Tag: bewust worden

schuld of onschuld

Black-Prison-Hands1-400x229

 

 

 

 

 

 

Ik ben een kei in het schuldig verklaren van mensen. van mensen die mij iets hebben aangedaan, maar ook mensen  die anderen iets hebben aangedaan zijn in mijn ogen vaak schuldig bevonden alvorens ik me überhaupt in hen heb verdiept.  En Ik?  was ik mijn eigen handen in onschuld?

 Ik zie gemakkelijk de oneffenheden bij de ander

Mijn oog ziet gemakkelijk van me af. Ik zie gemakkelijk de oneffenheden bij de ander en gericht op die ander lijkt mijn schuld vaak een stuk kleiner. Maar is ze dat ook? ben ik onschuldig als ik naar de ander kijk? Ben ik zelfs ook maar minder schuldig?  Wanneer ik me onthoud van dat wat de ander doet en in praktijk brengt  ben ik dan onschuldig te noemen?  Jezus leert dat we  reeds overspel plegen wanneer we  alleen al kijken.  Dus…?

Wanneer ik niets doe of zeg maakt dat me soms schuldig omdat ik niets heb verteld over wat God zou willen, veroordelen evenzo. Er zal dus altijd in mij een strijd zijn. wat ik niet wil dat  doe ik toch door de ander te veroordelen en als ik me stil houdt en niets doe of zeg, de ander vertel over Gods plan, maakt dat ik even zo schuldig sta. Zo wisselt daar waar ik eerst onschuldig sta in schuld  en daar waar ik de ander oordeel , ik mijzelf veroordeel.

krachtige woorden

Ik besef me dat  woorden als:” Ik hou van je”, of  “je bent mooi of lief”, krachtige woorden zijn. Ik  ontneem haar de kracht vaak door er een “maar” aan te verbinden. eigenlijk is het  gewoon manipulatie en staan ik op zo’n moment  schuldig  naar de ander en God.

Misschien vind je het wat zwaar als je mijn stukje leest. Echter ik geloof dat we schuldbewust moeten zijn.  Ik wil me bewust worden van het feit dat ik vanuit mij zelf niet goed ben en dat ik Gods genade nodig heb. Dat Ik Jezus Christus nodig heb in mijn leven. Hij is in staat de schuld te dragen voor jou en mij en ons gratie te verlenen omdat hij schuldloos stond ten opzichte van God.

Gratie?

chainsOntkennen van mijn schuld, ten opzichte van de ander en van God, maakt niet  dat ik onschuldig ben maar wel dat ik gratie mag ontvangen.  Gods genade is groot.  God wil mensen vergeven. wanneer we ons bewust worden van wat ons is aangedaan in het leven, wat ons is overkomen, maar ook wat we anderen hebben aangedaan is ontkenning  soms  iets wat we gemakkelijk doen door naar de ander te wijzen.

Soms hoor ik mensen zeggen  dat  ze niemand nodig hebben en wijzen dan naar anderen die hen iets hebben aangedaan. Soms zijn de woorden waar en schermen ze zelfs met  het woord van God en  wordt de heilige geest genoemd en gezegd dat deze mensen zich moeten bekeren.  Wellicht is dat waar en de bijbel zegt veel over zonde en schuld, maar Gods Geest leidt me vaak voornamelijk naar Jezus  en mij zelf . Hij opent me de ogen vooral  voor het leed van de ander en niet  over het oordeel. Hij leert me vooral dat ik zelf mijn straatje schoon moet houden en de ander lief te hebben ongeacht hoe hun straatje er uit ziet.  niet voor niets wordt Gods geest de geest van waarheid genoemd. Hij wijst ons de weg naar  binnen en maakt  ruimte voor Hem  en de mensen om ons heen en we ontdekken  dat we geliefd zijn bij hem.

 

gemaakt om te zijn.

verlangen naar vrijheid 3

klik hier om naar deel 1 te gaan van deze  korte serie. 

b197474778Vrijheid is  volgens mij niet zo onafhankelijk mogelijk te zijn, maar juist  afhankelijk durven zijn van de ander. beseffen dat je juist anderen nodig hebt in je leven. dat je er voor anderen mag zijn.  Jezus zei het zo: “zonder Mij kun je niets doen” dat is afhankelijk zijn als individu, maar als gemeenschap in relatie met anderen zijn we juist  in staat alles te doen! dan worden we heiligen genoemd in de bijbel.  We zijn immers samen het lichaam van Christus.  Wow!

We zijn vrij! Niet om te doen  wat we maar willen, maar om onszelf te zijn.  niet om gelijkvormig te zijn in eenzame individualiteit, maar om als individu in relatie  met anderen te  leven.  ik hoop dat we leren om niet slechts voor onszelf op te komen, onszelf af te zonderen in een leven waarvan we denken dat het ons vrijheid geeft om dingen te zeggen waar we in wezen niet werkelijk naar verlangen en  ons terug te trekken om alleen te zijn, maar  vrijheid te  ervaren  in het leven door  te ontmoeten.  ontmoeten  door  ons niets te laten opleggen door  anderen , maar door met elkaar  in ontmoeting te staan. in gesprek, in relatie, in liefde.  Wat zou het fijn zijn als we zouden leren onszelf te openen om elkaar te ontmoeten. Te leren kennen, te zien met andere ogen. Ogen vol liefde.

Laten we gewoon doen waartoe God ons oproept. God liefhebben  boven alles en onze naaste als onszelf.  met andere woorden laten we God dagelijks ontmoeten en van daaruit  elkaar dan zullen we  werkelijk vrijheid ervaren.

Diep in ons mensen is er altijd dat verlangen erkent te worden en er te mogen zijn. Bij God mogen we er zijn. sterker nog God wil graag dat we er zijn. Hij heeft ons gemaakt om te zijn.  Om tot ons doel te komen.  dat begint met afhankelijk te durven zijn.  hij heeft ons geboren doen worden in afhankelijkheid. Afhankelijkheid van onze ouders. Is dat niet bijzonder?  Laten we ons zelf bewust worden dat we  niet gemaakt zijn om slechts individualistisch te leven maar om te leven in oprechte relatie met God en elkaar.

amen?

leren luisteren!

Wat zijn de beloften die God jou persoonlijk heeft gedaan?  Misschien heb je ze  persoonlijk niet zo helder. Misschien zou je eens op zoek moeten gaan naar  Gods beloften voor jouw  leven.

Misschien zou je eerst eens moeten kijken of je God  ook werkelijk wil en kunt vertrouwen. Vel mensen geven namelijk al op God af  alvorens ze überhaupt  een relatie met Hem hebben.  lekker  gemakkelijk! Iemand die je niet spreekt en die je niet kent en  er toch op af geven? hmmm….

 Wanneer je  Hem echter wel kent, hoe ga je dan mijn zijn beloften om? Ken je zijn beloften voor jouw leven überhaupt?  Misschien herinner je  wat dingen die je ooit gelezen hebt in de Bijbel en heb je daarop een keus gemaakt om in hem te geloven misschien. Misschien heb je  een keus gemaakt op basis van het feit dat je ouders  gelovig waren en jij hebt  dit als automatisch ook aangenomen.  Misschien zul je gewoon eens verder moeten kijken dan je neus lang is.  ga op onderzoek uit  naar Gods beloften voor je leven.

God zal zichzelf aan jou openbaren en laten weten hoe hij over je denkt, wat  Hij belangrijk vindt voor jou persoonlijk.  Zie  1 sam 3:21het  het  gaat er niet om dat je de hele dag met je neus in de bijbel zit. het gaat er niet omdat je als een wereld vreemde christelijke  vogel  rondloopt  die oncool is, maar het gaat er  om dat je werkelijk weet wie je bent en waar je voor staat .

Veelal maken we ons zorgen over allerlei dingen, maar vergeten daarbij dat God ons persoonlijk op het oog heeft en ons wil helpen om het doel te behalen wat hij voor ons heeft weggelegd. Daarom is het belangrijk allereerst met Hem in contact te staan. Dit kan  door oa te bidden, Bijbellezen, met anderen over Hem te spreken, maar ook door Goed te luisteren wat Hij tot je zegt in je hart door Zijn Geest.  Dit kan alleen wanneer we ook werkelijk tijd met Hem doorbrengen.

Misschien ben jij net als ik soms geneigd om vooral heel praktisch bezig te zijn met allerlei dingen. Soms zelfs met hele christelijke dingen, maar  dan wanneer we er klaar mee zijn lopen we weg en weten we veelal niet eens meer waar het over ging. Het is goed om je te leren richten op Gods woord.  Dit kan wanneer we bijvoorbeeld  ook werkelijk  leren luisteren. Als we ook werkelijk open staan. Misschien  dat we ons daar wat meer bewust van zouden  kunnen worden.  immers hoe meer we leren van wie God is in ons leven hoe meer we leren wat Gods doel voor ons leven is en des te beter begrijpen we ook zijn  beloftes.

Wat kun jij voor mij betekenen?

Wanneer we niet  verder komen in het leven is het goed  om eens rustig te kijken of er niet iemand is die  verstand van zaken heeft.

Natuurlijk is het goed om God in je leven toe te laten op ieder gebied van je leven en ook is er niks mis met gewoon nuchter verstand. Met gewoon nadenken is niets mis, maar wanneer we het zelf allemaal even niet meer weten kan een ander je wellicht tot steun zijn.

De 1e stap

Soms kan een openhartig gesprek met een goede vriend een enorme opluchting zijn. wanneer we echter vast blijven lopen in bepaalde zaken zoals bijvoorbeeld je financiën, dan is het gewoon goed om  een financieel expert te vragen of wanneer je vastloopt in relaties is het goed om bijvoorbeeld een relatietherapeut in te schakelen. Wanneer ons geloofsleven  onhelder is geworden en ons zicht op het leven vertroebeld wordt door allerlei vragen over God en zingeving is een pastoraal counselor wellicht een goede optie.

Natuurlijk kan het een enorme stap  zijn om toe te geven dat je het zelf niet allemaal weet, maar de stap naar herstel begint  met het nemen van de eerste stap. Deze stap zou je de stap van erkenning kunnen noemen. Je erkent er mee dat je gewoon mens bent.

 De volgende

Veel mensen vinden het lastig om werkelijk ontmoetingen aan te gaan. Het kan lastig zijn om over je gevoelens te spreken en je ware Ik te tonen aan de ander. jezelf laten zien betekent immers dat we ons imago en de eigen waarheden los moeten laten en te luisteren naar de ander, je vriend, je coach, je counselor , je therapeut of wie dan ook.

Hij zal als je de juist e persoon gekozen hebt de zaakjes niet voor je opknappen, maar  wel  oprecht naar je luisteren. Dit maakt dat we leren hoe we de volgende stap kunnen nemen op weg naar herstel. Blijven zitten waar je zit veranderd niks.

Tijd heel alle wonden …niet!

Veel mensen leven  met de gedachte dat tijd alle wonden heelt, maar dit is een duivelse onwaarheid. Als we niks doen om de situatie te veranderen, geen tijd nemen om  te veranderen zullen onze schulden slechts oplopen, wonden zullen gaan zweren, relaties uiteindelijk stuklopen.

Misschien is het overbodig, maar ik wil graag benadrukken  dat jouw leven, jouw verantwoordelijkheid is. anderen kunnen je natuurlijk helpen, je adviseren, je begeleiden, je motiveren, stimuleren, ideeën aandragen, maar jij bent verantwoordelijk voor de keuzes die jij maakt in dit leven. niemand anders.

Bewust worden

Wellicht zullen  niet al je problemen opgelost worden, maar je zult  zien en merken dat je  langzamerhand leert om, met behulp van anderen, goede keuzes te maken. op deze wijze kun je je bewust worden van wie je bent.  iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Jij hebt ze ook.

Leren luisteren naar anderen maakt je meer en meer authentiek.  Je leert waar jou kracht ligt om anderen te kunnen helpen. De vraag is of jij je bewust bent van wie je bent en waar jouw kwaliteiten liggen? wat kun jij voor de ander betekenen?  

 

Gemakkelijk? zeker niet!

Gebed is een lastig iets voor de mens.  Tenminste het is in ieder geval lastig voor mij.  Telkens als we bidden worden we geconfronteerd niet in de eerste plaats met God, maar met onszelf.

zelfonderzoek

Immers hoe kunnen we in Gods aanwezigheid  verschijnen wanneer we niet eerst onszelf hebben onderzocht.  En wanneer we onszelf onderzocht hebben betekent dat dan niet dat we ook dingen tegenkomen van onszelf? bij mij vaak wel.

In ieder geval is het zo dat wanneer we met God in gesprek raken het wel erg duidelijk wordt op ons mens zijn. onze zondige natuur.  Dit laatste klinkt een beetje neerslachtig misschien of anderen zullen het misschien zelfs negatief vinden, maar  we mogen de feiten onder ogen zien.  Wat hebben we aan mooie praatjes en  uiteindelijk niet weten hoe de vork in de steel zit.

Praatjes vullen geen ….

Praatjes vullen geen gaatjes.  Daarom is het ook goed om stil te zijn. bewust te worden.  als we werkelijk bewogen raken met wie we zijn en wat God doet in ons leven. wie Hij is. dan kan het niet Andes dan dat ons leven werkelijk zal veranderen.  God schijnt als het ware met zijn licht over ons leven, waardoor bepaalde dingetjes oplichten  in ons leven.

Het is belangrijk te beseffen dat we bepaalde dingen gewoonweg niet zien in ons leven. we denken misschien dat het wel goed zit, maar ze zijn nog niet zichtbaar geworden.  God licht door zijn Geest in ons hart bepaalde zaken op, maar wellicht  staan bepaalde zaken in de weg waardoor het licht slechts valt op de dingen die het meest vooraan staan. De ding die we als eerste zouden moeten aanpakken om zo ook licht te krijgen op de rest van ons leven.

Bewust worden

We kijken vaak naar anderen en wat er in hun leven verkeerd is. misschien is het zo en ik wil ook niet zeggen dat we er nooit over zouden moeten spreken, maar  tegelijk zullen we ons bewust moeten zijn van onze eigen tekortkomingen en verkeerde dingen in ons eigen leven.

God gaat met ieder mens zijn eigen weg. Hij heeft voor jou en voor mij een weg uitgestippeld die we mogen gaan. een weg die ons  zo dicht mogelijk bij Hem brengt. Vaak lijkt het niet zo. Vaak lijkt het er op dat we soms mijlen ver bij Hem vandaan geraken door bepaalde gebeurtenissen in ons leven, maar  uiteindelijk is het de bedoeling ons te plaatsen voor een moment van overgave. Het moment dat Hij ons kan bevrijden van die  zaken in ons leven die ons van Hem houden.

confrontatie

Wanneer God ons bepaald bij bepaalde zaken in ons leven zullen we ontdekken dat ze moeten gebeuren.  We zijn natuurlijk vrij om zelf keuzes te maken, maar tegelijk  zullen we telkens geconfronteerd worden met de verkeerde keuzes in het leven.

Wanneer God het licht  op een bepaald aspect van ons leven heeft geschenen zullen we  niet moeten wachten tot het vanzelf zal verdwijnen, maar we zullen er iets aan moeten doen.  we zullen stappen moeten ondernemen om uit de cirkel te stappen anders zullen we het blijven tegenkomen in ons leven.  misschien dat we er tijdelijk even van verlost zullen zijn, maar telkens wanneer  er  een moment is in ons leven die belangrijk voor ons is op dat specifieke gebied zal God  het gebruiken om ons te laten zien wie we zijn en wat we hebben te doen om waarachtig met Hem in relatie te kunnen leven.

Gemakkelijker gezegd dan …

De kortste klap is simpelweg gewoon doen wat Gods Geest ons zegt dat we moeten doen.  klinkt gemakkelijker dan het is.  ik weet niet  wat er bij jou nog moet gebeuren, maar  er is altijd wel iets wat God oplicht.  Dat zal ook zo blijven to we voor eeuwig bij Hem mogen zijn, maar al klinkt dat misschien niet zo positief in de oren van veel mensen, maar langzamerhand gaan we meer en meer op Jezus lijken.  Dat is mijn verlangen en ik weet dat Hij aan me werkt, maar gemakkelijk ..? zeker niet! maar dan lees ik stella’s weblog en de verhalen in de Bijbel over Jezus lijden en sterven,…  gemakkelijk? Zeker niet!