Mogelijkheden in crisistijd.

Overdenkend wat kunnen we doen in tijden van crisis. Voor velen voelt het als gevangen zitten. Het is horror. Ze sluiten zichzelf op. Ze volgen het nieuws nauwlettend en komen daarmee tot niets.Ik stel mijzelf de vraag of het nu beter is om iets te doen of niets te doen. Ik kom tot de conclusieMeer lezen over “Mogelijkheden in crisistijd.”

Emotie of openbaring?

Veel mensen zijn op zoek naar voortdurende speciale aanraking door de Geest. Natuurlijk zijn er bepaalde situaties waarin we Gods Geest mogen ervaren. Echter het is nooit Gods bedoeling geweest om een bepaalde beleving, als vorm van sensatie, te ervaren. Sterker nog deze zielse benadering door middel van hun emotie is zelfs schadelijk. Het isMeer lezen over “Emotie of openbaring?”

Schommelen tussen vlees en geest.

In de kerk horen we over hoe we Gods weg kunnen gaan. De Weg van Christus. Je zou in vrome woorden kunnen zeggen: de weg van het kruis gaan. Voor veel mensen is het niet goed duidelijk wat dit in alle oprechtheid betekent, derhalve zoeken ze geestelijke kennis. Maar de weg van het kruis isMeer lezen over “Schommelen tussen vlees en geest.”

De waarheid geloven.

Wat geloven we? Veel mensen noemen zich gelovig, maar kunnen we dan ook zeggen dat het christenen zijn? De Bijbel zegt dat niet iedereen die Heer, Heer zegt het koninkrijk van God binnen zullen gaan. Veel christen gaan erg gemakkelijk om met zaken in het leven. Ik bedoel daar mee dat veel mensen hun geloofMeer lezen over “De waarheid geloven.”

De belofte ontvangen? 

Vandaag ben ik bepaald bij de vraag of ik Gods beloften voor mijn leven wel werkelijk wil ontvangen.  Wellicht denk je hier gemakkelijk over en zeg je dat je dat natuurlijk wel wil, maar als we de beloften van God willen ontvangen heeft dat consequenties. Dus is het belangrijk deze te onderzoeken voor je zelf. Meer lezen over “De belofte ontvangen? “

Wetticisme

Ik geloof dat veel mensen vastlopen in hetfeit dat ze voor zichzelf niet helder hebben wie ze zijn en waar ze voor staan.  Ze proberen dingen te controleren en voor  zichzelf te ordenen om dingen te kunnen overzien. Probleem is echter dat zaken veelal anders lopen dan ze hadden verwacht.Eigenlijk komt het er op neerMeer lezen over “Wetticisme”

Op weg naar melk en honing. 

Wat is het raar dat mensen soms blijven dwalen in hun leven en nauwelijks werkelijk een stap voorwaarts te maken. Dag in dag uit worstelen ze met allerlei issues in hun leven, maar komen er niet uit. Soms zijn ze met goede moet begonnen aan de start van de oplossing, maar het lijkt alsof zeMeer lezen over “Op weg naar melk en honing. “

Hoger dan de engelen. 

Afgelopen tijd in mijn blogs gehad over de brief van Paulus aan de Galaten. Dit nav het boek van David Pawson. Hierbij zet hij dingen uiteen als wet en genade, moeten en willen, verlangen en plicht. Dit wordt wellicht niet direct in deze termen zo benoemt, maar ze komen in de hoofdstukken voorbij. Ik pikMeer lezen over “Hoger dan de engelen. “

Uitholling van geloof 

   Vanmorgen bleef het woord uitholling resoneren in mijn hoofd. Pawson spreekt in de inleiding van zijn boek, een toelichting op de brief aan de Galaten, over verdraaiing en uitholling van het evangelie.  Laat dat nu juist zijn wat uitholling is.  De vraag is echter wat nu werkelijk uitholling betekent. Qua kerk. Qua persoon. IkMeer lezen over “Uitholling van geloof “

Kritisch of negatief tav de kerk? Jij mag het zeggen .

Regelmatig wordt ik aangesproken of komt het in het gesprek wat ik met anderen heb wat de kerk voor mij betekent. Men vindt wellicht dat ik te kritisch ben. Wellicht dat veel mensen denken dat ik negatief ben over de kerk. Het spijt me als dat zo overkomt bij anderen. Ik ben kritisch, maar negatief volgensMeer lezen over “Kritisch of negatief tav de kerk? Jij mag het zeggen .”