Tag: consequenties

Vrijheid om verantwoordelijk te zijn.

Nummer 7 alweer in de serie levenslessen.
😉

Wanneer we spreken over verandering komt veelal in gesprek aan de orde dat we vrij willen zijn als mens. Zelf kunnen bepalen wat we doen en hoever we gaan. We willen onze eigen grenzen bepalen.

Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. (‭Galaten‬ ‭5‬:‭13‬ NBG51)

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/a69/16408574/files/2014/12/img_1557.jpg

Dat klinkt mooi en ik geloof ook dat we vrijheid nodig hebben als mens. Dat we ruimte nodig hebben om te bewegen , te zoeken, te ontwikkelen, …. Echter de meeste mensen verwarren vrijheid met losbandigheid.

Losbandig gedrag is geen vrijheid al heb je de vrijheid losbandig te zijn. Losbandigheid zorgt er juist voor dat we onvrij worden. Losbandigheid maakt dat we ons onverantwoordelijk gedragen en dat maakt dat we geen verantwoording nemen voor de dingen die we doen. Het lijkt dan dat we vrij zijn, maar de gevolgen zijn dan dat we soms dingen doen waar we jaren later soms nog de gevolgen van dragen.

Voorbeelden in overvloed: mannen en vrouwen in scheiding na overspel, een verslaving na gebruik van middelen omdat we los willen gaan in het leven, auto-ongelukken door te hard en roekeloos rijden, geen opleiding omdat men bezig was met andere zaken, kind zonder dat je een partner hebt of op een hele jonge leeftijd, ontslag omdat je je werk niet goed deed, boete waar ke jarenlang voor betaald vanwege fraude, geslachtsziekte vanwege de wisselende “partners”,…

Weet je dit is geen vrijheid al spiegelt de wereld ons dit voor. We zijn niet vrij door alle grenzen los te laten. Niet door te doen en laten wat we willen in een moment. Sterker nog wanneer we doen en laten wat we Willen op het ene moment, kunnen we op een ander moment juist vast komen te zitten in de keuzes die we eerder hebben gemaakt op wat we dan vrijheid noemen.

Vrijheid is echter dat we onszelf kunnen zijn wat een ander daar ook van vindt. Vrijheid is je grenzen kennen en accepteren. Vrijheid is dat je keuzes kunt maken. De keus om al dan niet te studeren, de keus om te groeien, je te ontwikkelen, de keus om te bepalen wie je vrienden zijn, waar je heen gaat, hoe je met dingen om gaat.

Veelal wordt gedacht dat wanneer je kiest om christen te zijn je onvrij wordt. Je moet je houden aan regels, je moet naar de kerk, je moet … We moeten niet zo veel als gelovigen, maar laten ons vaak ook in de kerk de vrijheid ontnemen door wat anderen zeggen, door interpretaties van hoe dingen uitgelegd worden, …

Vrijheid begint dus niet door allerlei christelijke of christelijk klinkende regels, maar werkelijke vrijheid begint bij Jezus Christus zelf. Wanneer we spreken over vrijheid dan mag je weten dat Hij ons dat als het ware reeds gegeven heeft. De vraag is echter nemen we deze vrijheid in ontvangst?

Ontvangen is schijnbaar erg lastig. Hoewel ons gezegd wordt dat een leven in Christus werkelijk vrij maakt denken we dat we eigenlijk gevangen genomen worden in allerlei wetten en regels. Dit ligt echter opgesloten in onze oude natuur. We keren ons er tegen omdat we verlangen zelf keuzes te maken.

Ik geloof echter dat God ons alle ruimte geeft om keuzes te maken en dat we minder beperkt zijn dan we denken. Sterker nog , we hebben de keus om al dan niet degene te worden waar we altijd naar hebben verlangd. Echter wat laten we ons leiden door wat we voelen, water denken, door het moment en de ervaringen uit het verleden. Met andere woorden door ons oude gedrag, onze oude dingen, ons oude leven wat juist onvrijheid bewerkte. We geloven innerlijk vaak niet dat Jezus ons vrijgekocht heeft van de Zonde en derhalve wordt ons leven beheerst door onze zonden, wonden en bonden.

Het is goed te leren beseffen dat we totaal vrijgekocht zijn. Niet een beetje, maar helemaal! Dat betekent dat we toegeven dat onze eigen wil ons gevangen houdt, mast dat wanneer we onze wil in handen geven van degene die werkelijk vrij maakt we die vrijheid niet alleen mogen proeven zo nu en dan , maat dat we in die vrijheid mogen leven. We zullen groeien in vrijheid.

Wanneer we in Christus zijn ontdekken we dat hoe meer we gaan doen waartoe Jezus ons oproept des te vrijer we worden. Wanneer Hij zegt dat we anderen moeten vergeven omdat we zelf vergeven zijn snijd het Mes aan twee kanten. We worden vrij en geven ruimte aan de ander om vrij te worden.

Wanneer we stoppen met liegen worden we vrij van alle ballast in ons leven die leugens mee brengen. Wanneer we verantwoording nemen inplaats van ze te ontlopen hebben we de keus om zaken af te handelen op een goede manier.

Onverantwoordelijk gedrag vraagt van ons dat we de consequenties er van zullen moeten aanvaarden. Gelukkig is God ons tegemoet gekomen en is de prijs er voor betaald. Toch zullen we moeten dealen met de consequenties die ze voortbrengt on dit leven.

Wanneer we echter veranderd worden en gaan leven vanuit Gods perspectief zal ook daarin nieuwe ruimte ontstaan. Kracht van God zit namelijk niet in uiterlijk vertoon, maar in de manier waarop we met onze zwakke momenten omgaan.

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/a69/16408574/files/2014/12/img_1580.jpg

een andere kijk

Loslaten-ballonnenLoslaten zegt men soms. Je moet het loslaten. het gewoon laten gaan. niet meer denken, niet meer malen in cirkels, ronddraaien en in je gedachten. maar wat nu los te laten als je bent beschadigd? Wat nu loslaten als je  het zicht wat ben verloren.

 Is het allemaal zo simpel?

Loslaten  klinkt gemakkelijk. Een ballon aan een touwtje en je laat gewoon het touwtje los. Weg . daar gaat het. Eerst nog een klein stipje en dan … weg.   Is het allemaal zo simpel? Kan dat  dan zomaar?  Is datgene wat je los wil laten dan zomaar verdwenen?  Je angst voor mensen, je teleurstelling van verraad, je bittere gevoelens  voor iemand nadat hij je  misbruikt heeft, je  diepe innerlijke pijn omdat je bent afgewezen?

Ik krijg vaak te horen dat ik zo  open en kwetsbaar ben op mijn blogs. Ik ben dat minder als men vermoed misschien, mar ik probeer wel  zo transparant mogelijk te  zijn. mij kwetsbaar op te stellen. binnen mijn eigen grenzen dan wel. Ik wil ook niemand daar bij  benoemen en schade aan doen.  ik wil echter ook gewoon  laten zien hoe de mens in elkaar steekt.  Tenminste een beetje en  daarvoor kijk ik vaak naar mij zelf. Niet altijd het  beste uitgangspunt, maar wel de mijne.

 we hebben consequenties te trekken uit ervaringen in ons leven.

7827936910_2f501558bd_zAls ik spreek over loslaten dan heb ik daar moeite mee gehad. met de uitspraak laat maar los,  niet meer op terug kijken. Niet meer aan denken.  Ik kan daar niet mee om gaan omdat bepaalde zaken niet zo werken. Ik geloof dat we niet zomaar kunne doen alsof onze neus bloed. Alsof er niks gebeurt is.  we hebben consequenties te trekken uit ervaringen in ons leven.

als ik bang ben om wat mensen over mij zeggen  kan ik  hiervoor weglopen of net doen alsof er niks aan de hand is, maar ik kan me ook afvragen  wat is dat nu wat  mij beangstigd. Hoe  overwin ik mijn angst.  als ik mij afgewezen voel waar ligt dit probleem dan, bij mij? mijn  manier van reageren? Ligt dit bij die ander?  wanneer ik God even niet meer zie in mijn leven kan ik dat dan afdoen door te zeggen gewoon ff  loslaten ? of zoals ze  in christelijke zin zeggen; gewoon belijden en verder gaan? ik geloof het niet. ik geloof dat het nodig is om op onderzoek te gaan en te ontdekken  wat er  is. waarom ervaar je zaken nu juist wel  en of niet.

loslaten is niet … ik ga er niet meer aan denken.

We zijn  mensen en mensen kunnen  vaak doen alsof. Loslaten is niet iets wat zo gemakkelijk is als men denkt. De vraag is of het  ook  zo moet. Ik geloof dat het goed is hoor om  zo nu en dan  zaken te laten voor wat het is.  je niet schuldig te voelen over  bepaalde gebeurtenissen  en uitspraken die je plaatst. Dat je soms dingen kan zeggen  die heel direct zijn omdat je ze zo ervaart. We hoeven niet mensen te kwetsen maar mogen  aangeven waar we mee zitten. toch  is het belangrijk  wijs om te gaan met wie je bent en hoe te reageren.

Ik geloof dat de term loslaten vaak door mensen wel  goed bedoeld is, maar dat ze het vaak gebruiken als  een middel om de pijn te verstoppen. Net te doen alsof het er niet meer is. loslaten is  niet dat werkelijk loslaten, maar juist vasthouden op een andere manier.  verstoppen, net doen alsof je je goed voelt terwijl je van binnen huilt.

Loslaten is erkennen dat  wij het niet allemaal in de hand hebben.

loslaten is niet … ik ga er niet meer aan denken. Net doen alsof het er niet meer is.  loslaten is  idd als de ballon. Het is  het touwtje loslaten en het naar God laten zweven. Loslaten is erkennen dat  wij het niet allemaal in de hand hebben. erkennen dat God  zoveel groter is als wij.  Dat Hij om ons heen is. dat hij ruimte heeft voor ons.

Wanneer  zijn we er werkelijk los van? Ik geloof dat  niet in onze hand licht. soms  duurt het lang voor wij het zich op de ballon verloren hebben. soms duurt het lang voor we de pijn zijn vergeten, de wonden niet meer voelen. maar uiteindelijk zal de ballon uit ons zicht verdwijnen en is ze volledig bij God.

Niet alles  is zomaar verdwenen al zouden we het willen.

Loslaten is overgeven. we geven het over aan God . langzamerhand zweeft ze weg. Ik weet dat er zijn die zeggen het is een wilsbesluit. En  dat geloof ik ook. ik heb zelf echter ook  tijd nodig om  het te verwerken. Ik merk  echter ook dat de een daar  gemakkelijker mee overweg kan dan de ander soms. dit is ook afhankelijk van wat er is gebeurd en welk impact het heeft op je leven.  niet alles is zomaar verdwenen. Niet alles  is zomaar verdwenen al zouden we het willen. Het is niet zomaar uitgewist, gedachten en  ervaringen blijven.

wanneer je  door iemand bent aangereden en je bent invalide geworden dan is het  niet gemakkelijk om los te laten. Je wordt elke dag geconfronteerd. Wanneer je misbruikt bent is er op bepaald gebied iets geknapt.  Ze zijn je grens over gegaan en je gebied voelt wellicht onveilig . misschien heb je  zelf iets gedaan wat je leven voor altijd heeft beïnvloed. je komt het iedere dag tegen, je word elke dag geconfronteerd met de gevolgen.

We hebben het niet over een ballon

Zwaarmoedig blog?  misschien, maar tegelijk ben ik er van overtuigd dat  juist deze  dingen, dat wat je los  gelaten hebt, al deze dingen waar je moeite mee hebt  nu juist datgene is wat  je dichter bij God brengt.  Loslaten is  prachtig, het geef lucht, meer en meer. en weet je  loslaten lijkt  soms moeilijk en dat kan het  ook zijn. immers we laten niet zomaar los. We hebben het niet over een ballon, maar over zaken die  een deel zijn  van wie we zijn geworden.

Een ANDERE kijk. Leven als christenLoslaten van pijn  maakt dat we anders zullen moeten gaan leven. loslaten van verdriet, betekent dat we  het verdriet opgeven. Loslaten van   boosheid maakt dat we niet meer boos willen reageren, maar hoe doen we dat allemaal? Een nieuwe fase een nieuwe manier van leven.

Hij kwam voor ons heel gewoon om ons te dienen, met ons op te trekken er voor ons te zijn. te laten zien wie de vader is en dat het veilig is als we loslaten.

Jezus kwam nu juist voor ons naar deze aarde. Hij wilde ons juist daar raken en vertellen dat het mogelijk is om los te laten, hij is gekomen om  ons te bevrijden van datgene waar we vastlopen. Voor datgene wat ons dwars zit in het leven met hem. waardoor we Hem niet meer zien zoals hij werkelijk is. Hij kwam voor ons heel gewoon om ons te dienen, met ons op te trekken er voor ons te zijn. te laten zien wie de vader is en dat het veilig is als we loslaten.

Jezus  weet  hoe het is om pijn te voelen en angstig te zijn. hoe het is om verraden te worden en gekwetst door  dierbaren. Hij wist wat verraad was en teleurstelling, maar hij wist ook  wat overgave was. zichzelf terug te geven aan God. om van daaruit weer te  leven te ontvangen. Wanneer wij leren loslaten zullen we ook  weer kunnen ontvangen.

We hebben ruimte nodig om zijn Geest in ons leven te doen dalen.

OpenHands2smWe staan met lege  handen en legen handen  zijn nodig om zijn gift van leven te ontvangen.  We hebben ruimte nodig om zijn Geest in ons leven te doen dalen. Vervuld te zijn van Hem die  ons nooit meer zal verlaten.  Die ons wil leiden dwars door moeite en verdriet heen. Op weg naar herstel

onvoorwaardelijke genade?

Deze  week nagedacht over genade. we spreken als gelovigen vaak over de liefde van God en zijn genade.  de vraag  die langs kwam deze week was : is Gods genade onvoorwaardelijk. God heeft de mens onvoorwaardelijk lief. Hij houdt zo enorm veel van ons dat we  die liefde niet nauwelijks kunnen bevatten volgens mij.

De genade  van God is echter  een ander verhaal. Niet dat we dat kunne bevatten als mens, maar  het feit dat God onnoemlijk veel van ons houdt en ons zijn genade wil schenken.  zijn onvoorwaardelijke liefde maakt dat  er genade  mogelijk is geworden .

Genade is iets waar we  soms  aardig tegenaan kunnen lopen en veelal maar moeilijk kunnen accepteren.  Wat is genade nu ?  genade is het  dat wanneer we niet in de positie zijn, dat het in wezen onmogelijk is, om iets te doen vanwege een bepaalde oorzaak het desondanks toch mogelijk wordt gemaakt doordat iemand  als het ware borg voor ons staat.  Jezus staat borg voor ons. Hij kan dat omdat hij de uiterste prijs voor ons heeft betaald.

De vraag  die op me afkwam was : is genade nu voorwaardelijk of onvoorwaardelijk?  Jezus echter rechtvaardigt ons ondanks dat we zelf niet rechtvaardig zijn. In wezen is het onmogelijk om  met God te leven. door Jezus is het mogelijk geworden. dat is genade! Jezus deed werk van genade voor ons 2000 jaar geleden. Geld dit nu nog?  Zijn werk is echter niet een werk in de verleden tijd, maar in tegenwoordige tijd. hij heeft voor ons voldaan. (lees Rom 3:26 er maar eens over)

Moeten we nu dan perfect zijn in wat we doen?  is dat de voorwaarde die gesteld  word om Gods genade  te kunnen ontvangen?  Nee, zeker niet!

 De bijbel staat vol met verhalen van iemand die verre van perfect waren. ze voldeden niet  aan de regels die God had laten opstellen.  Door de regels te overtreden waren er soms consequenties. Soms hele pittige. Ze hadden te dealen met de gevolgen van hun verkeerde keuzes. Echter deze foute keuzes maken echter niet dat God minder van hen hield. Zijn liefde is onvoorwaardelijk zoals we al zeiden.

Het mag  duidelijk zijn dat God onvoorwaardelijk van mensen houdt! Hij liet dit zien door Zijn geliefde zoon aan het kruis te laten nagelen.  Genade is echter iets wat we zullen moeten accepteren in geloof.  Dit geloof maakt nu juist het verschil als het gaat om genade. God laat ons vrij om zijn liefde en genade te ontvangen, maar tegelijk is geloof belangrijk om genade te kunnen ontvangen.

Gods genade ontvangen kan alleen wanneer we  geloven dat Gods liefde ook daadwerkelijk voor joiu  geld. Dat Jezus  voor jou stierf, dat je geliefd bent door God. dat God je gewild heeft, dat je een kind van hem bent.

Genade is min of meer voorwaardelijk. Je zult  dus moeten geloven. dit komt  soms echter  twijfelachtig over. Alsof men zoiets zegt of schrijft van ik gelooft het wel.  Je vrouw  vraagt je of je nog van haar houdt en jij zegt ik geloof het wel.  Dat  is niet best .

Geloof is niet en misschien wel, maar geloof is ik heb er geloof in dat het waar is . ik geloof het!. Geloof heeft alles te maken met waarheid. ik geloof dat Gods woord waar is.  immers we kunnen van alles geloven .  we kunnen geloven  dat er veel manieren zijn om verlicht te worden.  dat we ons leven zelf in de hand hebben.dat we religieus leven  of ons houden aan alle regels van de kerk dat we zelf de controle hebben of wat al niet meer.

wanneer we echter voorbij gaan aan de waarheid van Gods woord. aan Jezus christus zelf, die het Levende woord genoemd word, dan zijn we  misschien aardig genadig voor onszelf. zijn andere mensen je genadig, zijn we  zelfs genadig voor mensen om ons heen, maar   geloven we  niet werkelijk  dat God ons Zijn genade reeds heeft geschonken in Jezus Christus zelf.

Het is belangrijk te accepteren dat we door God geliefd zijn. jij en ik.  we mogen zijn genade in geloof  aanvaarden. Zijn  liefde in ons leven binnenlaten komen door Jezus Christus  te accepteren in ons leven. het in geloof aanvaarden dat wat Hij voor ons heeft gedaan de meest ultieme daad van liefde is.  Wanneer we deze liefde niet binnenlaten in ons leven kunnen we de genade van God niet proeven?

Genade en geloof hebben alles te maken ook met waarheid. geloven we dat God realiteit  is? dat Jezus werkelijk kwam om voor jou persoonlijk te sterven en op te staan zodat ook het bwijs geleverd is  van Zijn almacht?

God is volmaakt in liefde en Hij is genadig. Genade vraagt om geloof. Geloof en acceptatie. Het ontvangen van Gods genade is  een geloofskwestie dus.  Dus is  geloof een voorwaarde? Of is geloof iets wat God ons  geeft in liefde? Beide geloof ik persoonlijk.

Geloof heeft alles te maken met onze hartsgesteldheid. Wanneer wij niet willen zal God het ons niet geven en wanneer we verlangen zal God ons in liefde dit graag geven?  of wij werkelijk oprecht geloven zal moeten blijken uit hoe we in het leven staan.  ik heb het dan niet over of we naar de kerk gaan of  allerlei samenkomsten bezoeken . ook niet of we nu pinkster , evangelisch, gereformeerd of katholiek zijn, maar  of we bereid zijn om Jezus na te volgen.

Ik geloof dat het niet genade is die bepaald in hoeverre we fouten mogen maken , maar  het is  Gods genade die we mogen ontvangen juist om in relatie met hem te kunnen leven ondanks de fouten.  Als we  dus stellen dat genade voorwaardelijk is, dan zouden we geloof In Jezus Christus als voorwaarde aan moeten nemen. de voorwaarde om oprecht te geloven dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is.

geestelijke zwaartekracht!

Een mens kan behoorlijk vastlopen in zijn leven. ik weet er van.  We hebben te dealen met de gevolgen  van de zaken uit  ons verleden of we  blijven zitten waar we zitten  met  wellicht kleine ups en downs, maar het ellendig zijn zal  niet zomaar op een dag uit ons leven verdwijnen.

bitter of beter?

Keuzes zijn daarom belangrijk  voor ons persoonlijk groei en hoe we in het leven staan.  We hebben dus de keus om een bitter leven te leiden , maar ook de keus om een beter leven te leiden.

Er zijn om een beter leven te leiden een aantal geestelijke wetten die waar en logisch zijn.  net zo waar als de wet van de zwaartekracht. We kunnen ontkennen dat hier op aarde leven met de zwaartekracht en een steen omhoog gooien en zeggen dat er geen zwaartekracht is, maar de steen komt geheid weer naar beneden.

geestelijke wetten

Veel mensen verwerpen tegenwoordig de onveranderbare geestelijke wetten van God.  veel mensen vinden dat ze zelf mogen bepalen hoe zich te gedragen en dat wat ze doen niet werkelijk verkeerd is zonder zich ooit af te vragen wat God over bepaalde dingen zegt.  Jouw waarheid hoeft de mijne niet te zijn is een uitspraak die dan al gauw op tafel komt.  en ze is ook waar. Mijn waarheid en jouw waarheid  zijn slechts relatief te noemen, maar Gods waarheid is  en blijft zoals ze is, onveranderlijk.

Waar geluk in wie we zijn , in onze relaties met mensen ,in onze relatie met God is onderhevig aan geestelijke wetten.  Veel mensen denken dat ze het geluk zelf kunnen maken in het leven door hun menselijke verlangens na te lopen.  Veelal maken deze verlangens echter juist relaties stuk, je eigen leven stuk en weet je uiteindelijk niet meer wie je bent. 

regels?

God , de Vader, is de Schepper van ons allemaal. Hij is ook de Bron van de wet  in ons. We kunnen ze ontkennen, maar toch zullen wij als mensen telkens weer proberen om tot het werkelijk doel van ons leven te komen.  we kunnen het proberen  en Gods geestelijke aansporingen in ons veronachtzamen en dus ons eigen ding gaan doen,maar uiteindelijk zal het niet de voldoening geven waar in wezen naar verlangen.

De vraag die ik wil stellen is of je leeft naar Gods geestelijke maatstaf of zoals je zelf wil. De keuze ligt bij ons. Willen we zegen ontvangen of verwerpen we haar. gaat het hier om allerlei regels die we moeten hanteren?  zeker niet. het gaat om onze hartsgesteldheid.  wie dienen we?  wie volgen we?

Gelovige varianten

ik denk dat veel mensen best gelovig zijn. veel mensen noemen zich  gelovigen of benoemen zich naar de kerkelijke genootschap waar ze in zijn opgegroeid. ik ben gereformeerd, hervormd, katholiek, baptist, evangelisch…. etc…  anderen noemen zich spiritueel en zeggen in God te geloven of in een godheid of ze hebben een andere variant bedacht of gevonden.

 de vraag is echter of ze ondanks een geestelijke invalshoek , toch Jezus wel werkelijk volgen. Soren Kierkegaard zegt het als volgt( uit het boek volg jij mij , Hans van der Lee):

 ieder moet met het voorbeeld , het ideaal gemeten worden. al dat geklets, dat dit  alleen voor de apostelen , dat  alleen tegen de leerlingen of tegen de eerste christenen, enz., enz. werd gezegd , moet weg. en de navolging  en Christus akls voorbeeld moleten in het licht  worden gesteld . dat ik dan de slechtste van de kals ben of niet overga is iets waarin ik me dan ootmoedig  zal vinden. maar wel zal ik  en iedereen met het ideaal gemeten worden; het ideaal zal vaststellen waar ik sta.

Cum laude

eigenlijk ligt de lat best hoog. het  gaat er echter niet om dat we op de een of andere manier cum laude zullen slagen, maar  dat we ons blijven uistrekken  naar het grote ideaal . Gods wil te doen. we noemen ons niet gelovigen omdat we de leer van Jezus nu zo enorm sympathiek vinden, maar omdat we geloven en weten dat ze waar is. als we dus weten dat ze waar is ,  gelovigen willen zijn is navolging van Jezus de keus waar we telkens weer voor staan.

de keus in deze is dus dat we geloven dat Jezus Christus onze zonden aan het kruis heeft gedragen.  voor mensen een keus die we maar moeilijk kunnen accepteren en dus vaak enorm veel water bij de wijn doen.  Kierkegaard zegt:

de navolging van Christus is het eigenlijke punt waarop elke generatie opnieuw tegenstribbelt.. Hoe sterker op dit punt  accent wordt gelegd, des te minder christenen er zullen er zijn. hoe sterker hier concessies worden gedaan, des te meer worden  er gewonnen voor het christendom: en als het geheel wordt afgeschaft, breidt het christendom zich in die mate uit dat christendom en wereld bijna geheel samenvallen; allen zijn dan christenen, het christendom heeft gezegevierd- dat wil zeggen, is compleet afgeschaft. 

Eigen kracht of toegeven en het wonder verwachten.

wanneer we de keuze maken om de geestelijke wet van God, de norm die Jezus ons voorhield onderuit te halen of te negeren, zijn we weer waar we mee begonnen zijn. we blijven zitten waar we zitten met wellicht slechts kleine ups en downs.

veel mensen zijn geneigd om telkens allerlei beloften uit te spreken naar God om op die manier  geestelijk te gaan leven. ze maken  de keus om God  toe te zeggen om op eigen kracht geestelijk te leven, zeg maar.    ze proberen de overwinning te behalen over de gevolgen van het verleden te behalen door  het uitspreken van zaken waar ze eigenlijk niet in geloven en die ze op eigen kracht niet  kunnen volbrengen.

misschien dat je eens na  zou kunnen denken over het volgende drie basis elementen(uit boek David Wilkerson, hoe het verder ging). geef toe dat je wanhopig bent. dat je alles al geprobeerd hebt en  tot de conclusie bent gekomen dat je het zelf niet kunt. probeer niet op eigen kracht de overwinning te behalen. verwacht een wonder.

vrije wil, zegen of vloek?

Lezen: Deuteronomium 30:15-20

Elk mens staat voor keuzes in zijn of haar leven. Ook vandaag zijn er keuzes te maken. We zijn vrije mensen met de mogelijkheid om zelfstandig keuzes te maken. Zo heeft God ons geschapen.

keuzes maken

Zelfs als we het moeilijk hebben,verslaafd zijn of we vastzitten, zijn er altijd keuzes om te maken. We zullen echter moeten beseffen dat we niet altijd in staat zijn om ons aan deze keuzes te houden en terug zullen vallen in onze tekortkomingen, verslaving, zonde, boosheid, afhankelijkheid.

De vrijheid om zelf keuzes te kunnen maken houdt in dat we ook foute keuzes kunnen maken. De consequenties van deze keus dragen we met ons mee in het leven en het leven van onze kinderen.

vrije wil

Een vrije wil, is zowel een zegen als een vloek lijkt het soms, vooral als we kijken naar onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de vrije wil.

God zei tegen Mozes, Luister! Vandaag geef ik je de keus tussen voorspoed en tegenslag, tussen dood en leven! Hou van Mij en houdt je aan de regels die ik je geef. Wandel op Mijn weg. Als je dat doet, zal ik je zegenen, als je het niet doet en je van me af went dan zal het je niet prettig vergaan. Dus geef jezelf over aan Mij, want Ik ben Het Leven.( vrij vertaald Deuteronium 30:15-20)

goede keuzes maken

Soms zullen we het moeilijk krijgen. Alsof we de controle verliezen over ons leven. Over onze afhankelijkheid van mensen , onze verslaving, onze tekortkomingen, onze zonde, maar gelukkig is daar de mogelijkheid om te kiezen.

 Laten we goede keuzes blijven maken inde richting van Het Leven. We kunnen kiezen om God lief te hebben en Hem te volgen of we gaan door met onze eigen keuzes. Je weet hoever deze keuzes je hebben gebracht tot zover. Denk er over na en maak langzamerhand de keus om je in alles, je hele leven over te geven aan Hem.

elfstedentocht, eindstreep, motivatie!

 Hoe zou je leven er uit moeten zien? Welke keuzes maak je of maak je ze liever gewoon helemaal niet.  immers de keuzes in je leven waarmee je je verbindt kan je  zowel maken als breken.  Jouw keuzes maken duidelijk waar jij voor staat, maar niet kiezen laat ook zien waar je voor staat.  De laatste laat immers zien dat je nergens voor gaat.

Consequenties van je keuzes

Iedere keuze die we maken in dit leven, en dan maakt het niet uit op welk niveau,  heeft zo zijn  consequenties.  Als we op jonge leeftijd de keus maken om er met de pet naar te gooien op school, betekent dat we een baan zullen moeten accepteren naar gelang de studie of dat we onze stinkende best moeten doen om bij te scholen of  ons op te werken.  Het zal ons meer moeite kosten om het zelfde niveau te behalen als iemand die zijn best heeft gedaan.

Wanneer we ons in het leven laten leiden door de keuzes van anderen, zal uiteindelijk je leven bepaald worden door anderen en iemand die de verantwoording voor zijn leven neemt aangaande   zijn keuzes zal uiteindelijk zelf bepaalde keuzes ook kunnen maken.

Hele of halve keuzes?

Veel mensen maken halve keuzes in het leven.  ze leggen zich niet werkelijk toe op de keuzes die ze maken. ze kiezen  om christen te zijn, gaan naar de kerk, bidden bij het eten, lezen de bijbel, maar tegelijk zullen ze niet de keus maken om ook daadwerkelijk volgelingen van Jezus te zijn.  ze zijn bang om zich werkelijk te committeren aan hun keuzes.  Uiteindelijk vraag ik me af of deze mensen eigenlijk ook trots zijn op wat ze behaald hebben met halfslachtig gedrag.

Wanneer we kijken naar topsporters dan zien we dat ze hele gerichte keuzes maken in het leven.  ze stellen alles in het werk om een speciaal doel te halen en dat is  de eindstreep behalen. (zie fil 3:10-16) hun hele levensstijl wordt er door bepaald. ze eten goede maaltijden , trainen zoveel als nodig is, ze nemen goede nachtrust,  luisteren naar de trainer, en dat alles om de overwinning te kunnen behalen. 

Zijn we gecommitteerd?

De vraag die gesteld moet worden is denk ik, naast de keuzes die we maken; hoe gecommitteerd zijn we? Er zal weinig in ons leven veranderen wanneer we keuzes maken , maar niet werkelijk gecommitteerd zijn aan de keuzes die we maken.  wanneer we niet het verlangen om daadwerkelijk eerste te worden kunnen we net zo goed gaan wandelen in plaats van te rennen.  We halen wel de eindstreep, maar de beker zullen we niet ontvangen.

We kunnen niet in de toekomst kijken en weten niet hoe we de eindstreep precies gaan halen, maar wat we wel kunnen bepalen is of we onze stinkende best hebben gedaan en alles op alles hebben gezet om de eindstreep met trots te behalen of dat we  mee hebben gedaan, maar met een stuk desinteresse die  er van uitgaat dat we toch wel laatste zullen zijn .

 Desinteresse of gemotiveerd

Misschien  goed om voor jezelf eens te bekijken welke keuzes je al dan niet gemaakt hebt en welke je zou kunnen en willen maken, maar vooral ook aan welke keuzes je je ook daadwerkelijk toe wil wijden.  Wanneer we gemotiveerd aan de slag gaan met de juiste keuzes zal het gevolg zijn dat we  de eindstreep zullen behalen met de juiste motivatie.  Ik moet nu even denken aan al  die deelnemers die  ooit hebben meegedaan aan de Elfstedentocht. Wat is dat afzien, maar voor wie de eindstreep haalt is ze  iets om trots op te zijn.  en dan gaat het niet eens zozeer om de eerste plaats, maar om de weg die je hebt afgelegd.

In het leven is het soms ook werkelijk afzien. Je hebt tegenwind, we moeten soms klunen, gemotiveerd blijven om ook daadwerkelijk  de finish te behalen.  Daarvoor  moeten we onze ogen niet richten op de omstandigheden , immers als we daarop kijken zullen we falen, maar ons oog gericht houden op het doel.  Dan zullen we overwinnaar genoemd worden. Niet  omdat we eerste zijn geworden, maar omdat we eruit hebben gehaald wat er in zit.  wanneer we geloven en werkelijk navolgers van christus willen zijn zou dit m.i. onze houding moeten zijn.