Tag: dichtbij

kom eens even naast me, of mag ik misschien even in je schoenen staan?

mantelzorg1

Wie is mijn naaste? Wie moet ik liefhebben? Ik weet niet of het de bedoeling is om dit soort dingen zo strak af te kaderen. Wie is mijn naaste nu? Ik geloof dat het afhankelijk is waar ik ben.

Dus overal waar ik ben zijn er mensen naast me. Dichtbij me. Wanneer ik om me heen kijk zijn dat mijn naasten.Ook degene die ik in mijn hart meeneem zijn mijn naasten. Ik geloof dat deze groep groot genoeg is om mee te beginnen.

Daarnaast is er de oproep om onze tentpinnen ver uit elkaar te zetten. Maw de deur van je huis, of misschien wijder nog, je leven te openen voor een ieder die wil komen. Of sterker nog ; mensen nodigen die door anderen niet genodigd worden.

Wie is onze naaste? Wie moeten we liefhebben? De mensen die we ontmoeten.

010

ik heb  geen idee  hoe jij hier in staat, maar  ik heb hieronder nog een leuk filmpje voor je van TED. empathie daar gaat het over. nu heb ik iets tegen het woord empathie, maar dat komt waarschijnlijk omdat het bij mij overkomt als geveinsde vriendelijkheid of inleven in de ander op een onechte manier.

ik geloof echter dat we ons ook werkelijk een beetje in de ander  hun schonen mogen verplaatsen. misschien zelfs wel een handje helpen waar mensen in nood zijn vanuit empathie. door je in de situatie van anderen in te leven komen we dichterbij de werkelijkheid van wat een ander  ervaart en zien we ook onze eigen tekortkomingen.

kom je naast me? kom je in mijn schoenen staan?

kom in beweging

sta op en wandel!

Johannes  5:1-15

Ben je er klaar voor om alles achter je te laten? Alles wat niet goed voor je is? Al je fouten en gebreken? De fouten in je karakter, de keuzes van je leven?

vragen en/of antwoorden.

Is het mogelijk om hier een antwoord op te geven?wat een hoop vragen waar ik in ieder geval geen antwoord op heb. Immers wat is alles dan? Oei… met nog meer vragen saai ik wellicht nog meer vragen waar geen antwoorden op te vinden zijn op dit moment.

Is het alles of niets? Misschien loop je juist vast in je geloof door zulke vragen, waar je geen antwoord op hebt.

zoeken betekent activiteit.

Deze 12 stappen die we met elkaar bespreken zijn  slechts een soort van leidraad. Niet direct een antwoord op al je vragen. Dat zul je gemerkt hebben. Misschien hebben ze juist ook veel vragen opgeroepen. Geen probleem als deze vragen je dichter bij God brengen.

Vragen zijn niet per definitie verkeerd, maar de mens wil graag antwoord op zijn vragen.  Misschien kom je hier wat antwoorden tegen, maar het is niet de intentie om antwoorden te geven op al je vragen. Je vragen houden je juist actief. Actief om te blijven zoeken.

in beweging voor genezing

We willen dat je in beweging bent en vooruit komt op je/de weg. We willen graag dat je ontdekt dat als je dicht bij Jezus bent, je ook dicht bij de waarheid bent. Daarmee ook dicht bij het antwoord op al je vragen. Wij weten de antwoorden niet, maar Hij kent je door en door.

In de dagen van Jezus was er een bad waar mensen heen gingen om op miraculeuze wijze genezen te worden. Er was ook iemand die er al 38 jaar lang lag. Toen Jezus op een dag langskwam en hem zag liggen vroeg Jezus hem of hij ook genezen wilde worden. De man antwoordde dat het gewoon niet mogelijk was, omdat er niemand was die hem naar het water kon brengen als het wonder zich voltrok. Hij was altijd te laat.  Toen zei Jezus tegen hem op te gaan staan, z’n mat te pakken en te lopen. De man stond op en liep. Hij was genezen!

verlangen om bruikbaar te zijn.

Deze man was zo kreupel dat hij niet in staat was het water te bereiken. Hij kon niet lopen. Toch ging deze man zo dicht mogelijk bij het water in de buurt liggen in de hoop toch ooit eens het geluk te mogen hebben  om het wonder te beleven. Hij had hoop op herstel. Hij had een diep verlangen  om, bruikbaar te zijn. Dit verlangen is waar God naar op zoek is.

Daar waar wij verlangen om bruikbaar te zijn, daar zal God ons herstel geven. Als we net als deze man erkennen dat we onmogelijk het wonder kunnen bereiken op herstel, maar wel dicht bij de plaats zijn waar de wonderen gebeuren zal er genezing zijn, zullen we meer en meer bruikbaar zijn in het koninkrijk van God. Dicht bij Jezus is hoop.

Jezus, hoop van de volken,

Jezus, trooster in elk verdriet.

U bent de bron van hoop die God ons geeft.

Jezus, licht in het duister,

Jezus, waarheid die overwint.

U bent de bron van licht die in ons leeft.

U overwon in elke nood,

U brak de banden

van de dood.

U bent de hoop

in ons bestaan.

U bent de rots

waarop wij staan.

U bent het licht waardoor de wereld God kan zien.

U won van de dood,

droeg onze pijn.

Nu mogen wij dicht bij U zijn.

Jezus, de hoop

levend in ieder die gelooft.

Heer, ik geloof…