Tag: barmhartigheid

Barmhartigheid

Barmhartigheid wat betekent dit voor jou. Het Griekse woord in de Bijbel hiervoor is splachizomai. Een woord dat regelmatig terugkeert in het nieuwe testamrnt. Een woord wat best nogal wat betekent, benadrukt. Behalve barmhartigheid, geeft de klank vooral ook de betekenis weer. De betekenis is … Lees verder Barmhartigheid

blog over jij-en en jou-en, islam, porno en homo’s.

We leven in een hectische tijd waarin we overal om ons heen dingen zien gebeuren waar we  het als gelovigen soms best  moeilijk mee kunnen hebben.  veel mensen hebben al gauw een mening klaar over alles en iedereen  en zeggen al gauw wat we vinden over  mensen en de dingen die ze doen.

De wereld is  enorm vol met  allerlei  opmerkingen en meningen over van alles en nog wat. We  leren ook om onze meningen te ventileren . we zijn  immers vrij om dat te doen. de vrijheid van meningsuiting is dn ook een van de dingen die  erg belangrijk is voor de gemiddelde Nederlander.  We zien het in de politik hoe men in de politiek de Islam gewoon een achterlijke cultuur noemt.  of hoe men in de kerk spreekt over mensen met homofile gevoelens. Veel mensen hebben hier al gauw een mening over klaar, maar vergeten daarbij al gauw naar zichzelf te kijken.  Hoeveel mannen en vrouwen kijken er  wel niet naar Porno op de TV?

Natuurlijk is er niets mis mee om je een mening te vormen en daar ook voor te staan. Hiervoor hoeven we echter geen mensen  achterlijk te noemen die  anders over zaken denken.  Op de een of andere manier  lijkt het  haast onmogelijk om gewoon je mening te zeggen zonder daarbij veroordelend te zijn.  ik geloof dat we wat wanneer we naar Jezus kijken hier nog een hoop kunnen leren. Hij veroordeelde niemand en maakte ook geen verwijten. Wel vroeg hij  dingen van mensen en ging met ze in gesprek over zaken  en wilde van alles van mensen weten.  Hij vertelde ook zijn visie op zaken. ik noem dat  ontmoeting. Het gesprek waarbij je de ander vrij laat om te zijn wie hij wil zijn. mensen  hebben een vrije wil en waneer we ze dom of achterlijk noemen kan het  slechts  haat in de hand werken in plaats van het delen van liefde en respect die mensen  verdienen in veel gevallen.

Wat labelen we mensen vaak. We zeggen dat ze achterlijk zijn of dom, niet geschikt . waarvoor zijn wij zelf geschikt?  Ik geloof dat God mensen gemaakt heeft met hele bijzonder eigenschappen. Ieder persoonlijk  heeft dingen die anderen niet heeft.  Ik denk dat mensen in de islamitische  kringen vaak enorm gastvrij zijn. in onze Nederland denken we dat we het goed doen misschien, maar van gastvrijheid  hebben we niet werkelijk gehoord.  Ik geloof dat  andere landen vaak veel beleefder zijn,  wij jii-en  en jou-en wat af hier.   Er valt  een hoop te leren van andere culturen, van mensen om je heen.

Het is gemakkelijk om rond te lopen als een briesende leeuw en alles wat om ons heen is te vernietigen met woorden. Het is gemakkelijk te wijzen naar de ander. maar wanneer we met een vinger wijzen naar de ander wijzen er altijd nog drie naar ons zelf.  Ik denk dat  het goed is om zachtmoedig te zijn naar anderen en laten we wat harder en strenger zijn naar onszelf. niet anderen iets opleggen waaraan we zelf  bijna niet kunnen voldoen. Ik bedoel daar niet mee dat je jezelf de mond moet snoeren, maar  wel dat we openstaan voor wat anderen denken en wat de beweegredenen zijn bij mensen of hoe men zich voelt. Ik geloof dat het de ander in eerst e instantie niet eens zoveel uitmaakt  hoe je  denkt over  bepaalde zaken, maar wel  of ze gerespecteerd zijn.

Jezus zegt in Lukas 6:36-37: Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.  Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden.

Laten we leren elkaar te waarderen in plaats van te oordelen. Wanneer anderen ons iets hebben aangedaan  elkaar te vergeven. dit is geen gemakkelijke opgave, maar wanneer we anderen willen vertellen hoe de wereld er uit zou moeten zien door te wijzen en te roepen wat er allemaal in het leven verkeerd is gegaan en nog altijd gaat  en daarbij afkeurend zijn weten we dat er  geen verandering op zal treden.

Wanneer we echter  elkaar ontmoeten en in gesprek met elkaar gaan in wederzijds respect en liefde tonen aan de ander,  dan gebeurt er iets bijzonders, dan worden harten geopend en komt er ruimte en begrip. Lees maar eens wat Paulus hierover zegt in 1 Korintiërs 13