleurstelling, ik gerichtheid omgaan bepalend voor ons doel na dit leven? bell beweert dat als het ware  dat er na de dood herstel zal zijn als we  dan nog zullen leren hoe we om moeten gaan met zaken. als we nog altijd op onszelf gericht zijn na de dood creëren we als het ware onze eigen hel. anderen die het goede nastreven bepalen als het ware  hun eigen hemel.

Ik geloof dat het koninkrijk van God nu al reeds gekomen is en dat ik daarin mag leven.  soms echter zie ik er ook even niks van en leef ik voornamelijk in mijn eigen leefwereld. Ik heb God en ik hoor bij hem, maar ik leef mijn leven en daardoor niet zozeer buiten het koninkrijk maar er vooral aan voorbij. Wanneer ik echter  bewust bezig ben met keuzes in mijn leven en ik probeer bewust  te leven zoals God dat wil ervaar ik ook een hoe dichtbij dat koninkrijk kan zijn.  ik zie dat dan in de dingen die gebeuren en de mensen om mij heen. 

Wanneer ik mij bewust afsluit van alles en iedereen, en dus ook van God dan leef ik in het donker en buiten de werkelijkheid van het koninkrijk. het kennen van god persoonlijk  is niet in eerste instantie de hemel op aarde, maar we mogen door Jezus wel bij het koninkrijk horen. We gaan  van het donker naar het licht. twee verschillende werelden. 

Wat nu wat  betreft Bel en alverzoening. Dit willen veel mensen graag horen en zien denk ik.  gelof ik dat hij werkelijk gelooft in oprechte bekering, ik geloof zelfs dat hij gelooft dat we Jezus lief zouden moeten hebben, maar  sommige mensen zijn zich dit niet  altijd goed bewust.  Ze maken een keus om oprecht te leven, ze gaan af op wat hun gevoel en verstand in geeft en bouwen hun leven op vanuit liefde , maar eten niet zo heel direct wie God is. bell geloof niet dat deze mensen dan verloren zijn. hij gelooft dat ze alleen de naam niet precies kennen, maar wel overtuigd zijn van hun eigen onvermogen(zonde). Bel zegt als het ware dat niet zozeer het zondaars gebed als zodanig nodig is maar hoe we omgaan met  de dingen in het leven .

wat Bel echter ook zegt is dat wanneer we dingen in dit leven niet duidelijk hebben we na de dood nog een kans zouden hebben. Hij beweert dat we ergens Gods liefde en uitwerking  op een bepaald moment moeten kunnen gaan accepteren als we Gods liefde leren kennen.  sommige mensen  zullen echter  toch liever kiezen voor  een bepaalde strategie die zichzelf boven de ander  blijft plaatsen of die zichzelf boven alles liefhebben dus als het ware  niet willen loslaten van zichzelf en God dienen. Die keus is er voor hen en dat zal dan hel zijn . ze zitten dan als het ware vast in hun eigen denken waaruit ze  uiteindelijk bevrijd zouden kunnen worden als ze hun eigen ideeën bereid zijn los te laten en geleerd hebben wie God is en wat zijn liefde betekent.

Zijn ideeën zijn mooie en zijn theorie  niet stuitend. Ik geloof net als hij dat Love Wins (liefde overwint) maar hoe en wanneer daar zal ik nog wat meer studie  aan wijden om tot  een persoonlijke conclusie te komen

fris van binnen

deel 1: de Heilige Geest

De Heilige Geest is het die moedelozen moed geeft, de zwakken sterkten pessimisten hoop schenkt. Prachtige woorden van Anselm Grün uit zijn boek: Vertrouw op je kracht. Moedig doorgaan in tijden van crisis.

Kracht in ons

De Heilige Geest is  de kracht in ons, welke ons helpt om  moeite, pijn, conflicten te trotseren. God zelf is het doel en fundament van het leven.  Jezus Christus, Gods Zoon, is het beeld van God welke in ons gestalte wil  krijgen , zodat we steeds meer  in contact komen met oorspronkelijke en unieke beeld dat God van ons heeft.

De persoon van de  Heilige Geest word ook wel  de Bron genoemd. een bron die nooit uitdroogt. een bron om uit te putten als we dorstig zijnen nieuwe kracht geeft. een bron die ons reinigt en verfrist.

Keuzes maken

Wij kunnen  in dit leven allerlei keuzes maken, stappen zetten maar wanneer we  ons leven  verder leiden  op basis van onze eigen menselijke kracht, ons verstand, ons gevoel, dan zal het echter in wezen krachteloos zijn.

Wanneer we echter bereid zijn om ons leven te wijden aan het dienen van God, de verlossing van de Heer Jezus  aan te nemen mogen we een leven leiden in de kracht van de Heilige Geest.

Het hart van God

Hij zal ons leiden de juiste stappen op de juiste tijd te zetten.  Hij leidt ons op de Weg.  De weg die Jezus ons heeft  laten zien in zijn leven, lijden en sterven.  De Heilige Geest doet ons het hart  van God kennen.

door de Heilige Geest  leren we hoe we Jezus  kunnen volgen. De Geest helpt ons  juiste keuzes te maken. niet slecht voor onszelf,  maar om te delen door vruchtbaar te zijn in land dat, net als wij ooit, droog en dor is , maar dat door het water uit de bron tot vruchtbaar land wordt.  

vruchtbaar, talrijk, liefhebben.

ze wordt als het ware een oase waar anderen  verfrist, gereinigd en mogen worden. Ze is de Bron waar dorstige mensen  in Jezus naam,  nieuwe kracht kunnen op doen.

De heilige geest is het mysterie van het wonder dat God in en door ons mensen wil doen. ze maakt vruchtbaar wat dor en droog was. Waar we eerst op onszelf waren aangewezen leren we nu delen waardoor we talrijk worden.  we leren liefhebben.