Tag: gaven

dromen najagen

10599456_1460843867514892_2012741616696697824_n

Men zegt vaak dat iedereen zijn dromen moet najagen. Ik geloof ook in dromen en zelfs dat ze door God gegeven zijn. De vraag is welke van dromen zijn door God gegeven en welke zijn zaken die op een meer persoonlijk niveau liggen.

Weet je , je meest intieme droom, die ene waar heel veel kleinere aan vast lijken te zitten is wellicht de droom voor jouw leven. De droom, het verlangen van je hart is niet in eerste instantie op je zelf gericht.

Goed om op zoek te gaan naar die droom. de droom die God op jouw leven heeft gelegd. Die specifieke droom waar je voor geroepen bent, waarvoor God je wil toerusten met specifieke gaven.


Veel mensen lopen iedere droom achterna. Ik bedoel dat veel mensen eigenlijk willen genieten van alle persoonlijke dromen. Lastig! Immers wanneer je probeert te genieten van alle dromen zul je er eigenlijk niet meer van kunnen genieten.

download

het is als een broodje hagelslag. Deze is het lekkerst op een broodje met voldoende korrels zodat je de chocolade goed proeft. Wanneer je dezelfde korrels verdeeld over honderd broodjes is de smaak verdwenen. De droom komt niet tot zijn recht.

Misschien gaat het voorbeeld wat mank, maar denk dat je wel begrijpt waar ik heen wil. God heeft in jouw hart een speciale droom/verlangen gelegd. Deze is groter dan jij zelf voor elkaar zult kunnen krijgen. Toch is dat de droom voor jou leven. Je kan het allemaal niet zelf, je hebt God nodig in je leven om tot je doel te komen. Denk er eens over na.

ūüėČ

gisteren reeds op facebook gedeeld 

Verzamelen en tot je zelf komen.

DEEL 3

Wanneer we begonnen zijn te verzamelen van de vaten en alles uiteindelijk bij elkaar gehaald hebben en we de deur uiteindelijk hebben gesloten, dan is de tijd gekomen dat het wonder mag  geschieden.  (Lees de tekst nog eens) Dan zal het gaan gebeuren.  Ik geloof  vast dat wanneer we werkelijk op zoek gaan en bereid zijn onszelf te onderzoeken en de mogelijkheden die we hebben gekregen te  verkennen en te onderzoeken , dat God daar zegen over geeft.

Een beetje olie wordt vaten vol. Een klein talent  wordt waardevol.

Ik had al gezegd dat de olie gaat stromen, de zegen plaats zal vinden van herstel en reiniging. Dat Gods Geest zal komen om te vermenigvuldigen. Een beetje olie wordt vaten vol. Een klein talent  wordt waardevol. Een klein hart wordt groot.  Een mens met verlangen naar MEER , zal MEER ontvangen.

Misschien denk je wel zoiets als; ‚ÄúJa, dat zal allemaal wel‚ÄĚ, of,‚ÄĚdat is¬† voor anderen misschien , maar n iet voor mij‚ÄĚ. Dan zie je hoe gemeen Satan te werk gaat. Hoe hij dat al vanaf het allereerste begin deed bij mensen die God liefhad.¬† hoe hij al bij Adam en Eva¬† verwarring probeert te¬† zaaien, maar dat ook nu probeert.¬† Mensen geloven de leugens van Satan gemakkelijk.¬† Daarom ¬†zullen we de¬† leugens die Satan ons verteld ook los moeten laten.

alles wat je hebt verzameld  en hebt laten vullen zal  gevuld zijn met  Heerlijke olie, zalvend, voedend en geurend.

Jij bent bijzonder verteld God jou.  Jij bent een geliefd kind van God, je bent waardevol, je bent het waard om tot je bestemming te komen. laat je niet misleiden.  Open slechts je hart voor God.  Ik ben nogal van visualisatie. Misschien goed om je voor te stellen hoe God  je hart vult met zijn olie. Ik zing vaak het lied : ik kom in Uw heiligdom binnen het voorhangsel ga ik voorbij… ik stel me dan letterlijk voor  hoe ik dat doe.

je zult gaan merken dat de visualisatie veranderd in een werkelijke ontmoeting met God. hoe hij je hart en leven, je vaten zal vullen , je gaven en talenten gaat gebruiken, alles wat je hebt verzameld  en hebt laten vullen zal  gevuld zijn met  Heerlijke olie, zalvend, voedend en geurend.  Een offer aan god die hij zal beantwoorden door ons te vullen met Zijn Geest. Onze geest  komt in aanraking met Zijn Geest. Wow!

Keep focused!

Veel mensen  zullen tijdens het proces ons willen adviseren en op de deur kloppen en proberen ons af te houden van ons proces. Door te zeggen dat we moeten oppassen  met allerlei zaken waar we ons mee bezig houden. Dat het niet hoort om op je zelf gericht te zijn en  dat dit een vorm van introspectie is.  ze zullen proberen om je tips en adviezen te geven die niet relevant zijn misschien goed bedoeld, maar   de deur is reeds gesloten. Waar waren deze mensen  toen je nog aan het verzamelen was?  nu is het tijd om de balans op te maken en  je te blijven focussen op God en je roeping  helder te krijgen , je talent een plek te geven, er achter te komen waar God  je voor  gemaakt heeft. Wie je bent.

Vergaren van de vaten doe je  tot je alles hebt vergaard wat er te vergaren was. wanneer je de deur gesloten hebt  en het wonder zich voltrekt is afleiding een valstrik  van satan om je van God te houden. Van het doel wat hij je gegeven heeft.  de deur  voor tijds openen zal  het wonder doen stoppen. keep focused!

een ontmoeting met God veranderd een mens dusdanig  dat er  duidelijkheid zal ontstaan

Altijd ligt  verleiding op de loer. Satan wil je afhouden van je bestemming, je kracht, je roeping.  Het is gemakkelijk om verleid te worden. een gedachte een gebeurtenis, een familielid, vrienden, een gevoel,… afleiding volop. Blijf je richten op wat God in je leven wil doen. wie zoekt zal vinden, en als je gevonden hebt  en het wonder wil zien gebeuren, zullen we gericht moeten zijn op Hem die het wonder in ons wil  doen. God zelf.

Denk na en laat je vullen door Het Woord(de Bijbel,  door gebed en wat Gods Geest je zegt). Door je op Hem te richten  zal er een verandering plaatsvinden. Dat is immers altijd zo wanneer we een ontmoeting met God hebben.  een ontmoeting met God veranderd een mens dusdanig  dat er  duidelijkheid zal ontstaan, dat er licht en lucht in ons leven komt.  dat je helder krijgt wie je bent, wat je talent is en waar je gaven liggen en dat god onnoemlijk veel van je houdt.

be filled!

 

Vaten vol mogelijkheden in jou.

DEEL 2

God heeft je  zoooo enorm bijzonder gemaakt.  alles, maar dan ook alles werkt mee om jouw te maken  tot wie je bent geworden  tot op dit moment.  een vreemd uitgangspunt? Een rare gedachte?  Misschien wel. Maar  tegelijk geweldig om het  vanuit een ander perspectief te gaan zien.  stel je voor dat er iets in je  leven is gebeurt waar je niet mee uit de voeten kunt. Iets wat je ooit ergens in je leven is overkomen op wat voor manier dan ook. zaken die zo enorm zinloos lijken. (lees voor je verder gaat het gedeelte  over de olie en de vaten nog eens. ) 

Besef je dat God je wil vormen naar Zijn beeld

Persoonlijk denk ik dan aan  een periode in  mijn leven aangaande verslaving of aan een periode dat ik zo enorm op mensen heb gebouwd, vrienden die ik verloren ben en  dingen die ik heb gedaan waarvan ik enorm spijt heb. allemaal dingen die zo enorm zinloos  kunnen lijken. Zaken die je  jezelf misschien  hebt aangedaan of die anderen je hebben aangedaan en waar je misschien zelfs geen enkele invloed op hebt gehad. God heeft ze in je leven gelaten om je  te  maken tot wie j e nu bent.

Vreemde gedachte?  Jazeker! Ik wil daarbij er even op ingaan dat God ons  deze dingen niet doet overkomen. God geeft ons de gebeurtenissen op zich niet, maar weet wel  het beste uit de gebeurtenis te halen.   Zo wordt ook  alles wat er is gebeurt  zo enorm waardevol. Als we beseffen dat God ons  wil vormen naar Zijn beeld , en daarvoor een stuk  verdriet, een stuk pijn, maar ook  de opvoeding die je hebt gehad, de ouders , het huis waarin je bent geboren, de plaats waar je hebt gewoond en waar je nu bent, de school, de opleiding, je vrienden, alles , maar  dan ook alles is in Zijn hand.

Jij bent waardevol en iedere gebeurtenis in je leven ook

Willen we  tot ons doel komen , betekent dat dat wemogen aannemen dat God het beste met ons voor heeft en wil gebruiken wat er niet zo mooi was in ons leven.  God richt ons op.  wanneer we herstellen hebben we iets te  vertellen over wie God is in ons leven. als we  iets geleerd hebben kunnen we anderen leren hoe en wat Gods wil daarin is.

Eigenlijk zijn  het al die vaten die we zoeken in ons leven waar we olie in  mogen gieten.  Olie is in de bijbel gelijk ook een middel wat  heling brengt. We hebben vaten die  niet best zijn misschien, maar  we mogen ze vullen met olie en de olie brengt genezing en houdt daardoor  ook de olie vast en wordt daardoor waardevol.  Jij bent waardevol en iedere gebeurtenis in je leven ook.  zinvol.  Al kun je dat op dit moment misschien nog nauwelijks geloven.

Zoeken,  het onderdeel van het proces om je talenten werkelijk te gaan gebruiken

Wat is het goed om  nu ook eens om je heen te kijken  welke  vaten je nog meer zou kunnen vullen. Het verdriet van de buurman, de pijn van een jongentje in de straat, op je werk de ander  dienen, er gewoon even zijn voor je zus of broer.  Misschien  wil je verder kijken binnen je mogelijkheden  om meer olie te kunnen gieten, in het bejaardentehuis of de kerk, of een instelling voor verslaafde mannen zoals ik.  voor iedereen is er een specifieke plek als je kijkt naar de vaten die gevuld  dienen te worden. er zijn er genoeg en de olie stopt pas als je  geen vaten meer hebt.  Kijk om je heen wie nog meer vaten aan te dragen heeft zodat jouw leven  en dat van anderen door jouw zoeken vervuld zullen zijn.

Het zoeken is essentieel . een belangrijk onderdeel van het proces van het gebruik van je talenten, de olie.  Het is een deel van de weg van je persoonlijk herstel. Ik geloof dat juist wanneer we zelf op zoek gaan naar God en wie we zelf zijn we ontdekken dat we  net als anderen op zoek zijn naar  dat ene wat gevuld dient te worden.  namelijk ons leven. ons leven en dat van anderen dient gevuld te zijn met de Liefde van Christus in ons.

Wees niet te snel tevreden.

Veel mensen zijn  veel te snel tevreden met een beetje .   ze zoeken wel naar  inhoudt, maar  zijn al; snel tevreden met wat  rust en zoeken niet verder dan dat. anderen zoeken naar  seks omdat ze denken dat dat vervulling is van de liefde waar ze naar verlangen,  anderen zoeken het in erkenning van  wat anderen , zoals ouders en vrienden, over hen denken,  een compliment geeft hen kort durende genoegdoening van het moment, maar ebt vaak ook zo weer weg.  Ze zoeken het  in geld of goed, in…  er is van alles mogelijk, maar  het is allemaal maar beperkt deze vervulling. Het is goed om ons uit te strekken naar meer vaten, op zoek te gaan en anderen  te betrekken in ons zoeken.

het is natuurlijk gemakkelijk om de deur zo gauw mogelijk te sluiten en genoegen te nemen met wat je hebt, maar  dan is  je olie gauw op. je houdt niet over om te verkopen. Je verbruikt en  kan er niet van delen terwijl er zoveel te delen is als je maar blijft  aandragen.

Olie is het beeld van koning- en priesterschap en de Heilige Geest.

God heeft zoveel meer te bieden  en het houdt pas op als we geen vaten meer  hebben, als we  gestopt zijn  te zoeken en te vragen  naar  mogelijkheden en middelen . als we de deur gesloten hebben zal het wonder geschieden.  Rustig in eigen omgeving. Niks  bijzondere gebeurtenis voor anderen. het gebeurt binnenskamers.  Je veranderd zelf.

Open  de deur en  vul alle  ruimte met  de olie. Olie die behalve het beeld van herstel en genezing ook het symbool is voor  koning-, priesterschap en de Heilige Geest.  Hoe groter ons verlangen hoe meer we gevuld willen zijn . toegewijd  zijn.

samen één.

DeBijbel spreekt over het feit dat we als gelovigen samen één lichaam zijn samen één lichaam. dat is eigenlijk toch best bijzonder. mensen hebben elkaar nodig. Hoewel velen zullen zeggen dat we niet op anderen moeten bouwen en dat we zelf keuzes moeten maken, kunnen we niet zeggen dat we ze niet nodig hebben. 

gebruik maken van de mogelijkheden

Ik denk zelfs dat we veel meer gebruik van elkaars inzichten, gaven, talenten, wijsheden,  kracht, durf, vrijmoedigheid zouden moeten maken.  juist wanneer we durven erkennen dat we niet alles zelf kunnen, maar dat we elkaar tot hand en voet moeten zijn, maakt dat we sterker zullen zijn als ooit te voren.

Hoe kunnen we de liefde van christus in deze wereld laten zien? Ik geloof dat dit enkel kan als we  niet voorstaan op onze eigen inzichten, maar dat we leren luisteren naar het Hoofd, Jezus zelf.  Daarvoor zullen we echter elkaar moeten aansporen en met elkaar moeten samenwerken.

bereidheid tot dienstbaarheid

ÔĽŅÔĽŅWÔĽŅanneer we de bereidheid hebben om onszelf kwetsbaar te maken ten opzichte van de ander, laten zien dat we niet overal even goed in zijn, laten we zien dat we de ander nodig hebben.¬† Dit is een positieve houding. Dit houdt namelijk in dat zowel wijzelf als degene die we nodig hebben een dienende houding zullen moet tonen.

Wanneer we de ander uitnemender achten als onszelf in bepaalde zaken is erkennen dat we mensen zijn en dat we misschien goed zijn op bepaalde gebieden, begiftigd zijn, maar dat niemand gelijk is. ieder mens is authentiek. 

de sterke tilt de zwakkere op

Daarom zullen we ook acht moeten geven op elkaar.  De sterke op de zwakkere. En de achtergestelde zullen we  op moeten liften en wanneer we teveel zelf in het voetlicht komen, zullen we m.i.  de keus moeten maken om misschien even naar achteren te stappen.

Dit is het koninkrijk van God. het is toch geweldig dat God ons aan elkaar heeft gegeven.  tot steun en gemeenschap.  We kunnen niet  zonder elkaar.  Natuurlijk kun je zeggen dat een lichaam zonder arm of been zou kunnen, maar tegelijk zullen we dan moeten constateren dat  we gehandicapt zijn.

er is werk te doen

Met andere woorden kun je zeggen dat het lichaam altijd kreupel is of ziek omdat ze nooit compleet is. er zijn zoveel mensen die nog niet tot het lichaam behoren dat we nog genoeg te doen hebben om ze te bereiken.  We zijn misschien kreupel, gebroken , moe geslagen,  koud geworden, maar samen zullen we er aan moeten werken om te herstellen en anderen te roepen om deel uit te maken van het lichaam.

Daarvoor is Jezus immers gekomen. Hij zegt:

¬†‚ÄėDe Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, ¬†om een genadejaar van de Heer uit te roepen.‚Äô

Luc 4:18-19

Het onmogelijke van God verwachten.

¬†Wat kun je van God verwachten?¬† Is het niet zo dat we vaak van God de meest onzinnige zaken verwachten in het leven? zaken die inhoudelijk voor niemand werkelijk goed zijn. we vragen Hem ons te zegenen in ons gezin en verwachten dan vooral financi√ęle voorspoed.

Is dit nu direct onzinnig, nee dat geloof ik niet,maar wanneer we het zouden ontvangen hoe zou onze houding zich keren?¬† Hoe zouden we in het leven staan als ons alles voor de wind zou gaan? bovendien is financi√ęle voorspoed iets waar we van zouden kunnen zeggen dit heb ik verdiend. Ik werk hard, ik doe mijn best, ik besteed veel tijd aan mijn werk, etc‚Ķ

Je verwachting bijstellen

Wanneer we nu werkelijk iets van God zouden verwachten, wat zou er dan moeten veranderen in onze houding naar God toe.  In eerste plaats zouden we ook daadwerkelijk iets van God moeten verwachten.  Iets wat we niet zelf onder controle hebben of zelf zouden kunnen doen.

we zouden op de een of andere wijze zoals ik het al eerder heb genoemd met God mee moeten bewegen en luisteren naar wat Hij voor ons in petto heeft. Wat is dat nu? Hij heeft iets in ons gelegd. Iets bijzonders waar we eigenlijk ons levenlang al naar verlangen. iets wat onbereikbaar lijkt te zijn, maar waar Hij ons wil gebruiken en ons wil voorzien.

Afgestemd op wie jij bent.

Het is een gebied in ons leven, een bediening , een gave, die heel speciaal voor jou is. speciaal op jou unieke persoonlijkheid afgestemd en op alles wat jij in je leven  hebt meegemaakt past in dat  speciale en unieke plaatje.

Om nu werkelijk te doen wat buiten je grenzen ligt heb je hulp nodig. Om te doen wat je zelf niet kunt zal er iets in beweging moeten komen. allereerst is er de bereidheid nodig, en dan volgt  of we ook bereid zijn om God in te schakelen in ons leven. niet een knop aan of uit, maar  je leven in relatie met Hem  leven en het dan gaan doen.

Leven met God

gebed is  daarbij nodig. Zonder gesprek geen werkelijke relatie. Wanneer we nu in overleg met God gaan en luisteren hoe  en wat we zouden kunnen en moeten doen zullen we voorbij gaan aan wat we zelf zouden kunnen doen.

het betekent leven met God.  dit is iets anders dan een leven waarin je hem een klein beetje toelaat op bepaalde gebiedjes van je leven.  leven met God is, geloven dat Hij weet wie  je in werkelijkheid bent, tot in de kleinste detail. Hij wil met jou voorbijgaan aan de grenzen van het mogelijke en je het onmogelijke laten doen.