Tag: actie

de lat ligt hoog.

Waarom schrijf ik zo veel over herstel en ontmoeting  met God en mensen? waarom houdt jou dat nu zo bezig ,wordt mij wel een gevraagd.  Hoe belangrijk is Jezus Christus daar nu in?

Allereerst weet ik dat het leven zo zijn ups en downs kent en dat niemand daar onderuit komt.  er zijn natuurlijk hele goede dagen  en soms zelfs jaren, maar er zijn ook minder goede dagen en voor sommigen kan dat ook soms jaren duren. Er zijn er zelfs die nauwelijks goede dagen in hun leven kennen. ik geloof echter dat er hoop is, ik geloof dat  er herstel mogelijk is.  ik geloof zelfs dat wanneer we ziek zijn of  het moeilijk hebben er Iemand is waaraan we vast kunnen houden. Iemand die er gewoon altijd voor ons is. in zowel de goede als de minder goede tijden.

Veel mensen zien  niet in dat er herstel mogelijk is. ze zitten vast in allerlei moeilijke situaties met familieleden, ze zien de oorlogen en de honger in andere landen, ze hebben het zelf moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen, ze zijn vastgelopen in relaties, mensen van wie ze gehouden hebben zijn overleden en alleen achtergebleven,  allemaal zaken die teleurstelling te weeg hebben gebracht waar ze niet zomaar over heen kunnen  stappen.

Ik geloof dat herstel mogelijk is ondanks deze moeilijke zaken. ik geloof dat er Leven mogelijk is na de dood. Hiermee bedoel ik niet dat  we ooit eens naar de hemel zullen gaan. ik bedoel leven na de dood hier en nu.  Wanneer wij ons door Christus met God verzoenen dan opent dat de deur  naar  een ander leven en zal ons leven naar anderen toe ook in een ander licht komen te staan.  (lees dit maar eens)

Alles in dit leven gaat om de ontmoeting met in de eerste plaats God, maar in ook in niet mindere mate met onze naaste.  Ik geloof dat God ons  als mensen geroepen heeft tot relatie  met elkaar en dat  we daarom herstel nodig hebben om  tot die relatie te komen. zonder christus is dat herstel een nobel streven welke we nooit zullen  behalen. De lat ligt hoog.  

Wanneer wij proberen ons best te doen  en er zijn best aardig goede mensen te noemen die  veel goeds hebben gedaan, maar dan nog blijven het feilbare mensen met hun tekorten. Jezus Christus was de enige die  Gods liefde aan ons werkelijk kon tonen in actie.  Wanneer wij hetzelfde hadden gedaan was het niet zo waardevol  geweest. Wij  zijn immers niet foutloos en zonder gebreken.

Ik geloof dat de wereld  toe is aan een nieuwe ontmoeting met God.  dat we hier in het westen misschien nog wel het meest God uit het oog zijn verloren.  Door onze kennis en de druk van de maatschappij. Door alles wat er zoal speelt zijn we  maar mondjes maat in staat om ook nog daadwerkelijk God nog te zoeken. ik geloof dat  we voor de keus staan om hem al dan niet te volgen.

Ik geloof dat het een keus is die  we op alle terreinen van ons leven  zullen moeten maken. in onze omgang met elkaar , onze families en vrienden, in de kerk zo je wil, maar ook op alle terreinen van het maatschappelijk leven.  ik geloof dat het onze taak is om de waarheid over God te  laten zien in wat we doen. ik geloof dat God ons geroepen heeft om te ontmoeten. God en elkaar en van daaruit  mensen die we nog niet kennen.  wanneer  mensen God leren kennen en ontdekken dat herstel en ontmoeting mogelijk is door Christus dan is er nieuwe hoop voor mensen. een ander leven. niet  een leven na dit leven alleen, maar een leven wat nu al  zal beginnen.

Laten we nadenken over de vraag hoe wij anderen tot dienst kunnen staan om Jezus te Ontmoeten en nieuw leven te ontvangen door Hem .  Ik geloof dat wanneer we  zelf  weten dat herstel met God mogelijk is we  veranderde mensen zijn. niet alleen onze gedachten zullen veranderen maar ons hele leven, ons hart.  Wanneer wij de waarheid over herstel in ons leven binnen laten kan het niet anders dan dat  we veranderen. wanneer wij zelf  oppervlakkig geloven dat herstel door christus oppervlakkig is zal ook ons leven oppervlakkig van karakter blijven, wanneer we echter Hem volledig toelaten en gaan leven  als vrijgemaakte kinderen van God zal ons leven  totaal veranderen. in de mate waarin we Christus toelaten in ons leven , de kerk, maatschappij , zal de verandering zichtbaar zijn.