Tag: eigenwijs

Eigenwijze God?

Heb je ook van die momenten dat alles er even niet zo mooi uitziet? Dat bepaalde zaken je naar de strot vliegen? Dat het niet helemaal zo gaat als je had gehoopt of bedacht misschien? 


Ik heb dat wel eens. Dit roept bij sommige lezers dan vragen op. Vragen waarom ik in zak en as zit en wat er zoal aan de hand zou kunnen zijn. Echter, er is niks aan de hand, maar ik blog juist om mijzelf scherp te houden in situaties waarin ik ben beland of gevoelens waarin ik helderheid wil creëren. In ieder geval is mijn weblog vol met momentopnames die veelal wat downig overkomen wellicht, maar juist bedoeld zijn om ff zaken te ordenen voor mij zelf. 
Ken je dat? Heb je ook specifieke maniertjes om zaken te ordenen, te rangschikken om zo weer verder te kunnen? Ik doe dat door te bloggen, de bijbel te lezen, een boek soms en dat door mijn hoofd te laten gaan op dusdanige wijze dat ik dingen weer wat helder kan zien. 

‘Mijn plannen zijn niet dezelfde als die van u en mijn gedachten zijn niet uw gedachten!’

Jesaja 55:8 HTB

Ik maak regelmatig plannen die totaal anders lopen dan verwacht. Soms zelf zaken die ik wil doen voor de Heer lopen geheel anders dan ik had verwacht. Frustreert me dat ? Soms best een beetje. 

Weet je? Ik denk soms stiekem dat ik God wel voor mijn karretje kan spannen. Gelukkig is dat niet zo. Mijn gedachten zijn menselijk en niet altijd even succesvol, slim, bedachtzaam, helder, goed te noemen. God echter is de grote bedenker. Hij is het die alles bedacht heeft. Dingen op een rij heeft. Hij weet wat goed is voor mij en jou, voor de wereld en in iedere situatie.

Ik merk dat ik vaak refereer aan mijn eigen gedachten kaders en daarmee de lat dus vaak te laag leg qua mogelijkheden. Met God is er zoveel meer mogelijk dan we vaak voor mogelijk houden. 

Bij God is alles mogelijk. Math 19:26 

Dus! Als ik vol loop. Mijn eigen tekortkomingen me overspoelen. Onmogelijkheden verrijzen waar God beloftes heeft gedaan, dan zie ik op mijzelf. Vergeet ik wie werkelijk Heer is. Mag ik wederom beseffen dat Hij Heer is in en over mijn leven. Dat Hij de allerhoogste is en dat Hij zijn plan zal volvoeren. Hoe dan ook! Ik mag bepaalde verwachtingen hebben over hoe God dingen gaat doen, maar Hij zal het doen op Zijn eigen wijze. Hij laat zich niet voor het karretje spannen. 

Wederom bewust wording. Veelal van dingen die ik eigenlijk wel weet, maar die ik gewoon weer eens helder heb gekregen. God zij dank voor zijn werk in mijn leven. Dat Hij mij niet verlaat hoe fout ik soms ook doe . 

God, een gevoelig onderwerp.

They say I’m wrong but they also used to say the world was flat, and how wrong was that?  refuge

Veel mensen gaan af op hun gevoel.  Ik geloof ook dat gevoel enorm belangrijk is in een mensenleven.  Toch kunnen we niet slechts op ons gevoel af gaan.  soms moeten we  dingen feitelijk bekijken en soms moeten we  ook ervaring hebben om dingen te kunnen weten, maar ook hebben we het nodig om dingen voor waar aan te nemen  die anderen ons vertellen.  Niet dat we iedereen maar willekeurig moeten geloven, maar  soms is het goed ook  vertrouwen te hebben dat iets werkelijk waar is.

Ik heb  niet het gevoel dat de aarde rond is. ik loop en  mijn gevoel is dat dat de aarde zo plat is als maar kan. Ik geloof echter dat hij rond is.  niet zozeer omdat ik dit feitelijk  heb ervaren doordat ik een ruimte reis heb kunnen maken en dit heb kunnen zien, maar omdat ik geloof dat dit bewezen is doordat anderen dit hebben onderzocht. Ik heb er wel over gelezen ,  maar of het werkelijk waar is moet ik  dus geloven op grond van de verhalen van ervaringsdeskundigen of mensen  die er verstand van hebben. ik kan op mijn gevoel afgaan en blijven geloven dat de wereld plat is, maar  dat zou eigenwijs zijn.

Wanneer we geloven is dat  in wezen ook zo. We kunnen net doen of God er niet is en onze ervaringen wegredeneren door te zeggen ik geloof er niet in, maar  desondanks  is er  toch bij veel mensen die twijfel . ”Is God er nu wel of niet?”  wanneer we slechts af gaan op ons gevoel, wat overigens veel mensen doen hoor. Dan lopen we ergens een keer vast. Immers   het gevoelsleven hoort bij de mens en zelfs bij geloven, maar ze is niet  maatgevend voor het feit of God nu wel of niet bestaat.  

De vraag is veel meer , wanneer we nu in wezen ervaren dat er meer is tussen hemel en aarde , waarom ontkennen we dan dat dit God is? waarom  durven onze ware gevoelens niet toe te laten en  blijven we hangen in afwijzing van Hem die ons  specifiek op het oog heeft?  Voor veel mensen is het ontastbare het probleem, toch is  wat veel mensen ontastbaar vinden heel erg tastbaar geworden in Zijn Zoon Jezus Christus. 

Heel de wereld is vol van zijn aanwezigheid. Onze jaartelling begint bij Hem . er zijn legio mensen die Hem hebben gezien en ervaren in hun leven.  mensen uit de bijbel, maar ook mensen hier en nu.  Ervaring is  belangrijk voor mensen , maar die ervaring moet niet rusten op een gevoel van blijheid of   een warm gevoel, als kan dat heel er g bevestigend zijn op sommige momenten.

Maak gewoon wijze beslissingen. De Bijbel leert ons dat ook. maak goede keuzes voor je leven.  maak een optel soms van  een leven met God en tel ook op wat het je kost om zonder God te leven.  ik geloof dat wanneer we werkelijk gaan onderzoeken we  ook werkelijk God zullen tegenkomen in ons leven en de keus om in Hem te geloven  gemakkelijker wordt.   kiezen voor iets of iemand die je niet kent is  werkelijk moeilijk en ook gewoon onverstandig.

Onderzoek de Bijbel, leer over wie God is door met mensen te spreken over Hem, maar vooral zoek hem op in gebed. ga in gesprek met Hem. niet om de  gevoelens, maar om Hem te vragen zich aan jou te openbaren. Zich aan jou te laten zien .  zoek mensen op die werkelijk te vertrouwen zijn en die je niets door de strot willen duwen.  Wanneer je het moeilijk vind  ga eens een ALPHA cursus doen. een cursus waar belangrijke aspecten  naar voren komen van wie God is en waar je  in alle vrijheid  vragen mag stellen over  geloven, over God , over Jezus en de Heilige Geest.  Er zijn echt interessante waarheden te ontdekken . zaken over God die je vast nooit eerder hebt gezien of gehoord die gewoon als wetenschap  op zich  al heel interessant voor je zouden kunne zijn, maar ook positief onderbouwen  wie jij bent voor God en dat Hij het goede met je voor heeft.  Ook als dat er soms heel anders uitziet  of  als je af gaat op het  gevoel.