Tag: geen idee wat er komt

Doelloosheid of kiezen om tot je doel te komen

Wanneer je  je leven op de rit wil krijgen. wanneer je  je leven ten goede wil keren, dan is het nodig dat we  keuzes maken.  veel mensen dromen over verandering. Over een carrière, over  succes, over herstel, over van alles en nog wat. Ze verlangen er naar en  wachten er op en er zijn er zelfs die bepaalde zaken proclameren over hun leven.  klinkt allemaal geweldig, maar  toch zul je  om werkelijk tot verandering te komen ook echt keuzes moeten maken.

First choice

De eerste keus is die om te kiezen werkelijk te veranderen. wanneer we nooit de keus maken zal er dan verandering optreden in je leven? waarschijnlijk toch wel. Maar wanneer je geen  echte keuzes gaat maken zal die verandering je  naar andere plaatsen  leiden dan waar jij eigenlijk voor had willen kiezen.   

Natuurlijk kunnen we niet stellen dat alles waar je voor kiest ook  zal gebeuren, toch zijn er keuzes in dit leven die een stuk rust  bieden en ook bepaalde zekerheden. Immers wanneer we kiezen om ons leven in navolging van Jezus te leven en ons leven daar ook werkelijk op richten dan zal er gaandeweg een verandering optreden. Een verandering waar we in wezen zo enorm naar verlangen.

Geen idee wat er komt!

Het moet echter ook duidelijk zijn dat het allemaal niet zo zal lopen als jij je misschien in gedachten had. niet zoals je  gedroomd hebt. zal dit jaar beter zijn dan andere jaren? wanneer je de juiste  keus maakt vanaf nu? Ik weet het niet. zul je gezonder zijn de komende tijd?  ik kan het je ook niet zeggen. zul je van je schulden af zijn en het financieel  veel beter krijgen?  wederom , ik weet het niet.

Wat ik wel weet is dat wanneer we de keus niet maken om te veranderen naar het verlangen van ons hart, dan veranderen we in  mensen die maar wat doen. ieder keuze is dan een keuze van het moment. van wat zich aanbied. Som goed soms slecht en de uitkomst is dien overeenkomstig.

Wie wil je zijn.

Wanneer we echter de  keus maken om Gods weg te gaan geeft ons dat op korte termijn misschien niet direct  waar we naar verlangen, maar  op de lange termijn zul je zien dat je groeit naar dat specifieke doel , het plan wat God met jou leven heeft. Je zult dat doel echter nooit bereiken zonder de keus om Jezus te volgen.

Veel mensen noemen zich christen of gelovigen, ze hebben de keus gemaakt om  een christen te heten , maar de werkelijke keus om te veranderen hebben ze veelal niet gemaakt.  de vraag  die ik wil stellen vandaag is; wil je werkelijk veranderen? wil je een discipel zijn van Jezus, zelf veranderen , maar ook verandering brengen in het leven van anderen?  wil je God dienen door een dienaar te zijn?

De keus is aan jou.

Je hebt een keus! Veel mensen zitten maar te wachten tot God hen zal veranderen, maar God zal ons niet veranderen als wij niet eerst kiezen om te veranderen.  God wacht op jou. Op jou keuzes. Hij heeft een verlangen in je gelegd om te veranderen, maar de keus is aan  jou.  Wil je groeien en je ontwikkelen, dan zul je toch werkelijk je moeten voeden,  je zult kennis moeten nemen anders blijf je stil staan. De keus is aan jou.

Misschien denk je dat je het bij het oude kunt laten en  een aantal nieuwe keuzes kunt maken, dat je kunt schipperen. Dat kan, maar tegelijk is het gevolg dat we blijven waar we zijn. we gaan niet links , we gaan niet rechts. Beter is het om het bewust  keuzes te maken met God in je leven. misschien  maak je verkeerde keuzes, maar wanneer je onbewust de verkeerde keuzes maakt met de juiste intenties , zal God je corrigeren.  Hij zal ons leiden om op de weg te blijven die Hij voor ons in petto heeft.

Niets moet.

Vasthouden aan oude dingen, zal je brengen waar je niet wil zijn.  het staat verandering in de weg. Sterker nog ze trekken je weg van je eigenlijke verlangen. ze trekken je weg van wie je zou kunnen zijn. ze trekken je weg van God en van jezelf.

Wil je werkelijk God dienen, jezelf  zijn en je zelf ontdekken en daarbij anderen dienen, dan kan dat niet zonder keuzes te maken.   niets moet natuurlijk. Je mag. Maar om tot de kern  komen is het goed om te erkennen dat niet kiezen  in wezen een keus is om doelloos door het leven te gaan.