Tag: blinden

Welke naam?

Er zijn enorm veel mensen op deze aarde die God nog niet kennen.  wij als gelovigen hebben dan ook een gigantische, maar evenzo geweldige taak om in deze wereld het licht te brengen van God.  wij mogen het  licht van God  laten schijnen in de levens van anderen door onze aanwezigheid.  God wil zijn  kerk bouwen waar wij zijn.  hij wil jou en mij gebruiken gewoon zoals we zijn. 

Getuige zijn?

Veel mensen denken dat we heel geleerd moeten zijn om  anderen te kunnen vertellen over wie God in ons leven is. het is goed dat er mensen zijn die ons bepaalde dingen  zullen leren, maar God zelf  zal in ons hart laten weten wat goed is en wat niet en wanneer we twijfelen  kunnen  we dit ook nog eens toetsen aan wat de bijbel hier over leert.

Laten we net als Jezus een getuige zijn van de ontmoeting die we hebben gehad met onze God. hoe was jouw ontmoeting met Hem? of ben je gewoon gaan geloven omat anderen dat van je verwachten misschien? Dat zou niet vreemd zijn veel mensen doen dat, maar de vraag die bij mij dan opkomt is waar sta jij dan voor? Wie ben jij dan werkelijk?  leef jij je leven  naar wat anderen van je vinden of vanuit  een keus of vanuit een ontmoeting met God. 

De overtuigingen voorbij

De keus om gelovig te zijn is een goed natuurlijk, maar waar en wanneer heb jij God dan ontmoet?   Ik zelf heb  een hele tijd  een leven geleefd vanuit overtuigingen en ik geloofde dat wat sommige anderen mij hadden verteld.  Op zich niets mis mee, maar ik had  niet die ervaring die nodig was om vanuit relatie te leven.  Ik was actief in de kerk en leefde een relatief gelovig leven  voor de buitenwereld, maar van binnen begreep ik niet wie God was omdat ik  hem niet werkelijk had ontmoet.  Ik sprak over hem en bad ook, maar in wezen was het eenrichtingsverkeer van mijn kant.

Ik denk dat het was omdat ik bepaalde zaken niet werkelijk  van God had ervaren, maar ook omdat ik  gewoon door wilde gaan met bepaalde  zonden in mijn  leven hoewel ik wist dat ze fout waren.  ik had vooral op dat moment een relatie met mijn eigen zienswijze en denkbeelden dan dat ik mij door Gods Geest liet leiden.

Heilige Geest

Ik weet nog hoe een vriend me vertelde over de Heilige Geest en  ook met me gebeden heeft om vervulling van Gods Geest.  Dit was voor mij een bijzonder moment, maar tegelijk ook een moment waar moeite kwam. Hier kwam God mij leven binnen en begon aan mij en mijn overtuigingen te trekken en liet me stukje bij beetje  zien waar het mis ging in mijn leven en dat ik enorm gebouwd had op wat anderen van mij vonden. 

Moeilijke beslissingen volgden.  Ik geloof echter dat Gods weg de beste is en mijn keus om hem te dienen en in relatie met hem te leven was niet gemakkelijk en bracht me eigenlijk in een hele diepe put.  God brak mij en bouwde me langzaam maar zeker weer op. 

Afgebroken en weer opgebouwd ten leven

Net al Jezus  hebben we het nodig om afgebroken te worden. God gaat daarin soms erg ver. Zover als nodig is schijnbaar.  We hebben het nodig om  gebroken te worden om van daaruit  opnieuw tot leven te komen en  aan het werk te gaan. 

de essentie van  gelovigen is om er op uit te gaan en  levende getuigen te zijn voor Jezus christus. Dit kan niet anders dan dat we niet  slechts  gedoopt te moeten zijn, maar dat we werkelijk  ook ons oude leven afleggen.   Mijn oude leven is een leven van controle en het  zoeken naar erkenning . 

God wil niet dat we bouwen op onze eigen kracht en de erkenning van anderen, maar dat wij op hem bouwen.  wanneer we leren  werkelijk onszelf te zijn in Christus kunnen we het licht en het zout  der aarde zijn.  dan pas leren we ook dat we er niet zijn  om ons te voegen  in de gemeenschap om daar lekker te zitten met mensen die net zo denken als wij of in dezelfde situatie zitten , maar   dat we  er zijn voor hen die het  minder hebben dan wij. 

Roeping

God roept ons op om  er te zijn voor  de armen en de zwakken . hij roept ons om  hen te  steunen die herstel nodig hebben in hun leven. die honger hebben  en dorsten. Als wij  op weg gaan om  de hongerige te voeden en de dorst van mensen te lessen. mensen te kleden die naakt zijn en  te laten zien wie God is voor wie hem  door de duisternis niet kunnen zien dan zijn we  licht  in deze wereld. 

woorden  zijn krachtig en zijn soms nodig om  onze daden kracht bij te zetten, maar meestal zijn het niet de woorden die anderen in eerste instantie doen overtuigen om een relatie met Jezus aan te gaan, maar wat anderen door Jezus voor hen hebben gedaan.

Geen andere naam

Waar je gaat, waar je bent herinner je dat God ook in Jezus bij jou is gekomen en anderen daar ook voor heeft gebruikt. er is geen naam zo geweldig als de zijne . er is  geen naam krachtiger  en die levens kan herstelen als de naam van Jezus.

 Ik weet echter ook dat zijn naam wat dat betreft vaak ijdel gebruikt word om  tot zelfverrijking  te komen en om eigen eer en doelen te behalen. Ik weet het omdat ik dat zelf ook dikwijls heb gedaan en laten gebeuren in mij leven.

Leef je leven  vanuit liefde voor Hem en geef  je oude leven op  om vanuit een relatie met Hem zelf te gaan leven. een nieuw leven in en met  Hem.