Tag: elfstedentocht

elfstedentocht, eindstreep, motivatie!

 Hoe zou je leven er uit moeten zien? Welke keuzes maak je of maak je ze liever gewoon helemaal niet.  immers de keuzes in je leven waarmee je je verbindt kan je  zowel maken als breken.  Jouw keuzes maken duidelijk waar jij voor staat, maar niet kiezen laat ook zien waar je voor staat.  De laatste laat immers zien dat je nergens voor gaat.

Consequenties van je keuzes

Iedere keuze die we maken in dit leven, en dan maakt het niet uit op welk niveau,  heeft zo zijn  consequenties.  Als we op jonge leeftijd de keus maken om er met de pet naar te gooien op school, betekent dat we een baan zullen moeten accepteren naar gelang de studie of dat we onze stinkende best moeten doen om bij te scholen of  ons op te werken.  Het zal ons meer moeite kosten om het zelfde niveau te behalen als iemand die zijn best heeft gedaan.

Wanneer we ons in het leven laten leiden door de keuzes van anderen, zal uiteindelijk je leven bepaald worden door anderen en iemand die de verantwoording voor zijn leven neemt aangaande   zijn keuzes zal uiteindelijk zelf bepaalde keuzes ook kunnen maken.

Hele of halve keuzes?

Veel mensen maken halve keuzes in het leven.  ze leggen zich niet werkelijk toe op de keuzes die ze maken. ze kiezen  om christen te zijn, gaan naar de kerk, bidden bij het eten, lezen de bijbel, maar tegelijk zullen ze niet de keus maken om ook daadwerkelijk volgelingen van Jezus te zijn.  ze zijn bang om zich werkelijk te committeren aan hun keuzes.  Uiteindelijk vraag ik me af of deze mensen eigenlijk ook trots zijn op wat ze behaald hebben met halfslachtig gedrag.

Wanneer we kijken naar topsporters dan zien we dat ze hele gerichte keuzes maken in het leven.  ze stellen alles in het werk om een speciaal doel te halen en dat is  de eindstreep behalen. (zie fil 3:10-16) hun hele levensstijl wordt er door bepaald. ze eten goede maaltijden , trainen zoveel als nodig is, ze nemen goede nachtrust,  luisteren naar de trainer, en dat alles om de overwinning te kunnen behalen. 

Zijn we gecommitteerd?

De vraag die gesteld moet worden is denk ik, naast de keuzes die we maken; hoe gecommitteerd zijn we? Er zal weinig in ons leven veranderen wanneer we keuzes maken , maar niet werkelijk gecommitteerd zijn aan de keuzes die we maken.  wanneer we niet het verlangen om daadwerkelijk eerste te worden kunnen we net zo goed gaan wandelen in plaats van te rennen.  We halen wel de eindstreep, maar de beker zullen we niet ontvangen.

We kunnen niet in de toekomst kijken en weten niet hoe we de eindstreep precies gaan halen, maar wat we wel kunnen bepalen is of we onze stinkende best hebben gedaan en alles op alles hebben gezet om de eindstreep met trots te behalen of dat we  mee hebben gedaan, maar met een stuk desinteresse die  er van uitgaat dat we toch wel laatste zullen zijn .

 Desinteresse of gemotiveerd

Misschien  goed om voor jezelf eens te bekijken welke keuzes je al dan niet gemaakt hebt en welke je zou kunnen en willen maken, maar vooral ook aan welke keuzes je je ook daadwerkelijk toe wil wijden.  Wanneer we gemotiveerd aan de slag gaan met de juiste keuzes zal het gevolg zijn dat we  de eindstreep zullen behalen met de juiste motivatie.  Ik moet nu even denken aan al  die deelnemers die  ooit hebben meegedaan aan de Elfstedentocht. Wat is dat afzien, maar voor wie de eindstreep haalt is ze  iets om trots op te zijn.  en dan gaat het niet eens zozeer om de eerste plaats, maar om de weg die je hebt afgelegd.

In het leven is het soms ook werkelijk afzien. Je hebt tegenwind, we moeten soms klunen, gemotiveerd blijven om ook daadwerkelijk  de finish te behalen.  Daarvoor  moeten we onze ogen niet richten op de omstandigheden , immers als we daarop kijken zullen we falen, maar ons oog gericht houden op het doel.  Dan zullen we overwinnaar genoemd worden. Niet  omdat we eerste zijn geworden, maar omdat we eruit hebben gehaald wat er in zit.  wanneer we geloven en werkelijk navolgers van christus willen zijn zou dit m.i. onze houding moeten zijn.