Tag: george verwer

liefde uitwerken

Nog nadenkend over een van mijn eerdere blogs, kom ik uit  bij het feit dat het goed is om in beweging te komen. dat het niet goed is voor de mens om stil te komen staan.  Stil staan in het leven of stil te zitten  en niks te doen.  het is goed om in beweging te zijn.  waarbij ik niet wil zeggen dat we niet zouden moeten rusten hoor. Zeker weten dat dit  ook goed is. maar wanneer  we bewust ons  gaan liggen vervelen komt daar  juist ellende van. Het  is gevaarlijk  om niets fatsoenlijks om handen te hebben.

Ik ben op dit moment een boek aan het lezen van George Verwer. (zalig de radicalen)waarin hij stelt dat  de zonde van David niet zozeer te  maken had met het zoeken  naar een verhouding met Batseba,maar zo schrijft George Verwer vanwege het feit dat  dat David niet aan het front  was. het gevolg  was dat hij niets te doen had en op het dak zat te niksen, hij was een poosje zonder discipline, Hij verwende zich zelf. Toen kwam de verleiding, en hij kon die niet weerstaan. Dit onderstreept voor ons hoe gevaarlijk het is om niet  te zijn op de plek waar God ons  wil hebben, om niet in gemeenschap met de Heer Jezus te zijn, om even zonder discipline te leven, om even trots te zijn of kritisch of slap tegenover onszelf te zijn.

Liefde zou het uitgangspunt moeten zijn van iedere christen. Dat betekent anderen liefhebben.  Het werk  wat we doen is an sich niet zo belangrijk wellicht.  We kunnen op hoeken van straten staan prediken, van deur tot deur gaan met geestelijke lectuur, of een bepaalde functie in de kerk bekleden, maar het werk wat God ons te doen geeft is ….liefhebben!

Om voor God te werken is niet de plaats van belang, maar  wie we zijn in Hem. Hem volgen /dienen houdt in dat we anderen lief hebben. misschien lijkt dat een hele opgave, maar wel een opdracht die overal uitvoerbaar is.

Liefde is soms hard werken. Liefde is praktisch, maar we zullen ons er in moeten  bekwamen, ontwikkelen en ontdekken wat ware liefde is.  liefde uitoefenen leren we in de praktijk. Om werkelijk lief te hebben hebben we Gods Geest nodig in ons leven. tenminste wanneer beseffen dat liefde de vrucht van de Geest is.  wanneer we dat beseffen  en gaan zien dat onze eigen , persoonlijke liefde  veelal beperkt is, maar Gods liefde volkomen en super groot is. met God mogen we delen in die liefde naar anderen.

Het is gemakkelijk om te zeggen dat we voor iemand zullen bidden, maar laten we ook handen en voeten geven aan onze liefde voor God door de ander liefde te tonen. Vraag God wat je nodig hebt om liefde aan de ander te tonen.