Tag: beoordelen

onze duistere kant

Hoe denk jij over mij?

Veel mensen zijn voortdurend bezig met de vraag wat anderen van hen vinden, hoe anderen over hen denken. Misschien niet zo direct in deze bewoordingen, maar dan wel  in het voortdurend bezig zijn met hoe anderen er uit zien, waarom ze zich op een bepaalde manier gedragen of ze houden zich bezig met de vraag wat de ander nu werkelijk zegt.

Ze zoeken de betekenis van woorden en daden die niet werkelijk worden gesproken bij de anderen geven op  deze wijze als het ware invulling aan hun eigen plus en min punten.

Donker oerwoud van verkeerde reflectie

Deze ongezonde vorm van reflecteren van zichzelf ten opzichte van anderen vergt veel van een mens, meer dan goed voor hem is. uiteindelijk zal men door de bomen het bos niet meer zien. Sterker nog het wordt soms zelfs zo’n donker oerwoud dat men uiteindelijk niets anders meer voor ogen heeft dan diepe duisternis. Uiteindelijk lukt het niet meer om ook nog maar ergens zichzelf te zijn.

Ieder compliment, elke vorm van aandacht zal wanneer de duisternis zo aanwezig is geworden in ons leven onderuitgehaald worden. vriendschappen worden van uit deze situatie wel heel erg moeilijk. In ieder geval van onszelf uit.  We willen wel, we verlangen er wellicht zelfs meer naar dan ooit te voren, maar we durven niemand meer te vertrouwen.

Irreëel denken

Ieder woord, elke opmerking heeft een dubbele betekenis gekregen. Het maakt ook niet zo zeer uit of opmerkingen positief of negatief  worden gebracht altijd  word ze gezien vanuit duisternis.  Alles draagt de een donker schaduw van irreëel denken. De ander is schijnbaar niet te vertrouwen en we vertrouwen ook onszelf niet.

Wanneer we niet in staat zijn om mensen  of onszelf te vertrouwen  zullen we altijd weer teleurgesteld raken. wat we verwachten wordt ook waarheid. een soort van selffulfilling prophecy.

Controle uitoefenen

Wanneer mensen in de gaten krijgen dat het wel heel erg duister is geworden   of in ieder geval dreigt te worden in hun leven proberen ze vaak de controle uit te oefenen op zichzelf en anderen. op situaties en de dingen die  moeten gebeuren. Dit met alle gevolgen van dien. 

Veel mensen leveren zichzelf over aan het leven volgens een bepaald systeem die hen waardevol lijkt of in ieder geval het gevoel van waarde geeft. Regels die ze zichzelf  hebben gesteld of die anderen voor hen hebben bedacht en die ze aannemen alsof ze  waarheid zijn.

Balans vinden

nu is er met een beetje controle in bepaalde zaken niets mis, maar wanneer we denken het leven zelf te kunnen controleren en daarin proberen balans te vinden gaat het goed zolang  er niets bijzonders gebeurt om die balans te verstoren.

Het loslaten van het systeem waarin ze vastzitten geeft als het ware een gevoel van controle en het loslaten van deze controle maakt dat ze de duisternis niet zo enorm in hun leven ervaren als duisternis. 

Het zwarte gat

Vaak komt de duisternis weer echt in beeld wanneer we ons gekozen systeem los proberen te laten. Ze vallen in het zo geheten zwarte gat of weten gewoon niet meer wat te doen. controle heeft hen niet werkelijk gegeven wat ze hadden verwacht, maar het is wel dat wat hen in gang heeft gehouden.  nu echter losgelaten word, wordt veelal duidelijk dat controle niet de vrijheid heeft geboden waar ze naar verlangt hebben. er was geen sprake  van relatie, intimiteit, vrijheid, rust, echtheid en waarachtigheid.

alles werd bedekt onder dikke donkere wolken van vuile gedachten, irreële gedachten door onszelf gevormd. Regelgeving, controle gaf wellicht het gevoel van iets te zijn wat men in wezen niet werkelijk was.

De uitdaging van Loslaten

Durven mensen nu werkelijk de controle los te laten ? niet meer de regels volgen die we zelf of anderen voor ons leven hebben uitgedacht? Durven we te leven naar het verlangen van ons hart. Het verlangen welke God  in ons  heeft gelegd?  Een verlangen die ons intimiteit, relatie, liefde, innerlijke rust en vrede,waarheid en transparantie geeft voor ons leven?

het volgen van Jezus, discipelschap begint bij het onder ogen durven en willen zien van de duisternis in ons leven en ze loslaten. het accepteren van het feit dat we mensen zijn die  zonder Hogere Macht nooit tot ons doel zullen komen. althans niet het doel wat God met ons voor ogen heeft. Het doel wat Hij in ons leven heeft gelegd is een uitdaging. Niet gemakkelijk, maar werkelijk een leven dat zin geeft. Loslaten van duisternis met Gods hulp geeft leven en licht.