Tag: begrijpen

archeologie of levend bewijs

Ik ben er van overtuigd dat ieder mens een soort van Godsbesef heeft. Dit betekent niet automatisch dat men ook werkelijk in God gelooft of dat we hetzelfde geloven. Sterker nog, veel mensen creëeren rondom dat Godsbesef een totaal eigen wereld. Men doet door zich ongelovig te noemen, kerks van huis uit, christelijk, boeddhistisch, moslim, men gelooft in niets, atheïstisch, …  
Persoonlijk geloof ik dat God bestaat. ik geloof dat Hij een Zoon heeft. Dat Zijn Geest ons wil leiden. Dat er een plan en bedoeling ligt in ons leven. Dat we onze identiteit kunnen vinden in Hem. Dat wat we in het leven meemaken niet zomaar is, maar dat het zin heeft om daardoor God te ontdekken, van Hem te getuigen. Dat er niemand is die meer liefde voor de mens heeft dan Hij. Dat de Bijbel waar is en derhalve Zijn Woord genoemd wordt.

Weet je? we communiceren als christenen heel gauw wat we verkeerd vinden in anderen. We leggen anderen regels, wetten op die we zelf veelal niet eens waar kunnen maken. Wanneer we een bepaald iets wel goed doen ligt er elders wel een regel waarover niet aan voldoen. Lezen we de Bijbel er op na, dan zien we dat dit van af het allereerste begin al zo was.

  
We communiceren al heel snel wat er “verkeerd” is aan de ander en proberen op die manier ons zelf beter voor te doen dan we in wezen zijn.

We lezen echter in de Bijbel ook dat niemand goed is. We leren vanuit de Bijbel dat we zondig zijn van nature. 

Vanuit studie ook buiten de Bijbel om heb ik ontdekt dat er allerlei factoren zijn die ons leven beïnvloeden. Factoren die gebaseerd zijn op onwaarheden of op halve waarheden, maar veel zaken in ons leven zijn vooral gebaseerd op fouten die ons worden doorgegeven via ons voorgeslacht of door mensen om ons heen. Soms bewust, maar heel vaak ook onbewust. Hierdoor gebeuren er dingen in ons leven die niet Gods bedoeling zijn, maar wel een gevolg van keuzes. Soms directe gevolgen, maar heel vaak ook indirecte gevolgen. Ook dit is de invloed van zonde in ons leven. 

Balen? Ik kan hier enerzijds ja op zeggen, anderzijds ook nee. Wanneer we Gods Woord, de Bijbel onderzoeken kunnen we lezen dat dit meewerkt ten goede. Nu wil ik niet overal allerlei teksten aan plakken vanuit de Bijbel, maar het juist in dit blog even to the point komen qua Bijbel. 

Ik heb gaandeweg ontdekt dat veel mensen vanuit wat ze geleerd hebben geloven dat de Bijbel een bijzonder boek is. Dat deze waar is. Echter veel mensen kunnen er niet goed mee uit de voeten. Weten het niet goed toepasbaar te maken voor zichzelf en het leven wat ze leven. 

Veelal communiceren we dat we God belangrijk vinden en dat we willen dien wat Hij zegt, maar begrijpen dit veelal niet echt. Derhalve is het misschien van belang om hierover met elkaar te communiceren. Ik maak hierin dit blog een opstapje en hoop dat je er iets mee kunt, maar om tot werkelijke gedragsverandering te komen vanuit Gods Woord zullen we het toepasbaar moeten kunnen maken. 

De Bijbel werd lang geleden reeds geschreven. Dit maakt het niet minder waar of twijfelachtig, maar het betekent wel dat we dit ‘archeologische werk’ pas werkelijk zinvol kunnen maken, wanneer we het in de praktijk van vandaag kunnen toepassen. Op basis van wat we begrijpen kunnen we pas keuzes maken. 

Veel mensen zoeken en onderzoeken. Voor sommigen is dit een doel op zich geworden. Men weet dan veel van wat de Bijbel zegt en hoe zaken misschien zelfs worden bedoeld, maar missen doms toch de kern. Het hart van wat God bedoeld. 

Wat zou het mooi zijn als we enerzijds weten hoe dingen in de Bijbel praktisch werden bedoeld, maar anderzijds ook wat het Hart van de bedoelingen van de woorden in de Bijbel is. Weet je, God is dichtbij wanneer we naar Hem persoonlijk op zoek zijn. Je hebt enerzijds een goed stel hersenen gegeven om zaken op een rij te zetten, maar ook door Zijn Heilige Geest wil Hij je laten zien wat Hij voor jou persoonlijk in petto heeft. Dit maakt Bijbel lezen zoveel mooier. Het ‘archeologisch’ onderzoeken kan misschien boeiend zijn in sommige gevallen, maar wanneer we 

Ontdekken dat de verhalen van toen ook nu nog toepasbaar zijn maakt Gods Woord levend.  

verwachtingspatronen

Of je het nu toe wil geven of juist niet, maar iedereen heeft op de en of andere manier  toch een bepaalde verwachting van het leven. misschien dat je teleurgesteld bent en zeg je dat je geen verwachting meer hebt geef je daarmee aan dat dat in wezen is wat je verwacht. Niets dus.

Wanneer onze verwachting niet meer is dan  niets of niet veel bijzonders, hoe vullen we dan ons leven in?  Als we aangeven dat er geen verwachting is en dat alles  uiteindelijk niets waard  blijkt te zijn zal volgens mij de vreugde van het leven drastisch veranderen. 

kwaliteit van leven

Ik geloof dat wat we  verwachten niet altijd alles zegt over de kwaliteit van leven, maar dat ze wel enorm van invloed is op hoe we in het leven staan. Ook is het zo dat juist wanneer we enorm veel verwachting hebben , onze verwachtingen een enorme deuk kunnen krijgen in het leven als er  iets plaatsvindt wat  al onze verwachtingen de grond in boort.  Wanneer we bijvoorbeeld een partner verliezen of ons werk, ernstig ziek worden, invalide worden, etc…

Er kan van alles gebeuren in  het leven wat ons enorm kan raken en wat van invloed is van wat wij als mensen van het leven verwachten. Positieve gebeurtenissen helpen om positieve verwachtingen te  zien voor de toekomst. Negatieve gebeurtenissen maken vaak dat mensen  het leven niet zo positief meer zien.

doodgaan doen we allemaal!

Wij hebben echter ons  leven niet in de hand.  We kunnen een geweldig leven leiden en plotsklaps kan ook ineens alles voorbij zijn.  niet alles in deze wereld heeft een gelukkig einde. Uiteindelijk zijn voor ons reeds een hoop mensen gestorven en de verwachting is dat dit nog  een poos zo doorgaat met mensen. het is nu een maal zo gesteld dat mensen sterven.  Dat er een eind komt aan dit aardse leven. 

Maar het zou een troost kunnen zijn en je verwachting wellicht  een ander impuls geven als je  dingen in een ander licht kon zien.  God  heeft ons gemaakt.  sterker nog hij heeft heel goed gekeken en gezocht hoe hij jou zou kunnen maken tot de persoon die je bent. hiervoor  heeft hij je bijzondere unieke eigenschappen gegeven.  zelf wat je overkomen is en wat je verwachtingen misschien helemaal op de kop hebben gezet die neemt hij en zorgt dat je er iets van kunt maken wat jou laat groeien tot wie je bent als je het durft toe te laten.

Ik besef dat  sommigen hier moeite mee hebben.  toch  weet ik uit ervaring dat God  alles doet meewerken ten goede zoals men dat in de kerk ook wel noemt. wanneer we er voor kiezen om  dat wat in ons leven  op ons pad komt  te zien in het licht van persoonlijke vorming , dan zie je aan het eind van de tunnel iets moois groeien en  het is licht en het wordt lichter en lichter.

bijzondere verwachting

Ik wil niet zeggen dat God ons iets aandoet om op de een of andere manier met ons in aanraking te komen, maar hij gebruikt het wel. Veel gelovige mensen denken vaak dat hen als christenen niet s ernstig zal overkomen. De praktijk bewijst dat ook christenen gewoon ziek worden , doodgaan, ernstige dingen te verwerken krijgen.  hoe we ermee omgaan  kan het verschil maken van wat onze verwachting is.

Mijn verwachting is wel eens anders geweest als nu, maar ik verwacht dat God bijzondere dingen gaat doen. hij doet ze al , maar hij gaat  veel meer bijzondere  dingen doen in levens van mensen. ik geloof dat God er alles aan doet om jouw hart te bereiken. Ik wil daarin  ten dienst e staan. Ik hoop hiermee dan ook een kleine bijdrage te kunne leveren aan jouw persoonlijke verwachtingen.

ik weet uit ervaring dat ook een christen het dus niet altijd gemakkelijk heeft, maar ik zie inmiddels  hoe bijzonder God kan werken. Ik besef ook des te meer  dat Zijn Koninkrijk  niet een leven na de dood is , maar  dat we e r nu al in kunnen leven door  voor Hem te leven.  als we Jezus kennen en iets begrijpen van Gods liefde voor ons dan veranderd ons verwachtingspatroon wezenlijk. Ik hoop dat jij dit ook kunt bevestigen.

Kunnen wij elkaar ooit begrijpen?

Wie kan de ander begrijpen?

wie weet wat er van binnen speelt?

gedachten en gevoelens of juist van beide  niets?

 

wie kan de ander begrijpen?

wie weet wat hij heeft meegemaakt?

wat hem heeft gevormd of  misvormd misschien zelfs?

 

wie kan de ander begrijpen?

wie durft zichzelf goed te bekijken?

de deur te openen naar inzicht en begrip?

 

wie kan de ander begrijpen?

wie durft zichzelf te laten zien?

zijn hart te openen en de ander in te sluiten?

 

wie kan de ander begrijpen?

wie kan werkelijk liefde tonen?

wie wil als Christus zijn voor zijn naaste?

HV.  20 Aug 2011

ik probeer je te begrijpen

 

 

 

Ik probeer je te begrijpen, maar feitelijk kan ik dat niet.

Ik heb zo mijn eigen gedachten en werkelijk de mijne zijn
ook de jouwe niet.

Ik wil gewoon wel voor je klaarstaan, met gebreken en al

En ik weet bij voorbaat al dat ik verkeerde dingen zeggen
zal.

Ik wil je heus niets opleggen dat in geen geval,

maar ik kan je ook al
zeggen dat ik je nooit werkelijk kennen zal.

Toch kunnen we met elkaar spreken en ontmoeten op een
liefdevol niveau.

ik noem het een gesprek van hart tot hart of zo.

Als wij zo samen komen ,

sprekend over onze verlangens, onze dromen

Een relatie, een
vriendschap , een ontmoeting, gewoon zoals je bent.

dan zien we elkaar een heel klein beetje zoals God ons kent.

erik velema

 

van nemen naar geven

Het wordt tijd dat we het goedmaken met anderen, behalve als het hen of anderen zou beschadigen.

Lukas 19:1-10

Als we blijven doorgaan met onszelf te voeden met negativiteit, dan zullen we ook nooit stappen kunnen zetten om daadwerkelijk schoon schip te maken. We blijven onze teleurstellingen, ons verdriet, onze boosheid, depressiviteit, angsten, wrok koesteren. Het maakt dan ook niet uit wat je werkelijk nodig hebt , omdat je vast blijft houden aan het oude.

Natuurlijk is dat best een beetje te begrijpen. Iedereen ziet je op een bepaalde manier. Heeft op een bepaalde manier aandacht voor je en je weet waar je aan toe bent. Je bent dan misschien niet zo happy, maar het is wel een zeker bestaan ook al zitten we dan vast aan datgene waar we een afkeer van hebben.

Wanneer we vast willen houden zullen we onszelf gewoon blijven voorliegen en bedriegen en ook de mensen om ons heen zullen we blijven zeggen dat we op de goede weg zijn. We blijven zeggen dat we de waarheid hebben gevonden op wat voor manier dan ook, maar we geloven onszelf niet . mensen zien je vaak als diegene die enkel en alleen maar nemen. Ben jij iemand die alleen maar neemt en met zichzelf bezig is?

Zacheus was ook zo iemand die alleen maar met zichzelf bezig was. Hij had honger naar rijkdom en macht en dat maakte dat hij iedereen bedroog. Hij bedroog zijn eigen mensen door enorme belastingen van ze te vragen. (hij belaste de mensen dus werkelijk) daarom had iedereen een hekel aan hem. Hij was een dief, een afperser, een leugenaar,…

Toch was Zacheus op zoek naar antwoorden op zijn innerlijke onvrede. Toen hij dan ook Jezus ontmoete en wist dat er herstel mogelijk was geworden gaf hij alles op. Verdeelde zijn kapitaal en deelde het uit aan de armen en degene die hij tekort had gedaan gaf hij 4 x zoveel terug. is het niet geweldig! Jezus antwoord daarop was: vandaag is er redding voor dit huis gekomen. ( vrij vertaald)

Prachtig om te zien hoe God levens kan en wil veranderen. Lijkt het je wat om net als Zacheus te veranderen? Durf je het aan om niet vast t te houden aan wat je hebt en slechts voor je zelf te leven of zou je liever gelukkig zijn en met anderen delen. Je leven opgeven om daarin alles terug te krijgen ten volle.

Wanneer we daadwerkelijk kiezen om te geven en te delen met anderen , zullen we het goed moeten maken. Misschien heb je het er moeilijk mee, maar het gaat allemaal niet om jou. Het gaat om de ander en om God. we kunnen anderen niet geven wat ze nodig hebben als we de ander slechts tot last zijn door van ze te nemen. Reageer met verantwoordelijkheid. Je kunt het.