Tag: de weg

Nu

Wat hebben we veel kennis als mens. Veel zaken maken dat we goed op de hoogte zijn van alles. En waar we het niet weten, kunnen we het direct zoeken en vinden op onze telefoons, computers, televisies etc… Kennis is macht zeggen we wel eens … Lees verder Nu

Integere papegaai

Heb niet veel geschreven de laatste tijd. Beetje druk gehad. Wel wat verschillende onderwerpen waar ik over zou willen schrijven, maar komt er niet echt van.
Op dit moment ben ik bezig met “our core values”, een boek van Jerry Nance over een aantal waarden waar teenchallenge voor staat.

Heb afgelopen week hier een study over gegeven. Tenminste over de eerste waarde . Integriteit. Wat me daarbij vooral is bijgebleven is dat we daarin een rol kunnen spelen, net doen alsof , maar dan zijn we het niet. Klinkt als een raadseltje als we niet zouden weten waarover het gaat.

In ieder geval is het onmogelijk integriteit te faken. Je bent dan niet integer. We kunnen ff doen alsof, maar dit gaat opvallen. Echte integriteit ook. Iemand die werkelijk integer is is recht door zee, transparant, eerlijk, waarachtig.

Wie is er altijd integer? Ik probeer het te zijn, maar moet toegeven dat me dat niet altijd lukt. Ik ken wel iemand die werkelijk integer is. Hij is eerlijk, open, luistert zonder veroordeling en heeft je lief. Je raad misschien al over wie ik schrijf. Jezus.

Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Willen wij integer zijn zullen we bereid moeten zijn Hem na te volgen. Aha zul je misschien zeggen of denken, zijn er dan geen integere mensen die Jezus niet kennen?

Weet je? Als we gaan spelen met de definitie van integriteit dan kun je iedereen integer noemen. Ik bedoel daarmee dat wanneer we zeggen integer te zijn omdat een leugen om bestwil wel zou kunnen, dan verlaag je daarmee de standaard. Als je zegt ik ben integer , maar kijkt rustig porno op tv met als excuus dat je tenminste niet vreemd gaat, is dat dan wel of niet integer.

Ik geloof dat wij als mens allerlei achterdeurtjes hebben. We zijn vaak niet zo integer als we denken, maar ik geloof dat we kunnen groeien in integriteit wanneer we werkelijk bereid zijn om Jezus Heer te laten zijn over ons leven. Integriteit, werkelijke integriteit hangt samen met de mate van discipelschap.

Quote: “lead your life so you won’t be ashamed to Dell The family parrot to the town gossip.”

overvallen door schuldgevoel

hsfile_50306wat kan een mens last hebben van schuldgevoelens.  Ik heb dat tenminste soms. Soms heb ik het gevoel het allemaal  niet zo goed te hebben gedaan of  te doen in mijn leven.  Gewoon  na een dag van hard werken en dan… zomaar overvalt het me.  Pats boem. Zie je wel, zegt het iets in me, je kan het eigenlijk helemaal niet. wie denk jij nu dat je  bent om anderen  te vertellen wat ze wel en niet moeten doen.  wat ze wel en niet moet e laten. Wie ben jij nou om hen aan te spreken op hun gedrag?

Daarbij komen dan nog allerlei  dingen die in het verleden hebben gespeeld die naar boven komen. zie je wel. Je hebt  het toen ook verkeerd gedaan. En dat had je ook anders moeten doen. het eerste wat ik doe op zo’n moment is veelal  mijn onschuld  proberen te bewijzen. Helaas heeft dat weinig zin. Want het is inderdaad zo dat ik in mijn leven aardig wat zaken fout heb gedaan. Dat ik aardig wat zaken recht heb moeten trekken.  En ik heb nog zaken te doen.  dit heeft me vaak alleen maar  harder gemaakt in mijn standpunten. Geen werkelijke optie  volgens mij.

Wat me opvalt aan mijn eigen leven is dat ik me vaak  staande weet te houden achter zaken die ik goed heb gedaan, maar vooral ook  door zaken waarin ik persoonlijk geen schuld had en ik beroep me daar dan vaak op. iemand heeft me pijn gedaan en ik  geef een grote mond terug.  dan beroep ik me op het feit dat ik onschuldig werd  veroordeeld, teleurgesteld. Ik had er geen invloed op en  dat gaf me  dan het recht om  terug te schelden, schreeuwen, boos te zijn , me van iemand af te keren etc… dit heeft ook niet het gewenste resultaat. Het maakt dat ik me steeds verder terug trek in mijn schulp en niemand meer vertrouw.

De vraag nu op dit moment is wat helpt, wat is mijn recht.?  Hebben we ergens recht op? is de weg naar vrijheid  niet om gewoon onszelf te durven zijn? toe te durven geven dat we niet perfect zijn?  niet de schuld of de onschuld die we proberen vast te houden in ons leven heer en meester laten zijn, maar te veranderen van binnenuit?  Hoe kunnen we nu werkelijk ontmoeten, er voor de ander zijn en  werkelijk vriendschap en relatie ervaren in ons leven?

Misschien vraag jij je zulke zaken af. Ik heb ze me vaak afgevraagd en soms  doe ik dat nog steeds.  Wat staat ons in de weg om werkelijk in vrijheid te leven?  al deze zaken!  we zijn inderdaad schuldig aan  veroordeling van anderen, van onszelf.  we vechten tegen foute keuzes, zonde in ons , we proberen ons aan regels te houden en te doen wat we kunnen misschien, maar we redden het vanuit onszelf niet.  we hebben iemand nodig  die  ons red .  die ons leidt op de weg die we moeten gaan. wie kan dat nu beter zijn als degene die voor ons de weg al eens is gegaan.

We hoeven ons niet langer  door zonde en schuld uit het veld te laten slaan, maar er is overwinning behaald door Jezus.  Satan zal blijven proberen je te wijzen op je onvermogen, je schuld , de regels , je verkeerde manier van denken, … maar  laat je zwakte een plaats worden van bewustwording.  Wordt je bewust dwars door de moeite heen dat Jezus Christus leeft tot in eeuwigheid.  Hij overwon voor jou!

SchuldgevoelDurf je schuld te bekennen waar je schuldig was? Durf je de minste te zijn zonder te verdedigen? Durf je onder ogen te zien wie je werkelijk bent? weet je wie je bent in Jezus naam?  Leef!

iedereen zoekt naar liefde

de studie die ik morgenvroeg  ga houden voor de mannen op de Spetse hoeve, Teenchallenge .

Iedereen is  op zoek  naar vriendschap en verbondenheid.  Relatie dus.Alleen is maar alleen.Er is veel eenzaamheid.  mensen  hebben het nodig om in contact te zijn met anderen.  niet voor niets heeft de halve wereld  facebook , hyves of wat dan ook.

Ik geloof dat dit erg oppervlakkige relaties zijn.  Ik heb zelf facebook en de helft van mijn volgers ken ik  niet eens.

Ik geloof dat iedereen echter op zoek is om de grote leegte van zijn hart te vullen.  De een doet dat door vriendschap te zoeken op facebook , de ander  is bezig dat  grote gat te vullen met andere dingen.  Ze sluiten als het ware vriendschap met drugs of alcohol.

Waarom  doen mensen dat op deze en vele andere manieren? Om zo zich af te sluiten van de werkelijkheid.  Omdat de werkelijkheid veelal te confronterend is geweest  en vaak zo teleurstellend, pijnlijk en niet zoals het zou moeten zijn.

Ik geloof dat we als mensen ons  vaak zo enorm proberen af te sluiten van  wie we werkelijk zijn en onszelf af te schermen voor alle gevaren van buiten af dat we onszelf bijna niet meer herkennen.

Vriendschap met Jezus word in kerken en door gelovigen vaak afgedaan als  het ultieme. Het  mooiste wat er is. het wordt vaak gepresenteerd als of je een knop zou  kunnen indrukken en ploep je bent gelovig.  Ik weet niet hoe jij  er over denkt, maar  ik denk dat dat laatste zeker niet waar is. en het ander waar is, maar wel afhankelijk vanuit welk perspectief je dat bekijkt.

Ik denk dat vriendschap met Jezus  niet zo eenvoudig is als veel gelovigen jouw willen doen voorspiegelen.  Mensen willen de weg naar God  soms voorspiegelen als een makkie, een mooi plaatje, eenvoudig en simpel, maar dat is gewoonweg niet waar.

Vriendschap met Jezus is  niet een simpele weg die je zou kunnen gaan.  je mag elke weg gaan  die je wil . we leggen je hier niks op. toch is dit een een onderdeel van  wat wij hier bieden om je van de  rotzooi te helpen. We geloven dat God een ander plan heeft met jou en jou leven.

Weet je vriendschap met Jezus is  geen oppervlakkige relatie zoals je die wel kent van de straat . van school , je werk, je maten in de kroeg. Wanneer het er op aan komt  zijn ze er niet werkelijk voor je.  Misschien dat je wat rommel kunt scoren, maar in wezen is het  dat  en meer niet.

God echter  wil dat we  zien hoeveel Hij om je geeft. Daarom kwam Jezus.  Niks oppervlakkigs , Hij moest er voor sterven aan een kruis na eerst afgeranseld te zijn.

We zijn afhankelijk geworden  van wat deze wereld ons  biedt.  We kunnen nagenoeg  niet meer zonder TV. Niet meer zonder  computers, mobieltjes, roken, drugs en alcohol.  We zijn slaaf geworden.

Maar weet je we hoeven niet langer slaaf te zijn.  Jezus noemt ons zijn vrienden.  soms lijkt het wel of Jezus  een soort van goeroe is voor  rijke  mensen en mensen die het voor de wind  gaat.  Mensen die  het allemaal  zo slecht  nog niet gedaan hebben in de maatschappij .  dit is echter een leugen die ons wordt voorgespiegeld.

 Jezus zegt in Lucas 4:18 het volgende:

 ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

Jezus kwam dus met nadruk voor hen die het moeilijk  hebben, voor mensen  die gevangen  zitten in hun wereld. de gevangenis, maar ook in hun wereld van eenzaamheid, teleurstelling en wil  je  opnieuw bewust maken , je laten zien  dat er  een toekomst voor je is, en  hoop.  Dat je in vrijheid mag en kunt leven.

Hij zegt niet van , kom op  doe wat je wil en zeg gewoon dat je  gelooft en alles zal goed komen. Hij zegt dat we ons in matheus 16:24,25  het volgende:

‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. 25 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. 

Ik denk dat dit een kant van Jezus is die veelal ontkent word in de kerk, door mensen die zich gelovigen noemen.  Ze willen niet geconfronteerd worden met deze waarheid.  het is allemaal niet zo gemakkelijk .

er zijn geen gemakkelijke antwoorden er zijn heel veel vragen en met het beantwoorden van vragen komen er vak nog meer vragen los.

Ik geloof dat de werkelijkheid  met Jezus helemaal niet zo gemakkelijk is, maar dat wanneer we in relatie, verbondenheid met hem leven  werkelijke kracht ontvangen die we nodig hebben om  vrij te leven.  vrij van drugs natuurlijk, maar ook  vrij van alles wat ons vasthoudt om niet werkelijk  tot ons doel te komen.

Ik vraag me af hoe het met jou zit.  Ik  verlang er naar om werkelijk te zijn wie ik in wezen ben. ik wil tot  doel komen met mijn leven.  ik besef echter dat dit iets is wat voor jou misschien totaal anders is. misschien zeg je wel van ik hoef niet echt tot mijn doel te komen en wie ik ben, ach dat maakt me ook niet zoveel uit als ik maar  een beetje rust  kan vinden, gewoon  mijn  leven kan leiden zonder al die shit.

Weet je , ik heb geen idee hoe het zit met je diepste verlangens en gedachten.  sommigen van jullie ken ik nog niet eens, maar weet je  Jezus kent je. Hij kent jou gedachten je gevoelens t, je emoties en  hij weet ook hoe moeilijk je het hebt gehad, maar ook hoe moeilijk je het nu hebt.

Ik wil je zeggen dat je het juist nu nodig hebt om extra houvast te hebben in het leven. op eigen kracht ga je het gewoon niet redden.  Als  je hier  op die manier  al drugsvrij vandaan  komt dan  zul je tegen andere zaken in het leven blijven aanlopen, zaken waardoor je juist bent gaan gebruiken.

In de Minnesota of de aa is de 1e stap Erkenning,  je zult moeten erkennen dat je  het allemaal niet onder controle hebt gehad. en dat je  zelf niet bij machte was om je leven onder controle te houden.

Ik wil de nadruk leggen   Op Jezus vandaag.  Vriendschap met Jezus  kan je leven redden. Je een ander perspectief geven op jouw leven van vandaag, van nu.

Natuurlijk kun  je oppervlakkig  met het geloof omgaan .  je kan  er  zelfs helemaal niets mee doen en daar ben je vrij in.  We dwingen  je tot niets, maar  wat ik wil is  je duidelijk maken dat  leven zonder God een Hel is.

Ik weet dat  het niet gemakkelijk is  toe te moeten geven dat leven  zonder God  gewoon niet is wat je er van verwacht had, maar ik beloof je dat leven met Jezus ook niet zal zijn wat je er van verwacht.  Het is heel anders dan mensen je willen doen geloven.

het betekent  totaal anders leven,  niet meer leven alleen maar voor je zelf. Het betekent  soms moeite, pijn ook al willen anderen je misschien doen geloven dat geloven de gemakkelijke weg is om vrij te worden van drugs en je leven binnen no time weer op orde is.

weet je er is geen gemakkelijke weg om vrij te worden van drugs. Er is geen gemakkelijke weg om al je beschadigde  herinneringen weg te vagen, je wonden te genezen of je te bevrijden.

Het is wel de beste weg.  Jezus zegt:joh 14:6 Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

laat je shit achter je.

Dat God een Bijzonder God is  dat hef ik eigenlijk niet te zeggen. Ik geloof dat bijna iedereen het  daar wel over eens is.  misschien heb je niet zoveel met God, maar dat Hij dingen totaal anders doet dan  wij hadden verwacht of dan wij zouden willen is voor mij in ieder geval  al opmerkelijk genoeg om hem  bijzonder te vinden.

Hij heeft ons gemaakt om in relatie met anderen te leven. 

God is een God van ontmoeting beweer ik altijd. Ik geloof dat God ons wil  ontmoeten en dat wij met Hem mogen leven in relatie.  Het mooie is dat God  er van geniet dat ook wij mensen onderling met elkaar in relatie  mogen leven. sterker nog  Hij heeft ons gemaakt om in relatie met anderen te leven.

Wanneer we met mensen in contact willen komen is het belangrijk te beseffen dat dat niet vanzelf gaat.  Gelukkig echter hebben we bijzonder middelen gekregen om mensen te ontmoeten en ze zitten op de juiste plaats. Onze voorkant.

Zelfs wanneer het gaat om diepere speciale  relaties zijn we gezegend

Om mensen te ontmoeten  hebben we  mogelijkheden om werkelijk met mensen in contact te komen door ze te kunnen zien en te kunnen voelen, te kunnen horen en te kunnen ruiken en  proeven zelfs , wanneer we kussen.  Zelfs wanneer het gaat om diepere speciale  relaties zijn we gezegend met geslachtsdelen die aan de voorkant zitten.

God heeft ons gemaakt om te ontmoeten.  dit op verschillende niveaus, maar wel om als mensen met elkaar in relatie te staan. Sterker nog alles wat we doen is gericht op wat voor ons is. onze armen bewegen zich naar voren en  onze voeten zijn er op gericht om naar voren te gaan.  we zijn als mens  niet gericht  op  achteruit  gaan en ook qua ontmoeting en relaties werkt dat niet echt. wanneer je met de ruggen  naar elkaar toe staat is het wel erg lastig om elkaar te leren kennen.

zelfs in het meest intieme,  onze hartstocht, daar wil Hij bij zijn

Om mensen  te leren kennen zullen we ons naar elkaar toe draaien. Om God te leren kennen zullen we ons op Hem moeten wenden in het leven.  om werkelijk gezien te worden, gekend en herkent, willen we onszelf  tonen zoals we zijn, zullen we  naar de ander toe moeten gaan  . alleen op die manier kunnen we elkaar leren kennen van aangezicht tot aangezicht.

Zoals ik als zei , met God is dat niet zoveel anders, bekering noemen we dat. we mogen de ontmoeting met God aangaan. Relatie ontwikkelen, maar  dat betekent hem onder ogen blijven komen.  Hem te zoeken, te luisteren naar wat Hij te zeggen heeft , te ruiken , te proeven van wat Hij ons aanbiedt.  En zelfs in het meest intieme , onze hartstocht, daar wil Hij bij zijn. Hij wil ons leven vervullen met een diep verlangen om  te kunnen  geven vanuit het hart van Zijn liefde.

Gelukkig  heeft God ons zo gemaakt dat we de shit achter ons kunnen laten

Wat is het  geweldig om je uit te kunnen strekken naar een ontmoeting met Hem en daardoor ook met anderen. dit  toont hoe we gemaakt zijn. we zijn gemaakt om in relatie te leven.  echter wat zijn we soms beschadigd. Beschadigd geraakt  in onze  menselijk relaties. Wat zijn we soms  zelfs beschadigd geraakt door onze foute beelden van wat het betekent om in relatie  met God te leven.

Gelukkig  heeft God ons zo gemaakt dat we de shit achter ons kunnen laten.  ;-D We mogen ons uitstrekken naar  wat voor ons ligt.  Naar het nieuwe naar de zegen en ruimte  en vreugde die in relaties te vinden zijn.  we kunnen teleurstelling opgelopen hebben, we kunnen beschadigd zijn, we kunnen  van alles meegemaakt hebben, maar  met God  is  het mogelijk om  opnieuw te  beginnen door  face tot face  elkaar  te benaderen. Elkaar onder de ogen  kunnen komen zoals we zijn.

Je kont af te vegen en weg wezen, zeg maar! 

Laten we  ons echter niet langer omdraaien om te zien wat er achter ons is . achter ons ligt wellicht een hoop shit  die we niet meer willen zien.  De ware HOOP ligt voor ons.  Wat achter  ons ligt is geweest, we kunnen er niet aan vast houden en dat moeten we ook niet willen.

durf je  te breken met wat achter je ligt?  Je kont af te vegen en weg wezen, zeg maar!  laten we niet gericht zijn op wat achter ons ligt maar gericht zijn op wat  voor ons ligt. Een  leven met God en anderen ?  laten we ons bekeren en open staan voor Gods weg. Jezus Christus is De Weg, De Waarheid en Het Leven.  De Weg is open. Durf  te breken met je verleden,  met wat niet goed is in je leven.

Leven in het koninkrijk van God of in je eigen hel.

 

Wat is waarheid?  bestaat God nu werkelijk? Is er leven na de dood? Wie gaat er naar de Hemel en wie zal er uiteindelijk in de hel belanden? Is er verzoening mogelijk voor iedereen(alkverzoening) of  zijn slechts  zij  behouden die  vooraan in de kerk zitten?

 Enerzijds zegt Jezus ons dat we andere mensen moeten worden( math 5:20) willen we  het Koninkrijk  van de Hemel  kunnen binnengaan, anderzijds  schrijft Paulus ons dat we  de verzoening van God al hebben gekregen. (2 Cor 5:19)

(al)Verzoening ?

De vraag  waar ik over  wil schrijven is of  de verzoening van Christus  nu  geld voor  bepaalde mensen of juist voor iedereen.  Veel gelovigen zeggen  dat men  zou moeten kiezen voor Jezus, gedoopt moet zijn , een keus moet maken voor je sterft, terwijl weer anderen zeggen dat je  in wezen niet echt die keus niet kunt maken , maar dat die keus in wezen al voor je is bepaald. het moet je gegeven zijn. het gaat er in wezen om dat niet wij ons met God kunnen  verzoenen maar dat god ons met  hem heeft verzoend.

Nu is dit een vraagstuk die  mensen  al heel lang bezig houdt en die  op verschillende levels  bediscussieerd kan worden. wie is  er behouden is een vraag  waar ik een eigen visie op  heb, maar waarvan ik tegelijk weer niet de illusie heb dat deze visie door iedereen  zal worden begrepen of dat iedereen het daar mee eens is.  de waarheid ligt niet in het midden zoals veel mensen dat stellen, God is de waarheid en wij/ik interpreteer delen van wat ik van God ken en heb ontdekt als waar. De waarheid is  dus niet zo eenduidig als sommige mensen durven beweren.

De waarheid in het midden.

Veel christenen  zijn echte zwart-wit denkers. Ze beweren dat bepaalde dingen van God zijn en andere dingen juist niet. ze hebben als het ware de  waarheid in hun eigen handen.  Zij kennen de waarheid en wat de waarheid niet is is van Satan.  Waar god is is licht en waar licht is is de duisternis niet.  andere mensen  denken daar juist heel anders over.  Ze nemen de waarheid juist een stuk ruimer. De waarheid ligt ergens in het midden. Een term die me persoonlijk soms best aanspreekt, maar waar ik uiteindelijk niet werkelijk in geloof.  Er is maar een waarheid en dat is DE WAARHEID. God zelf  in Jezus als mens tot ons gekomen.

Er is dus slechts een waarheid, maar  het probleem met die waarheid is dat we  allemaal deze waarheid slechts kunnen interpreteren naar de kennis die we over de waarheid  bezitten.  Bepaalde mensen gaan echter zaken als waarheid claimen. Ze zeggen de waarheid in hun bezit te hebben.  ik ken de Waarheid persoonlijk, maar hij is niet mijn bezit, ik behoor juist hem toe omdat Hij de waarheid is en ik deze slechts bescheiden ken.  

Geclaimde waarheid?

God laat zich niet claimen in die zin dat hij zich voor zijn karretje laat spannen. God is God en weet wat goed is en wat waarheid is.   hij laat zich niet in een hokje plaatsen die wij voor hem hebben gemaakt.  God  is veel groter dan de kaders die wij kennen en dus is ook de waarheid veel breder dan wij zouden kunnen interpreteren.

De vraag is echter wie nu het laatste woord heeft aangaande de waarheid? over het eeuwig leven ? ik vraag me af  dit nu wel de vraag is die we hier in wezen  zouden moeten stellen. voor wie is het van nut om te weten of iemand anders nu wel of niet behouden is? voor wie is het van nut te weten of iemand anders naar de hemel dan wel naar de hel zal gaan? 

Ooit zullen we sterven. Ik hoop dat dat het nog een tijdlang zal duren, maar als de heer niet wederkomt voor ik sterf zal ik gewoon doodgaan.  Dat is een vast gegeven.  (2 Cor 5:1). Ons leven is  niet altijd gemakkelijk. (2 Cor 5 :4). Jezus  zegt dat in Hem het Koninkrijk van God is aangebroken voor een ieder die  in hem gelooft.  Het is nog altijd een groot geheimenis hoe dit nu precies werkt.  De een zegt  er al in te leven en de ander zegt dat  hij er naar uitziet.

Het eeuwige koninkrijk

Gods Koninkrijk is voor Eeuwig! Is dat werkelijk waar? Ik geloof het.  En op de vraag of ook de hel echt bestaat … ook dat geloof ik.  Is God bereid om mensen op te offeren  waar hij zo enorm van houdt om ze uiteindelijk in de hel te laten creperen?  Daar geloof ik eerlijk gezegd weinig van al  is het een feit dat de Bijbel in wezen heel duidelijk is over deze zaken.  geloof ik nu dat de Bijbel onwaar is?  nee werkelijk waar niet. ik geloof dat de Bijbel waar is van kaft tot kaft.  Tjonge jonge, nu wordt het werkelijk een  boeiend blog volgens mij.   Komen we nu ook ergens? Dat is de vraag.

In ieder geval is de gedachte van hel niet een gedachte die me aanspreekt . daarom geloof ik dat God een beter plan heeft. Ik geloof dat er een plan is die  wij niet  helder hebben. we zien  nog in raadselen.  Op een dag zal het duidelijk zijn hoe het werkelijk zit. tot op heden zijn het  vooral mensen geweest die  allerlei uitspraken  gebruiken om de hel te benadrukken ten koste van anderen. ik bedoel dat wij veelal een oordeel klaar hebben over mensen en beweren waar deze wel of niet heen zal gaan. hemel of hel. 

God zelf heeft echter bewezen dat hij  hij ons wil leren  wie Hij is. ik geloof dat hij tot het uiterste zal gaan om ons  te redden. Hij heeft ons verzoening gegeven  en zal wat hij gegeven heeft niet  kapot laten gaan.  Hij verlangt naar ons. Zou zijn arm ooit tekort zijn?  ik geloof het gewoonweg niet. 

Ruimte om werkelijk te leven of te sterven.

Ik zie echter dat veel mensen zich bewust van God afkeren en slechts leven voor zichzelf. Ze leven volgens eigen waarheden en kiezen voor  een leven dat slechts hun eigen eer op het oog heeft.  Ze zijn zelf God geworden over hun leven.  kiezen voor  jezelf maakt dat  mensen eenzaam worden, ik weet dat als geen ander.  ik weet hoe eenzaamheid de hel kan zijn  . ik weet ook dat wanneer we niemand toe laten  dat in wezen geen leven is. dat wanneer we leven en alles uitsluiten wat warm is en liefde brengt we  in wezen kapot gaan van binnen. Dat is de hel.  we worden egocentrische en meer en meer  dwalen we af van wat waarheid is.  we worden boos en opstandig, teleurgesteld en  uiteindelijk is er niet meer de ruimte om  anderen  lief te hebben.  dat is de hel op aarde.

Wanneer we echter leven vanuit Gods liefde en waarheid  voor zover we die kunnen pakken en begrijpen dat er meer en meer iets in ons opbloeit. We worden warm en zien dat er meer is dan slechts regels en wetten.  Ik geloof dat  wanneer we Gods vergeven willen accepteren er ruimte komt voor licht en lucht om te leven. dat er groei en ontwikkeling is te goede.  Dat we leren om vrienden te zijn en anderen leren accepteren zoals ze zijn.  dat is  Gods koningrijk op deze aarde. Jezus zelf heeft die  gebracht.

Open  voor God!

Laten we ons zelf openen voor degene die werkelijk op zoek zijn. laten we delen  met degen die niets heeft om te delen.  Laten we accepteren dat wij  de waarheid  niet  zijn maar dat God  de Waarheid is.  laten we vergeven wie ons iets hebben aangedaan zoals Hij ons vergeven heeft.  Laten we Gods liefde accepteren om van daaruit  ruimer te worden in de waarheid. de waarheid ontdekken  van god in ons persoonlijk leven. niet om de ander er mee om de oren te slaan in de vorm van Bijbelteksten of geleerd gepraat. Laten we er vooral gewoon voor elkaar zijn in woord en daad.  Laat ons hart ruimer zijn voor de ander en kleiner worden voor de negatieve zaken van dit leven. dan is het koninkrijk van God zo ver niet van ons af.

Ik geloof dat God de waarheid is en dat we  uiteindelijk niet om hem heen kunnen.    Ik heb en beetje van God gezien. Ik heb hem ervaren in mijn leven en merk dat wanneer ik mijn leven door Hem laat beïnvloeden het leven leuker wordt. ik bedoel niet gemakkelijker. Wel beter. Intenser.

God houdt van me!

God houdt van zijn kinderen. Van ons allemaal . van jou en mij in het bijzonder.  Weten dat er  iemand is waarop we terug kunnen vallen  maakt het  leven zinvol.  Hij alleen maakt het leven werkelijk zinvol. Natuurlijk heb eik een geweldig gezin.  Een prachtige vrouw en mooie kinderen. Ik geloof dat het de moeite waard is om te leven  en God me rijkelijk gezegend heeft.  Het leven zou echter ondanks deze geweldige vrouw en de mooiste kinderen van de wereld totaal zinloos zijn zonder Gods liefde in mijn  leven.  ik zou in duisternis zitten  omdat ik niet zou weten wat het doel is van mijn eigen leven en dat van mijn vrouw en kinderen.  Nu echter weet ik dat God ze  geroepen heeft  en de schuld reeds betaald heeft. Dat Hij waarheid is en de verzoening  reeds heeft geregeld.  Ik kan daar gelukkig geen enkele invloed op uit oefenen.  Dat maakt vrij.

Natuurlijk is het niet altijd even gemakkelijk om in Gods aanwezigheid te blijven wandelen.  het is zo enorm  gemakkelijk om  de hel in mijn leven toe te laten door verkeerde keuzes te maken. bepaalde keuzes lijken soms  op momenten zo aantrekkelijk, maar tegelijk ontnemen ze soms het zich op de Waarheid.  soms stap ik voor momenten even in mijn eigen gekozen hel.  de hel die me opnieuw brengt bij eenzaamheid en leegte. Zinloosheid.  Zielig doen over wie ik ben en wat ik allemaal heb meegemaakt.  Het niet willen aanvaarden van de waarheid omdat ik  het allemaal gewoon zelf wil doen in mijn leven.

 Niet voor niets zegt God dat we zijn koninkrijk moeten zoeken.  dat we Hem op de eerste plaats in ons leven moeten stellen en ons van daaruit op de ander, onze naaste, moeten richten. God weet wie we zijn en wat we nodig hebben. Hij kent de Waarheid omdat hij de waarheid is.

In waarheid leven

Wanneer ik kies om  een leven te leiden  door de angst van wat anderen ban me vinden of hoe ze over me denken dan is het dat misschien mensen me misschien een tijdlang leuk of aardig zullen vinden. Een  item wat mij persoonlijk na aan het hart ligt, maar de waarheid is dat wanneer ik me laat leiden door hem ik me een geliefd kind van hem mag weten. Dat is een veelgroter doel voor mij en wat me  zin geeft .  Hij maakt me compleet.  Ik wil mijn leven  totaal in de handen leggen van de Liefde die God  mij geeft.  Ik mag  in Jezus christus bij God horen is dat niet awesome?  

Al het andere. Mijn gezin mijn goederen, mijn huis auto’s en wat ik weet mogen ze van me hebben, maar ik wil in waarheid wandelen met Hem die de waarheid in wezen is.

Dit alles is niet altijd gemakkelijk.  Maar zeker  weten dat het een enorme uitdaging is . en ook dit is een aspect wat het leven de moeite waard maakt.   We kunnen alles bezitten en kunnen doen wat we willen maar wat hebben we er aan als we nooit werkelijk tot het doel van ons leven zijn gekomen. ( 1 cor 13:3)

Leven in het koninkrijk van God of in je eigen hel.

Wanneer we nadenken over hemel en hel laten we dan vooral nadenken over hoe je leven nu is. ik geloof dat God een ieder(al) met zich heeft verzoend. leef je je leven in de hel van eenzaamheid , teleurstelling, bitterheid, boosheid, wrok , tegenslagen  of leef je een leven in liefde met God en weet je dat hij er voor je is ?  Ik geloof dat dat het koninkrijk van God is. wanneer je hem leert kennen is  dat een geweldig en positief begin voor de rest van je leven. laten we kiezen voor Gods Koninkrijk in plaats van  te kiezen voor een leven vanuit  eigen belang en  het in stand houden van eigen gedachten en  controle. Uiteindelijk verliezen we dit altijd.

 Ik denk dat we de keus vaak moeilijker maken dan ze in wezen is.  wat heb je te verliezen? uiteindelijk is wat we verliezen de hel en wat we winnen de hemel.  Jij hebt niet de controle. Jij bent de waarheid niet.  In God is eeuwig leven voor jou .  Jezus is de weg de waarheid en het leven.  Halleluja! Amen!

 

 

kom in beweging

sta op en wandel!

Johannes  5:1-15

Ben je er klaar voor om alles achter je te laten? Alles wat niet goed voor je is? Al je fouten en gebreken? De fouten in je karakter, de keuzes van je leven?

vragen en/of antwoorden.

Is het mogelijk om hier een antwoord op te geven?wat een hoop vragen waar ik in ieder geval geen antwoord op heb. Immers wat is alles dan? Oei… met nog meer vragen saai ik wellicht nog meer vragen waar geen antwoorden op te vinden zijn op dit moment.

Is het alles of niets? Misschien loop je juist vast in je geloof door zulke vragen, waar je geen antwoord op hebt.

zoeken betekent activiteit.

Deze 12 stappen die we met elkaar bespreken zijn  slechts een soort van leidraad. Niet direct een antwoord op al je vragen. Dat zul je gemerkt hebben. Misschien hebben ze juist ook veel vragen opgeroepen. Geen probleem als deze vragen je dichter bij God brengen.

Vragen zijn niet per definitie verkeerd, maar de mens wil graag antwoord op zijn vragen.  Misschien kom je hier wat antwoorden tegen, maar het is niet de intentie om antwoorden te geven op al je vragen. Je vragen houden je juist actief. Actief om te blijven zoeken.

in beweging voor genezing

We willen dat je in beweging bent en vooruit komt op je/de weg. We willen graag dat je ontdekt dat als je dicht bij Jezus bent, je ook dicht bij de waarheid bent. Daarmee ook dicht bij het antwoord op al je vragen. Wij weten de antwoorden niet, maar Hij kent je door en door.

In de dagen van Jezus was er een bad waar mensen heen gingen om op miraculeuze wijze genezen te worden. Er was ook iemand die er al 38 jaar lang lag. Toen Jezus op een dag langskwam en hem zag liggen vroeg Jezus hem of hij ook genezen wilde worden. De man antwoordde dat het gewoon niet mogelijk was, omdat er niemand was die hem naar het water kon brengen als het wonder zich voltrok. Hij was altijd te laat.  Toen zei Jezus tegen hem op te gaan staan, z’n mat te pakken en te lopen. De man stond op en liep. Hij was genezen!

verlangen om bruikbaar te zijn.

Deze man was zo kreupel dat hij niet in staat was het water te bereiken. Hij kon niet lopen. Toch ging deze man zo dicht mogelijk bij het water in de buurt liggen in de hoop toch ooit eens het geluk te mogen hebben  om het wonder te beleven. Hij had hoop op herstel. Hij had een diep verlangen  om, bruikbaar te zijn. Dit verlangen is waar God naar op zoek is.

Daar waar wij verlangen om bruikbaar te zijn, daar zal God ons herstel geven. Als we net als deze man erkennen dat we onmogelijk het wonder kunnen bereiken op herstel, maar wel dicht bij de plaats zijn waar de wonderen gebeuren zal er genezing zijn, zullen we meer en meer bruikbaar zijn in het koninkrijk van God. Dicht bij Jezus is hoop.

Jezus, hoop van de volken,

Jezus, trooster in elk verdriet.

U bent de bron van hoop die God ons geeft.

Jezus, licht in het duister,

Jezus, waarheid die overwint.

U bent de bron van licht die in ons leeft.

U overwon in elke nood,

U brak de banden

van de dood.

U bent de hoop

in ons bestaan.

U bent de rots

waarop wij staan.

U bent het licht waardoor de wereld God kan zien.

U won van de dood,

droeg onze pijn.

Nu mogen wij dicht bij U zijn.

Jezus, de hoop

levend in ieder die gelooft.

Heer, ik geloof…