Tag: Gary Chapman

communiceren in de HEMA

Wat is het vaak moeilijk om open en eerlijk te communiceren in een relatie.  Ik heb  het niet zozeer over  een huwelijks of liefdes relatie, maar ook over  vriendschappen of de relatie met je  kinderen.  Of misschien moet ik het anders zeggen. het is vrij gemakkelijk om  frustratie te communiceren, maar  niet wat ons werkelijk bezighoudt.

Daar waar het gesprek wegvalt  worden de gemeenschappelijke interesses vaag en onduidelijk.

Het is niet zo moeilijk om de ander even precies te zeggen wat jij denkt op een kritische manier, maar  hoe we  de ander  op een positieve manier duidelijk kunnen maken dat we  ons gekrenkt voelen en dat we daar pijn aan beleven is  een stuk moeilijker.  Ik geloof dat we  best tegen iemand  kunnen zeggen dat we van ze houden, maar wanneer iemand ons iets aandoet  is die liefde nog  niet gelijk over, maar we blokkeren wel .

Dit is nu juist waar relaties op stuk lopen.  Niet meer met elkaar kunnen of durven communiceren. Juist dat waar de meeste relatie  u juist  op gebouwd zijn.  ik kan zo goed met hem of haar praten. We hebben iets gemeenschappelijks  zegen we dan. Wat dan? Datgene waarover we gesproken hebben. dit kan van alles zijn, gemeenschappelijke interesses.  Daar waar het gesprek wegvalt  worden de gemeenschappelijke interesses vaag en onduidelijk.

De vraag  die we ons stellen is  vaak : kennen we elkaar  wel.  Of wie is hij. Hij is zo veranderd. Zij is niet meer wie ze was.  dit is natuurlijk niet waar. een leugen. Mensen veranderen in de loop van hun leven. jij bent niet meer  precies zoals vroeger. Je hebt een hoop meegemaakt in je leven. zaken die je veranderd hebben. soms door goede en soms door tegenslagen heen.

ontmoeting is dat we ons blijven openstellen voor  communicatie en relatie.

Ieder mens  veranderd, maar wanneer we niet meer communiceren is er niet de mogelijkheid om die verandering  naar de ander toe  te brengen of van de ander te ontvangen.  Wanneer we onszelf  echter openstellen om te ontvangen van e ander en ook openstellen om te geven  blijft  relatie mogelijk. Zelfs als zaken niet zo lekker lopen.  Wanneer de communicatie  dichtslaat omdat we onszelf niet meer kunnen openen is er geen communicatie meer.

Ware ontmoeting is dat we ons blijven openstellen voor  communicatie en relatie.  Dat we  ondanks  andere meningen, andere visie op zaken , een ander perspectief toch gewoon de ander blijven waarderen en luisteren naar elkaar. niet gewoon tegenover zitten met een kop koffie en maar praten over van alles en nog wat. Ik geloof dat dit  geen communiceren is, communiceren is  dat we werkelijk proeven als er iets aan de hand is.  dat we naar elkaar luisteren  niet slechts met onze oren, maar  naar elkaar kijken, luisteren, voelen met ons hart en ook durven vragen naar pijnplekken.

We hebben het nodig om te communiceren zoals we het ook nodig hebben om te ademen. Het eerste is belangrijk voor de relatie, het tweede voor het lichaam we kunnen niet zonder. Om werkelijk te  kunnen communiceren is  het veilig voelen een belangrijk  onderdeel.  Natuurlijk is het niet zo dat wanneer we niet veilig  zijn we niet kunnen  communiceren, maar onveiligheid is  wel een reden om niet  meer te  gaan communiceren. Onze emoties krijgen dan de overhand over wat we willen zeggen, maar wat we zeggen komt er dan veelal niet juist uit.

Als we bang zijn gaan we  wikken en wegen om de waarheid in te verpakken en  daarmee  zeggen we veelal wel de waarheid, maar  deze is te veel ingepakt . soms in harde woorden om zo onszelf te beschermen tegen de kritische houding van anderen. soms  verzwijgen we dingen of we raken gefrustreerd en  de emotie krijgt  dusdanig de overhand dat de ander  er ook door in de stress schiet.

 de gewone dingen over hoe we ons voelen en de aanraking die er bij horen. De aanraking van erkenning en weten geliefd te zijn.

Ik zelf ben een behoorlijk aangebrand mannetje. (eerlijk is eerlijk)  emoties  en gevoelens spelen een enorme rol in hoe je communiceert, daarom is het belangrijk  de juiste timing te vinden voor wat je zou willen zeggen. ik reageer gauw aangebrand  als ik moe ben. Het is goed om te communiceren, maar  communiceren is een slechte zaak als de ander  te druk is of wanneer iedereen om je hoofd  zeurt.

Veel  relaties komen onder spanning omdat er nooit  tijd is  of rust om werkelijk te kunnen praten. Omdat er altijd kinderen lopen te blèren of omdat we het gewoon altijd te druk hebben met ons werk, ons gezin, ons leven zoals het loopt.  Maken we nog wel tijd om met elkaar  te communiceren. Ik ga soms ff met mijn vrouw naar de HEMA voor een  euro ontbijtje (soms ook   met  vrienden.) . Ik zeg niet eens zo veel, mijn vrouw klets lekker over koetjes en kalfjes en soms  komen er van die  kleine dingen tussen door. Belangrijke dingen die  gewoon genoemd worden. die zo enorm belangrijk zijn. de gewone dingen over hoe we ons voelen en de aanraking die er bij horen. De aanraking van erkenning en weten geliefd te zijn.  een beetje klef misschien, maar handjes die elkaar raken waardoor ik weet dat ik gehoord ben.

Met vrienden is het evenzo, niet die kleffe handjes misschien, maar gewoon even een por, van ik heb je gezien en gehoord. Een knipoog of  even wat contact. Een hugg met de wat closere vrienden en een zoen voor vriendinnen.  Ik  realiseer  me het niet altijd, maar  wat ben ik een gezegend mens met een geweldige vrouw en kinderen, prachtige vrienden en vriendinnen, collegae. Ik houdt van het leven  door de communicatie die God ons mensen heeft gegeven.

God heeft er alles aan gedaan om de relatie te herstellen. Zich totaal  geopend. Met beide armen wijd  om ons in te sluiten  in de relatie met Hem. 

Natuurlijk kan ik het niet laten om God er bij te halen.  Ik geloof namelijk dat dit  nu juist is waarin we op God lijken.  het verlangen om te communiceren  en relatie te hebben met elkaar.  wanneer we ons niet meer openstellen voor God en elkaar  leven we in eenzaamheid.  God heeft er alles aan gedaan om de relatie te herstellen. Zich totaal  geopend. Met beide armen wijd  om ons in te sluiten  in de relatie met Hem.  laten wij onszelf openen, communiceren met die God en de mensen om ons heen.  Soms met woorden, maar misschien vooral door er voor elkaar te zijn en niet  af te wijzen. De ander juist te bevestigen in het feit dat hij geliefd is. door ons en de Vader.

Ik bid dat ik de moed heb om te communiceren en lief te hebben in iedere relatie.ik bid dat ik  mag leven vanuit mijn relatie met Jezus.   ik geloof dat we  in een maatschappij leven die het nodig heeft om in relatie te leven en nieuwe keuzes  te maken. keuzes niet zozeer  voor onszelf, maar juist om de ander  lief te hebben  zoals Jezus dat deed.  dan zal er een verandering plaatsvinden in onze relaties. de vraag is: durf ik de schakel te zijn , durf jij de schakel te zijn om te  veranderen, om de verandering te zijn?

hieronder  clip van Casting crowns

Hier een artikel van Gary Chapman waarop dit  blog mede is  gebaseerd

Ik ben Jantje ongeduld!

 

ik kan soms zo enorm ongeduldig zijn.  geduld is een schone zaak zeggen we vaak, maar ik denk dat het misschien ook een beetje te maken heeft met de tijd waarin we leven. of  is dat gewoon een excuus misschien. 😉 .

test met kinderen

in een artikel van Gary Chapman las ik over een studie die 40 jaar geleden werd gehouden met kinderen van 4 jaar . de kinderen werd een snoepje voorgehouden en  gevraagd of ze een snoepje wilden, maar ze mochten ook een kwartiertje wachten en dan kregen ze er twee.  Een derde van de groep kinderen  wachtte liever en kregen zoals beloofd de twee snoepjes. De beloning voor hun geduld.

Je ziet dat degene die gewacht hebben zich op  bepaald gebied beter ontwikkelen. Ze  hebben gemiddeld meer zelfvertrouwen en zijn  beter te vertrouwen. Ik heb geen idee hoe het is getest en ook niet hoe de termijnen liggen en wat de precieze uitkomst nu werkelijk is, maar wat blijkt is dat mensen met geduld voordeel hebben in  dit leven.

Korte termijnoplossing

Ook in het Bijbelboek spreuken zie je dat het goed is om geduldig te zijn.  je moet zelf maar eens op zoek gaan.  waar het omgaat is dat we wanneer we  ongeduldig zijn veelal voor de korte termijnoplossing kiezen.  We kiezen voor dat wat  op dat moment ons voor het moment, direct dus, bevrediging schenkt.

Korte termijn oplossingen geven  vaak voor het moment vreugde of rust, maar tegelijk  kom je er na een tijd je achter dat je  meer had kunnen hebben als je  Andere keuzes had gemaakt. als je een kwartiertje had gewacht , had je een snoepje meer gehad. Had je langer kunnen genieten van het lekkers.  Jammer!

rendement

Veel mensen zijn ongeduldig. ik ben daar dus een van. Ook als christen heb ik soms moeite geduldig te zijn. wanneer ik in een moeilijke tijd zit dan bid ik soms of God me wil helpen, maar kom er vaak achter dat ik een horloge heb( bij wijze van spreken dan), maar dat God  de tijd heeft. God is geduldig en geeft wanneer de juiste tijd  is gekomen. Hij kijkt wanneer zijn zegen het meeste rendement heeft. 

Het gaat God niet om geld. God wil dat we zijn zegen maximaal kunnen ervaren. Soms moeten we nog dieper gaan op een bepaald moment  in het leven om zo Gods zegen ten volle ook te zien.  soms laat God bepaalde dromen in ons leven stuk gaan om zo te laten zien dat Hij veel meer voor ons in petto heeft dan onze persoonlijke dromen en ambities. Gods droom voor ons is zoveel meer dan  een bepaalde gelukkig e tijd,  hij heeft ons welbevinden voor de eeuwigheid op het oog.

Je dromen en ambities voorbij.

Gods droom voor ons leven  heeft weinig te maken met  financiële voorspoed, al geloof ik dat ook God daarin wil zegenen, maar God kijkt naar het groter geheel. Het is God altijd te doen om relaties.  In de eerste instantie jouw en mijn relatie met Hem, maar ook onze relaties onderling en de relatie met onszelf.

Wanneer wij in alle hectiek de rust zoeken in bijvoorbeeld in voldoening op ons werk, als we  financiële zekerheid als basis voor ons geluk zien, dan is  dat geluk voor een korte tijd.  we zien het om ons hen gebeuren. Mensen verliezen hun banen en wat is geld nu nog waard? 

zekerheid

De enige zekerheid waar we op kunnen bouwen is God. we zijn veilig bij God. God is stabiel. Wat hij belooft zal Hij ook doen. zijn we geduldig genoeg om er op te wachten?  Niet wachten en niets doen, maar wachten  en  vertrouwen dat wat God zegt goed is.  wanneer we ongeduldig raken laten we bidden om rust en vrede om toch te doen wat hij ons zegt in zijn woord, door zijn Geest.

Jezus zegt dat er een zware tijd zal komen.  een tijd waarin alles wat staat geschreven in vervulling zal gaan.  Misschien dat je er bang van wordt, maar Jezus belooft dat Hij terug zal komen, bekleed met macht en grote luister. Wanneer we op Hem zien  dan zullen we ontdekken dat de verlossing nabij is.

vertrouwen

Geduld  zegt iets over het vertrouwen dat we stellen in God. ik moet toegeven dat ik soms even minder vertrouwen stel op God als in mijn eigen inzichten. Ik weet  de goede antwoorden te geven, maar doe toch wat ik zelf wil. Ik volg mijn eigen wijsheid. Ik heb te weinig geduld om te wachten op het betere, het beste.

Gelukkig kent God me door en door en houdt hij van me. Hij schenkt me zijn liefde al ga ik soms mijn eigen weg waardoor niet hij mij , maar ik Hem te kort doe. Dom genoeg zeg ik  juist vaak God waarom overkomt mij dit of dat, of waarom laat U mij in de steek,  maar uiteindelijk zijn het de gevolgen van  mijn eigen ongeduldige keuzes.  Toch merk ik dat ik hierin groei, dat ik stap voor stap dieper het water in durf te lopen en me steeds meer durf laten meevoeren in de rivier van Gods enorme liefde.

Ik hoop dat ik iets van vrucht kan dragen in de dingen die ik doe ondanks mijn soms ongeduldige karakter. Misschien dat je iets herkent in wat ik schrijf . ik wacht je reactie graag af.