Tag: God dienen

ben jij een toegewijd mens?

Wat is jouw beeld van een christen? ben je Bean of de man er naast? of heb je een totaal ander beeld? ;-D

kerk_amsterdam_oude_kerk_s5_00506Ik stel  een pittige vraag.  Weet je of je een christen bent of niet?  misschien is het goed om je eens af te vragen  hoe je een christen bent geworden?  men wordt niet zomaar een christen door bijvoorbeeld je afklomst.  Doordat je ouders altijd naar de kerk gingen en jij derhalve ook.  ook niet om dat je  wekelijks naar de kerk gaat.  eigenlijk klinkt het logisch, maar christen zijn vraagt om toewijdding aan Christus. Lees Joh 1:12 maar eens

Een christen is iemand die zijn leven  dus toegewijd heeft  aan Christus .  een discipel, een navolger van Jezus.

Soms  hoor ik gelovige mensen zeggen dat het volgen van Christus  als het ware een stap in het ongewisse is. je neemt een stap in geloof om hem te volgen.  Je plonst als het ware in het diepe en ziet dan wel waar je met Hem uitkomt.  Mensen spreken vaak over onvoorwaardelijk Jezus volgen alsof hiermee bedoeld word dat je eigenlijk maar zomaar iets zou moeten doen. ik geloof dat  Jezus ons echter oproept  om goed na te denken over  je leven toewijden aan Hem.  Lees Luc 14:25-33 er eens op na.

Ik geloof dat het belangrijk is om  goed na te denken of it wel werkelijk is wat je wil. Al ben ik natuurlijk van overtuiging dat dit het beste is wat je ooit zou kunnen doen.  toch moet het niet zo zijn dat je als het ware voor Jezus kiest omdat je het gevoel hebt  gedwongen  te zijn of  je doet zomaar iets. Zou je dan ook werkelijk toegewijd kunnen zijn als je zomaar iets doet? is dat toewijding?

je volledig inzetten met enthousiasme,  vuur, passie,… met alles wat in je is. je hebt er alles voor  voor over. je  bent bereid jezelf aan de kant te zetten… dat is toewijding voor God.

Ik geloof niet dat wanneer we  zomaar iets doen we ook werkelijk effectief zijn maar juist de kracht niet werkelijk ontvangen hebben. we zijn niet toegewijd en dus verliest zout al gauw zijn smaak dan. Lees Luc 14:34-35

Wat betekent dit nu wat ik hier schrijf?  Moeten we dan alles  weten over God en Jezus? Alles begrijpen en inzicht vergaren alvorens we  stappen  zetten? ik denk het niet.  ik geloof dat het gaat om het besef van toewijding. Toewijding van je verstand, je wil en je emoties.

quote-commitment-wie-wil-zoektWat is nu dan toewijding? Ik heb ff gegoogled, maar ik kom tot de conclusie dat  toewijding iets is van : je volldedig inzetten met enthousiastme, vuur, passie met alles wat in je is. je hebt er alles voor  voor over, je  bent bereid jezelf aan de kant te zetten… dat is toewijding voor God.

Ik geloof dat veel mensen  niet werkelijk toegewijd zijn en ik moet helaas zeggen dat ik hier ook zelf soms tegen aanloop. Dat  er in mijn leven periodes zijn waarin ik vol, vuur en passie  werk en volledig voor Jezus ga en dat er periodes zijn dat  het  even wegebt. Met toewijding denk ik echter aan David. De man naar Gods hart. Hij was het die vol overgave op zijn harp speelde  en prachtige opwekkings liederen schreef , maar ook fouten maakte… terugviel als het ware.

David echter kwam telkens weer bij God terug. Hij boog zijn hoofd en verteld God dat hij verkeerd zat en wilde altijd God dienen. Hij was een man Gods niet omdat hij zelf en fouten maakte, maar omdat hij deze telkens bij God bracht, ze beleed en God zocht. het beste voor God wilde doen. hij was toegewijd maar maakte fouten.  Hij deed waartoe Jacobus ook later weer toe opriep.  Jac 1:21

we moeten oppassen  en voorkomen dat we nietszeggende christenen worden

mr-bean-on-bicycle-1071Ik hoor in de kerk soms alsof het leven met Jezus altijd gemakkelijk is.  geef je  leven aan Jezus en het zal nooit meer hetzelfde zijn. dat klopt aardig, maar ook worden er soms zaken gezegd als wanneer je eenmaal gekozen hebt zul je het veel gemakkelijker krijgen, minder moeite hebben en pijn.  Ik geloof dat God ons vrede schenkt  en rust . geestelijk gezien, maar ik geloof dook dat we  misschien meer moeite moeten doen voor  bepaalde zaken. dat we niet  stil kunnen gaan zitten wachten op de zegen van God, maar dat we  iets moeten doen met  wat God ons in Jezus heeft gegeven. dat is niet  gemakkelijk, maar wel zeker de moeite waard.

We hebben echter moed nodig om ons te kunnen toewijden. We mogen God daar gelukkig om vragen. Hij zal het ook geven , dat geloof ik.

Jezus geeft ons de vrijheid hem lief te hebben, maar we moeten oppassen  en voorkomen dat we nietszeggende christenen worden . laten we ons leven toewijden. Belijden dat we  zo nu en dan mat worden en verfrissing nodig hebben  . anders dreigen we christen te worden die  op zondag morgen in de kerk zitten en passing the batonheerlijk zingen met de handen in de lucht en bidden in tongen misschien zelfs, filosoferen over de woorden van de dominee  na de dienst, maar inhoudelijk niet werkelijk iets toevoegen.  Laat ik het wat directer zeggen… Wanneer heb jij voor het laatst met  iemand gebeden? Wanneer heeft iemand door jou Christus leren kennen? wat heb jij de laatste tijd nu werkelijk voor hem gedaan?

Voel je nog de pijn in je hart om degenen die verloren dreigen te gaan. die Jezus nog niet kennen, die het moeilijk hebben in hun leven?

Jezus geeft ons vrijheid, maar niet om te doen en te laten wat we zelf willen.  we hebben verantwoording gekregen om iets te doen met wat Hij in ons heeft gelegd.  Vrijheid  is niet doen en laten wat we zelf willen, maar juist doen wat Gods wil is voor ons leven.  laten we eerlijk zijn.  dat waarvan wij denken dat vrijheid bied is geen vrijheid , maar eerder gebondenheid,. Wanneer we denken te mogen roken , drinken, gokken , dan zie je dat we voor we het weten er aan vast komen te zitten. er afhankelijk van worden.  als we grote hypotheken nemen dan zeggen we dat God ons heeft gezegend met  een goed salaris en een mooi huis. Maar is dat  een zegen voor je of juist een vloek. Je kan geen afstand meer nemen van je geld want je komt vast te zitten en moet  van alles. je hypotheek betalen, de rekeningen voor verzekeringen etc… je moet  veel werken en een goede baan. Je wordt afhankelijk.

Het is gemakkelijk om te zeggen een christen te zijn, maar

Jezus wil juist dat we vrij zijn en zegt daarom dat we moeten delen van wat we hebben.  niet voor niets spreekt hij over de mammon in ons leven.  nee Jezus heeft de prijs betaald, maar hoe gaan wij er mee om?  Ben je  werkelijk toegewijd? Voel je nog de pijn in je hart om degenen die verloren dreigen te gaan. die Jezus nog niet kennen, die het moeilijk hebben in hun leven? of denk je slechts aan je zelf? Durf jij je toe te wijden?

Het is gemakkelijk om te zeggen een christen te zijn, maar laat je christus ook werkelijk toe dat is de vraag die ik vandaag bij je achter wil laten.  Je kan niet een christen zijn en niet zijn weg bewandelen. Lees jac 2:14-26

kiezen voor de wereld van het licht of voor de wereld van het duister?

love wins (2)

Vandaag las ik in een boek van Larry Crabb  over hoe een mensen leven  soms een bepaalde vlucht krijgt door bepaalde gebeurtenissen.  Ergens gaan er door bepaalde gebeurtenissen ook bepaalde deuren sluiten en misschien daardoor op bepaalde gebieden ook weer open. Hoe we daar mee omgaan is natuurlijk een keus die we  enerzijds zelf moeten maken, anderzijds overkomen ons  bepaalde zaken en  gaan ze zo een eigen leven leiden binnen  het leven van de mens. hoe valt het licht op ons leven is de vraag  die door mijn hoofd speelt.

Ik zal iets concreter zijn in mijn uitleg. Iemand heeft iets heftigs meegemaakt in zijn of haar leven. misbruik, overlijden van een dierbare, een tragedie… , zoals Crabb het stelt. maar ook andere gebeurtenissen zoals een goede financiële situatie, maar ook hoeveel vrienden dat je hebt of… eigenlijk alles wat een mens meemaakt. ieder gebeurtenis heeft natuurlijk een bepaalde impact op een mensenleven.  De vraag is wat doe je er mee? Hoe ga je daar mee om?

Nu kom ik  bij het boek van Rob Bell, Love Wins. Waarin hij zegt dat de keus die we daarin maken als het ware  de keus is hoe we omgaan met hemel en hel.  wanneer we als het ware onze slechte gebeurtenissen kunnen ombuigen tot iets goeds ( met behulp van God) dan zien we een stukje hemel. wanneer we  bijvoorbeeld veel geld hebben maar slechts met dat geld omgaan om onszelf te verijken en het niet werkelijk los kunnen laten en er dus zo vast  aan zitten ten koste van anderen die het eigenlijk nodig zijn, zitten we als het ware in onze eigen hel.

Hoewel ik m het boek van bell een mooi  boek is wat degelijk onderbouwt is, maar tegelijk is het de vraag of je bepaalde gebeurtenissen je inderdaad  de hemel doet ontmoeten. (God is hemel) of dat je door bepaalde gebeurtenissen juist de hel ontmoet.  Ik moet denken daan de gebeurtenissen in afrika. Enorme hongersnood. Brengt dit een mens dichterbij God of juist er verder vanaf.

Wellicht zullen er mensen zijn die dit als hel ervaren, anderen ontmoeten juist  echter God in de ontmoeting  omdat ze hem als  er g dichtbij ervaren.  Wat we hier ervaren is dat tekenend voor de toekomst ?  is hoe wij hier met onze boosheid of teleurstelling, ik gerichtheid omgaan bepalend voor ons doel na dit leven? bell beweert dat als het ware  dat er na de dood herstel zal zijn als we  dan nog zullen leren hoe we om moeten gaan met zaken. als we nog altijd op onszelf gericht zijn na de dood creëren we als het ware onze eigen hel. anderen die het goede nastreven bepalen als het ware  hun eigen hemel.

Ik geloof dat het koninkrijk van God nu al reeds gekomen is en dat ik daarin mag leven.  soms echter zie ik er ook even niks van en leef ik voornamelijk in mijn eigen leefwereld. Ik heb God en ik hoor bij hem, maar ik leef mijn leven en daardoor niet zozeer buiten het koninkrijk maar er vooral aan voorbij. Wanneer ik echter  bewust bezig ben met keuzes in mijn leven en ik probeer bewust  te leven zoals God dat wil ervaar ik ook een hoe dichtbij dat koninkrijk kan zijn.  ik zie dat dan in de dingen die gebeuren en de mensen om mij heen. 

Wanneer ik mij bewust afsluit van alles en iedereen, en dus ook van God dan leef ik in het donker en buiten de werkelijkheid van het koninkrijk. het kennen van god persoonlijk  is niet in eerste instantie de hemel op aarde, maar we mogen door Jezus wel bij het koninkrijk horen. We gaan  van het donker naar het licht. twee verschillende werelden. 

Wat nu wat  betreft Bel en alverzoening. Dit willen veel mensen graag horen en zien denk ik.  gelof ik dat hij werkelijk gelooft in oprechte bekering, ik geloof zelfs dat hij gelooft dat we Jezus lief zouden moeten hebben, maar  sommige mensen zijn zich dit niet  altijd goed bewust.  Ze maken een keus om oprecht te leven, ze gaan af op wat hun gevoel en verstand in geeft en bouwen hun leven op vanuit liefde , maar eten niet zo heel direct wie God is. bell geloof niet dat deze mensen dan verloren zijn. hij gelooft dat ze alleen de naam niet precies kennen, maar wel overtuigd zijn van hun eigen onvermogen(zonde). Bel zegt als het ware dat niet zozeer het zondaars gebed als zodanig nodig is maar hoe we omgaan met  de dingen in het leven .

wat Bel echter ook zegt is dat wanneer we dingen in dit leven niet duidelijk hebben we na de dood nog een kans zouden hebben. Hij beweert dat we ergens Gods liefde en uitwerking  op een bepaald moment moeten kunnen gaan accepteren als we Gods liefde leren kennen.  sommige mensen  zullen echter  toch liever kiezen voor  een bepaalde strategie die zichzelf boven de ander  blijft plaatsen of die zichzelf boven alles liefhebben dus als het ware  niet willen loslaten van zichzelf en God dienen. Die keus is er voor hen en dat zal dan hel zijn . ze zitten dan als het ware vast in hun eigen denken waaruit ze  uiteindelijk bevrijd zouden kunnen worden als ze hun eigen ideeën bereid zijn los te laten en geleerd hebben wie God is en wat zijn liefde betekent.

Zijn ideeën zijn mooie en zijn theorie  niet stuitend. Ik geloof net als hij dat Love Wins (liefde overwint) maar hoe en wanneer daar zal ik nog wat meer studie  aan wijden om tot  een persoonlijke conclusie te komen

Doelloosheid of kiezen om tot je doel te komen

Wanneer je  je leven op de rit wil krijgen. wanneer je  je leven ten goede wil keren, dan is het nodig dat we  keuzes maken.  veel mensen dromen over verandering. Over een carrière, over  succes, over herstel, over van alles en nog wat. Ze verlangen er naar en  wachten er op en er zijn er zelfs die bepaalde zaken proclameren over hun leven.  klinkt allemaal geweldig, maar  toch zul je  om werkelijk tot verandering te komen ook echt keuzes moeten maken.

First choice

De eerste keus is die om te kiezen werkelijk te veranderen. wanneer we nooit de keus maken zal er dan verandering optreden in je leven? waarschijnlijk toch wel. Maar wanneer je geen  echte keuzes gaat maken zal die verandering je  naar andere plaatsen  leiden dan waar jij eigenlijk voor had willen kiezen.   

Natuurlijk kunnen we niet stellen dat alles waar je voor kiest ook  zal gebeuren, toch zijn er keuzes in dit leven die een stuk rust  bieden en ook bepaalde zekerheden. Immers wanneer we kiezen om ons leven in navolging van Jezus te leven en ons leven daar ook werkelijk op richten dan zal er gaandeweg een verandering optreden. Een verandering waar we in wezen zo enorm naar verlangen.

Geen idee wat er komt!

Het moet echter ook duidelijk zijn dat het allemaal niet zo zal lopen als jij je misschien in gedachten had. niet zoals je  gedroomd hebt. zal dit jaar beter zijn dan andere jaren? wanneer je de juiste  keus maakt vanaf nu? Ik weet het niet. zul je gezonder zijn de komende tijd?  ik kan het je ook niet zeggen. zul je van je schulden af zijn en het financieel  veel beter krijgen?  wederom , ik weet het niet.

Wat ik wel weet is dat wanneer we de keus niet maken om te veranderen naar het verlangen van ons hart, dan veranderen we in  mensen die maar wat doen. ieder keuze is dan een keuze van het moment. van wat zich aanbied. Som goed soms slecht en de uitkomst is dien overeenkomstig.

Wie wil je zijn.

Wanneer we echter de  keus maken om Gods weg te gaan geeft ons dat op korte termijn misschien niet direct  waar we naar verlangen, maar  op de lange termijn zul je zien dat je groeit naar dat specifieke doel , het plan wat God met jou leven heeft. Je zult dat doel echter nooit bereiken zonder de keus om Jezus te volgen.

Veel mensen noemen zich christen of gelovigen, ze hebben de keus gemaakt om  een christen te heten , maar de werkelijke keus om te veranderen hebben ze veelal niet gemaakt.  de vraag  die ik wil stellen vandaag is; wil je werkelijk veranderen? wil je een discipel zijn van Jezus, zelf veranderen , maar ook verandering brengen in het leven van anderen?  wil je God dienen door een dienaar te zijn?

De keus is aan jou.

Je hebt een keus! Veel mensen zitten maar te wachten tot God hen zal veranderen, maar God zal ons niet veranderen als wij niet eerst kiezen om te veranderen.  God wacht op jou. Op jou keuzes. Hij heeft een verlangen in je gelegd om te veranderen, maar de keus is aan  jou.  Wil je groeien en je ontwikkelen, dan zul je toch werkelijk je moeten voeden,  je zult kennis moeten nemen anders blijf je stil staan. De keus is aan jou.

Misschien denk je dat je het bij het oude kunt laten en  een aantal nieuwe keuzes kunt maken, dat je kunt schipperen. Dat kan, maar tegelijk is het gevolg dat we blijven waar we zijn. we gaan niet links , we gaan niet rechts. Beter is het om het bewust  keuzes te maken met God in je leven. misschien  maak je verkeerde keuzes, maar wanneer je onbewust de verkeerde keuzes maakt met de juiste intenties , zal God je corrigeren.  Hij zal ons leiden om op de weg te blijven die Hij voor ons in petto heeft.

Niets moet.

Vasthouden aan oude dingen, zal je brengen waar je niet wil zijn.  het staat verandering in de weg. Sterker nog ze trekken je weg van je eigenlijke verlangen. ze trekken je weg van wie je zou kunnen zijn. ze trekken je weg van God en van jezelf.

Wil je werkelijk God dienen, jezelf  zijn en je zelf ontdekken en daarbij anderen dienen, dan kan dat niet zonder keuzes te maken.   niets moet natuurlijk. Je mag. Maar om tot de kern  komen is het goed om te erkennen dat niet kiezen  in wezen een keus is om doelloos door het leven te gaan.