Tag: confrontatie

Identiteit

Wat is het centrum van ons leven, ons bestaan? Wat  vinden we niet zomaar belangrijk, maar wat is wezenlijk het belangrijkste in ons  leven. het is een  raag die we wanneer  deze vraag werkelijk toe durven laten in ons leven ons brengt tot de kern van ons menselijk bestaan. Wanneer we niet hebben wat  de kern is zullen we nooit  tot onszelf kunnen komen. we blijven op zoek.

Goede  waarden

Veel mensen  hebben een centrum gezocht en gevonden en leven vanuit dat centrum . de dingen waarop ze bouwen zijn zaken waarop ze hun zekerheid hebben gesteld.  Vaak hele goede menselijke waarden zoals vriendschap of familie, voor anderen is dat hun werk, hun  vermogen,aanzien, hun titels, het moeder- of vaderschap, het geloof en er zijn nog veel meer,  wat  in wezen goede zaken te noemen  zijn, waarop mensen hun leven bouwen.

Echter  wanneer we ons leven op deze zaken  hebben gebouwd zal er wanneer er op de een of andere manier iets mis gaat  op het gebied waarop  men zijn leven heeft gebouwd een vacuüm ontstaan die een gat veroorzaakt op het moment dat  zoiets gebeurt.  mensen verliezen niet zomaar iets, ze verliezen hun doel om te leven op zo’n moment.

Zwart gat

Het zwarte gat waarin de mens op zo’n moment valt  kan op elk gebied van  het leven plaatsvinden. Zelfs wanneer ons geloof  deze plaats in ons leven heeft.  Er zijn mensen die hun  hele leven hebben opgeofferd voor de kerk en op wat ze geloven dat belangrijke fundamentele christelijke waarden zijn. toch kan wanneer men plotseling geconfronteerd wordt met  bepaalde gebeurtenissen in het leven hun hele leven overhoop komen te liggen, omdat  dingen afwijken van wat ze altijd hebben geloofd en uiteindelijk anders blijkt te zijn dan ze hadden gedacht.

Er ontstaat onbegrip en men vraagt zich wellicht af of ze iets verkeerds hebben gedaan.  wat  was het ook al weer waar ze nu werkelijk voor  leefden?  Was dit nu wel of niet  het geloof? Was dit nu wel God of een  bepaalde leer. Was dit nu de waarheid? waren ze wel werkelijk waarachtig geweest? Wat is de kern van hun bestaan.

Wat voert de boventoon?

Wanneer God  zelf niet de kern is van ons leven, maar  andere zaken  de boventoon gaan voeren en aan importantie winnen hebben we  herstel nodig.  Vragen we ons  op zo’n moment dan af of Hij nu wel of niet het centrum van ons leven is? geven we Hem die dan?  Veel mensen  denken dat God het middelpunt is, maar raken van de kaart wanneer er iets gebeurt wat ze niet werkelijk kunnen plaatsen.  Ze verliezen het zich op wie God nu werkelijk is. in ieder geval zicht op wie ze dachten dat God in hun ogen was.  ze lopen aan tegen Gods schijnbare onverschillige houding ten opzichte van hen.

Soms brengen zulke  ervaringen ons tot nieuwe inzichten en leveren  pijnlijke gebeurtenissen  ons op het punt dat we nieuwe pijlen richten op nieuwe doelen in ons leven. de vraag is echter of we  de kern nu wel duidelijk hebben gesteld. Waarop richten we ons doel? Zijn we teleurgesteld in God en richten we daarom onze pijlen elders. Zijn we  bitter en boos op hem en is ons doel om onze ontevredenheid te uiten? Is het ons doel om gebroken door het leven te gaan?  misschien richten we zelf s ons leven op andere zaken  die we hebben gemist als doel. Liefde van mensen om ons heen. Erkenning van wie we zijn. maar deze doelen zullen niet  geven wat we verlangen.

Het centrum

God is het centrum van het menselijk bestaan of we dit nu wel of niet willen geloven.  tegelijk is het de vraag of  wij Hem daar ook plaatsen. Of we Hem op de troon van ons leven willen toelaten.  Wanneer God in ons gecentreerd is hebben we  een vaste kern.  Een stevig fundament. Hij is het waarop wij ons leven werkelijk kunnen bouwen.  wanneer we andere zaken boven God stellen verliezen we de zicht op zaken en beginnen wij te wankelen.  Het is niet altijd zo eenvoudig om God op de eerste plaats te houden. We hebben zo onze menselijk  hang naar  het omzeilen van God. We zijn geneigd het goede te willen , maar het verkeerde te doen.  her is niet  gemakkelijk dit in ons leven op te merken en te erkennen.  Hele mooie en goede zaken als liefde en vriendschap,relatie, kinderen, verplichtingen dringen zich aan ons open voor we er erg in hebben neemt het belangrijke de plaats in van het allerbelangrijkste.

Voor we het in de gaten hebben  bouwen we aan onze eigen identiteit op wie  we kennen en wat we doen of wat we hebben in plaats van op Christus.  We geloven dan nog steeds misschien, maar  God is verhuist van  het centrum naar een soort van nevenactiviteit. De vraag is of hij van daaruit nog werkelijk een rolkan spelen.  Natuurlijk kan God en rol spelen in ons leven vanaf die positie. Echter wanneer we God niet de hoofdrol geven dan krijgt hij een bijrol en maken we dat wat we centraal stellen in  ons leven tot god.  we stellen op dat moment het schepsel boven de Schepper.

Waarin geloven wij?

Hoewel ik geloof in vriendschap, relatie en andere goede waarden,  geloof ik dat deze pas werkelijk zin en inhoudt krijgen wanneer we ze onder Christus Scharen in ons leven. wanneer Hij op de troon van ons leven zit en ons leert hoe we daar mee om moeten gaan.  Hij is de door God gezondene en is Hij God zelf in ons door Zijn Geest. In en door  Hem kunnen we in waarachtige relatie met God leven.

Wanneer we echter onze identiteit blijven zoeken in onszelf, in de ander of in wat we doen of hebben, zoeken we het onvolmaakte en zal het effect wat het op ons leven heeft ook onvolmaakt zijn.  wanneer we  echter ons leven leven vanuit gehoorzaamheid aan God zoals Jezus ons dat heeft voorgeleefd en er zelfs voor is gestorven( voor ons gestorven) kunnen we wanneer we in hem geloven ook( met Hem ) opstaan ten leven.  we ontvangen nieuw leven  die leidt  tot een  volledige identiteit in God en daarmee de echte christelijke vrijheid. We mogen weten dat wij Gods kinderen zijn.

 

een vreemd verschijnsel

Weet je wat ik nu vreemd vindt? Ik vind het persoonlijk nogal vreemd dat juist binnen de kerk er zoveel te doen is aangaande de Heilige Geest.  Veel mensen  hebben er moeite mee en zeggen dat ze het ontastbaar vinden.  Andere gelovigen hebben er moeite mee omdat ze het maar een vreemd zweverig fenomeen vinden. Of … ze vinden dat nuchter denken  belangrijker is dan allerlei gevoelens.  Ik begrijp best een aantal van deze opmerkingen.

Er is natuurlijk vooral in de evangelische kringen nogal wat  aan de hand in naam van Gods Geest. De heilige Geest  zou mensen  iets gezegd hebben en anderen  moeten dat dan maar  als waarheid accepteren.  We zien  daar dan ook duidelijk allerlei misstanden ontstaan. ik  begrijp dat dit bij sommige mensen moeilijk ligt.

We kunnen echter de Heilige Geest niet negeren omdat  sommige mensen er op een manier  mee omgaan en mensen manipuleren.  Maar er is een verschil tussen  een leven met de Heilige Geest en een leven los van Gods Geest in ons.   Toch is het Gods  Geest die mensen overtuigd van wat waar is en niet waar.  wanneer we de bijbel lezen  als een boek dan zullen we niet veel begrijpen van wat ze op geestelijk niveau tot ons te zeggen heeft. Wanneer we luisteren naar de preek dan kunnen we  gewone gesproeken woorden horen, maar tegelijk soms een dieper e geestelijk betekenis ontdekken  voor ons persoonlijk leven.

Veelal proberen we zo objectief mogelijk te leven en te kijken hoe dingen er  voor staan en maken van daaruit beslissingen. Toch mogen we ook nuchter en waakzaam zijn en sensitief  zijn wat betreft de  Heilige Geest in ons leven . wanneer wij ons open stellen voor Gods Geest en we geven Hem de ruimte om in ons leven ook daadwerkelijk tot ons te spreken, dan zullen wij de waarheid ook leren begrijpen. De waarheid  die van God persoonlijk komt.  Hij wil ons helpen in ons leven met persoonlijke  zaken en keuzes.

Wanneer er gesproken wordt over mensen die wandelen in de Geest, dan is dat niet om  mensen  schade te berokkenen.  Helaas wordt er soms in naam van de heilige geest  mensen aangezet om bepaalde zaken te doen.  zo worden er soms mensen gemanipuleerd om dat mensen zeggen : de geest heeft mij gezegd dat jij dit of dat moet gaan doen.  ik wil hier  voor waarschuwen. Ik geloof dat Gods Geest ons kan helpen in allerlei zaken en ook dat Gods Geest mensen en specifiek  iets kan laten zien, maar tegelijk als iets speciaal voor jou is, dan zal God het jou ook persoonlijk laten weten. Gods Geest werkt nooit  om ons heen.

We kunnen dit  ook controleren door het aan de bijbel te toetsen. Zo zal de Heilige Geest ons  nooit duidelijk maken dat het goed is om  een bepaalde leugen uit te spreken omdat de Bijbel ons leert dat liegen een zonde is. of zo zal de Heilige Geest ons nooit duidelijk maken om iemand  zomaar  te verlaten  omdat  de Bijbel ons leert dat God een God is van relatie, van liefde, en van confrontatie , vaak vooral met ons zelf.

De heilige Geest wordt  soms binnen de kerk als een vreemd verschijnsel gehouden terwijl het gewoon de derde persoon van God is. veelal lijkt het er op dat mensen die geen christenen zijn dit soms beter begrijpen dan christenen zelf.  Iemand zei me eens: ” ik weet niet wat  me overkwam, ik had het idee dat ik gewoon naar de kerk  moest . ik voelde me er toe getrokken”.  Ik geloof  dat dit de Heilige Geest is die mensen leidt.  Wanneer we echter bereidt zijn om Gods stem te volgen , dan kan het niet anders dan dat we ook Gods Geest zullen moeten accepteren in ons leven om werkelijk  discipel te kunnen zijn.

Durven wij  werkelijk te luisteren naar die  zachte stem van Gods Geest?  Durven we ons open te stellen voor die genade van Gods aanwezigheid in ons leven?  Zijn aanwezigheid in ons leven bevestigd ons dat Hij leeft en met ons is. soms maken we verkeerde keuzes. Soms weten we de juiste weg, maar gaan we de verkeerde kant op. we doen wat we niet willen en wat we niet willen doen we toch. Laten we niet onze eigen wil blijven volgen maar ons  blijvend openstellen voor Gods Geest in ons om te groeien naar meer van Hem in ons leven.

Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.  Gal  5:25

Why God? Why?

Wanneer iemand ziek wordt of het enorm moeilijk heeft op wat voor terrein dan ook, komt ongetwijfeld bij de meeste mensen de vraag; “God , waarom overkomt mij dit?”

Persoonlijk lijkt me dit een vrij serieuze uitroep een uitroep die we ook in de Bijbel op de een of andere manier vak tegenkomen.  Een vraag die we ook mogen stellen. misschien brengt ons deze vraag  tot een besef dat er een samenhang bestaat tussen, wat Dr. M. J. Paul noemt, geestelijke disharmonie en lichamelijke onbekwaamheid.

bewustwording

Aan de ene kant makt deze vraag ons wellicht bewust van ons persoonlijk menszijn en dat we als mens te maken hebben met zonde. Onze persoonlijke zonde, maar ook de zonde van anderen en de gevolgen van zonde in de wereld.

Anderzijds jan het zo zijn dat we ons af gaan zetten tegen God. we zijn boos op Hem en de omstandigheden. Toch  zullen we ook hier ervaren dat de vraag blijft bestaan . “God , waarom?”

confrontatie

Wanneer we geconfronteerd worden met onze persoonlijke last, onze moeiten , onze strijd met ziekte of andere moeiten die we in 1e instantie misschien niet echt een plaats kunnen geven, komen we toch al gauw op het punt dat we moeten erkennen dat wij veel dingen zelf niet in de hand hebben. in de AA zeggen ze dan dat er een Hogere macht nodig is om ons te bevrijden. Ik zou deze Hogere macht gewoon God noemen , omdat er niets boven God gaat.

Wanneer we vastlopen kunnen we natuurlijk net doen of het er niet is natuurlijk, maar telkens weer zullen  we geconfronteerd worden met dezelfde problematiek.  Wellicht zal de hoedanigheid enigszins veranderen, maar de problematiek blijft het zelfde, maar neemt in  toe in heftigheid.

hartszaak

De genade van genezing die we zo nodig  hebben komt ons niet aanwaaien. Toch kunnen wij zelf  ook niet echt iets doen om onze genezing, herstel te bewerken.  Ik bedoel te zeggen dat we onze knieën kunnen buigen, proclameren, naar de kerk gaan en hoewel dit goede zaken zijn , is het in wezen niet waar het om draait.

In wezen draait het slecht om een ding en dat is  ons hart.  Er is een verband tussen vergeving van zonde en de genade van genezing.  Natuurlijk spelen gebed, proclamatie, kerk een rol, maar in wezen draait het slechts om de belijdenis van schuld. Wanneer we in ons hart ruimte maken voor God. wanneer we Hem, al is het maar voorzichtig, in ons leven toelaten dan zien we dat er een verandering plaatsvindt vanaf dat moment.  er komt verandering in ons denken en ons doen.

We gaan dingen , zaken, situaties bezien vanuit een ander licht en  ontdekken dat ook wij vaak een aandeel hebben in de disharmonie van ons geestelijk leven en de lichamelijke ongemakken die we er door kunnen ondervinden.

de kracht van vergeving

Vergeving is een geweldige gift die we mogen ontvangen van God door het bloed van Zijn Zoon Jezus. Met Zijn dood werd onze schuld betaald, maar tegelijk betekent het ook dat wat wij ontvangen hebben dat we dat ook gaan uitleven, praktiseren in ons leven, waardoor we ook anderen vergeving willen schenken die ons iets  hebben aangedaan.

Tegenwoordig  gaan we vaak sneller naar de dokter dan dat we onszelf onderzoeken.  Toch  kunnen we m.i.  duidelijk stellen dat  veel van onze problemen (al dan niet lichamelijk) voortkomen  uit  geestelijke disharmonie. Veelal zoeken we God niet, maar gaan we liever naar de dokter.  Dat moeten we ook zeker blijven doen, maar misschien  zouden we ons meer bewust moeten worden van  de zonde in ons persoonlijk leven. of onze zondige manier van leven.

voorbeelden

Dat gaat verder dan we  zelf in de gaten hebben. enkele voorbeelden: veel depressies  kunnen voortkomen uit  het niet willen vergeven van  degene die ons iets hebben aangedaan. Hartfalen  kan voortkomen uit het feit dat we we onszelf volproppen met  allerlei vet en ongezond voedsel waar we dan ook nog een zegen voor durven vragen. Longziektes doordat we roken of  meeroken. In dit laatste geval blijft het zonde al doen we het niet zelf, maar wordt het ons aangedaan. 

Bovenstaande zijn slechts voorbeelden en ik wil niet zeggen dat het per definitie zo is.  we moeten natuurlijk gewoon naar de dokter blijven gaan . ik geloof  zelfs dat veel mensen  zichzelf tekort doen door niet tijdig naar de dokter te gaan. ook dat is  zondig te noemen omdat het onszelf , maar ook onze naaste tekort doet.

onderzoek jezelf

Wat ik probeer duidelijk te maken is  dat we  tot de erkenning zouden moeten komen dat wij zondige mensen zijn en dat derhalve we ook zondig gedrag hebben dat ons ziek maakt op wat voor manier dan ook.  We moeten niet te nonchalant omgaan met ons persoonlijk de gevolgen daar van, maar  met God spreken over  de situatie waarin we ons bevinden. Onszelf onderzoeken en het bij hem brengen.  Hij weet hoe we met zaken zouden moeten omgaan.

Wanneer we gezonder zouden leven, mensen leren vergeven, wanneer we ons meer zouden richten op  Gods plan voor ons leven zullen we gaan ontdekken dat God ons wil genezen en bevrijden. Dat Hij ons opricht  waar we gevallen zijn. dat Hij onze dorst wil lessen. Hij is de Heelmeester.

 

 

 

bewust leven

Lezen openbaring 20:11-15

We zijn bezig met een soort van zelf onderzoek. in stap 4  denken we na over onszelf ten opzichte van God. hoe staan we ten opzichte van onszelf en ten opzichte van onze naaste.

inventarisatie

Wellicht zouden we als we konden deze inventarisatie uit de weg gaan. Dat is normaal, we zijn immers geen sadomasochisten. (wel? Zet het dan op je lijstje ;-))we willen ons vaak het liefst verstoppen voor de persoonlijke confrontatie met ons zelf. Maar we begrijpen nu langzamerhand dat het noodzaak is om uit de kast te komen en de waarheid over jezelf onder ogen te zien.

 De bijbel zegt ons dat er een dag komt dat er een totaal inventarisatie plaats zal vinden. Een inventarisatie over ieder mens. Niemand kan er voor weglopen en zich verstoppen.

boek des levens

Het boek des levends werd geopend, en er werd gelezen wat er in de lijst vermeld stond. Iedereen die niet op de lijst stond werd in het vuur geworpen.

Geen leuke woorden. Laten we gewoon verder gaan met onze persoonlijke inventarisatie, zodat we klaar zijn voor degene die komen zal. Iedereen wiens naam in het boek vermeld staat zal leven. Iedereen die op de lijst van de Here Jezus staan, zijn gered.

bewust volgen

Iedereen die bewust zijn leven richt op het volgen van Jezus. Stappen zet tot bruikbaarheid en herstel en in de Here Jezus gelooft  zal leven tot in alle eeuwigheid, maar als we denken dat we onszelf wel redden en het allemaal op onze eigen manier willen doen, dan  zul je  het niet redden. Niet nu, maar ook in de eeuwigheid niet.

Niemand zal op eigen kracht de test halen, maar laten we zorgen in het goede boek te staan. Het boek des levens. God is genadig voor ieder die in hem gelooft. Gods vergeving is geweldig!

 

Heer het zijn harde woorden die in de Bijbel staan. We lezen liever over andere dingen. Hoe U mensen genas, hen leidde op de weg, hoe U het brood brak, allemaal veel mooier dan te lezen dat mensen naar de hel gaan als ze U niet willen aannemen. Heer ik wil U kennen, mijn leven inrichten op Uw pad.  Help me om anderen te vertellen over U. dat U een God van liefde bent, maar dat U ook zeer rechtvaardig bent. We hoeven niet bang te zijn u bent onze Vader en houdt van ons.  amen

verstoppertje spelen.

Lezen: Genesis 3:6-13

vandaag een nieuwe stap te maken. Confronterend geweest de afgelopen tijd? Gefeliciteerd als je de stappen tot zover  hebt meegelopen, als je ze hebt kunnen zetten.  De komende tijd wordt het niet gemakkelijker, maar het zal je steeds meer voldoening geven als je de stappen blijft doorlopen.

verstoppertje spelen

Velen van ons zijn zich hun hele leven al aan het verstoppen. We schamen ons voor wat er allemaal binnen in ons om gaat.  Daarom leven de meesten dan ook een soort van dubbel leven.

We willen wel laten zien wie we werkelijk zijn , maar eigenlijk weten we dat niet zo goed meer. Wie is er nu de echte, wil de ware  ikke opstaan?

afschuiven!

Om onszelf toch goed te kunnen voelen hebben we onszelf allerlei truukjes aangeleerd. Een daarvan is : we geven anderen de schuld!

Nadat Adam en Eva God ongehoorzaam waren geweest door van de vrucht te eten, God had dat verboden immers, kwam er schaamte in hun leven. Iets wat zo nooit hadden gevoeld, maar  nu voelden ze zich naakt.

Ze wisten dat het te zien was dat ze verkeerd hadden gedaan. Ze probeerden het te bedekken met vijgenbladeren, met de ander de schuld te geven, uiteindelijk God zelfs.

bedekken

Mensen zijn  nog altijd bezig met het bedekken van hun schaamte. Niet per definitie met kleding, maar met van alles. Verslaving, grote mond, wijzen naar anderen, ontkennen van wie ze zijn, etc… je kent zelf wel meerdere voorbeelden uit je eigen leven.

Jezus confronteerde in de dagen dat Hij op aarde was de meest vrome mannen van zijn tijd met hun hypocritische houding. Ze deden alsof ze wisten hoe het allemaal moest, maar uiteindelijk was het ook slechts het bedekken van hun ware ik.  

confrontatie

hij zei bijvoorbeeld eens een keer tegen een paar van deze mannen: hypocrieten zijn jullie, je bent zo bezig met de buitenkant, maar  van binnen ben je vies.  (Lees maar eens in Matheus 23:25-26)

Als de ware persoon uit zijn schulp komt, krijgen we te maken met een hoop viezigheid. Deze stap zal je helpen om schoon te worden.

Helaas zullen er misschien tranen moeten vallen waarmee we ons kunnen wassen, maar pas als we uit onze schulp komen kunnen we de persoon zijn die al zo lang in ons verstopt zit.

 

Heer U bent goed, Ik weet dat ik Uw kind ben. Ik wil groeien naar U toe. Heer Ik heb al enkel belangrijke stappen genomen, ik wil deze ook gaan nemen. Ik besef de moeite die het zal gaan kosten,maar ik leg alles voor u neer.

Compassie

Mensen komen voortdurend oog in oog te staan met teleurstelling. Veel mensen lopen dan ook diepe wonden op door dingen die ze meemaken op bepaalde terreinen van hun leven.  sommige mensen  worden al vroeg in het leven geconfronteerd met  misbruik of mishandeling, anderen op latere leeftijd.

 Er zijn mensen die gebukt gaan onder het verlies van iemand, anderen gaan gebukt onder hun slechte huwelijk of door het verlies van hun baan. Anderen hebben kinderen die verslaafd zijn geworden of ouders die zelfmoord hebben gepleegd.  Ik noem zomaar dingen die zouden kunnen zijn gebeurt of die zouden kunnen gebeuren in het leven. 

iedereen heeft iemand nodig!

juist in zulke momenten heb je iemand nodig die je een hand op de schouder legt, een knuffel geeft, je zoent of gewoon er voor je is en je een kop koffie geeft.  Iemand met wie je werkelijk kunt praten.  Ik geloof dat de gemeente van Jezus christus zo’n plek zou moeten bieden.

Je kunt er over lezen in handelingen. Hoe mensen voor elkaar klaar stonden .  ik moet helaas zeggen dat wanneer je hulp in de kerk zou willen het soms erg moeilijk is om dat ook daadwerkelijk te krijgen. 

een soms ontransparante kerk 

dat het best ingewikkeld is geworden  om te weten te komen bij wie je zou kunnen aankloppen, welke wegen je zou moeten bewandelen.  Voor de insider is het misschien nog redelijk transparant, maar voor iemand die juist in tijd van nood op zoek is naar meer van Jezus, meer van God, een naaste en troost is het vaak erg lastig.

De gemeente de kerk is het lichaam van christus. En dat zijn wij. Jij en ik, die in Jezus christus geloven. Wij mogen een hand zijn of een schouder. We mogen de ander tot steun zijn.  wij hebben de verantwoording gekregen om niet mensen door te sturen naar een of andere hulp verlener, maar er voor de ander te zijn.

misschien zou je samen stappen kunnen ondernemen om in de kerk of daarbuiten een goede hulpverlener te vinden, maar de eerste verantwoording ligt niet bij het instituut kerk, niet bij een pastoraal team, een pastoraal centrum of christelijk centrum of gebedteam, maar gewoon bij ons.  Bij jou en mij. 

echt contact met mensen is belangrijk

Persoonlijk contact is essentieel.  We kunnen op deze manier er zijn voor anderen. al hebben we soms de juiste woorden niet en weten we niet goed hoe we met dingen om moeten gaan, maar onszelf openstellen voor de ander , een ontmoeting aan gaan en je hart open te stellen voor de ander werkt genezend. 

Geen mens is ooit beschadigd door een open houding van liefde. Juist op moment en wanneer we het zelf even niet zien zitten en we ons eenzaam voelen is het heerlijk als er iemand is die om ons geeft. Iemand om mee te delen. 

Juist wanneer we een invulling geven die kerk gericht is, pastoraal in de zin van vroom en onoprecht, maken we meer kapot dan de bedoeling is.  juist wanneer we in momenten van diepe  pijn komen met een antwoord als je moet er maar veel voor bidden , haken mensen af. 

openstellen voor de ander

Is gebed dan niet belangrijk ? ik denk dat gebed bijzonder belangrijk is en dat je het ook zeker moet toepassen.  Wanneer we ook werkelijk ons hart kunnen openen voor elkaar en voor God is er pas werkelijk een ontmoeting.  Omgaan met anderen vraagt altijd een open houding  naar God, maar juist wanneer we met gewonde mensen omgaan , moeten we wellicht onszelf er opnieuw bij bepalen  in wiens naam we bij elkaar zijn. 

we moeten een open boek zijn naar God en de ander.  ik moet zeggen dat ik me soms onvoldoende realiseer  dat ik anderen tot steun kan zijn. dat ik met anderen kan en mag bidden in Jezus naam , dat er door gebed zoveel meer mogelijk is dan we voor mogelijk houden .

 durf je zwak te zijn?

We moeten echter voor ogen houden dat wanneer we met mensen spreken en bidden ook kwetsbaar durven zijn.  God werkt immers door zwakke mensen.  mensen die bereidt zijn zichzelf aan de kant te zetten en Hem  te laten spreken in jouw woorden en jouw acties. 

Dit klinkt wellicht wat zweverig, maar God zal zich  laten zien wanneer jij je kwetsbaar durft op te stellen. naar  wie durven we kwetsbaar zijn? naar  mensen die ook kwetsbaar zijn naar ons. Jezus was kwetsbaar tot het eind en juist daardoor sterk. 

rijker worden

Wij hebben vaak onze eigen  welbevinden als eerste in gedachten. we zijn zo vaak op onszelf gericht, maar juist in de ogen van verwonde ander ontdekken we Jezus. En wat we  voor en met de ander hebben beleefd hebben we met Hem beleefd en voor Hem gedaan.  We worden er rijker van .

Wellicht is het daardoor dat er zoveel pijn en verdriet is in de wereld. Verdriet en pijn veroorzaakt honger. Honger naar  de zin van het leven. honger naar liefde en geborgenheid, naar vergeving en herstel, genezing. 

Wij hebben een kracht in ons. De Heilige Geest .  het woord waarmee we hem misschien wel het beste  kunnen beschrijven is  met het woord compassie.  Wat zoveel betekent als meeleven , meevoelen , meelijden.  niet slechts medelijden, maar een werkwoord in de zin van handen uit de mouwen.  

compassie is een werkwoord

De handen moeten uit de mouwen anders kunnen we niet de tranen drogen of de hand op de schouder leggen om te bemoedigen, we kunnen niet knuffelen  met de handen in de zakken.  Jezus heeft ons voorgeleefd hoe we compassie  zouden moeten tonen.

Hij heeft ons geleerd hoe de minste te zijn.  dat dat niet gemakkelijk is moge duidelijk zijn. Jezus  wist dat en daarom beloofde Hij ons zijn Geest.  De Geest is er  en door Hem  zijn we tot dingen in staat die we niet voor mogelijk hadden gehouden. 

Helaas luisteren we vaak meer naar de rede, onze gedachten en overleggingen, dan naar wat god ons door de Geest te zeggen heeft.  Onze gedachten brengen ons vaak van ons stuk. We laten ons in de war brengen door  wat men ook wel gezond verstand noemt.  God volgen gaat echter vaak in tegen  het gezonde verstand. 

open up

Ik wil daarmee niet zeggen dat we ons verstand moeten uitschakelen , maar  juist wanneer het gaat om gewonde mensen . mensen als jij en ik. mensen die  een hand nodig hebben een schouder , lippen om te kussen, dan kan ons eigen gedachten en gedrag veelal juist in de weg staan.

We beginnen te denken over wat men wel niet over ons denkt wanneer we iemand omarmen,  wanneer we dingen zeggen als ik houdt van jou. Als we zeggen dat Jezus er is voor hem en dat je graag samen met hem zou willen spreken.  Ik geloof dat we als lichaam van Jezus christus iets hebben wat de wereld niet heeft en dat is goddelijke kracht. En deze goddelijke kracht die door de heilige Geest in ons leven aanwezig is  kan met simpele woorden en gebaren een ander enorm helpen om God te ontmoeten in jou. Ik vind dat erg bemoedigend. Ik hoop jij ook.

Gemakkelijk? zeker niet!

Gebed is een lastig iets voor de mens.  Tenminste het is in ieder geval lastig voor mij.  Telkens als we bidden worden we geconfronteerd niet in de eerste plaats met God, maar met onszelf.

zelfonderzoek

Immers hoe kunnen we in Gods aanwezigheid  verschijnen wanneer we niet eerst onszelf hebben onderzocht.  En wanneer we onszelf onderzocht hebben betekent dat dan niet dat we ook dingen tegenkomen van onszelf? bij mij vaak wel.

In ieder geval is het zo dat wanneer we met God in gesprek raken het wel erg duidelijk wordt op ons mens zijn. onze zondige natuur.  Dit laatste klinkt een beetje neerslachtig misschien of anderen zullen het misschien zelfs negatief vinden, maar  we mogen de feiten onder ogen zien.  Wat hebben we aan mooie praatjes en  uiteindelijk niet weten hoe de vork in de steel zit.

Praatjes vullen geen ….

Praatjes vullen geen gaatjes.  Daarom is het ook goed om stil te zijn. bewust te worden.  als we werkelijk bewogen raken met wie we zijn en wat God doet in ons leven. wie Hij is. dan kan het niet Andes dan dat ons leven werkelijk zal veranderen.  God schijnt als het ware met zijn licht over ons leven, waardoor bepaalde dingetjes oplichten  in ons leven.

Het is belangrijk te beseffen dat we bepaalde dingen gewoonweg niet zien in ons leven. we denken misschien dat het wel goed zit, maar ze zijn nog niet zichtbaar geworden.  God licht door zijn Geest in ons hart bepaalde zaken op, maar wellicht  staan bepaalde zaken in de weg waardoor het licht slechts valt op de dingen die het meest vooraan staan. De ding die we als eerste zouden moeten aanpakken om zo ook licht te krijgen op de rest van ons leven.

Bewust worden

We kijken vaak naar anderen en wat er in hun leven verkeerd is. misschien is het zo en ik wil ook niet zeggen dat we er nooit over zouden moeten spreken, maar  tegelijk zullen we ons bewust moeten zijn van onze eigen tekortkomingen en verkeerde dingen in ons eigen leven.

God gaat met ieder mens zijn eigen weg. Hij heeft voor jou en voor mij een weg uitgestippeld die we mogen gaan. een weg die ons  zo dicht mogelijk bij Hem brengt. Vaak lijkt het niet zo. Vaak lijkt het er op dat we soms mijlen ver bij Hem vandaan geraken door bepaalde gebeurtenissen in ons leven, maar  uiteindelijk is het de bedoeling ons te plaatsen voor een moment van overgave. Het moment dat Hij ons kan bevrijden van die  zaken in ons leven die ons van Hem houden.

confrontatie

Wanneer God ons bepaald bij bepaalde zaken in ons leven zullen we ontdekken dat ze moeten gebeuren.  We zijn natuurlijk vrij om zelf keuzes te maken, maar tegelijk  zullen we telkens geconfronteerd worden met de verkeerde keuzes in het leven.

Wanneer God het licht  op een bepaald aspect van ons leven heeft geschenen zullen we  niet moeten wachten tot het vanzelf zal verdwijnen, maar we zullen er iets aan moeten doen.  we zullen stappen moeten ondernemen om uit de cirkel te stappen anders zullen we het blijven tegenkomen in ons leven.  misschien dat we er tijdelijk even van verlost zullen zijn, maar telkens wanneer  er  een moment is in ons leven die belangrijk voor ons is op dat specifieke gebied zal God  het gebruiken om ons te laten zien wie we zijn en wat we hebben te doen om waarachtig met Hem in relatie te kunnen leven.

Gemakkelijker gezegd dan …

De kortste klap is simpelweg gewoon doen wat Gods Geest ons zegt dat we moeten doen.  klinkt gemakkelijker dan het is.  ik weet niet  wat er bij jou nog moet gebeuren, maar  er is altijd wel iets wat God oplicht.  Dat zal ook zo blijven to we voor eeuwig bij Hem mogen zijn, maar al klinkt dat misschien niet zo positief in de oren van veel mensen, maar langzamerhand gaan we meer en meer op Jezus lijken.  Dat is mijn verlangen en ik weet dat Hij aan me werkt, maar gemakkelijk ..? zeker niet! maar dan lees ik stella’s weblog en de verhalen in de Bijbel over Jezus lijden en sterven,…  gemakkelijk? Zeker niet!