Tag: botten

nieuw leven of rottend vlees

Ik probeer vak voor mezelf dingen inzichtelijk te maken. Soms door de dingen voor te stellen te visualiseren, mijn gedachten er over te laten gaan of door gewoon met anderen er over in gesprek te zijn en te overdenken hoe ik persoonlijk in bepaalde zaken sta. Ook mijn bloggen op deze site help me daar  bij.

Wat staan we vaak in dilemma met ons zelf doordat we gewoonweg niet goed weten waar we staan.  We hebben niet goed duidelijk hoe we onszelf  moeten zien en niet goed  waar God ons heeft geroepen. Wij zijn Gods kinderen. Hij houdt van ons en heeft ons geroepen om vrij te zijn. God wil niets liever dan dat wij tot volledige bloei komen in en met ons leven.

We hebben vaak allerlei gedachten over hoe God ons ziet die gebaseerd zijn niet direct op Gods woord, maar op dat wat mensen vinden, wat ze over ons zeggen of wat we denken wat ze over ons zeggen of denken. We laten onze gedachten  bepalen door wat anderen in gods naam uitspreken over ons leven. Allemaal zaken die misschien best goed te noemen zijn op momenten, maar die ons soms  afhouden van wie we werkelijk  mogen zijn in Christus.

God heeft ons geroepen tot een nieuw leven. Een leven ten volle. Een opstandingsleven. Veel mensen blijven echter hangen in het oude leven van weleer.  Ze blijven  veelal verlangen naar bepaalde tijden en willen niet  zien hoe bepaalde zaken een invloed hebben op wie ze zijn door vast te houden aan deze zaken uit het verleden. Ze herinneren zich tijden van vroeger en verheerlijken die wellicht als iets moois wat in wezen gewoon slecht gedrag was of  ze houden vast aan bepaald gedrag omdat hen dat een bepaald gevoel of reactie opleverde die teweegbracht wat ze op dat moment  wilden.

Van de week las ik op twitter een berichtje van Jan Pool: de reden dat  zoveel christenen niet echt ’het leven’ leiden dat God voor ze bedoeld heeft, is omdat ze niet echt gestorven zijn. Vanmorgen in de evangelische gemeente te Winschoten, Immanuel, werd ons door kinderen geleerd dat wanneer we ons in een garage bevinden we nog steeds geen auto zijn. Ik voeg daaraan toe dat wanneer we ons in Mc Donalds bevinden we nog steeds geen  hamburger zijn en wanneer we naar de kerk gaan betekent dus ook niet dat we  christenen zijn.

De vraag of we nu wel of niet  gestorven zijn lijkt  misschien vrij gemakkelijk te zijn, maar is  voor sommige mensen toch vrij ingewikkeld, ze zijn wel in bepaalde delen gestorven, maar zijn ze dan ook volledig gestorven?  Veelal durven mensen gewoonweg niet echt toe te geven dat ze God niet in alles durven of willen toelaten. Ze geloven God niet ten volle.

Ik wil de vraag of iemand nu wel of niet  een christen is  niet bij de ander neerleggen, maar het gewoon ook persoonlijk houden . dat betekent  dat ik  moet zeggen dat  er gaandeweg mijn leven , ik tot de ontdekking ben gekomen dat er  steeds weer zaken zijn die ik  als nog moet overgeven. Telkens weer komen oude stukken oud leven en oud zeer voorbij die mij aankleven.

Ik geloof dat leven met Christus een proces is van blijvende overgave aan God. Wanneer we Jezus leren kennen geven we veelal wat we  hebben aan Hem, maar gaandeweg komen er meer dingen aan het licht die we wel overgegeven zouden hebben als we geweten hadden dat het eer was, maar we kennen onszelf niet zoals God ons kent en dus brengt hij ze gaandeweg aan het licht. Op Zijn tijd en op zijn manier. Hij neemt ons mee op een weg die niet gemakkelijk is, al willen veel gelovigen ons dat doen geloven. God leert ons op die weg  steeds meer over wie we zijn en hoe we onze eigen ideeën  en gedachten achter ons kunnen laten om te erkennen dat Gods gedachten veel beter zijn dan de onze.

Dood betekent dat we niets  kunnen doen. Misschien is ons lichaam er nog, maar het  enige  wat dat lichaam ons dan nog geeft is kou en een stinkende , rottende geur en uiteindelijk zal zelfs het lichaam  er niet meer zijn, dat is dood. Leven  betekent dat er  groei en ontwikkeling is, er is warmte en energie.

Wanneer we met Christus leven , opgestaan  zijn uit de dood  is er leven  dat in ontwikkeling is. Misschien niet altijd gemakkelijk maar wel in ontwikkeling. De vrucht van een leven met God is niet zozeer wat  we doen of hebben gedaan, maar  misschien juist wat we  niet doen omdat we immers gestorven zijn.  De opstanding met Hem geeft ons leven. Daar hoeven we niets voor te doen. Dat wordt ons geschonken.

De praktijk leert mij in ieder geval dat ik veelal toch weer wil gaan doen. Doen om mijzelf te bewijzen, mijzelf te bewijzen ten aanzien van de ander, ten aanzien van God. ik wil graag laten zien hoe flink ik wel niet ben, hoe slim en aardig. Ik wil graat aantonen hoe zo’n geweldige gelovige ik in wezen ben, helaas zijn dit dode werken en geen levende werken.

Een leven met God door jezus christus is een leven waarin we aanvaarden dat we door God geliefd zijn. Hij heeft ons lief en wil met ons in relatie leven Hij verlangt er naar om met ons te communiceren. Wanneer ik me dat bewust word dat hij werkelijk door de heilige Geest tot mij wil spreken doormiddel van Zijn woord,  door gebed,  door anderen om mij heen dan ervaar ik  meer van Zijn Leven in mij. Ik word me dat meer en meer bewust. 

Van daaruit laat ik ook de dingen die me aankleven vanuit het oude leven  gemakkelijker los. Het valt  dan van me af  zoals het vlees  van de botten valt. Van daaruit zullen we gezien worden in een ander gedaante.  Niet  slechts straks maar nu al in dit leven. Niet als een skelet, maar  ik bedoel als  mensen  die anders zijn in deze wereld.  Als mensen die iets hebben wat met geen geld te koop is. Mensen die vrij zijn, zichzelf kunnen zijn, open , eerlijk, transparant.

Soms hoor ik van mensen dat ik zaken aardig weet te omschrijven , dat ik echter in mijn gewone leven  vaak anders reageer dan wat ik schrijf in mijn blogs.  Helaas is dat waar.  Soms ben ik net een mens. Soms kleeft het oude  vlees nog aan me, maar ik weet dat ik met Christus gestorven ben en met heem ben opgestaan .  dwars door al mijn dode werken mag ik weten dat hij mij geroepen heeft om anderen  te bemoedigen in blijmoedigheid.  Het mooie  is dat ik daartoe vanuit mijn oude leven  nooit in staat zou zijn en  juist zou vervallen in scepticisme en negatieve kritiek, maar in Christus  leer ik stap voor stap en meer en meer  het oude los te laten en zijn positiviteit  te aanvaarden. Ik leer meer en meer mijzelf zien zoals Hij mij ziet.