Tag: dieper

as it is in heaven

Vandaag opnieuw de film , as it is in heaven , gezien.  Een prachtige film  die ik zeker en keer of 5  heb gezien, maar waarin ik telkens nieuwe  dingen naar voren zie komen.  vandaag gekeken vanuit het oogpunt van begeleider en het groepsproces.

Wat mij ten diepste raakte vandaag is dat hoe meer we de lijntjes in handen  proberen te houden als begeleider des te meer  vallen er ook gaten in hoe we zelf functioneren.  Ik wil daarbij niet te kennen geven dat er qua omgang met en groep mensen geen regels  moeten zijn, integendeel. Ik geloof echter dat  de regel zou moeten zijn dat het in eerste instantie gaat om communicatie en omzien naar elkaar.

Ik geloof dat het geestelijk aspect  het proces nog dieper en intiemer maakt. Wanneer een mens zich durft te openen voor de ander is dat iets bijzonders  te noemen al zou het eigenlijk gewoon zou moeten zijn. tegelijk  is het ook een wonder te noemen als het hart van mensen welke gesloten is door alles wat hij /zij meemaakt  of meegemaakt  heeft  weer opbloeit en open  gaat om lief te hebben en tegelijk er een plek is waar dit mogelijk is .

Ik geloof dat gemeenschap met mensen iets bijzonders is. ik geloof dat God ons daarom oproept om er voor elkaar te zijn. niet om elkaar in de weg te staan met een vooringenomen houding, maar elkaar omarmen in liefde al weten we vaak niet hoe we dat het beste kunnen doen.  soms staan we in de heftige situaties van de ander machteloos.

Ik geloof dat het goed is te erkennen dat we niet overal antwoorden op hebben, vak is het gewoon goed om er te zijn voor de ander, maar gewoon beter om niets te zeggen.  dit laatste vraagt soms meer moet dan een pasklaar antwoord of een Bijbeltekst.  Iets wat we gelezen hebben kan ons  als persoon soms zo duidelijk zijn , maar de vraag is of dat wat wij persoonlijk als antwoord nodig hebben ook voor de ander geld.

Natuurlijk is het  meer dan goed om open te staan voor wat we intuïtief eigenlijk al weten, maar wat belangrijker is dat we open staan voor wat de  Heilige Geest wil doen in zulke momenten.  veelal is dat wat wij intuïtief al weten in combinatie met wat god zegt in zijn woord en wij op een bepaald moment ervaren iets wat we de ander zouden kunnen zeggen.  soms direct, soms  als het moment daar is.

Wanneer we zelf in rust blijven in situaties waarin mensen zich openen en we blijven ook zelf transparant, zal het juiste moment  als vanzelf komen. ik geloof dat God ons door zijn Geest zal leiden juist in zulke momenten.

veelal betekent het begeleiden van een groep vooral ook zelf door de ander geleid willen worden. ik bedoel daarmee niet slechts door ander begeleiders of mensen die  op een hoger level staan, maar ook door  mensen in de groep.  durven we en trandprant zijn en erkennen dat we niet alle antwoorden hebben? durvben we ons  laten corigeren al is dat door mensen uit de groep?

ik geloof dat Jezus ons dit  duidelijk wilde maken toen hij door de knieën ging en de voeten van zijn discipelen waste. ik geloof dat hij dit ten diepste deed door  voor ons  mensen te sterven op de meest brute wijze.  ik geloof echter ook dat er leven is  in het het tonen van zwakheid. Jezus zelf heeft ons dit laten zien. de korrel moet eerst  de grond in om te sterven alvorens hij op kan komen en vrucht kan dragen.

diepe wonden

Lezen Jona 4:4-8

Als we verdrietig zijn, kunnen we gemakkelijk terug vallen in onze oude gewoonten, verslavingen, afhankelijkheid. Veel van onze oude gewoonten gaven ons rust . al was het dan misschien maar tijdelijk, maar zulke momenten kunnen je heel dierbaar zijn.  tegelijkertijd maken zulke momenten je ook bewust van je zwakheden.

De problemen waar je tegen vecht, liggen zo enorm diep dat het moeilijk is het los te laten. Het is niet de gewoonte , de verslaving of onze afhankelijkheid die het werkelijke probleem in ons leven vormt. Het werkelijke probleem ligt dieper dan dat.

voel je em aankomen?

Als nu de plek waar je nog iets van rust kunt vinden je wordt afgenomen lijkt de bal die je gooide nog harder terug te komen en andere eigenschappen komen boven drijven. Boosheid veel boosheid.

We willen niet boos zijn misschien, maar we zijn het wel, gewoon omdat we nergens kunnen schuilen juist op het moment dat we dachten dat we juist die beschutting nodig hadden.

terecht of onterecht

Jona had ook moeite met zichzelf. Hij was  wat je een opstandig type kunt noemen. Hij had moeite met vergeving en liefhebben van degene die God vond dat hij lief moest hebben. mensen waar hij een afkeer van had. De mensen van Nineve.

Toen God zei dat hij het volk wilde sparen werd Jona dan ook erg boos. Maar God zei: is dat nu terecht dat je zo kwaad bent?

gebed om nog meer ellende?

Jona ging ergens heen en maakte zich een heerlijk plekje om te schuilen, om te kijken wat er nu zou gaan gebeuren inde hoop dat de stad ten onder zou gaan . God liet een wonderboom groeien om Jona schaduw te geven en zo z’n ergernis te doen verdrijven.

Jona was er enorm mee in zijn nopjes. Een heerlijk plekje om even tot rust te komen van alle onrust die er in hem zat.  Echter de volgende dag stuurde God een worm die de plant aanvrat en de boom verwelkte. De zon werd bloedheet en Jona had geen stukje schaduw. En opnieuw werd Jona boos. Hij werd zelfs zo boos dat hij bad om te mogen sterven.

geef God de tijd om te helen.

Waarom deed God dit nu? Om Jona te laten zien dat hij werkelijk een probleem had. Z’n probleem was niet het verlies van de plant. Zijn boosheid lag dieper als dat.

Het is oké als je boos wordt, als God onze wonden aanraakt, maar het is ook belangrijk om niet in je boosheid je terug te trekken. Laat God je niet slechts aanraken , maar geef hem de tijd je wonden  te helen.

onderstaand gebed is pittig. denk er goed  over na alvorens je het uitspreekt.

Heer ik wil U de tijd geven mijn wonden te helen, maar Heer help me om niet opstandig te zijn en boos, maar laat mijn werkelijke gevoelens er bij naar voren komen. zo dat ik oprecht  ze ook bij u kan brengen.  amen