Zinvol.

Veel mensen zien zichzelf als minderwaardig tov andere mensen. Tenminste aan veel mensen. Wanneer ik open en transparant ben in deze moet ik toegeven dat ik soms best last heb van dit soort gevoelens. Relatie is hierbij voor mij belangrijk. 
Gelukkig zijn er veel mensen die mij waarderen. Gewoon om wie ik ben en wat ik doe. Ik ben geneigd om dit soms wat te bagataliseren en niet even serieus op te pakken. Al gauw heb ik het idee dat anderen beter zijn of gemakkelijker ( kan soms nogal kort door de bocht zijn, zeg maar).

Inmiddels heb ik geleerd (in loop van jaren), dat ik er mag zijn. Dat ik ook een aantal specifieke kwaliteiten heb waar ik op mijn manier goed in ben en die anderen werkelijk in mij ook (h)erkennen. 

Hoe komen we van minderwaardig naar gelijkwaardig? Eigenlijk is dat iets waar we niet heen hoeven. We zijn er al. We zijn als mensen gelijkwaardig. Ons gevoel en gedachten kunnen soms het idee geven dat anderen meer oké zijn dan wij zelf. Dit is iets wat we mi slechts kunnen overwinnen door een passieve houding achter ons te laten en actief te zijn. 

Het is mi belangrijk om een doel of richting te hebben in je leven. Waar ga jij voor? Wat is jouw doel? Wat de zin voor je bestaan? Het is belangrijk hier voor jezelf integer in te zijn en jouw persoonlijk wensen, gevoelens en gedachten niet te bagataliseren, maar te kijken wie we nu werkelijk zijn. 

Veel mensen voelen zich minderwaardig en gaan zichzelf dan overschreeuwen en roepen hoe hoed ze wel niet zijn. Dit is overschatting waar we niets mee bereiken. Dit is niet wie we zijn. 

Ik geloof in ontmoeting( zie titel site)! We hebben het nodig om in relatie te leven. Jezus leert ons; dat wij als mensen vaak een maatkostuum neerleggen voor anderen en daarmee ook voor onszelf. We willen regels/wetten om ons aan te kunnen houden om ons goedbetaalde kunnen voelen. Om te kunnen zeggen; zie hoe goed ik ben.

Jezus leert ons niet dat regels onbelangrijk zijn, maar dat alle regels ondergeschikt zijn aan de twee belangrijkste regels, die je mi niet los van elkaar kunt koppelen nml. heb God lief boven alles en je naaste als je zelf. We kunnen niet God lief hebben en de naaste niet en andersom is onze liefde zonder God ook maar beperkt. 

Laten we actief zijn in het lief hebben. Ik heb daarbij ontmoeting nodig met anderen. Relatie. Wanneer ik actief ben in mijn relaties en Liefde toe laat in mijn leven ontdek ik steeds meer dat God mij Oké vindt en wordt mijn zelfbeeld daarmee ook beter. 

Natuurlijk doe ik niet alles goed. Ik ben net als jij een leven lang onderweg. god wil me leren om lief te hebben. Hem, maar ook de ander. Of misschien beter gezegd: God lief te hebben door anderen lief te hebben. Een zinvol leven.

Advertenties

Van onbewust naar bewuste keuzes maken

om te veranderen is er moed nodig.  Veranderen is immers niet gemakkelijk.    We willen ergens  wel een ander leven, maar opgeven van datgene waar we  aan gewend zijn is lastig.  We zien het terug wanneer iemand bijvoorbeeld probeert te stoppen met roken.  Iemand begint vol goede moet, maar na twee weken is een groot deel van de stoppers al  weer begonnen. Het vergt behalve moed  volgens veel mensen vooral doorzettingsvermogen.  Natuurlijk geloof ik  doorzettingsvermogen. Een beetje doorzettingsvermogen kan geen kwaad wanneer je wil veranderen, maar doorzettingsvermogen veranderen je niet.

het betekent in wezen dus dat we niet zomaar kunnen veranderen. we kunnen heel rigoureus dingen in ons leven veranderen. grote keuzes maken in ons leven. we gaan het huis en gaan trouwen bijvoorbeeld. we nemen de stap om iets bijzonders te ondernemen zoals een vakantie.  Allemaal zaken die we heel bewust doen in ons leven.

echter veelal zitten we niet vast aan de zaken die we graag willen , maar vaak aan de zaken die we eerst misschien heel graag wilden, maar waar we nu een probleem mee hebben . of zaken waar we überhaupt een probleem mee hebben en  misschien zelfs niet eens meer  weten hoe we er ooit  aan vast zijn komen te zitten in ons leven.

veel van de dingen in  ons leven doen we onbewust.  We denken er niet over na.  We doen het gewoon. We  starten de auto rijden weg. Wanneer je er over nadenkt is het  belachelijk hoeveel handelingen je in wezen doet en ook het verkeer nog in de gaten kunt houden en de borden kunt  zien, etc…  we doen het onbewust. Ook als we aan het werk zijn doen we veel van de dingen onbewust.

Een timmerman grijpt zonder er bij na te denken  naar spijker in zijn schort, hij hamert er  hard op los en je ziet dat hoe behendiger hij is hoe minder vaak hij op zijn vingers slaat. Hoe is het mogelijk, hij denkt er niet werkelijk meer over na of de spijker wel echt geraakt wordt of niet. in gedachten is hij al weer  bezig met de andere spijker. We  doen dingen veelal onbewust. De dingen die we bewust  doen zijn de dingen die we  bewust kiezen. Waar we mee bezig  zijn . waar we stappen in zetten.  Actief in zijn over na moeten denken.

Men zegt dat we 95 % van wat we doen onbewust handelen kunnen noemen en 5  % bewust handelen.  Jezus  verlangt er naar dat we andere mensen zijn. niet gedreven door het onbewuste, maar  gedreven door oprechte keuzes.  Dat we mensen zijn die  bewust nadenken over dingen in hun persoonlijk leven.  kunnen we nu van 95% onbewust naar  hetzelfde percentage bewust  groeien?  Nee. Wat we wel kunne doen is bewust bezig zijn met keuzes te maken in ons leven. keuzes maken om anders te leven. te doen waarvoor God ons geroepen heeft.

Dit is niet zo eenvoudig als dat ik dit uitspreek.  Oefening baart kunst, vandaar dat ik ook zeg dat uithoudingsvermogen wel meespeelt, maar tegelijk zijn het de  keuzes die we  bereid zijn te maken om voor God te leven die ons leven werkelijk veranderen.  wanneer we ontdekken dat God het beste met ons voor heeft, dit gaan geloven en  zien dat God iets bijzonders in ons  persoonlijk heeft gelegd, dan kunnen we op zoek gaan naar enorme veranderingen.  Wanneer we ontdekken wat de droom is voor ons  leven, kunnen we leren om  actie te ondernemen om het uiteindelijk ook te kunnen bereiken.  Niet op eigen kracht, maar met geduld en bewust te worden van wie God is in ons leven