Tag: appel

Neem je verantwoordelijkheid!

Wat is het met de mens dat hij altijd maar op de grens wil wandelen.

Ik denk even aan die ene regel die God de mens stelde. Eet niet van die ene boom. Eva deed dit toch en Adam volgde haar daarin.

Later in de geschiedenis zie je hoe God aan Mozes de tien geboden gaf. Tien zaken waaraan men zich mocht houden.

Wat is de mens halsstarrig dat ze vast wil houden aan datgene wat niet goed voor ze is.

In de tijd van Jezus waren daar de farizeeërs . Mannen die de regels van Mozes omzeilden door nog meer regels, wetten te creëeren om de tien geboden (oa) niet te breken.

Alle regels hoe goed bedoeld ook, door God gegeven of zelf bedacht hebben geen vrijheid gebracht waar men naar verlangde.

Wat is het met de mens dat ze altijd bezig is met de regel. Altijd kijkend naar wat allemaal niet mag inplaats van te genieten van de genade die God ons geeft.

Wat is de mens halsstarrig dat ze vast wil houden aan datgene wat niet goed voor ze is. Hoewel bijvoorbeeld het voor een verslaafde niet goed is om te drinken, blijft in het hoofd vaak de gedachte hangen en ook geprobeerd dat zo af en toe een pilsje moet kunnen.

Waarom niet gewoon verre blijven van de issues die slecht voor ons zijn?

Een sigaretje en we zijn weer snel de kettingrokers van weleer. Ook wanneer men beschadigd is op andere gebieden bijvoorbeeld op het gebied van relaties is het schijnbaar moeilijk om andere keuzes te maken dan men eerder heeft gemaakt.

Waarom niet gewoon verre blijven van de issues die slecht voor ons zijn? De regels al of niet geschreven die ons aangeven wat goed of niet goed is hoeven we niet perse op te zoeken toch?

Waarom niet duidelijk een keus maken om de regel te accepteren als waar. Wat nu als we duidelijk niet in de buurt willen komen en beseffen dat het goed is om gewoon de genade te accepteren van een leven vrij van dram, drugs , roken, niet meer te liegen, te bedriegen, afstand te nemen van mensen die ons beschadigen, ….

Wat nu als we zouden kiezen om werkelijk in waarheid te gaan wandelen in de vrijheid van een leven met God. Geen leugentjes meer om bestwil, niet meer dat ene biertje wat je zomaar onderuit haalt, je niet meer in de luren laten leggen door anderen. Waarom niet werkelijk een ander leven leiden met Jezus Christus?

Wat nu als we zouden kiezen om werkelijk in waarheid te gaan wandelen

Wellicht zeg je zoiets als: in de kerk zie je mensen zitten die allemaal dingen doen die niet mogen. Misschien zijn ze niet werkelijk vrij volgens jou. Daarmee ga je wederom op de grens zitten. Je zegt eigenlijk wat wil jij me nu zeggen, jij bent ook niet perfect.

Het klopt. Ik ben niet perfect. Er zal altijd iets blijven zitten wat zoekt naar Joe ga ik met zaken om. Daarmee leg jij echter de dingen buiten je zelf en geef je anderen en misschien mij de schuld van jouw misstappen en neem je niet de verantwoording over jou eigen leven.

Misschien moet je de Brief van Paulus aan de Romeinen eens lezen. Specifiek zou je hoofdstuk 6 eens kunnen lezen. De verzen 12 tot en met 15 spraken mij erg aan vandaag. 😊

IMG_1437.JPG

De vrucht van opgegeven rechten.

De mensheid slaat totaal door. Wat is de wereld selfcentered geworden. Alles draait om ons, onze persoonlijke omstandigheden. We schreeuwen om ons persoonlijk recht.

Nu denk je wellicht dat ik denk daar beter mee om te gaan. Dit is niet het geval. Het individualistisch denken is op de totale westerse maatschappij neergedaald. Het is zover doorgedrongen in ons systeem dat ze maar moeilijk uit te bannen is.

Echter, het gaat allemaal niet om ons, om ikke. Een tijdlang heb ik gedacht dat het belangrijk is om je gezin de eerste prioriteit te geven. Het was mi belangrijk goed te verdienen en dus hard te werken om een mooi huis te kopen, een nieuwe auto, goed verzekerd te zijn, flink te sparen etc… En dan als er tijd over is te kijken way ik in de kerk kan doen als een soort van taak om zo de mensheid te dienen in Gods naam.

Ik ben er achter gekomen dat dit niet Gods manier is. Ik zeg daarmee niet dat het gezin niet een van de belangrijkste verantwoordingen is, maar wel dat we onze visie daarop moeten veranderen. Niet alleen op hoe we omgaan met onze middelen, maar ook hoe we omgaan met mensen.

Ik merk dat mensen die vastlopen in het leven allerlei zaken eisen soms. Ze hebben recht op vergoeding voor hun problemen. Ze hebben recht op een eigen mening, ze hebben recht op een baan, een huis, geld, seks, een mening,… Wanneer ze dit niet krijgen schort er van alles aan instellingen, de maatschappij, aan hun relatie, aan God zelfs.

IMG_0847-0.JPG

We denken in termen van recht,aar een recht die afgemeten wordt aan wat men zelf nodig heeft. Ikgericht, selfcentered, individualistisch.

Er is veel onvrede in de wereld em ik geloof dat het mede hier vandaan komt. Deze manier van denken maakt de mensheid wellicht zieker dan ooit. Hoewel prediker er ook al over sprak in de volgende termen:
Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? (‭Prediker‬ ‭1‬:‭2-3‬ NBV) Hij beschrijft hoe hij alles gedaan heeft, alles bezat, maar dat het allemaal niks gebracht heeft.

Het gaat niet om bezit! Het gaat om wie werkelijk zijn. veel mensen spreken over verandering. Ze willen veranderen, maar de vraag is wat het mag kosten. Ik heb het niet over geld. Maar durf je je rechten neer te leggen?

Wat zijn nu werkelijk je rechten? Veel mensen denken nog altijd dat God hen beloont met financiën of een groot huis als zegen op goed werk. Ik geloof ook dat God mensen zegent en soms financieel, maar het is geen recht. Jezus sprak niet voor niets over alles opgeven en achter je laten. Wij denken dat we het verdiend hebben om erg financieel goed bij te zitten. Het is niet je recht. Het is wind. Niks.

In de kerk zie ik mensen die niet meer weten wie God is. Er wordt prosperity gepredikt. En weet je, ik geloof dat God ons zegent. Doms zegent Hij je door je zaken af te nemen. Zodat je leert op wie ke zou moeten bouwen. Op wie je kunt vertrouwen. Waar je je gaven en talenten in kunt zetten. We kunnen zeggen dat God ons geld gegeven heeft om in te zetten voor het koninkrijk van God, maar geloof me dat God jou geld niet nodig heeft.

God wil dat jij en ik tot ons doel komen. Hebben we daar recht op? Nee, maar het is wel zijn plan. We leren in de kerk om eerlijk te zijn over wie we zijn, maat lomen vaak niet verder dan dat. Ik bedoel dat we wel laten zien dat we fouten gemaakt hebben, zondig zijn, pijn hebben, vastlopen, maar vinden eigenlijk dat we nog rechten hebben.

TD Jakes heeft een voorbeeld: hij zegt ahw dat we veelal zijn als een appel. Je kunt de schil er af halen. Maar dan ben je er nog niet. Daarmee laat je wel als het ware de buitenkant laat vallen , maar de verandering zit in de kern. Zolang Weiner bereid zijn tot de kern te gaan leven we in het vlees. Vruchtvlees in dit geval. Dat kan lekker zijn, je eerste honger stillen, maar daar draait het niet om. Het gaat er om dat je als kern/ klokhuis/ pit in de grond gaat. Sterft aan je zelf. Zodat je tot je doel komt. Een boom wordt. Vrucht gaat dragen.

Weet je, je kunt denken het recht te hebben in het vlees te leven. Dat kan, maar vroeger of later zul je het achter je moeten laten. Het vlees is tijdelijk. Velen denken dat het leven nu Gods gave voor ons is. Ik geloof het ook. God heeft ons leven gegeven, maar bied ons LEVEN aan. Dat is een leven waarbij we werkelijk iets mogen betekenen. Niet alleen dat we de ander een hapje geven van de appel, maar dat we anderen ons leven geven. Dat er bomen zullen groeien met vruchten. Jij en ik mogen bomen zijn. Groeien en vruchtdragend zijn.

IMG_0854-0.JPG