Tag: denken

geven en nemen

passing the batonIn het leven is het  een kwestie van geven en nemen wordt wel eens gezegd. Ik denk dat er inderdaad veel gegeven wordt en ook veel genomen.  als ik dit zo even terug lees deze zinnen dan merk ik dat het nog niet erg duidelijk is wat ik bedoel te zeggen.  veel mensen kunnen gemakkelijk geven, anderen  zijn meer degen die nemen volgens sommigen.  Eigenlijk is het volgens mij zo dat we niet  kunnen geven als de ander niet  ook neemt.

Wanneer we iets willen geven dan zal de ander of het moeten accepteren of niet.  wanneer we dus een cadeau aan de ander geven zal de ander deze moeten accepteren. Wanneer deze het cadeau niet accepteert, dan wordt er wel iets aangeboden , maar niet genomen en waar niet genomen wordt ook niet gegeven.

Beetje een omslachtig verhaal wellicht, maar om to the point te komen heb ik in deze even een aanloop nodig.  Geven en nemen is namelijk een item wat best van invloed is op ons persoonlijk leven.  immers we hebben veel te geven , maar ook veel te ontvangen.  Veel mensen willen ook veel geven.  Goede dingen, maar ook slechte dingen.  De ander heeft dit soms maar te accepteren lijkt het wel. De vraag is echter of dit zo is.

Moeten wij accepteren wat de ander ons geeft? Mogen we afwijzen?  Ik wil daarmee zeggen dat veel mensen ons proberen op te zadelen met  de brokstukken van hun eigen verleden. Ze  schreeuwen  en willen ons vertellen wat wij zouden moeten doen.  anderen proberen ons  van alles te geven want ze hebben het zo enorm druk en wij zouden dat  van hen moeten overnemen.

SisyphusAl met  al kunnen sommige mensen  ons door  ons met hun gedrag  en houding zaken proberen te geven die ons belasten.  Allerlei zaken die  emotioneel niet voor ons zijn kunnen ons belasten, maar ook zaken die  voor hen heel normaal schijnen te zijn , maar die  we niet werkelijk moeten willen.

De hele reclame wereld wil ons doen geloven dat ze ons iets te bieden hebben. iets te geven en wij accepteren het allemaal lijkt het  soms. Als wij bepaalde producten gebruiken krijgen we er een sexy uiterlijk bij. We gebruiken een middel en krijgen er  een slank figuur. We moeten het een met het ander nemen. niets is er zomaar.

Willen we  een mooi en goed leven dan  moeten we het leven nemen zoals het komt zegt men wel. Dus we moeten het  ontvangen en accepteren zoals het ons gegeven wordt.  echter ik geloof dat veel zaken die  men lijkt te geven niet  werkelijk gegeven is maar ons door de strot wordt geduwd en we moeten dan ook nog eens dank je wel zeggen.

Ik denk aan het maken van plezier. Iedereen wil toch plezier? Iedereen wil toch  drinken , roken, seks, drugs, rock and roll? Iedereen wil toch die nieuwe auto,  doe nu maar, neem hem nu maar… wordt ons toegeschreeuwd door  de media, de plakkaten langs de weg , folders, … we krijgen  van alles en nog veel meer wordt ons  bijna opgedrongen.

We hoeven echter niet alles maar te aanvaarden wat anderen ons willen geven. wat anderen vinden dat wij zouden moeten aan nemen. we mogen  onze eigen beslissingen nemen.  we hoeven ons leven niet te late leiden door wat anderen van ons vinden.

Ik geloof dat God  ons rijkelijk wil voorzien in dat wat we nodig hebben.  wanneer we dat willen aanvaarden end at genoeg vinden dan  ontstaat er  ruimte om werkelijk te leven.  al het andere wat de wereld ons bied bezwaard ons. Maakt dat we moe en gefrustreerd worden.  immers  dat wat de wereld ons bied is slechts tijdelijk en zal ons misschien tijdelijk geven wat we willen, maar het neemt nog veel meer van ons dan we denken.

images (1)Wanneer wij ons leven vullen met alles wat de wereld ons geven wil dan komen we tijd te kort om God nog werkelijk te dienen. We krijgen het druk om geld te verdienen om middelen te kopen, te onderhouden wat ons aanzien en macht geeft etc…

Weet je ? alles wat de wereld ons geeft en wij dus ook aangenomen hebben zal op een gegeven moment te zwaar worden. we kunnen de last niet dragen.  wat zou het geweldig zijn om de last te laten varen en slechts te doen wat Jezus ons zegt. Zijn last is licht en zijn juk is zacht.  We hoeven dan niet meer wakker te liggen  omdat we niet kunnen slapen omdat we ons zorgen maken over wat de dag van morgen weer allemaal  voor ons heeft. De druk en pressie. De moeite, de hoeveelheid,  etc…

heb je Gods Geest in de hand?

Wanneer er in de  kerk gesproken wordt over de Heilige Geest merken we dat er soms angstvallig met de billen geknepen wordt. nu moet ik toegeven dat ik soms zelf ook wel wat moeite heb  aangaande uitspraken over de Heilige Geest die tenenkrommend  werken op mij persoonlijk.

Vooral als er in de naam van de Heilige Geest  iets naar anderen of mij persoonlijk gezegd wordt als  zijn de dit zou je al dan niet moeten doen.  als iemand  dingen uitspreekt als waren ze van God en dit is hem direct door de Heilige Geest ingegeven wordt ik persoonlijk wel erg voorzichtig.  Ik zeg niet dat mensen geen woord  kunnen krijgen van God hoor. Daar geloof ik zeker in. Ik geloof dat de heilige Geest mensen gebruikt om anderen  iets duidelijk te maken, maar ik geloof ook dat er in christelijke kringen ook vaak gemanipuleerd wordt in de naam van de Geest.

Natuurlijk moet het duidelijk zijn dat we wel degelijk Gods stem door de Heilige Geest kunnen verstaan in ons leven.  natuurlijk is het zo dat de Heilige Geest wel degelijk in ons leven werkzaam wil zijn. De Heilige Geest kunne we in ons leven toelaten en  vragen ons te helpen en dingen duidelijk te maken, maar de Heilige geest is niet  in die zin oproepbaar dat wij Hem kunnen gebruiken  zoals wij dat willen.  Hij doet wat Hij wil.

Ik geloof dat mensen hier vaak over vallen. Sommige mensen willen de Geest gebruiken. Ze spreken dan misschien zelf over de kracht van God, maar dat bedoelen ze veelal dan ook. de Geest is echter niet een kracht van God, maar de Geest is een persoon van God.  Hij wil aanwezig zijn als persoon om mee te spreken en te overleggen.  Wanneer we aangesproken worden door anderen die ons iets te zegen hebben namens God , wellicht moeten we dan  voorzichtig zijn en luisteren wat ze te zeggen hebben, maar laten we vooral ook luisteren naar wat de heilige Geest ons persoonlijk daarover te zeggen heeft.

Het is zo gemakkelijk om je te laten verleiden om te doen wat anderen zeggen wanneer ze mooie beloften voor/over ons uitspreken in de naam van God en daarbij benadrukken dat het God is die¬† het ze door de Geest gezegd heeft, maar hoeveel is er van de Geest in de woorden die ze uitspreken? ¬†hoeveel van hen zelf? Hebben ze juist ge√Įnterpreteerd of hoe komen de woorden over? Of zeggen ze iets om dingen gedaan te krijgen? wanneer het woorden van de Geest waren zal het duidelijk worden of dat zo is.¬† vooral als ze aan jouw geadresseerd zijn, dan zal God ze ook naar jouw persoonlijk duidelijk maken.¬† misschien duurt het even, maar God heeft de tijd. laat je door anderen niet in een hoek duwen omdat ze vinden dat jij iets moet doen omdat de Geest het hen heeft gezegd.

Toch kan het zo zijn dat je in wezen weet dat bepaalde woorden die gesproken worden voor jou zijn. soms is het goed ons dat ook werkelijk bewust te worden.  met Hem er over te spreken. God is een God van relatie en du s zal God  ons ook vanuit die relatie met hem helpen. Hij zal ons steunen omdat Hij ons liefheeft. Wanneer  het woorden van Hem zijn in ons leven zal God ze ook waar gaan maken wanneer wij ons leven  daar naar richten.

Wanneer we weten dat God ons roept op de en of andere manier, doordat we iets in de bijbel hebben gelezen of doordat we iets specifieks ervaren hebben in ons leven. een woord hebben gehad, een duidelijk gevoel waardoor we gewoon weten dat het God is die  tot ons spreekt dan is het goed om dit ook werkelijk te doen.  vaak  gaat dat juist  voorbij aan dat wat we normaal zouden doen of denken.  Immers wat we vanuit ons zelf willen doen , vanuit ons persoonlijk verlangen, ons ik gerichte denken kan God in die zin niet gebruiken. Wij weten niet echt wat goed voor ons is maar de geest in ons weet dat.

Daarom zouden we ons oude leven achter moeten laten zodat we een veranderd leven kunnen aannemen.  Ook ons denken en daarmee ook ons handelen  zou meer gericht op God moeten zijn.  zodat we door de Geest veranderd zullen zijn.  vernieuwd door de vernieuwing van je denken.  Je oude ik , je oude gewoonten, je oude maniertjes  die je vasthouden aan je oude leven zonder God wil Hij in je veranderen.  zou je hem dat allemaal willen laten doen?  durf je God de ruimte te geven om door zijn Geest in je te werken?

Wanneer we ons laten leiden door de Geest  betekent dat niet dat we zomaar klakkeloos achter lek vreemd gevoel of  gebeurtenis moet aanrennen, maar we mogen zoeken naar wie God is en wat Hij ons te zeggen heeft op allerlei manieren.  Hij wil met ons spreken, communiceren.  Dat is zeker, maar wil jij ook luisteren? Dat is een  andere vraag. Durf je tijd te nemen om met God  in gesprek te zijn? durf je tijd te nemen om te geloven dat je kan veranderen door het werk van Christus in je toe te laten?  Durf je toe te geven dat Hij de Hoger macht is in je leven die je  werkelijk kan veranderen?

Ik spreek hier duidelijk van de Hogere macht, er is geen Hogere Macht dan God . Wanneer we de Heilige Geest  slechts zien als  een kracht in ons en niet als de derde persoon van God zouden we alles nog altijd zelf in de hand hebben.  laten we eerlijk zijn hoeveel hebben we nu werkelijk zelf in de hand?   Ik heb gemerkt dat wanneer ik zaken zelf in de hand neem er van alles uit de hand loopt in mijn leven.  wanneer ik echter  meer en meer  leer om alles uit handen te geven aan God door de heilige geest  er zoveel meer mogelijk is dan ik ooit  had verwacht.

ik zit vast wat moet ik doen?

Wat zijn we vaak met z’n allen druk bezig en vechten tegen allerlei  zaken waar we geen invloed op hebben lijkt het wel. We schreeuwen het uit. We worden moe en  zien het allemaal niet meer zitten misschien.  De vraag komt op wat moeten we doen?  waarom loopt alles in mijn leven mis. Waarom  helpt niemand mij. Waar is God.   we staan maar te kijken en te wachten op Gods hulp en dat van mensen, we roepen, schreeuwen zelfs en  we zien anderen in dezelfde situatie zitten, maar we komen geen steek vooruit.

Zo  gaat het vaak met mensen. we willen wel graag, maar we lijken aan de grond genageld we zien het gewoon niet meer  zo scherp. We zitten vast in ons denken. We willen wel anders, maar we zien het even niet. hoe komen we weer in beweging? Wat moeten we doen?   soms is het allemaal niet zo moeilijk als dat we dat  in wezen ervaren.  soms kan het zetten van een enkele stap ons al iets verder omhoog brengen. ons dichter bij ons doel  brengen. een stap kan zoveel in beweging zetten. We gaan anders kijken.  We komen in beweging.

Ik geloof dat God  dat ook  graag ziet.  als ik kijk naar de Heer Jezus, Hij bracht iets in beweging bij mensen, maar kwam ook zelf in beweging.  Een andere manier van denken. Het gaat niet om datgene wat we altijd hebben gedaan, mar  willen we  vooruit komen dan zullen we in beweging moeten komen. ook als we  op een plek zijn waar dat niet zo normaal is, ook wanneer we het niet gewend zijn. ook wanneer we altijd geleerd hebben ons aan de regels te houden, dan nog  zullen we ons af moeten vragen  waar we heen willen en keuzes maken.

we raken sneller van ons stuk dan we denken. Gewoon omdat we soms zo vast zitten in onze eigen denkpatronen, maar Jezus roept en ons  zegt ons hem te volgen.  Sta op  en volg Mij ! zei hij tegen de man die aan het water lag om te worden genezen.   durf jij de stap te zetten  om te genezen?  herstellen?

Ik geloof dat we vaak periodes in ons leven  krijgen dat we stil worden gezet om  keuzes te maken. om ons bewust te worden van  hoe we met  bepaalde zaken in het leven om moeten gaan.  we lopen veelal vast op onze eigen zinnige wijze van denken. We zitten vast en komen er niet uit omdat  we  niet bereidt zijn om onze kijk op  dingen  los te laten, nieuwe  manieren en nieuwe inzichten toe te laten.  God is een God van vernieuwing en beweging. Ik geloof dat Hij ons in beweging  wil zetten, maar in hoeverre ben je bereid stappen te zetten, keuzes te maken?  je eigen inzichten even te laten varen en gewoon  zaken eens goed te bekijken?

ik ben ik in de stilte.

Wat hebben we veel gebouwd en gecre√ęerd. Opmerkelijke prestaties.¬† We proberen op allerlei manieren¬† iets¬† te presteren , achter te¬† laten, te bewijzen¬† om onszelf te laten zien.¬† we hebben schijnbaar het idee dat we moeten bewijzen dat we (er) zijn.

We zijn echter niet¬† doordat we¬† voortdurend¬† doordraven. We laten wel iets van onszelf zien, maar niet wie we zijn.¬† we zijn meer dan wat we cre√ęren, presteren of doen. ¬†we zijn voortdurend bezig¬† onze gedachten¬† te verwarren met¬† onszelf.¬† we zijn echter meer dan onze gedachten.

We trainen onze gedachten om zoveel mogelijk op te slaan en te verwerken. We leren  en bestuderen datgene wat ons  bezighoudt.  We  leren meer en meer om onze gedachten te gebruiken en te beheersen, maar vergeten dat we ook zonder al deze kennis  er gewoon mogen zijn.

We zijn voortduren in gesprek  met onszelf zonder onszelf werkelijk te bereiken. We kennen in wezen onszelf niet.  we zijn erslaafd aan het denken zegt Eckhart Tolle.  Hoewel ik het in veel zaken oneens ben met wat hij zegt noemt hij  bepaalde zaken waarin hij gelijk heeft.  We leven een leven van dwangmatig denken . we kunnen niet meer genieten omdat we niet meer zijn. we zijn onszelf verloren in het denken, het voortdurend bezig zijn met van alles  wat  belangrijker lijkt te zijn geworden dan  Hoe God ons ziet en wat Hij voor ons in petto heeft.

Van de week werd ik geconfronteerd met Amos . Hij werd  door God geroepen. Hij lied zich niet leiden door zijn denken. Niet door wat men van Hem verwachtte. Hij deed wat God  hem zei. Hij gebruikte zijn gezond verstand, maar liet zich er niet door leiden.  Ook Jezus liet zich niet leiden door de omstandigheden of wat mensen van Hem verwachten. Hij wist wie Hij was.

Het is goed om stil te worden.  onze binnenkamer in te gaan. stil zijn en onze eigen gedachten loslaten en bij God brengen geeft de rust waar  we als mensen naar verlangen.  het gaat er niet om dat we apathisch  moeten worden en oplossen in het zogenaamde niets, maar dat we onszelf opnieuw ontdekken door God in ons  te zoeken. God die  zoveel groter is dan  wij ons kunnen vorstellen, die voor ons is en  achter ons en om ons heen, maar die ook in ons wil zijn en met ons  wil zijn en ons wil ontmoeten in onze meest kwetsbare omstandigheden.

Juist in de ontmoeting met God gebeurt wat wij zelf niet voor mogelijk hadden gehouden. we ontdekken ons zelf . we ontdekken ons zoals Hij ons  heeft gemaakt  dat houdt in dat we onszelf ontdekken in onze meest kwetsbare vorm. het meest kwetsbare is  tegelijk ook het meest wezenlijke van wie we mogen en kunnen zijn. maar ook wie we in wezen zijn als we het durven toelaten.

Als we ontdekken dat we deze binnenkamer, dat moment  welke  we gezocht hebben niet een plek is  waar we ons terug trekken van de druk die we op ons laden, maar een plek is in ons waar we God kunnen ontmoeten. dan  biedt dat mogelijkheden om overal waar we zijn ook daadwerkelijk  onszelf te kunnen zijn. we hoeven dan niet langer meer bezig te zijn met  het vergaren van informatie en kunnen we onze gedachten  de rust geven waar we zo naar verlangen .

We hebben het niet nodig om te voldoen aan bepaalde eisen die we onszelf  stellen of te voldoen aan de eisen van onze gedachten, maar we mogen zijn die we zijn . we zullen ontdekken dat  het beter is om onszelf te zijn zoals we zijn. Ik ben ik en er is niemand die beter ik kan zijn dan ik met de hulp van Christus in mij.

Ontmoeten! een nieuwe manier van denken.

Veel mensen denken dat anders denken betekent dat je je zelf voor moet houden om tegen jezelf te zeggen dat je van alles moet doen in het leven. je moet  goed zijn voor je  kinderen, je moet goed zijn voor je ouders en je echtgenoot, je moet een goede huisvrouw zijn, je moet vriendelijk zijn, je moet altijd lachen .. of.. je mag geen negatieve dingen zeggen of je mag de kerk niet overslaan of het Bijbellezen iedere dag, je mag  niet verdrietig zijn, je mag niet boos zijn, etc…

Ont-moeten!

Maar wanneer  we spreken over het veranderen van onze gedachten gaat het juist om dit soort gedachten. Veel mensen leggen zichzelf een enorme druk op door zichzelf voor te houden dat ze van alles moeten.  God wil echter dat we vrij zijn van deze gedachten. Jezus leert ons dat we God lief moeten hebben boven alles en de naaste als ons zelf.  Daaraan hebben we in wezen genoeg. Laten we niet meer op de schouders nemen dan we kunnen dragen.

Misschien goed om gewoon te leren om ons zelf te zijn en te veranderen in ons denken door ons denken eenvoudiger te maken. door dagelijks de rust  bij God te zoeken en van daaruit aan het werk te gaan door de ander te dienen en lief te hebben.

Anders denken is anders voelen. is anders doen!

Wanneer we  vanuit dit punt zullen leven, vanuit onze veranderd denken, dan zullen niet alleen onze gedachten anders zijn, maar ook hoe we ons voelen zal veranderen en hoe we reageren op dingen.

Anders denken op deze wijze klinkt misschien eenvoudig. dat is het in wezen ook. In werkelijkheid is het totaal tegengesteld aan hoe we  normaal gesproken  reageren.  Het is als  een verschil van nacht naar dag en van haat naar liefde, van ik gericht naar God gericht.

Wanneer we veranderen in ons denken veranderd alles in ons , maar ook om ons heen. We zullen  anders naar dingen kijken, andere keuzes maken, anders met dingen omgaan.

 

 

voedsel die je gedachten veranderen.

lezen: Jesaja 55:1-9

Veel mensen zullen tegen je gezegd hebben dat je gewoon even je gedachten moet verzetten. Even je aandacht op iets anders richten. Tja… en wat zou je het ook graag gedaan hebben op die momenten, maar het was niet te doen. Het antwoord was te simpel.  Was het allemaal maar zo simpel in het leven, maar voor de meeste mensen geld : wat ze in de kop hebben , hebben ze niet in de kont.

honger stil je niet met de juiste gedachten

Weet je: als je honger hebt is het onmogelijk om niet aan eten te denken. We weten best dat denken aan eten je honger niet stilt, maar het is onmogelijk om niet aan eten te denken als je honger hebt.

bijbelsteksten om de oren slaan.

Sommige lieve mensen, heel vaak hele oprechte christenen zijn het juist die je het vuur aan de schenen leggen. Ze gebruiken dan vaak scherpe Bijbelteksten die je ook wel gelooft, maar die je gewoonweg geen steek verder helpen in zo‚Äôn moment. Vers 7 van het gelezen gedeelte is ook zo‚Äôn tekst waar je niks mee kunt als je de context niet kent.¬† ‚Äúlaat de goddeloze zijn slechte weg verlaten. Laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de Heer‚ÄĚ

We verlangen er naar om de juiste dingen te doen en anders tegen de dingen aankijken, maar onze gedachten lijken wel oncontroleerbaar geworden.

oncontroleerbaar?

Weet je? God begrijpt je helemaal. Zo’n tekst kun je niet zomaar uit de context rukken en er iemand mee om de oren slaan , ookal is dit in liefde gedaan. Immers waanneer je de tekst in het juiste verband ziet, zie je dat het hier gaat om de honger van de ziel.

Er staat zoiets als: ‚Äúwaarom zullen we geld spenderen aan eten dat ons geen kracht zal geven of geld uitgeven voor iets wat¬† niet goed voor ons is, kom ik zal je zeggen wat goed voor je is doe je oren open en luister goed, het gaat om je leven!‚ÄĚ Ga naar god als je honger hebt, daar komt het wel op neer. Hij zal je genadig zijn. elke keer als je bij Hem aanklopt is Hij er voor je.

voedsel om te veranderen

In ons is een gevecht gaande. Aan de ene kant vechten we tegen de honger, aan de andere kant tegen onze gedachten die oncontroleerbaar aan onze honger denken. Zo’n gevecht kun je niet winnen als er niets te eten is. daarom bied God ons te eten aan. Eten wat goed voor je is. eten om te leven zoals hij dat voor je had bedoeld.

Wanneer je honger voorbij is zullen je gedachten veranderen.

Heer vul mijn hart,mijn leven. Ik honger naar U. Amen