Tag: gevangen

schuld of onschuld

Black-Prison-Hands1-400x229

 

 

 

 

 

 

Ik ben een kei in het schuldig verklaren van mensen. van mensen die mij iets hebben aangedaan, maar ook mensen  die anderen iets hebben aangedaan zijn in mijn ogen vaak schuldig bevonden alvorens ik me überhaupt in hen heb verdiept.  En Ik?  was ik mijn eigen handen in onschuld?

 Ik zie gemakkelijk de oneffenheden bij de ander

Mijn oog ziet gemakkelijk van me af. Ik zie gemakkelijk de oneffenheden bij de ander en gericht op die ander lijkt mijn schuld vaak een stuk kleiner. Maar is ze dat ook? ben ik onschuldig als ik naar de ander kijk? Ben ik zelfs ook maar minder schuldig?  Wanneer ik me onthoud van dat wat de ander doet en in praktijk brengt  ben ik dan onschuldig te noemen?  Jezus leert dat we  reeds overspel plegen wanneer we  alleen al kijken.  Dus…?

Wanneer ik niets doe of zeg maakt dat me soms schuldig omdat ik niets heb verteld over wat God zou willen, veroordelen evenzo. Er zal dus altijd in mij een strijd zijn. wat ik niet wil dat  doe ik toch door de ander te veroordelen en als ik me stil houdt en niets doe of zeg, de ander vertel over Gods plan, maakt dat ik even zo schuldig sta. Zo wisselt daar waar ik eerst onschuldig sta in schuld  en daar waar ik de ander oordeel , ik mijzelf veroordeel.

krachtige woorden

Ik besef me dat  woorden als:” Ik hou van je”, of  “je bent mooi of lief”, krachtige woorden zijn. Ik  ontneem haar de kracht vaak door er een “maar” aan te verbinden. eigenlijk is het  gewoon manipulatie en staan ik op zo’n moment  schuldig  naar de ander en God.

Misschien vind je het wat zwaar als je mijn stukje leest. Echter ik geloof dat we schuldbewust moeten zijn.  Ik wil me bewust worden van het feit dat ik vanuit mij zelf niet goed ben en dat ik Gods genade nodig heb. Dat Ik Jezus Christus nodig heb in mijn leven. Hij is in staat de schuld te dragen voor jou en mij en ons gratie te verlenen omdat hij schuldloos stond ten opzichte van God.

Gratie?

chainsOntkennen van mijn schuld, ten opzichte van de ander en van God, maakt niet  dat ik onschuldig ben maar wel dat ik gratie mag ontvangen.  Gods genade is groot.  God wil mensen vergeven. wanneer we ons bewust worden van wat ons is aangedaan in het leven, wat ons is overkomen, maar ook wat we anderen hebben aangedaan is ontkenning  soms  iets wat we gemakkelijk doen door naar de ander te wijzen.

Soms hoor ik mensen zeggen  dat  ze niemand nodig hebben en wijzen dan naar anderen die hen iets hebben aangedaan. Soms zijn de woorden waar en schermen ze zelfs met  het woord van God en  wordt de heilige geest genoemd en gezegd dat deze mensen zich moeten bekeren.  Wellicht is dat waar en de bijbel zegt veel over zonde en schuld, maar Gods Geest leidt me vaak voornamelijk naar Jezus  en mij zelf . Hij opent me de ogen vooral  voor het leed van de ander en niet  over het oordeel. Hij leert me vooral dat ik zelf mijn straatje schoon moet houden en de ander lief te hebben ongeacht hoe hun straatje er uit ziet.  niet voor niets wordt Gods geest de geest van waarheid genoemd. Hij wijst ons de weg naar  binnen en maakt  ruimte voor Hem  en de mensen om ons heen en we ontdekken  dat we geliefd zijn bij hem.

 

een veranderingsproces in gaan.

lees Genesis 16:1-15

veel mensen hebben ieder jaar  nieuwe voornemens. ook wanneer de lente begint zeggen mensen van alles te willen gaan doen. ze willen meer gaan sporten, allerlei kussen rondom het huis die ze van plan zijn te doen, maar… en het klinkt wat denegrerend misschien, meestal  komt er van deze voornemens vaak niet zoveel terecht.

frustratie

je zou kunnen zeggen dat we wel willen en ook het verlangen hebben om bepaalde zaken aan te pakken in ons leven en omgeving, maar eigenlijk heel  vaak de kracht missen om daadwerkelijk te doen wat we eigenlijk zouden willen. we willen wel anders, maar  het lukt gewoonweg vaak niet. we houden het gewoon niet vol.

anderzijds is het ook vaak enorm frustrerend als we juist iets niet willen doen, maar toch telkens de drang hebben om het toch te doen. we willen stoppen met roken, drinken  of we laten ons meeslepen door onze seksuele fantasieën.

misschien noem ik nu net een aantal zaken waar jij zelf tegen aangelopen bent of je denkt dat jou ding er niet tussen zit, maar  het gaat er om dat we soms doen wat we niet willen en wat we wel willen dat doen we vaak niet.

machteloosheid

paulus schrijft daar over: Want het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet doen wil, dat doe ik juist wel. hier  gaat het echter niet over het feit of iemand zou moeten stoppen met roken of andere zaken als afvallen, minder… je kent zelf de voorbeelden van de zaken die jij je ooit wel eens hebt voorgenomen.

waar we wel  over willen nadenken is het gevoel van machteloosheid. je kunt soms in een situatie terecht waarin je niet wil zijn. we doen wat we kunnen, we worstelen met onze gevoelens, inwendig schreeuwen we het soms uit, maar anderen lijken niks te horen of te zien.

gevangen

wat we zeggen is niet wat we werkelijk bedoelen te zeggen. als we al onder woorden kunnen brengen wat we voelen,  lijken anderen niet op te pakken hoe jij je voelt of wat je zegt. je probeert vriendelijk te blijven,  te doen wat mensen van je verwachten,  je geeft je helemaal, maar je krijgt niet terug wat je had gehoopt te ontvangen.

eigenlijk zit je dan  dubbel gevangen lijkt het wel. we proberen er voor mensen te zijn, maar ze stellen ons teleur omdat ze er niet ook voor jou zijn. en we zijn teleurgesteld in onszelf omdat we niet duidelijk kunnen maken hoe we ons voelen. we voelen ons dom , onbegrepen, teleurgesteld, boos, kortom…Machteloos!

Hagar

Hagar is iemand die ook  in zo’n situatie terecht is gekomen. als slavin had ze geen enkele rechten. ze werd min of meer gebruikt als de  invaller van Sara, omdat deze geen kinderen kon krijgen. toen Hagar echter zwanger was, werd Sara enorm jaloers. ze sloeg Hagar en Hagar vluchtte weg.

toen Hagar helemaal alleen in de wildernis zat, kwam er een engel met een verbazingwekkende boodschap. Ga terug en onderwerp je aan Sara.  en voegde hij er aan toe: ik zal je veel nakomelingen geven.  je zult een zoon krijgen en je zult hem de naam Ismaël(wat zoiets  betekent als God hoort) geven, want de Heer heeft de situatie gezien waarin je zit. (gen 16:9-11)

vluchtgedrag

als we ons zin zo’n situatie bevinden waarin we machteloos zijn is de gedachte om maar ver weg te gaan soms heel erg verleidelijk. we willen ons het liefst verstoppen voor alles en iedereen. soms niet letterlijk , misschien meer figuurlijk. een ander gezicht of houding die we ons aanmeten.

God doorziet je gedrag, je houding, de woorden die je spreekt. zelfs in de meest uitzichtloze situaties is Hij er voor je. Hij hoort ons als we huilen. zelfs als anderen je niet zien, Hij is er en ziet en hoort ons.

Hoop

het is goed om te leren hoe we onszelf kunnen uiten, niet in de eerste plaats naar mensen, maar in de eerste plaats naar God. vluchten, op welke manier dan ook,  lost de machteloosheid niet op, maar wanneer we beseffen dat we geliefd zijn, wanneer we weten dat God er voor ons is,  dan geeft dat hoop. hoop omdat we gezien zijn, dat iemand ons begrijpt, dat er iemand luistert, dat er verandering mogelijk is.

verder naar overlevingspakket: stap 1 #2