Cynisch… of zoekend onderweg?

Ik heb me een tijdlang afgevraagd of de woorden in kerk wel werkelijk waar waren. Hoewel ik opgevoed ben in een christelijk gezin, ik tot bekering was gekomen en zelfs gedoopt was, overspoelde me de twijfel op een bepaald moment omdat ik het even niet of in ieder geval nog maar weinig van zag in het leven van veel gelovige mensen.

we moeten niet cynische negatieve gelovigen worden, maar wel duidelijk zijn over de kosten. Weten dat we op eigen kracht Jezus niet kunnen volgen.

ik vroeg me af of er een weg was die kon leiden tot het werkelijk kennen van God, zodat we door dit kennen zouden veranderen tot waardevolle, minder kwetsbare, stabiele liefdevolle mensen.