Tag: de wereld veranderen

Verander de wereld…

  Niemand kan Russisch spreken zonder het eerst geleerd te hebben. Een vliegtuig besturen zonder dat hier kennisoverdracht plaats heeft gevonden.


Veel dingen in het leven gaan mis omdat mensen nooit geleerd hebben om er op een goede manier mee om te gaan. 


Aan de andere kant is het zo dat veel zaken wel bekend zijn, maar maken we bewust keuzes om het anders te doen dan ons geleerd is. 


Wanneer we de maatschappij bekijken en we ons afvragen hoe het zover heeft kunnen komen dat onze kinderen niet meer kiezen voor het huwelijk, dat drank en druggebruik als gewoon wordt gezien dan is de opmerking dat ze hun eigen keuzes maken wat mij betreft niet meer dan een dooddoener.


Eigenlijk hebben we hen geleerd anders te kiezen op basis van wat we ze geleerd hebben, wat we al vroeg hebben toegediend in hoe we met zaken om zijn gegaan in ons eigen huwelijk bijvoorbeeld of door druppelsgewijs ze te laten wennen aan het idee dat samenwonen eigenlijk ook een mogelijkheid is. 

En wanneer we zelf roken en drinken, wat zou de keus van onze kinderen zijn? 


Nu een stap verder: wordt je werkelijk geraakt als mensen onthoofd worden om hun geloof/ mening? Doet het je wat als duizenden mensen verzuipen omdat ze hun land willen ontvluchten?


Wat denk je wat er gebeurt als wij verbaal of non-verbaal desinteresse tonen of zelfs de gekste uitspraken doen. Zouden wij dan geen onverschilligheid voortbrengen naar onze kinderen? 


Ik geloof dat het onze plicht is om volwassen te reageren op de issues in de maatschappij. Bed, brood, bad? Bullshit. Laten we zoals de bijbel het zegt: onze tentpinnen wijd uitgeklaard zetten. Onze naaste lief hebben als onszelf en God boven alles.


Natuurlijk is er in de naam van God veel geruzied, maar niet alles wat in zijn naam gesproken wordt is ook werkelijk wat Hij wil en doet. Net zo min dat wanneer jou kinderen onderling ruziƫn en jouw naam er bij halen dat dit betekent dat jij je goedkeuring geeft.


Net als wij verlangen naar harmonie in ons gezin, zo verlangt God nog meer naar een gezonde verhouding. God echter heeft ons de goede manier duidelijke afspraken gemaakt vanaf het begin. Sterker nog Hij is in Jezus zelf gekomen en is ons tot voorbeeld geweest in handel en wandel. In woord en daad. 


De vraag is durven we oprecht eerlijk zijn naar/ over onszelf en toegeven dat ons voorbeeld niet zo perfect is als we de wereld willen doen geloven. God is echter meer perfect dan wij willen toegeven, geloven en ook maar kunnen begrijpen. 


De wereld verbeteren? Dat begint bij God en jezelf. Laten we de wereld veranderen door Jezus voorbeeld te volgen in oprechte liefde.