Tag: drang

een veranderingsproces in gaan.

lees Genesis 16:1-15

veel mensen hebben ieder jaar  nieuwe voornemens. ook wanneer de lente begint zeggen mensen van alles te willen gaan doen. ze willen meer gaan sporten, allerlei kussen rondom het huis die ze van plan zijn te doen, maar… en het klinkt wat denegrerend misschien, meestal  komt er van deze voornemens vaak niet zoveel terecht.

frustratie

je zou kunnen zeggen dat we wel willen en ook het verlangen hebben om bepaalde zaken aan te pakken in ons leven en omgeving, maar eigenlijk heel  vaak de kracht missen om daadwerkelijk te doen wat we eigenlijk zouden willen. we willen wel anders, maar  het lukt gewoonweg vaak niet. we houden het gewoon niet vol.

anderzijds is het ook vaak enorm frustrerend als we juist iets niet willen doen, maar toch telkens de drang hebben om het toch te doen. we willen stoppen met roken, drinken  of we laten ons meeslepen door onze seksuele fantasieën.

misschien noem ik nu net een aantal zaken waar jij zelf tegen aangelopen bent of je denkt dat jou ding er niet tussen zit, maar  het gaat er om dat we soms doen wat we niet willen en wat we wel willen dat doen we vaak niet.

machteloosheid

paulus schrijft daar over: Want het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet doen wil, dat doe ik juist wel. hier  gaat het echter niet over het feit of iemand zou moeten stoppen met roken of andere zaken als afvallen, minder… je kent zelf de voorbeelden van de zaken die jij je ooit wel eens hebt voorgenomen.

waar we wel  over willen nadenken is het gevoel van machteloosheid. je kunt soms in een situatie terecht waarin je niet wil zijn. we doen wat we kunnen, we worstelen met onze gevoelens, inwendig schreeuwen we het soms uit, maar anderen lijken niks te horen of te zien.

gevangen

wat we zeggen is niet wat we werkelijk bedoelen te zeggen. als we al onder woorden kunnen brengen wat we voelen,  lijken anderen niet op te pakken hoe jij je voelt of wat je zegt. je probeert vriendelijk te blijven,  te doen wat mensen van je verwachten,  je geeft je helemaal, maar je krijgt niet terug wat je had gehoopt te ontvangen.

eigenlijk zit je dan  dubbel gevangen lijkt het wel. we proberen er voor mensen te zijn, maar ze stellen ons teleur omdat ze er niet ook voor jou zijn. en we zijn teleurgesteld in onszelf omdat we niet duidelijk kunnen maken hoe we ons voelen. we voelen ons dom , onbegrepen, teleurgesteld, boos, kortom…Machteloos!

Hagar

Hagar is iemand die ook  in zo’n situatie terecht is gekomen. als slavin had ze geen enkele rechten. ze werd min of meer gebruikt als de  invaller van Sara, omdat deze geen kinderen kon krijgen. toen Hagar echter zwanger was, werd Sara enorm jaloers. ze sloeg Hagar en Hagar vluchtte weg.

toen Hagar helemaal alleen in de wildernis zat, kwam er een engel met een verbazingwekkende boodschap. Ga terug en onderwerp je aan Sara.  en voegde hij er aan toe: ik zal je veel nakomelingen geven.  je zult een zoon krijgen en je zult hem de naam Ismaël(wat zoiets  betekent als God hoort) geven, want de Heer heeft de situatie gezien waarin je zit. (gen 16:9-11)

vluchtgedrag

als we ons zin zo’n situatie bevinden waarin we machteloos zijn is de gedachte om maar ver weg te gaan soms heel erg verleidelijk. we willen ons het liefst verstoppen voor alles en iedereen. soms niet letterlijk , misschien meer figuurlijk. een ander gezicht of houding die we ons aanmeten.

God doorziet je gedrag, je houding, de woorden die je spreekt. zelfs in de meest uitzichtloze situaties is Hij er voor je. Hij hoort ons als we huilen. zelfs als anderen je niet zien, Hij is er en ziet en hoort ons.

Hoop

het is goed om te leren hoe we onszelf kunnen uiten, niet in de eerste plaats naar mensen, maar in de eerste plaats naar God. vluchten, op welke manier dan ook,  lost de machteloosheid niet op, maar wanneer we beseffen dat we geliefd zijn, wanneer we weten dat God er voor ons is,  dan geeft dat hoop. hoop omdat we gezien zijn, dat iemand ons begrijpt, dat er iemand luistert, dat er verandering mogelijk is.

verder naar overlevingspakket: stap 1 #2