Tag: bloed

Jezus, softie of overwinnaar?

images (2)

Jezus is geen koorknaap met een bleek gezichtje en een rechte scheiding in het midden. Geen halfzachte, fluisterende en confrontatiemijdende figuur die uiteindelijk zichzelf liet doden omdat er geen andere uitweg meer was.

Hij was timmerman en werkte met hout, hamer en beitel. Hij gaf leiding aan een groep ruige visserlui, hij is de Heer der heren. Hij rijd op een wit paard, draagt een tweesnijdend zwaard en zijn kleed is met bloed doordrenkt.

Hij is trouw en betrouwbaar en Zijn vonnis is rechtvaardig en Zijn strijd is een rechtvaardige strijd.

Ik weet niet wat jouw beeld is van Jezus? Misschien die van een man met kinderen op de schoot . Of misschien heb je een beeld van juist het tegenovergestelde. Het wijzende vingertje en veroordeling.

Weet je God is geen watje. Jezus geen softie. Hij is wel genadig en liefdevol. Heeft gestreden, geleden en zijn leven gegeven voor jou. Niks softs aan. Niet iets voor watjes. Sterker nog het beeld van een strijder. Hij heeft zijn leven geleefd en gestreden voor jou, maar is er niet mee gestopt toen Hij stierf. Hij heeft juist overwonnen. De dood overwonnen, satan verslagen.

JEZUS LEEFT!

 

deze post heb ik eerder al geschreven op 20 juli 2014 on facebook. 

rust en liefde

Emile Oude Wolbers schrijft: Jaren geleden alweer werd ik erop gewezen dat ik zo in gevecht was. Met mezelf, de wereld en zoveel andere mensen. Ik wilde gezien en gehoord worden. Sommige dingen wist ik zo zeker en ik wilde misschien wel eens iets teveel mijn gelijk. Gelukkig voor mijn bloeddruk is dat vechten af te leren en dan komt er meer rust en liefde in je leven.

Ik heb herkenning in deze zin. Wat ben ik persoonlijk druk geweest.  Druk met het bewijzen van mijzelf.  Te druk om de mooie en goede dingen in mijn leven te zien of zelf ook maar te herkennen soms.  Ik wilde dat mensen zagen dat ik iets in mijn mars had.De neiging om steun bij anderen te zoeken zit ons in het bloed. misschien niet helemaal wat Emile hier bedoeld te zeggen  of zoals hij het ervaart, maar wel zo als ik persoonlijk het heb ervaren in mijn leven. Als ik het allemaal niet meer wist was er altijd wel iemand die me een hand toestak of me  even  de les ging lezen om maar weer terug te komen  waar het nodig was. tenminste dat dacht ik.  ik kwam er achter dat ik bezig was mij zelf aan het profileren was met gedachten en methodes van anderen.

op zich is er niks mis  hoe anderen tegen dingen aankijken. In tegendeel het is goed iets van elkaar te leren en dingen van elkaar op te steken, maar wat  wilde ik nu eigenlijk zelf? Ik heb ontdekt dat ik een andere manier van denken mag hebben. anders dan wat men mij voorschrijft. Dat ik rust ervaar en meer liefde wanneer ik mijzelf ben. wanneer ik  mijzelf weer leer kennen. soms is daar helaas een moeilijke periode voor nodig om dat in te zien. Wat nu dan ? streef ik niet meer naar herkenning en aandacht?  Laat ik los wat anderen van mij vinden?  Hmmm…  nee. Ik  wil nog graag erkent worden als mens en  geliefd bij iedereen.  Toch is het niet langer prioriteit in mijn leven.

ik heb persoonlijk ontdekt dat ik mijzelf mag zijn. dat ik geliefd ben en dat God mij persoonlijk kent en erkent dat ik zijn kind ben. Soms wil ik me bewijzen en allerlei vrome zaken zeggen . anderzijds wil ik er gewoon zijn. de rust ervaren die mogelijk is wanneer ik leer  om niet langer beslissingen te nemen voor anderen om mij lief te hebben of te erkennen. Ik heb geleerd dat ik geliefd ben en daardoor zie ik  mijzelf met andere ogen.  het mooiste is dat ik anderen meer lief heb nu ik er niet meer zo naar hang om zelf geliefd  te zijn door anderen. Wanneer ik mijzelf  afgewezen voel, ga ik als vanzelf ook anderen afwijzen. Ik trek me terug uit relaties. Ik ga communicatie uit de weg om  niet met mijzelf geconfronteerd te worden.

Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar. 

we denken soms uit liefde te reageren,maar  in wezen  zijn we gewoon bang om afgewezen te worden omdat we onszelf reeds afgewezen hebben. er ontstaat al gauw een stuk onrust, onvrede wanneer ik bang wordt voor afwijzing. wanneer we  anderen afwijzen omdat ze anders zijn, anders denken of anders doen, proberen we in wezen onszelf te profileren. Ons verstand en gevoel slaat op hol. We gaan onszelf verheffen en wanneer we ons  gaan verheffen  kunnen we uiteindelijk slechts vallen. Ik wil leren om meer mijzelf te zijn in navolging van Christus. Ik probeer niet Christus te zijn en ook geen maniertjes van Hem over te nemen.  Ik wil gewoon  mijzelf zijn in relatie naar de Vader zoals Jezus zichzelf was in relatie  tot de vader. een navolger. Ik wil gewoon leren om lief te hebben omdat Gods liefde er altijd  is  en ook in  mij is en daar van delen aan hen die  liefde zoeken en rust.

Dit is niet eerlijk!

Pas op! dit blog bevat schokkende beelden!

 

Vaak vinden we God oneerlijk. we  vinden het onrechtvaardig van Hem dat er zoveel mis gaat inde wereld. we noemen dan  zaken als oorlogen, honger in Afrika, , armoede, allerlei misstanden overal, maar  wellicht bedoelen we vooral de dingen in ons leven waarvan we denken dat naar ons toe is tekortgeschoten.

We vinden het onrechtvaardig  van God  dat we  onze baan zijn verloren terwijl we zo ons best hebben gedaan, we vinden het vreselijk dat mensen  die we liefhebben veel te jong zijn gestorven.  we balen dat we geen kind konden zijn of ons iets is aangedaan ergens in ons leven.

Onrechtvaardig

Toch  is God rechtvaardig. Veel mensen vragen zich af hoe God het allemaal kon laten gebeuren.  Ze halen hun schouders op en steken vragend hun handen in de lucht of misschien  ballen ze hun vuisten en zwaaien er woest mee rond omdat ze zo enorm boos en teleurgesteld zijn omdat het allemaal zo onrechtvaardig is wat hen overkomt.  Ze hebben gebeden, gesmeekt misschien zelfs, dat het niet zou gebeuren, dat Hij in zou grijpen, maar ze hebben het niet ervaren in hun leven.

Nu kan God ingrijpen in al deze situaties van onrechtvaardigheid, sterker nog dat heeft Hij reeds gedaan. God overstijgt zelfs rechtvaardigheid.  Hij zal niet slechts zorgen dat er recht gedaan wordt, maar Hij belooft ons daarbovenop zoveel meer dan dat  wanneer we Hem vertrouwen.

Wat is er mis?

Wij verwachten rechtvaardig handelen van God, maar is dat wel werkelijk waar?  we zijn teleurgesteld wanneer God niet ingrijpt om ons recht te verschaffen over onrecht welke ons is aangedaan, maar  wanneer Hij nu werkelijk direct a la minuut recht zou verschaffen hoe zouden we er dan voor staan?  Hoe zou het ons zelf vergaan?  Immers hebben we niet zelf ook  voldoende misdaan in het leven van anderen? wat hebben wij bijvoorbeeeld gedaan voor het kind op de foto? of in ieder geval voor iemand in  zo’n situatie?

We zijn ik-gericht en denken dat God recht zou moeten spreken over anderen, maar zien niet  hoe we zelf  evenzo falen als de ander die ons iets  heeft aangedaan. We zijn dus even schuldig en zal God dus ook over jou recht moeten spreken net al  over die ander.

boetedoening

God wil echter  dat we  vrij zullen zijn. Hij wil ons genade schenken, maar rechtvaardigheid vraagt om  boetedoening.  Anders blijft het onrechtvaardig.  God wou het beste voor jou en ook voor die ander die jou iets heeft aangedaan.  Rechtvaardig?  Misschien in onze ogen niet direct, omdat wij denken dat we zelf  niet zoveel schuld hebben als die ander, maar in Gods ogen zijn we  net zo goed schuldig en de schuld  zal moeten worden betaald dat is rechtvaardig toch?

God kijkt met liefde naar ons, maar ook met  objectieve ogen naar ons, naar onze daden. Het zou eerlijk zijn wanneer God ons  naar onze daden zou beoordelen.  Wat is echter  het oordeel op  iemand die  gelogen heeft , die gestolen heeft die een ander misbruikt heeft , vermoord, afgewezen,  veracht, tekort heeft gedaan?  Besef je wel hoeveel schuld je in wezen hebt?  

God overstijgt rechtvaardigheid

God is  liefdevol en genadig en daarmee overstijgt Hij  rechtvaardigheid.  Hij wil ons zoveel meer geven  dan slechts waar we recht op hebben.  Ik vind dat heel bijzonder.  Wij zelf kunnen niet s doen om Gods genade te verwerven. God is degene die genade verleent. Genade over ons leven  ligt buiten onze persoonlijke beheersing.  Wij kunnen niets doe  of laten om Gods genade te verdienen.  Zonder Gods genade zijn we  ten dode opgeschreven.  Wij zijn onrechtvaardig  jij en ik ook.

God schenkt ons in Jezus genade en geeft ons daarmee de mogelijkheid  op meer dan ons toekomt.  Jezus  nam de straf op zich die wij hebben verdient. Waarom kon hij dat doen? omdat hij zelf  schuldloos was. Wij kunnen  de schuld zelf nooit betalen en ook een ander kan dat nooit voor mij doen. waarom niet? omdat er niemand is die  zonder schuld is dan Hij alleen.  Jezus is de Christus. Zijn leven was volmaakt. Hij leefde zoals God het had bedoeld.  hij is de enige die onze schuld kan betalen.

Wat verdien je?

Is het mogelijk om rechtvaardig te leven als mens?  Nee! We kunne echter wel gerechtvaardigd leven. we zijn vrijgekocht  door Jezus Christus.  Wanneer we dat  geloven  zijn we gerechtvaardigde mensen. vrijgekocht omdat  christus ons recht heeft gedaan door de prijs te betalen die nodig was. Wat moet ik nu doen om  die rechtvaardigheid  te verdienen? Niets .  wij kunnen  dit niet verdienen.  Maar we mogen er op vertrouwen (geloven) dat Hij het voor ons heeft gedaan.

Dit betekent dat ik mijn leven moet overgeven aan Hem  en er op mag vertrouwen  dat Hij rechtvaardig zal oordelen. Ook wanneer ik dat niet doe zal hij rechtvaardig oordelen, maar  wanneer we  niet bereid zijn ons over te geven blijven we schuldig staan.  De prijs is dan wel betaald, maar wanneer we  niet accepteren dat iemand de prijs heeft betaald , dan zullen we  dus zelf moeten betalen.

 touwtjes

De grootste valkuil van de mens is dat hij  zelf alle touwtjes in handen wil houden en in wezen God wil vertellen  wat Hij zou moeten doen.  wij houden  er niet van om afhankelijk te zijn. toch zullen we moeten toegeven( geloven) dat  we afhankelijk zijn. Af en toe laat God  ons in de problemen komen zodat wij ons bewust worden van het feit dat we Hem  nodig hebben om werkelijk te kunnen leven.   misschien moet je er eens goed over nadenken wat jij wil.  Wil je rechtvaardigheid?

God is rechtvaardig! God is echter ook relatie. Hij wil ons ontmoeten. Hij geeft ons de vrijheid  om afhankelijk te zijn van Hem. de vraag die ik hier in dit blog wil achterlaten is : wil jij afhankelijk zijn van God of houdt je alle touwtjes zelf in handen.  Zelf doen , betekent dan dat je  er uiteindelijk achter zult komen dat dat wel erg vermoeiend is en nooit het gewenste resultaat zal opleveren.

 

verwacht het onverwachte

weten en verwachten

Lezen 1 Johannes 5:11-15

“heer reinig mijn hart, mijn leven van alles wat mijn relatie met U, mijn groei en mijn herstel in de weg staat”.

twijfel

Hoe vaak hebben we deze woorden al naar God uitgesproken? Kunnen we deze woorden uitspreken en er ook op vertrouwen dat God ze hoort, verhoort? Misschien zeg je; “mijn ervaringen met het krijgen van de dingen waar ik om gevraagd heb zijn niet zo tof.”

Hoe weet ik nu of ik ook zal krijgen wat ik vraag? En is het niet erg egoïstisch  als ik iets vraag?

recht voor God staan.

Paulus  schrijft in Efeziërs 1:4 ( lees het zelf maar eens na) dat lang , lang voordat God de aarde schiep, hield Hij al van ons. Van jou en mij.

Hij koos er voor om ons lief te hebben en ons te heiligen. Hoe? Door de Heer Jezus. Heiligen is reinigen, je tekorten wegdoen uit je leven zodat je onberispelijk voor Hem kunt staan.

God wil dat we heiligen zijn. Geen heilige boontjes, maar wel heilig. Hij wil ons vormen , Hij ziet ons a.h.w. door Jezus. Door Jezus lijden en sterven voor ons falen , zijn we als het ware een nieuwe schepping geworden. gereinigde mensen. Gereinigd  door het bloed. Tenminste wanneer we een bewuste keus voor Hem gemaakt hebben in ons leven. D.w.z. Hem willen volgen en geloven in datgene wat Hij voor je heeft gedaan.

onverwacht respons

Wanneer we met dit in ons achterhoofd, de juiste keus maken om zijn kind te zijn en met Hem spreken, dat Hij ook zal luisteren wanneer we met Hem spreken. En luisteren is dan niet slechts een horen, maar ook verhoren.  Krijgen we dan wat we precies verwachten? Ik moet zeggen dat dat heel vaak nu juist niet het geval is

Toch mogen we geloven en verwachten dat hij hoort en verhoort. Hij luistert wanneer we iets aan Hem vertellen en zal datgene doen wat goed voor ons is op onze weg naar herstel. Daar mogen we volledig op vertrouwen. Hij zal het doen.

hier nog een linkje naar een prachtig klein gedichtje van Annet Rozema. Waardig!

 Heer we mogen geloven en vertrouwen dat U onze gebeden hoort en ze wil verhoren als dat in Uw wil ligt. Meestal kennen we Uw wil niet zo goed. we bidden wel, maar er gebeurt niets omdat ons gebed niet gericht is op U, maar op onszelf. Heer wanneer ik echter bid om herstel van mijn relatie met U,  mijn groei en ontwikkeling naar U, mijn herstel in U, dan wilt U dit verhoren Heer, niet omdat ik dat wil, maar Heer omdat Het Uw wil is. Dank U wel Vader, In Jezus naam. Amen

terug naar overlevingspakket stap 7 #6

verder naar overlevingspakket  stap 8 #1